Raus - engasjert - ansvarlig

Nyhetsarkiv

Hold av 15. og 16. mars 2024! Trafikkforums landsmøte i Sandnes er snart klart for påmelding!

30.11.2023
Trafikkforums landsmøte 2024 gjennomføres i Sandnes lørdag 16. mars. Som vanlig legger vi opp til en samling over to dager, med ulike aktiviteter både av faglig og sosial art. Av faglige innslag står foreløbig besøk i Trafikksikkerhetshallen på Forus, presentasjon…
Les mer

Støtter ikke nye krav til traktor

06.11.2023
Statens vegvesen har i en høring om endring i trafikkopplæringsforskriften foreslått å endre kravene til kjøretøy som brukes til opplæring og førerprøve i klasse T. Følgende er hentet fra høringsnotatet: «Til opplæring og førerprøve i klasse T mener vi det…
Les mer

Nytt førerkortdirektiv på trappene

17.10.2023
EU-kommisjonen har fremmet tre forslag som til sammen omtales som Trafikksikkerhetspakken. Disse skal bidra til å nå EUs nullvisjon – ingen dødsfall i trafikken fra 2050. I pakken inngår forslag til nytt førerkortdirektiv med forslag til endringer som berører trafikksikkerheten,…
Les mer

Adgang til digital undervisning

11.10.2023
Statens vegvesen har hatt et forslag om å gi adgang til å avholde deler av den obligatoriske undervisningen som digital undervisning ute på høring. Trafikkforum har i forkant av høringsfristen lyttet til innspill både fra medlemmer og fra andre aktører,…
Les mer

Et helhetlig læringsverktøy

26.09.2023
Nylig publiserte tall fra Statens vegvesen viser at det bare er litt over halvparten (56 % ) av alle avlagte teoriprøver som ender med bestått. Det aner oss at det er mange frustrerte elever bak disse tallene, og kjenner vi…
Les mer

Statens vegvesen: –Alt for få består teoriprøven

25.09.2023
I en pressemelding fra Statens vegvesen heter det at alt for få består teoriprøven. Teoriprøven er en viktig milepæl på veien mot å bli en trygg sjåfør og gir folk mulighet til å komme et skritt nærmere å ta oppkjøring….
Les mer

Å skape en tilpasset læreprosess for elevene

22.09.2023
Møtet med språkutfordringer og lærevansker i trafikkundervisning kan være krevende, både for elever og lærere. Vi har snakket med Maziar, en trafikklærer hos Bergen Bil og MC Trafikkskole, om hans tilnærminger og erfaringer i arbeidet med et mangfold av elever….
Les mer

Endringer i arbeidsmiljøloven fra 1. januar

08.09.2023
Endringene i arbeidsmiljøloven som ble vedtatt i Stortinget 17. mars 2023 får betydning for mange trafikkskoler. Virksomheter med minst 5 ansatte må velge verneombud, midlertidige ansatte har rett til fast stilling etter 3 år, og forskjellen mellom arbeidstaker og oppdragstaker…
Les mer

Kine foreleser i veiledning og coaching på OsloMet

07.09.2023
I en verden som er i en konstant endring, er det avgjørende for ledere å beherske kunsten å støtte og utvikle sine medarbeidere. Dette bidrar ikke bare til en mer robust organisasjon, men også til en positiv arbeidskultur, vekst og…
Les mer

Faglig leders plikter

06.09.2023
Å være faglig leder ved en trafikkskole, er en krevende og ansvarsfull rolle som innebærer flere plikter og oppgaver. Målet er å sikre at trafikkskolen drives i samsvar med gjeldende regelverk og retningslinjer. Her er en oversikt over de viktigste…
Les mer

Regodkjenning og etterutdanning

06.09.2023
Arbeidet med regodkjenningen av trafikklærere er en sentral del av en helhetlig tilnærming til trafikksikkerhetsarbeidet i Norge. Statens vegvesen har ansvaret for å lede denne prosessen, og i arbeidet deltar også representanter fra Nord Universitet, OsloMet, Norges Trafikkskoleforbund og Trafikkforum….
Les mer

Gratis plakater fra Death Trip

01.09.2023
Trenger din trafikkskole en oppfriskning på veggen? Vil du også støtte arbeidet for en rusfri trafikk? Ung i Trafikken har åpnet opp for bestillinger av plakater fra Death Trip. Disse plakatene er designet for å engasjere, informere, og styrke bevisstheten…
Les mer

Fordelene ved å tilby drosjeopplæring

24.08.2023
Det å ta på seg rollen som drosjesjåfør innebærer mer enn å være en sjåfør. Det handler om å være en ansvarlig og profesjonell aktør i trafikken. Trafikkskoler kan nå tilby trafikkopplæring til kommende drosjesjåfører, samt bidra til å spille…
Les mer

Endring i bruk av Statens vegvesens kjøregårder

23.05.2023
På grunn av flere alvorlige hendelser blir det fra 1. juni 2023 innført nye bestemmelser for bruk av Statens vegvesens kjøregårder i forbindelse med øving og opplæring på motorsykkel. De alvorlige hendelsene har skjedd under opplæring med elever som er…
Les mer

NAF brukerundersøkelse

19.04.2023
NAF sender i disse dager ut en e-post til alle faste brukere av NAF øvingsbaner, der de ber om tilbakemelding på hva de gjør bra og hva de kan forbedre. Brukerundersøkelsen inneholder spørsmål om bla. service, banefasiliteter, samarbeidsutvalget og renhold….
Les mer

Vurderer å åpne for digital undervisning

27.03.2023
Statens vegvesen vurderer nå å åpne for at deler av den obligatoriske undervisningen kan gjennomføres digitalt. Dette går frem av et likelydende brev fra Statens vegvesen til Trafikkforum og Norges Trafikkskoleforbund i dag. Det er en kombinasjon av den digitale…
Les mer

OFV: Markant økning i bilholdskostnadene – også for elbiler

23.03.2023
Uansett hva slags ny bil du velger, gir elbilen samlet sett de laveste kostandene per år. Det kommer frem i en ny rapport fra Opplysningsrådet for vegtrafikk (OFV). OFV har regnet på en rekke ulike prissegmenter, og elbil kommer altså…
Les mer

Ny forsikringsavtale med Toten Forsikring

08.03.2023
Trafikkforum har tidligere hatt en god avtale med Codan Forsikring. Etter at Codan ble kjøpt opp av Tryg har det dessverre ikke lyktes å videreføre de svært gode betingelsene vi hadde med Codan. Trafikkforum har derfor valgt å innlede et…
Les mer

Enklere å sanksjonere mot brudd på yrkestransportreglene

17.02.2023
– Regjeringen vil at de som jobber i transportsektoren i Norge skal ha et anstendig og trygt arbeidsliv, at det skal være trygt å ferdes på norske veier og at det skal være rettferdig konkurranse mellom næringsaktørene. Da er alle…
Les mer

Vil gjeninnføre kompetansekrav for drosjeløyvehavere

17.02.2023
– Én av de viktigste jobbene for denne regjeringen er å sørge for et seriøst arbeidsliv. Det gjelder også for drosjenæringen. Erfaringene etter dereguleringen i 2020 tyder på at det er behov for tiltak. Derfor vil vi nå gjeninnføre et…
Les mer

Trafikklærerutdannelsen ved OsloMet har passert en milepæl

01.02.2023
Av Lars Versland, OsloMet De ti første år med studenter ble passert i 2022. Til høsten kommer 30 nye studenter til universitet. Høsten 2012 startet trafikklærerutdannelsen ved daværende Høyskolen i Oslo og Akershus (HIOA). Knut Alfred Myren og Ulf Melvold…
Les mer

Trafikklærerstudenter søkes!

27.01.2023
Trøndelag fylkeskommune arrangerte høsten 2022 den største trafikksikkerhets konkurransen de noen gang har arrangert. De fikk inn over 50 bidrag til denne konkurransen og prisutdelingen ble avholdt på Trønders trafikksikkerhetstreff den 26.01. Det som var målet til å få inn…
Les mer

Konstruktivt møte med vegdirektøren

27.01.2023
Kompetanse og faglig utvikling dannet rammen for et godt og konstruktivt møte med vegdirektør Ingrid Dahl Hovland og direktør for Trafikant og Kjøretøy Bodil Rønning Dreyer. Inge Jonstrøm, Stig Anders Ohrvik og Kai Fegri representerte Trafikkforum på møtet som Trafikkforum…
Les mer

Trafikkforum og Ung i Trafikken vant pris i Trøndelag

27.01.2023
Trøndelag fylkeskommune har kåret vinnerne i sin konkurranse om bedre trafikksikkerhet. Målet med konkurransen var å få inn forslag som kan forbedre trafikkopplæringen for ungdom på videregående skoler i Trøndelag. Juryen bestod av representanter fra fylkets trafikksikkerhetsutvalg, Trygg Trafikk og fylkeskommunens…
Les mer

Digital synsattest

19.01.2023
Statens vegvesen lanserer digital synsattest i dag Enklere for alle -Tidligere måtte synsattesten leveres på trafikkstasjonen. Nå kan alle landets optikere og øyeleger levere digitale synsattester fra pc eller smarttelefon til Statens vegvesen. Den nye løsningen vil gjøre det enklere…
Les mer

Landsmøtesamlingen 24. – 26. mars 2023 – Alt om etterutdanning og medlemstur til Kiel

29.12.2022
Hva tenker Statens vegvesen om resertifisering og etterutdanning? Har utdanningsinstitusjonene en rolle i dette? Hvordan forbereder Trafikkforum seg på å serve medlemmene? Og ikke minst; hva tenker DU om dette? Landsmøtesamlingen 2023 arrangeres 24. – 26. mars, og i tillegg…
Les mer

Baneleie NAF øvingsbaner

01.12.2022
NAF melder at baneleien ved NAF Øvingsbaner med virkning fra 01.01.2023 vil bli regulert opp til kr 1.400,- pr elev.
Les mer

Tema: Etterutdanning

16.11.2022
Det vil snart bli innført krav til etterutdanning for trafikklærere. Hvordan vil du påvirke at dette skal gjennomføres? Hvordan vil du at det skal bli lagt opp? Hva mener du slike kursdager bør/skal inneholde? Nå har du muligheten til å…
Les mer

Gratis plakater fra Ung i trafikken

13.10.2022
Hvert år konkurrerer ca. 1000 medieelever i videregående skole om å lage den beste kampanjen mot rus i trafikken. Årets fem beste plakater er nå tilgjengelig på Ung i trafikkens nettside.  
Les mer

Landsmøtet 2023 og medlemstur til Kiel

13.10.2022
Det er nå klart for påmelding til landsmøtet 2023. Landsmøtet 2023 blir gjennomført på Color Fantasy ved kai i Oslo. Vi håper så mange som mulig blir med på medlemstur til Kiel umiddelbart etter landsmøtet. Tid: fredag 24. mars kl…
Les mer

Statsbudsjettet 2023

07.10.2022
Regjeringen har lagt frem sitt forslag til statsbudsjett for 2023. Som ventet innebærer forslaget en redusert satsing på veibygging, men det som kanskje er mer interessant ut fra et næringssynspunkt er forslagene knyttet til kjøretøyrelaterte avgifter. Regjeringen foreslår å innføre…
Les mer

Early Bird på føreropplæringskonferansen – Spar 500!

27.09.2022
Føreropplæringskonferansen 2022 arrangeres på Scandic Hell 24. – 25. november 2022. Meld deg på Føreropplæringskonferansen 2022 før 3. oktober, og spar kr. 500,-
Les mer

Slutt på digital undervisning

19.09.2022
Statens vegvesen melder i dag at de midlertidige forskriftene i forbindelse med covid-19-pandemien blir opphevet fra og med 1. oktober 2022. –Pandemien har nå over lengre tid vært under god kontroll, de offentlige anbefalingene fra helsevesenet er endret, og konsekvensene…
Les mer

Føreropplæringskonferansen 2022

14.07.2022
Stjørdal er stedet når fagfolk fra hele landet møtes til Føreropplæringskonferansen 2022 Føreropplæringskonferansen 2022 blir arrangert på Scandic Hell 24. – 25. november 2022. Forum for trafikkpedagogikk arrangerer vanligvis den norske føreropplæringskonferansen annethvert år, men i 2020 ble konferansen utsatt…
Les mer

Ulykkesåret 2022 – har opplæringen blitt dårligere?

08.07.2022
Ulykkesåret 2022. Bare halve året er tilbakelagt, men etter flere års jevn nedgang i antall drepte på norske veier er det allerede sannsynlig at 2022 vil være et år der antall drepte går opp istedet for ned. Hva er årsaken…
Les mer

Tacsystem.no

28.06.2022
Tacsystem.no er en nettbutikk som tilbyr et stort og variert utvalg av bilpleieprodukter. (mer…)
Les mer

Instruktørkurs Trafikalt Grunnkurs førstehjelp (TGF)

21.06.2022
Trafikkforum kan fra høsten tilby instruktørkurs for trafikklærere som underviser i førstehjelp, som del av føreropplæringen. Kurset er på 12 timer og man blir godkjent som instruktør i førstehjelp og kan med dette undervise i førstehjelp på trafikalt grunnkurs. Det…
Les mer

Åpner for tåkelys og nærlys samtidig på MC

17.06.2022
– Ulykkesstatistikken viser at motorsyklister er en spesielt utsatt trafikantgruppe. Lys gjør motorsyklister synligere i trafikken og kan bidra til økt trafikksikkerhet. Derfor endrer vi nå reglene for bruk av nærlys og tåkelys på motorsykkel, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Dette…
Les mer

Foten ned for robotbestilling

15.06.2022
Førerprøvesituasjonen har ført til mange kreative forsøk på å få tilgang til nok førerprøver, en av disse kreative løsningene går ut på at enkelte trafikkskoler har benyttet seg av dataprogrammer som kan søke etter og reservere førerprøver automatisk, såkalte roboter….
Les mer

Nye regler for elsparkesykler

01.06.2022
Bruker du elsparkesykkel? Da må du huske på disse nye reglene som gjelder fra 15. juni: Promillegrense på 0,2 Aldersgrense på 12 år Påbud om bruk av hjelm for barn under 15 år Omklassifisering til motorvogn Tap av førerrett ved…
Les mer

Sommeren 2022 ved NAF øvingsbaner

20.05.2022
Våre gode hjelpere i NAF skal også ha ferie, og dette får selvfølgelig konsekvenser for øvingsbanene. Her er oversikten over ferieavviklingen ved NAF øvingsbaner sommeren 2022:    
Les mer

Vurderer forenklet førerprøve for klasse B med manuell giring

29.04.2022
Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen vurdere om det bør utredes en ordning med forenklet førerprøve ved utvidelse fra klasse B med kode 178 til klasse B ubegrenset. Nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy fra 2025, og allerede i…
Les mer

Kine Osan ansatt som daglig leder

28.04.2022
Kine Osan er ansatt som daglig leder i Trafikkforum. Kine har bakgrunn som trafikklærer, og har bl.a. vært faglig leder ved Flyt Trafikkskole. Hun er styreleder i Ung i trafikken – ingen venner å miste, og har vært ansatt som…
Les mer

Vellykket landsmøtesamling på Losby Gods

03.04.2022
Lørenskog og Finstadjordet viste seg fra sin beste side under Trafikkforums landsmøte på Losby Gods i helgen. Deltagerne kunne nyte sola og våren mellom foredrag, møter og bespisning. Samlingen startet med et gnistrende foredrag med Dora Thorhallsdottir på fredag, og…
Les mer

Tillater høyere hastighet med henger og campingvogn

11.03.2022
Et forslag om endringer i hastighetbestemmelser på veg ble 5. mars 2021 sendt på høring. Forslaget omhandlet mulighet for å øke fartsgrensen på tilhenger uten brems over 300 kg fra 60 – 80 km/t, mulighet for innføring av «Tempo-100»-ordning, slik…
Les mer

«Heidi skal låne ut 50% av medarbeiderne sine til søringan»

24.02.2022
Seksjonssjef Heidi-Kristin Herbst i Trafikant nord i Statens vegvesen er ei raus dame, i uke 11 og 12 gir hun en håndsrekning til gode kolleger lenger sør i landet. Vi kan leve med halv kapasitet i et par uker -I…
Les mer

Kompensasjonsordning for kansellerte førerprøver i stortingets spørretime

18.02.2022
–Vil statsråden jobbe for å opprette en kompensasjonsordning for trafikkskolene når det forekommer avbestillinger av oppkjøringstimer ved trafikkstasjonene som følge av sykefravær/fravær hos Statens vegvesen? Dette spørsmålet har Bjørnar Laabak (Frp) sendt til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap). Laabak begrunner spørsmålet…
Les mer

Oppdatering fra Statens vegvesen

14.02.2022
Statens vegvesen melder i dag at alle prøvesteder nå har grønt smittevernsnivå. • Det vil si ingen særskilte smitteverntiltak. • Alle typer førerprøver gjennomføres nå på grønt nivå. • Behov for å gjennomføre førerprøve med munnbind bør vurderes av den…
Les mer

Slutt på munnbind og en meters avstand

12.02.2022
– Koronapandemien utgjør ikke lenger en stor helsetrussel for de fleste av oss. Omikronviruset gir langt mindre alvorlig sykdom, og vi er godt beskyttet av vaksiner. Vi fjerner derfor nesten alle smitteverntiltakene, som meteren, krav om munnbind og isolasjon. Vi…
Les mer

Plass til flere på landsmøtet!

03.02.2022
Interessen for å delta på landsmøtet 2022 har vært stor. Etter en lang periode med digitale møter og minimal sosial utfoldelse, har mange allerede meldt seg på landsmøtesamlingen på Losby Goods i Lørenskog 1. og 2. april. I begynnelsen av…
Les mer

Flere lettelser – men stadig krav til munnbind

01.02.2022
Tirsdag 1. februar kom regjeringen som ventet med flere lettelser i tiltakene i forbindelse med covid-19-pandemien. Fortsatt er det imidlertid krav til munnbind når det ikke er anledning til å holde minst 1 meters avstand. Det er ventet at øvrige…
Les mer

Strammer inn reglene for elsparkesykkel

23.01.2022
– De siste tre årene har i vi sett uakseptabelt høye skadetall og et stadig økende konfliktnivå mellom elsparkesykler og andre trafikanter. Slik kan det ikke fortsette. Vi må ivareta sikkerheten, tryggheten og fremkommeligheten til både brukere av slike kjøretøy…
Les mer

Billigere å ta lappen?

21.01.2022
– Fra nyttår er det billigere å ta lappen. Det er ihvertfall budskapet i en pressemelding fra samferdselsdepartementet i dag. 1. januar ble de samlede gebyrene for å ta førerkort klasse B satt ned fra 2 020 til 1 590…
Les mer

Oppdatering fra Statens vegvesen

21.01.2022
Alle prøvesteder har gult smittevernsnivå, men det er viktig å presisere at smittetrykket er stort og risiko for smittespredning er for tiden meget stor. Derfor er det krav om bruk av munnbind for sensor og kandidat på alle kategorier av…
Les mer

Regjeringen iverksetter tiltak for å få flere tungbillærere

19.01.2022
Regjeringen bevilger ekstra penger for å utdanne flere trafikklærere for lastebil og buss, og vil også gjøre det enklere for personer med lang erfaring som tungbilsjåfør å bli trafikklærer på tunge kjøretøy. Dette ifølge en pressemelding publisert på regjeringen.no i…
Les mer

Plikt til å bruke munnbind

14.01.2022
Vi har fått en del spørsmål om bruk av munnbind. Det har en periode vært anbefalt bruk av munnbind, og vi har også inntrykk av at det har vært normalen ved trafikkskolene en god stund. I går varslet regjeringen enkelte…
Les mer

Dora Thorhallsdottir til Trafikkforums landsmøte

14.01.2022
Vi kan nå avsløre at deltagerne på Trafikkforums landsmøte 2022 kan se frem til foredrag med Dora Thorhallsdottir. Dora Thorhallsdottir er utdannet journalist, lærer og familieterapeut. I årene 2000–2004 jobbet hun fulltid som standup-komiker, og hun har gjort stor suksess…
Les mer

Statens vegvesen ansetter ytterligere 20 nye sensorer

12.01.2022
– Vi har stor pågang på oppkjøringstimer. Derfor ansetter vi nå ytterligere 20 førerprøvesensorer, sier avdelingsdirektør Frode Børstad i Statens vegvesen.   I 2021 ble det gjennomført et rekordhøyt antall oppkjøringer. Det er likevel mange som venter på oppkjøringstime. De…
Les mer

Peder Kjøs til Trafikkforums landsmøte

11.01.2022
Det er nå klart at Peder Kjøs blir en av foredragsholderne på Trafikkforums landsmøtesamling 1. og 2. april 2022. Peder Kjøs er en av de ledende profilene innen psykologi og psykoterapi i Norge, og er en ettertraktet foredragsholder innenfor psykisk…
Les mer

OsloMet setter trafikklærerutdanningen på pause i 2022

11.01.2022
OsloMet tar en fot i bakken i 2022 for å arbeide med endringer i studiemodellen ved  trafikklærerutdanningen. Det var i 2012 Høgskolen i Oslo og Akershus startet opp med et pilotprosjekt for utdanning av trafikklærere, og dermed ble Norges andre…
Les mer

Julebrev 2021

21.12.2021
Kjære medlemmer! Vi har snart kommet oss gjennom nok et år i koronaens tegn. Selv om ingen kunne vite det på forhånd, hadde nok de fleste trodd at vi ville vært gjennom pandemien til nå. Nå skal vi ikke dvele…
Les mer

Landsmøtet 2022

17.12.2021
Velkommen til landsmøtet 2022! Landsmøtet 2022 går av stabelen 1. og 2. april 2022 på Losby Gods i Lørenskog. Etter en lang periode med begrensninger i hva som er tilrådelig med tanke på kurs-, møtevirksomhet og generell sosial omgang, satser…
Les mer

Maks 20 på kurs og krav til munnbind

13.12.2021
Regjeringen varslet i dag flere nye tiltak for å begrense smitterisikoen. De nye tiltakene har til hensikt å redusere antall nærkontakter, å begrense antall besøk, sosiale sammenkomster og arrangementer en deltar på, og å redusere antall deltagere på arrangement for…
Les mer

Gjennomført obligatorisk før bestilling av førerprøve

09.12.2021
Som følge av at regjeringen har iverksatt strengere smitteverntiltak mot covid-19 ber Statens vegvesen nå om at obligatorisk opplæring skal være gjennomført før bestilling av førerprøve. Dette fremgår av informasjonsbrev fra Statens vegvesen til trafikkskolene i dag torsdag 9. desember…
Les mer

Nye nasjonale tiltak får liten betydning for trafikkskolene

07.12.2021
1 meters avstand når det er mulig og bruk av munnbind når det ikke er mulig, er de viktigste tiltakene for trafikkskolene i denne omgang. (mer…)
Les mer

Kan komme flere og strengere tiltak

06.12.2021
Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) er bekymret over omikronutbruddene. Det er i helgen blitt jobbet intenst med å planlegge nye tiltak. (mer…)
Les mer

Ny bestillingsløsning for førerprøver

06.12.2021
Det er en betydelig forbedret bestillingsløsning for førerprøver som rulles ut onsdag 8. desember. Nå snakker vi ikke om store endringer i brukergrensesnitt eller i rutiner, men det som betyr noe i det daglige: Funksjonalitet og effektivitet. Det er særlig…
Les mer

Baneleie

04.12.2021
Baneleie ved NAF Øvingsbaner vil med virkning fra 01.01.2022 bli regulert opp til kr 1.350,- pr elev.
Les mer

Statens vegvesen anmoder om bruk av munnbind i forbindelse med førerprøver

03.12.2021
Fra og med fredag 3.desember anmoder Statens vegvesen om bruk av munnbind i forbindelse med alle førerprøver -både praktiske førerprøver og teori. Det viktig at alle ledd i føreropplæringen tar tak nå -for å hindre ny nedstengning.  Økt spredning av…
Les mer

Teoritentamen klar vinner i NAF-test

03.12.2021
Teoritentamen er en klar vinner i apptesten som NAF nettopp har gjennomført. (Foto: NAF) NAF har testet sju apper for de som skal ta teoriprøven, og har avdekket flere interessante funn: Stort sprik i kvaliteten på apper for teoriprøven Flere…
Les mer

Smittevernstatus ved NAF øvingsbaner

03.12.2021
Alle baner har opprettholdt avstandskrav og renholds- og desinfeksjonsrutiner siden forrige «topp» Alle baner i region vest og nord har innført påbud om munnbind innendørs I region sør/øst har følgende baner påbud om munnbind – Nesodden, Fet, Rakkestad, Hof, Skien…
Les mer

Først på skadested

29.10.2021
NKT Traume, Norsk førstehjelpsråd og Fynd Reality har laget en applikasjon som kan brukes på Trafikalt grunnkurs, og som er en del av den nasjonale dugnaden Sammen redder vi liv. Bakgrunnen for prosjektet er en bestilt utredning fra Helsedirektoratet på…
Les mer

Ny TABS-app lansert i dag!

01.10.2021
Vår samarbeidspartner Lime Green presenterte i dag den nye TABS-appen. TABS har hele tiden vært et ypperlig verktøy for trafikkskoler og trafikklærere, og får nå altså enda flere nyttige funksjoner. – Dette handler ikke bare å gi trafikklærerne en effektiv…
Les mer

Slutt på restriksjoner: Trafikant i mørke som normalt

24.09.2021
Regjeringen melder i dag at «Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap lørdag 25. september klokken 16.00.» For trafikkskolene betyr det for det første at Trafikant i mørke kan gjennomføres som normalt kommende sesong. Men det betyr…
Les mer

Snart kan elevene bestille prøve selv igjen

17.09.2021
  Fra 4. oktober er det tilbake til «gammel» ordning med bestilling av førerprøver. Dvs at eleven kan bestille selv, men eleven kan fortsatt velge å gi fullmakt til trafikkskolen i stedet. Samtidig blir det åpnet for en større tidshorisont,…
Les mer

Hareide: Viktig at sensorene har tilstrekkelig kompetanse

02.09.2021
Stortingsrepresentant Himanshu Gulati (FrP) tok utgangspunkt i en artikkel på trafikkforum.no da han nylig stilte statsråd Knut Arild Hareide spørsmål om samarbeidet og kommunikasjonen mellom Statens Vegvesen og trafikkskolene i stortingets spørretime. Gulati spurte om statsråden ville ta initiativ til…
Les mer

Førerprøvesituasjonen – oppdatering

17.08.2021
Trafikkforum og Norges Trafikkskoleforbund hadde i dag et møte med Statens vegvesen angående førerprøvesituasjonen. Som meldt tidligere har Statens vegvesens fått tildelt økte ressurser for å kunne øke kapasiteten ved å ansette flere sensorer. Denne prosessen er i gang, og…
Les mer

Motorsykkelpolitisk debatt i Arendalsuka

16.08.2021
(Eksternt bidrag) 2021 tegner til å bli tidenes år for motorsykkelinteressen i Norge. Godt salg og veldig stor interesse for gode motorsykkelopplevelser på våre mange flotte svingete veier over hele landet!Motorsykkelturisme og Hubriding.no har blitt to nye viktige begreper innen…
Les mer

Undergraver egne arbeidsplasser

15.07.2021
Vi får flere meldinger om at svartjenesten i Statens vegvesen gir gale opplysninger til de som ringer inn, og i mange tilfeller også kommer med utsagn som stiller trafikkskolene i et dårlig lys. Vi har i lang tid hørt om…
Les mer

Sommerhilsen fra Trafikkforum

09.07.2021
Vi er i trinn 3 i regjeringens nasjonale gjenåpningsplan, og de fleste trafikkskoler som ikke har tatt ferie kan drive som normalt. Skjønt å drive som normalt er vel ikke helt riktig, siden trafikkskolene også er avhengig av andre aktører…
Les mer

Timebestilling har kommet for å bli

29.06.2021
Statens vegvesen har nå hatt timebestilling for alle tjenester ved trafikkstasjonene i over ett år. Erfaringene er så gode at det er ikke er noen vei tilbake. Av Frode Børstad, avdelingsdirektør i Statens vegvesen Tidligere måtte du pent vente i…
Les mer

Fortsatt arrangement – men det åpnes for unntak

08.06.2021
Trafikkforum, Norges trafikkskoleforbund, NAF og Abelia/NHO har som tidligere meldt gjort en felles henvendelse til regjeringen med tanke på å få endret covid-19-forskriften slik at trafikkskolenes særegne behov blir bedre ivaretatt. Statsforvalteren i Viken har også bedt regjeringen om nærmere…
Les mer

Undervisning eller arrangement til debatt i stortingets spørretime

01.06.2021
Himanshu Gulati (FrP) har sendt følgende spørsmål til Helse- og omsorgsministeren til behandling i stortingets spørretime: Burde last og sikringskurs (som nevnt i begrunnelsen), samt tilsvarende typer kurs, defineres som undervisning istedenfor arrangement, og er mange slike typer kurs stoppet…
Les mer

Nasjonalt: Gradvis åpning

21.05.2021
Regjeringen melder i dag at samfunnet gradvis åpner, og at vi 27. mai går inn i andre trinn i gjenåpningsplanen. Dette innebærer at inntil 50 personer kan være samlet innendørs uten faste tilviste plasser. Pr. i dag er det inntil…
Les mer

Lettelser i fire kommuner i Viken

20.05.2021
Regjeringen har besluttet at følgende kommuner nedjusteres fra tiltaksnivå B til tiltaksnivå C (Ganske høyt tiltaksnivå) til og med 25. mai: LillestrømNordre FolloRælingenÅs Dette innebærer at trafikkskolene i de fire kommunene kan gjennomføre undervisning slik som trafikkskolene i resten av…
Les mer

Frustrerende førerprøvesituasjon

18.05.2021
Bestilling av førerprøver fungerer flere steder i landet nå så dårlig at mange trafikkskoler sier at de er i ferd med å gi opp. Frustrasjonen er stor både blant elever og trafikklærere, men det verste for trafikkskolene er at publikum…
Les mer

Feriestengning ved NAF øvingsbaner

14.05.2021
NAFs ansatte har som alle andre behov for ferie, og det er derfor behov for å stenge noen av NAFs øvingsbaner i forbindelse med ferieavvikling. Alle får informasjon om dette på de enkelte banene, men en fullstendig oversikt kan også…
Les mer

Forslag om forskriftsendring oversendt Helse- og omsorgsdepartementet

14.05.2021
Trafikkforum sendte 30. april en henvendelse til samferdselsdepartementet med forslag om å endre covid-19-forskriften for å oppnå en regulering som er entydig og konsistent, og som er i samsvar med trafikkskolenes reelle virksomhet og smitterisiko. 10. mai ble en ny…
Les mer

Ønsker endring i covid-19-forskriften

10.05.2021
Mange trafikkskoler opplever daglig problemer fordi trafikkskolenes egenart og særegne behov ikke er hensynstatt i utformingen av covid-19-forskriften.Dette gjelder først og fremst de områdene som til enhver tid er underlagt strengere smitteverntiltak iht covid-19-forskriften kapittel 5a, 5b og 5c, og…
Les mer

Sikring av last

07.05.2021
Statens vegvesen meldte 20. oktober i fjor en endring i lastsikringskurs som i praksis innebærer at enkelte demonstrasjoner kan vises på film i stedet for å gjennomføres ved prøvekjøring. Trafikkforum har med utgangspunkt i denne endringen produsert en enkel filmsnutt…
Les mer

Kjære deg som skal ta førerkort

07.05.2021
Synes du at du må vente lenge på oppkjøring?Synes du det er irriterende når kjøreopplæringen din kanskje må flyttes litt på?Får du ikke alltid booket deg inn på kjøretime «neste uke»?Lurer du på hvorfor trafikkskolen ikke bare kan «fikse det»…
Les mer

Stortinget sier nei til å la bilførere få førerett i klasse A1

22.04.2021
– Høyringsinstansar med særleg tung kompetanse nettopp på MC-opplæring, som bl.a. trafikkskuleorganisasjonen Trafikkforum, er prinsipalt mot forslaget om forenkling, sa statsråd Knut Arild Hareide blant annet da han begrunnet hvorfor han ikke ville støtte forslaget som ble behandlet i stortinget…
Les mer

Ny avtale med Avonova

22.04.2021
Avonova og Trafikkforum har inngått en samarbeidsavtale som gir Trafikkforums medlemmer en fordelaktig pris på Avonovas helhetsløsning Avonova Assist. Løsningen er tilpasset små og mellomstore bedrifter og oppfyller lovkrav ift HMS og å være tilknyttet en offentlig godkjent bedriftshelsetjeneste. Les…
Les mer

NAF-undersøkelsen er i gang

20.04.2021
For et par uker siden kunne vi fortelle at NAF vil ha innspill fra både trafikklærere og elever for å planlegge fremtiden for øvingsbanene. Marianne Søhagen i NAF Trafikktrening sa den gang at NAF vil legge enda bedre til rette…
Les mer

20 personer på kurs

15.04.2021
Det er nå anledning til å ha 20 personer på kurs de fleste steder i landet, dersom alle har faste tilviste plasser. Uten faste plasser er det anledning til å ha inntil 10 personer på kurs. Det har vært mye…
Les mer

Statsforvalteren gjør helomvending

15.04.2021
Statsforvalteren i Oslo og Viken trekker tilbake sin uttalelse om undervisning ved trafikkskolene som ble referert av Trafikkforum i går. Statsforvalteren skriver i en e-post at de er gjort kjent med at Helsedirektoratet har uttalt seg om problemstillingen og tolket…
Les mer

– Trafikkundervisning ikke «arrangement»

14.04.2021
– Undervisning på trafikkskoler skal ikke regnes som arrangement. Det er statsforvalteren i Oslo og Viken som fastslår dette i et brev til Vestby kommune. Det har i lengre tid hersket usikkerhet med hensyn til hvordan trafikkskolene skal forholde seg…
Les mer

Nå er den her! Få ett prøveeksemplar tilsendt gratis!

12.04.2021
Trafikkforums nye MC-bok er nå klar på lager, og vi vil veldig gjerne vise frem den nye boka til alle interesserte. Trafikkforums medlemsskoler som driver med MC-opplæring vil få en bok i posten uten å foreta seg noe som helst,…
Les mer

Hva vil vi med øvingsbanene?

09.04.2021
NAF vil gjerne ha innspill fra både trafikklærere og elever for å planlegge fremtiden for øvingsbanene. Det har vært gjort et omfattende arbeid med å utvikle banene til dagens standard, men NAF tenker fremover, og vil gjerne legge enda bedre…
Les mer

Tyskland: Ny automatregel fra 1. april

30.03.2021
Fra 1. april 2021 vil det i Tyskland bli mulig å oppnå førerett for manuelt giret personbil uten å avlegge førerprøve med manuelt gir. Førerprøve avlagt på bil med automatgir gir i Tyskland, – som i Norge, – førerett i…
Les mer

Presentasjon for 3.10 tilgjengelig i TABS

25.03.2021
Ved de øvingsbanene som er rammet av strenge restriksjoner hvor kurs og arrangement ikke er tillatt, har NAF øvingsbaner åpnet opp for en til en undervisning. Dette på bakgrunn av den nye midlertidige forskriften som nå har tredd i kraft….
Les mer

Naf åpner stengte øvingsbaner

24.03.2021
Den midlertidige forskriften som trådte i kraft i går inneholdt også midlertidige unntak for gjennomføring av sikkerhetskurs på bane i områder hvor sikkerhetskurs på bane ikke kan gjennomføres som normalt pga smittevernhensyn. Unntakene for gjennomføring av sikkerhetskurs på bane som…
Les mer

Midlertidig forskrift klar

23.03.2021
Store deler av landet er nå underlagt restriksjoner som innebærer at det er vanskelig å gjennomføre fysiske kurs eller arrangement der flere er samlet.Trafikkforum har derfor bedt Statens vegvesen om å innføre midlertidig forskrift på samme måte som i fjor,…
Les mer

Hodet over vannet

18.03.2021
Store deler av landet er nå underlagt restriksjoner som innebærer at det er vanskelig å gjennomføre fysiske kurs eller arrangement der flere er samlet. Det som kanskje oppleves som det største problemet, er mangelen på klare og tydelige regler og…
Les mer

NAF stenger øvingsbaner på tiltaksnivå A

17.03.2021
NAF melder i dag at øvingsbaner som ligger i områder med tiltaksnivå A blir stengt som følge av at innledning og oppsummering i klasserom og gjennomføring i sikkerhetshall er å anse som arrangement. NAF Øvingsbaner stenger derfor sine anlegg i…
Les mer

Tilgang til førerprøver

16.03.2021
Et av de uønskede utslagene av covid-19-pandemien er begrenset tilgang til førerprøver.Statens vegvesen har hatt kapasitetsproblemer også uavhengig av pandemien, men utfordringene har ihvertfall ikke blitt mindre, selv om Statens vegvesen har meldt om tiltak for å bedre kapasiteten på…
Les mer

Avviksregister

16.03.2021
Trafikkforum var 23. februar i møte med Statens havarikommisjon. Havarikommisjonen spiller inn et forslag til bransjen om å opprette et nasjonalt avviksregister, hvor trafikkskoler og -lærere kan melde inn avvik de opplever i det daglige, både ulykker, uhell og nesten-uhell…
Les mer

Følg lokale tiltak!

09.03.2021
Verden er fortsatt annerledes, og vi må fortsatt forholde oss til en del inngripende tiltak som gjør hverdagen vanskeligere enn ellers.For ett år siden var hele bransjen nedstengt. Det var en stor utfordring for alle, men det som var enklere…
Les mer

Ny avtale med Kravia

21.02.2021
Trafikkforum har nå forhandlet frem en gunstig avtale med Kravia, som innebærer gode vilkår på purre- og inkassotjenester. Kravia har en smart, automatisk kobling mot Tabs, som gjør oppfølging av utestående fakturaer utrolig enkel. Med ett-klikks oversendelse av saker og…
Les mer

Landsmøtet 2021

21.02.2021
Verden er fortsatt uforutsigbar pga covid-19-pandemien. Styret i Trafikkforum har derfor besluttet at landsmøtet 2021 skal gjennomføres digitalt. Vi planlegger med tanke på at vi i 2022 endelig kan møtes fysisk igjen, og at vi da tar sikte på et…
Les mer

Lettelser nasjonalt fra tirsdag

19.02.2021
Fra og med tirsdag 23. februar er det tillatt å være inntil 100 personer på arrangement hvor alle sitter på faste, tilviste sitteplasser. Det melder regjeringen fredag 19. februar. Fra og med tirsdag kan dermed grunnkurs og annen teoriundervisning gjennomføres…
Les mer

Hvordan skal vi forholde oss til regler og anbefalinger?

24.01.2021
Etter at ti østlandskommuner ble rammet av et løpsk mutert virus har mange både i og utenfor dette området blitt usikre på hvilke råd, anbefalinger og regler som gjelder. Allerede før det muterte viruset løp løpsk i Follo denne uka…
Les mer

NAF stenger øvingsbanen på Nesodden

23.01.2021
NAF melder i dag at øvingsbanen på Nesodden blir stengt i foreløpig én uke f.o.m. 24. januar 2021 i lojalitet til de lokale tiltakene og den nasjonale dugnaden. Hele meldingen fra NAF er som følger: «NAF beklager og måtte informere…
Les mer

Førerprøven – et felles ansvar

15.01.2021
Statens vegvesen melder i dag at obligatorisk opplæring skal være meldt inn før bestilling av førerprøve klasse B. Kandidaten skal i tillegg ha lokal tilhørighet til trafikkstasjonen. Dette er tiltak som innføres i samråd med Trafikkforum og ATL, som er…
Les mer

Motorsykkelens uke 2021

11.01.2021
Målet med «Motorsykkelens Uke» er å kick-starte fokus på det gode liv på MC tidlig i 2021. Uken starter med NMCU årsmøtet på Gardermoen lørdag 13. februar – hvor budskap fra årsmøtet vil bli formidlet til motorsyklister, alle som er…
Les mer

Foreløpig ingen ny nedstengning

03.01.2021
Regjeringen varslet i dag nye tiltak mot smittespredning for de neste to ukene. Trafikkforum har mottatt flere henvendelser med spørsmål om dette får betydning for trafikkskolene. Trafikkskoler er ikke nevnt i de aktuelle tiltakene. 12. mars i fjor var trafikkskolene…
Les mer

NAF Øvingsbaner øker baneleien

15.12.2020
Baneleien ved NAF Øvingsbaner vil med virkning fra 01.01.2021 vil bli regulert opp til kr 1.300,- pr elev. Dette melder NAF. Okning-av-baneleie-2021-kundebrevLast ned
Les mer

Rekordmange teoriprøver

11.12.2020
Statens vegvesen har gjennomført nesten 13 000 flere teoriprøver i år enn i fjor. -I samme periode i fjor gjennomførte vi nær 170 000 teoriprøver. I år har vi gjennomført nesten 183 000 prøver. Dette viser at vi er i…
Les mer

16 år og førerkort for bil?

11.12.2020
Skal 16-åringer på bygda få førerett for bil? Det regjeringsoppnevnte demografiutvalget foreslår dette som et av flere tiltak for å opprettholde bosettingen i distriktene. Vi har en aldrende befolkning, nordmenn lever lenger, men får færre barn, og ungdom har en…
Les mer

Ta ansvar – det virker

30.11.2020
Statens vegvesen melder i dag at det nå er færre trafikkstasjoner på oransje smittevernsnivå   22 av trafikkstasjonene i landet som tilbyr praktiske førerprøver er per 30.november fortsatt på oransje smittevernsnivå, dette er en nedgang på seks siden forrige statusoversikt 16.november,…
Les mer

Eleven skal ha geografisk tilhørighet

27.11.2020
Statens vegvesen ber nå trafikkskolene om å sørge for at alle kandidater har geografisk tilhørighet til den aktuelle trafikkstasjonen ved oppmelding til førerprøve. Beslutningen er tatt i samråd med ATL og Trafikkforum, som stiller seg bak beslutningen i håp om…
Les mer

UP nedleggingstruet

11.11.2020
På bakgrunn av politimeldingen som regjeringen la frem i juni ble det i forrige uke gjennomført høring på Stortinget. En av de mest kontroversielle og upopulære forslagene i politimeldingen innebærer i praksis nedleggelse av utrykningspolitiet, og dette forslaget høstet sterk…
Les mer

Ny avbestillingsfrist 7 dager før øvingsbane

08.11.2020
Seks måneder etter nedstengningen er det fortsatt flere elever og førerpørvekandidater i omløp enn normalt, og samtidig er kapasiteten ved øvingsbanene lavere enn normalt pga smittereduserende tiltak i forbindelse med covid-19-pandemien. Denne situasjonen blir ikke bedre av at mange trafikkskoler…
Les mer

Bli en bedre veileder!

08.11.2020
OsloMet starter på nytt opp studiet «Profesjonsrettet veiledning» i januar 2021. Studiet egner seg for mange forskjellige yrkesgrupper hvor det er aktuelt å veilede nyansatte, og studiet er også en god start for å bli praksisveileder for trafikklærerstudenter ved OsloMet….
Les mer

Statusmelding covid-19

04.11.2020
–Trafikkskolene opptrer ansvarlig, og smitterisikoen ved trafikkskolene er lav. Det er konklusjonen i en medlemsundersøkelse Trafikkforum har gjennomført for å undersøke og dokumentere hvordan trafikkskolene har forholdt seg siden 12. mai, og i hvilken grad virksomheten ved trafikkskolene utgjør en…
Les mer

Endring i lastsikringskurs

20.10.2020
Statens vegvesen melder i dag om endringer i opplæring i sikring av last, nærmere bestemt demonstrasjoner for å vise at last somer sikret feil eller for dårlig kan falle av. Ved innføring av ny føreropplæring fra 1. januar 2005 ble…
Les mer

Strengere straff for å jukse

18.10.2020
Ved nyttår innførte Statens vegvesen strengere straff for å jukse på teoriprøven. Hittil har tre personer fått 7 og 9 måneders karantene for å ha jukset eller forsøkt å jukse på teoriprøven. – Vårt mål er at ingen skal bli…
Les mer

Forlenger fristen for å gjennomføre Trafikant i mørket

16.10.2020
Covid-19-pandemien medfører lavere kapasitet ved trafikkskolene ved gjennomføring av Trafikant i mørke. Elever med gjennomført trafikalt grunnkurs som mangler del 7 Trafikant i mørket får derfor lov til å fortsette å øvelseskjøre uten del 7 ut 2020. Ny frist for…
Les mer

Bruk av munnbind ved trafikkskolene

09.10.2020
Kandidater til førerprøven har flere steder i landet blitt pålagt å bruke munnbind under førerprøven, ettersom Statens vegvesens trafikkstasjoner har vært på oransje smittevernnivå. I kjølvannet av dette har flere trafikkskoler hatt en vurdering av om trafikkskolen også skal følge…
Les mer

Forlengelse av midlertidig unntak for krav om gebyr

09.10.2020
Statens vegvesen har forlenget et midlertidig unntak fra krav om gebyr til personer som blir syke og ikke møter opp til førerprøver fram til og med 31.mars 2021. -Vi ønsker ikke at personer som har symptomer på luftveisinfeksjoner, er syke…
Les mer

Åpner for å ha med trafikklærer på førerprøve

15.09.2020
Statens vegvesen sendte i dag ut Informasjon til trafikkskolene versjon 13, og i denne versjonen av Statens vegvesens retningslinjer for gjennomføring av førerprøve blir det åpnet for at trafikklæreren ved gult nivå kan være med på praktisk førerprøve dersom kandidaten…
Les mer

Oppdatert medlemsavtale med Dekkmann

14.09.2020
Trafikkforums medlemmer har siden 2016 nytt godt av rabattavtale med Dekkmann, et samarbeid som også har resultert i et godt samarbeid med Continental. Avtalen med Dekkmann er nå fornyet, og medlemmer kan lese om den nye avtalen på denne siden.
Les mer

Landsmøtet 2020 gjennomført på Gardermoen

14.09.2020
Trafikkforums landsmøte ble gjennomført fredag 11. september, med påfølgende medlemsmøte. Landsmøtet blir vanligvis gjennomført på våren, men ble som så mye annet dette året utsatt på grunn av pandemien. Landsmøtet ble gjennomført uten store kontroverser. Den ene saken som skilte…
Les mer

Rekordmange tok teorien i sommer, men 25 000 strøk

04.09.2020
Statens vegvesen har gjennomførte rekordmange teoriprøver i sommer. I juni, juli og august var det 68 342 som tok teoriprøven. Det er 20 731 flere enn samme periode i fjor. Dette til tross for at det er færre personer i…
Les mer

Lavere risiko for barn og unge

18.08.2020
Mange drept og hardt skadd i møteulykker, men færre utforkjøringsulykker. Ingen drepte mopedister, lavt antall drepte og hardt skadde syklister og ingen drepte barn under 16 år. Dette er noen av trendene fra 2019. Man skal være forsiktige med å…
Les mer

Lenger unna normalsituasjon

18.08.2020
Trafikkforum og ATL var i går i møte med Statens vegvesen, og fikk der informasjon om hvordan Statens vegvesen innretter seg for å møte utviklingen med økt smitterisiko enkelte steder. Etter en sommer med færre restriksjoner i samfunnet er det…
Les mer

Forbedret teoriprøve klar i september

07.08.2020
Statens vegvesen har siden 2018 arbeidet med et nytt teorisystem for førerkort. Lars-Inge Haslie i Statens vegvesen bekrefter overfor Trafikkforum at det er klart for lansering av det nye systemet i begynnelsen av september. Nytt system og mer spennende layout…
Les mer

«Hvor blir det av grunnkursbeviset»?

26.07.2020
I mai fikk alle trafikkskoler et informasjonsbrev fra Statens vegvesen om endringer i rutinene for trafikalt grunnkursbevis. Vi registrerer imidlertid at det er en del spørsmål om dette, så det kan være greit med en liten klargjøring: Bevis på gjennomført…
Les mer

«Hva gjør vi med førstehjelp»?

26.07.2020
Spørsmål vi får tyder på at det fortsatt er stor usikkerhet rundt gjennomføring av tema 1.5 og tema 1.6 i Trafikalt grunnkurs (og dessuten kurs i ulykkesberedskap på tunge kjøretøy). Det vises blant annet til at den midlertidige forskriften ble…
Les mer

Kan bli slutt på 17-timers TGK i ungdomsskolen

19.07.2020
Statens vegvesen sender enkelte forslag til endringer i trafikkopplæringsforskriften og trafikkopplæringsforskriften på høring. Endringene i førerkortforskriften handler i hovedsak om bestemmelser knyttet til diabetes. Videre gjøres endringer i bestemmelsene om epilepsi ogepilepsilignende anfall. I tillegg foreslås enkelte mindre endringer og…
Les mer

Bedre forutsigbarhet på førerprøver

06.07.2020
Statens vegvesen er nå i ferd med å åpne for en «normalisering» av planlegging og utlegging av førerprøver. Dette blir gjort for at trafikkskoler og elever skal få større forutsigbarhet i planleggingen. Det er imidlertid fortsatt trafikkskolene som skal bestille…
Les mer

Førerprøvesituasjonen under evaluering

02.07.2020
Trafikkforum har siden trafikkskolene og trafikkstasjonene åpnet igjen i midten av mai hatt en god og konstruktiv dialog med Statens vegvesen. Trafikkforum har i hovedsak anbefalt at rutinene rundt bestilling av førerprøver blir opprettholdt slik de var ved åpning, men…
Les mer

– De fleste tjenestestedene opprettholdes

02.07.2020
Den omfattende omorganiseringen som i lengre tid har pågått i Statens vegvesen er nå i sluttfasen, og regjeringen har i en pressemelding redegjort for hvilke tjenestesteder som blir lagt ned og hvilke tjenestesteder som blir opprettholdt. – Det avjørende har…
Les mer

De fleste vil fortsatt gire selv

29.06.2020
Statistikk fra Statens vegvesen viser at over 75 % av førerprøvene på klasse B i 2019 ble gjennomført med manuelt giret bil. Til tross for at automatgirede biler utgjør nesten hele nybilsalget er det dermed fortsatt et stort behov for…
Les mer

Trafikkpedagogisk veiledning på nett ved OsloMet

10.06.2020
OsloMet starter om kort tid et nettbasert digitalt studium i veiledning for trafikklærere. Tilbudet tar utgangspunkt i at det er et stort behov for styrket veiledningskompetanse for trafikklærere og yrkessjåførlærere. Trafikkpedagogisk veiledning har fokus på veilederen som relasjonsbygger og prosessleder,…
Les mer

Slutt på nettbaserte grunnkurs 1. juli

20.05.2020
Trafikkforum kunne i går bekrefte at gjeldende forskrifter ikke lenger er til hinder for gjennomføring av 1.5 Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp, 1.6 Tiltak ved trafikkulykke i Trafikalt grunnkurs, samt Kurs i ulykkesberedskap på tunge klasser. Samtidig minnet vi om…
Les mer

Oppklarende om førstehjelp og ulykkesberedskap

19.05.2020
All føreropplæring ble som kjent åpnet opp igjen forrige mandag, under forutsetning av at virksomheten drives smittevernfaglig forsvarlig. Mange har spurt spesifikt om 1.5 Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp og 1.6 Tiltak ved trafikkulykke i Trafikalt grunnkurs, samt Kurs i…
Les mer

Nye retningslinjer ved NAF øvingsbaner

19.05.2020
NAF har nå revidert bestemmelsene for bruk av sine øvingsbaner slik at bestemmelsene er bedre tilpasset prinsippet om åpent kjøremønster. De nye bestemmelsene erstatter de til nå gjeldende sikkerhetsbestemmelsene og folderen «Velkommen til NAF Øvingsbane». Bestemmelser for bruk av NAF…
Les mer

Sommerstengning ved NAF øvingsbaner

19.05.2020
NAF har i år forsøkt å begrense stenging i forbindelse med ferie til et minimum, men har dessverre likevel ikke mulighet til å holde alle anlegg oppe gjennom hele sommeren. Vedlagt følger en oversikt som viser uker hvor enkelte baner…
Les mer

Endrer rutiner for å redusere belastning

19.05.2020
For å unngå unødig belastning på bestillingssystemene blir ikke lenger alle ledige prøver for hele landet lagt ut samtidig. I et møte mellom Statens vegvesen, Trafikkforum og ATL like før helgen fikk organisasjonene en oppdatering på hva Statens vegvesen har…
Les mer

Tilliten verdig

12.05.2020
Tilliten verdig Trafikkskolene åpnet som kjent igjen denne uken etter å ha vært nedstengt i to måneder pga covid-19-pandemien. De to månedene har vært tøffe for mange, både i vår bransje og i resten av samfunnet. De økonomiske konsekvensene er…
Les mer

«Smittevernkrav tilsvarende frisører og hudpleie»

08.05.2020
Mange har lurt på hva det innebærer at trafikkskolene skal følge smittevernkrav «tilsvarende frisører og hudpleie», som det heter i gårsdagens pressemelding fra regjeringen. Svaret på dette finnes i den oppdaterte covid-19-forskriften. Mange vil nok ved gjennomgang av denne lure…
Les mer

Dette kan du gjøre fra mandag

07.05.2020
På regjeringens pressekonferanse i dag ble det bekreftet at trafikkskolene kan gjenoppta virksomheten fra 11. mai. Det er fortsatt nødvendig å følge smittevernråd og -tiltak som er gitt for øvrig. I en pressemelding blir det videre presisert at det ikke…
Les mer

Åpning for trafikkskolene

07.05.2020
Oppdatert: På regjeringens pressekonferanse i dag ble det bekreftet at trafikkskolene kan gjenoppta en-til-en-opplæring fra 11. mai. Det er fortsatt nødvendig å følge smittevernråd og -tiltak som er gitt for øvrig. I en pressemelding blir det videre presisert at det…
Les mer

Åpner for førerprøve på tunge klasser

04.05.2020
Helsemyndighetene har endret kravet til fysisk avstand til minst én meter. Det betyr at opplæring og oppkjøring i de tyngste klassene kan starte igjen. Trafikkskolene har i dag har fått klarsignal til å gjenoppta føreropplæringen i kjøretøy der man kan…
Les mer

En-til-en-opplæring med en meters avstand kan gjenopptas

04.05.2020
Covid-19-forskriften § 12 e) ble 30. april endret slik at den tidligere 2-meters-regelen nå er blitt en 1-meters-regel. Bestemmelsen lyder nå slik: «e) andre opplærings- og utdanningsinstitusjoner hvor mer enn 5 personer samles i gruppe og fysisk avstand mellom personer…
Les mer

Ikke trygt å åpne for trafikkopplæring i bil

24.04.2020
Helsedirektoratet uttaler i dag at det ikke er trygt å åpne for trafikkopplæring i bil, fordi det ikke er mulig å opprettholde kravet om 2 meters avstand. Det er derimot åpnet for teoriundervisning der det er mulig å opprettholde retningslinjene…
Les mer

TABS inkludert i kompensasjonsordningen

24.04.2020
Skattemyndigheten har gitt en ny vurdering som tillater at lisenskostnader for programvare tas med dersom det er å se som en fast uunngåelig kostnad. Les mer om dette på Regnskap Norges hjemmeside: https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/kompensasjonsordningen-for-naringslivet—lisenskostnader-programvare-inngar/ Dersom søknad for mars allerede er sendt og…
Les mer

Kompensasjonsordningen er på plass – fra i dag er det mulig å søke støtte

18.04.2020
Som mange nok allerede har fått med seg blir det i dag åpnet for å søke om kompensasjon for bedrifter som har vært pålagt driftsstans for å redusere smitterisikoen under pandemiens tidlige fase. I tillegg til bedrifter som har vært…
Les mer

Trafikkstasjoner åpner for teorieksamen

17.04.2020
Statens vegvesen holder trafikkstasjonene fortsatt stengt inntil videre for å begrense koronasmitte, men fra neste uke kan du bestille time for teoriprøve og skranketjenester. Dette melder Statens vegvesen i en pressemelding i dag. – Dette er et tilbud for de…
Les mer

Innspill til bransjestandard

08.04.2020
​Trafikkforum kunne i går melde at ​det skal lages en bransjestandard for smittevern slik at virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten med en-til-en-kontakt kan åpnes fra 27. april. Dette ble klart i regjeringens pressekonferanse kl 16 i går tirsdag 7. april.  Trafikkforum er…
Les mer

Samfunnet åpnes gradvis, men trafikkskolene holdes stengt ennå

07.04.2020
I en pressekonferanse kl 16.00 i dag presenterte statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie hvilke tiltak som videreføres og hvilke tiltak som gradvis åpnes. Her er rekkefølgen på lettelsene: Barnehager åpner fra 20. april 27. april gjenåpner 1.– 4….
Les mer

Stortinget enig om krisepakke

07.04.2020
Det er bred enighet på Stortinget om en kontantstøtteordning for bedrifter. Flertallet vil ikke nekte bedriftene å utbetale utbytte eller å si opp folk. Dette melder NTB. – Det er bred enighet. Det er bra, sier Senterpartiets leder Trygve Slagsvold…
Les mer

Oppdatering om regjeringens kompensasjonsordning

07.04.2020
Regjeringens kompensasjonsordning for bedrifters faste kostnader Det legges opp til en todelt modell for beregning av kompensasjon. Foretak som er pålagt å stenge ned av staten, vil få dekket inntil 90 prosent av sine uunngåelige faste kostnader per måned. Dette…
Les mer

NAF forebereder seg også på åpning

03.04.2020
I en epost til ATL og Trafikkforum orienterer NAF i dag om hvilke tiltak som nå er iverksatt ved deres anlegg som følge av Korona. Noen som konsekvens av den situasjonen vi er i, og noen for å best mulig…
Les mer

Trafikkstasjonene forbereder seg på åpning

03.04.2020
I en melding fra Statens vegvesen til Trafikkforum og ATL i dag heter det at landets trafikkstasjoner under forutsetninger av at smittevernreglene fra helsemyndighetene tillater det forbereder seg på å åpne dørene for publikum i slutten av uke 16. Statens…
Les mer

Oppklarende presiseringer fra samferdselsdepartementet

02.04.2020
Mandag ble det kjent at trafikkskolene kan gjenoppta praktisk en-til-en-opplæring i klassene AM, A og S. Denne meldingen har imidlertid reist flere spørsmål om utfordringer knyttet til opplæringen. Organisasjonene har i dag mottatt en klargjøring fra samferdselsdepartementet som presiserer hvordan…
Les mer

Planlegger godt for oppstart

31.03.2020
Trafikkforum var i dag invitert til møte med Vegdirektoratet for å utveksle synspunkt på hvordan tjenestetilbudet til Statens vegvesen best kan åpnes etterhvert som samfunnet finner tilbake til normalt gjenge. Vegdirektoratet er opptatt av at tjenestene blir åpnet på en…
Les mer

Kontantstøtte trolig på plass

31.03.2020
Partiene har blitt enige om å sikre kontantstøtte til bedrifter som har hatt svikt i omsetningen pga smitteforebyggende tiltak. Det skriver VG. Kompensasjonsordningen for små og mellomstore bedrifter skal legges frem for Stortinget 3. april. Hittil er anslaget 20 milliarder…
Les mer

Vår rolle som organisasjon

31.03.2020
Koronasituasjonen har som kjent gitt samfunnet store utfordringer, og vår bransje er ikke noe unntak. Tvert imot er trafikkskolene blant de bedriftene som har fått kjenne på en del utfordringer i det siste, og dermed blir vi som organisasjon også…
Les mer

Åpning for en-til-en-undervisning på MC, moped og snøscooter

30.03.2020
Mopedopplæring kan ikke omfattes av det generelle vedtaket om at trafikkskolene skal anses som «utdanningsinstitusjoner». Dette melder Helsedirektoratet. Samferdselsdepartementet uttaler i en presisering til organisasjonene at dette da nødvendigvis også må gjelde motorsykkel og snøscooter. Det er ikke kjent hvilke…
Les mer

Slik skal du søke om krisehjelp

27.03.2020
Koronarammede bedrifter vil kunne søke om kompensasjon fra staten gjennom et enkelt skjema på nett, og allerede om tre uker skal pengene kunne være på konto skriver NTB i dag. – Det kommer ikke til å ta lang tid å…
Les mer

Kontantstøtte til bedriftene

27.03.2020
Regjeringen varsler nå at de vil dekke en andel av faste kostnader for bedrifter med betydelig inntektsbortfall. Regjeringen jobber for å få på plass ordningen raskt, men endelige detaljer blir først klar neste fredag. Ordningen gjelder i første omgang for…
Les mer

Nybø varsler kompensasjon til bedrifter som har fått yrkesforbud

25.03.2020
  Næringsminister Iselin Nybø (V) sier regjeringen jobber med en kompensasjonsordning for kriserammede bedrifter. Det melder Dagbladet. – Vi jobber nå med en kompensasjonsordning. Vi snakker med NHO og Virke om innretningen på en kompensasjonsordning. Den må treffe de bedriftene den…
Les mer

Behov for differensierte tiltak

25.03.2020
Behov for differensierte tiltak I etterkant av de iverksatte tiltakene for å forebygge smitte som ble vedtatt torsdag 12. mars har Trafikkforum jevnlig vært i kontakt med både politiske myndigheter og fagmyndigheter for å bidra med detaljkunnskap om hvordan undervisningen…
Les mer

Krisepakke med løsninger både for arbeidstakere, arbeidsgivere og enkeltpersonsforetak

16.03.2020
Partiene enige om økonomisk krisepakke Krisepakken som blir vedtatt på stortinget nå i formiddag inneholder løsninger både for arbeidstakere, arbeidsgivere og enkeltpersonsforetak. For arbeidstakere er det viktigste tiltaket at man opprettholder full lønn i 20 dager. For arbeidsgivere er det…
Les mer

Iverksatte tiltak – hva med selvstendig næringsdrivende?

13.03.2020
Mange skoleeiere har kontaktet oss og spurt hva de som selvstendig næringsdrivende kan gjøre nå som de har blitt pålagt å stanse virksomheten i minst to uker. Her er en kort gjennomgang: ​Eier av enkeltpersonforetak har ingen mulighet å permittere…
Les mer

Endrede regler for permittering og utsatt forskuddsskatt

13.03.2020
Endrede regler for permittering og utsatt forskuddsskatt Nyhet   •   mar 13, 2020 13:23 CET Vi står nå i en tid som for mange oppleves som kaotisk, og vi bistår våre medlemmer fortløpende i den jobben som nå må legges ned for å…
Les mer

Regjeringen tar det meste av regningen når bedriftene permitterer

13.03.2020
Regjeringen tar det meste av regningen når bedriftene permitterer Det er tre av tiltakene i krisepakken som statsminister Erna Solberg, finansminister Jan Tore Sanner og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad foreslår klokken 12.30 fredag. Her er tiltakene Regjeringen foreslår:…
Les mer

Permitteringer som følge av koronaviruset

13.03.2020
Permitteringer som følge av koronaviruset Det globale utbruddet av koronaviruset kan få konsekvenser for virksomheter. Dette kan føre til at noen arbeidsgivere blir nødt til å permittere ansatte.  Mer informasjon her: https://www.nav.no/no/bedrift/innhold-til-bedrift-forside/nyheter/permitteringer-som-folge-av-koronaviruset?fbclid=IwAR2HgYZNyN30rtIYfhQ2A9yD42tKCAHeZC9qpauYX69lqm-6zoTVKXOkWNg
Les mer

Smittefaren: Nå er også trafikkskolene omfattet

13.03.2020
Helsedirektoratet vedtok i går omfattende tiltak for å hindre spredning av Covid-19 og for å bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester, blant annet stenging av barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner. Trafikkskoler er som kjent ikke utdanningsinstitusjoner, med unntak av…
Les mer

Hvordan forholder vi oss til smittefaren?

12.03.2020
Hvordan forholder vi oss til smittefaren vedrørende koronaviruset? I pressekonferanse i dag kl 14 ble det kjent at regjeringen har bestemt at utdanningsinstitusjoner skal stenges. Er trafikkskolene utdanningsinstitusjoner? Svar: De trafikkskolene som driver yrkessjåførutdanning (YSK) kan anses som utdanningsinstitusjoner på…
Les mer

Koronavirus: NAF informerer

12.03.2020
NAF INFORMERER Viser til vedtak om å stenge landets trafikkstasjoner. NAF Øvingsbaner opprettholder sin virksomhet til tross for dette vedtaket inntil de evt. får pålegg fra sentrale eller lokale helsemyndigheter om å stenge.Inntil det skjer holder NAF Øvingsbaner åpent så…
Les mer

Koronavirus: Alle trafikkstasjoner stenges

12.03.2020
Vi har nå fått melding om at alle trafikkstasjonene i hele landet stenges umiddelbart.De førerprøvene som gikk ut nå 1240 er de siste førerprøvene i dag.Trafikkstasjonene blir stengt inntil videre. Stengningen skjer så snart som praktisk mulig i dag torsdag…
Les mer

Resertifisering og ledsagerregistrering vedtatt

10.03.2020
Resertifisering og ledsagerregistrering vedtatt Krav om etterutdanning og regodkjenning av trafikklærere ble i dag enstemmig vedtatt på stortinget. Enstemmig vedtatt ble også hjemmel for å innføre tvangsmulkt som tilsynsreaksjon, samt hjemmel for å innføre godkjennings- og  tilsynsgebyr. Hjemmel om krav…
Les mer

Info fra NAF Øvingsbaner

10.03.2020
INFO FRA NAF ØVINGSBANER NAF Øvingsbaner tar utfordringene rundt Korona på alvor og melder nå om følgende; om trafikkskolene får varsel fra elever om at de ikke kan stille til oppsatt sikkerhetskurs på øvingsbane aksepterer de uteblivelse uten å kreve…
Les mer

Dyster start på året – Nå tas det nye grep

09.03.2020
«Fra 1. mai blir det innført krav om rettsmedisinsk obduksjon av alle trafikkdrepte, melder Samferdselsepartementet.De ønsker nå å finne årsaken til trafikkulykkene, noe som vil styrke både trafikksikkerheten og rettssikkerheten. Obduksjonsfunn kan også være avgjørende for om dødsfallet skal klassifiseres…
Les mer

Ingen grunn til å endre førerprøven

09.03.2020
INGEN GRUNN TIL Å ENDRE FØRERPRØVEN Det er ingen grunn til å endre på førerprøven for å gjøre det lettere å få førerkort på manuelt gir, sier Stig Anders Ohrvik og Tore Johannessen i Trafikkforum. Foto: Stig Anders Ohrvik/Trafikkforum Stadig…
Les mer

Betaling for praktisk prøve

05.03.2020
Statens Vegvesen informerer Tjeneste for betaling av praktiske prøve på nett lanseres 4.Februar. I tjenesten vil det være mulig å bestille og å betale for en praktisk prøve. Muligheten for å betale for praktisk prøve blir tilgjengeliggjort i tjenesten ETTER…
Les mer

FAGSAMLING ADAS

23.02.2020
FAGSAMLING MED TEMA ADAS I BIL 10. februar hadde Trafikkforum den glede av å avholde fagsamlingen «ADAS i bil» for et knippe spesielt inviterte fagpersoner. Fokuset for denne samlingen var å forsøke, gjennom praksis, å finne sikkerhetsgevinsten i de ulike…
Les mer

Tar vi ansvar?

29.01.2020
De fleste av oss trafikklærere liker å tro at vi har et viktig og betydningsfullt arbeide, og at vår innsats spiller en stor rolle i trafikksikkerhetsarbeidet. Norge er det landet i verden med færrest drepte i trafikken, og det som…
Les mer

Har simulator en plass i føreropplæringen?

28.01.2020
Bruk av simulator i føreropplæringen har fått fornyet oppmerksomhet både innenlands og utenlands. I Finland har det blitt tillatt å gjennomføre store deler av føreropplæringen på simulator, og mange trafikkskoler har som følge av dette blitt lagt ned. Det som…
Les mer

Nyhet fra OsloMet: Videreutdanning i Trafikkpedagogikk

13.01.2020
Trafikkforum har tatt en prat med universitetslektor Anders Kristoffersen som kunne fortelle oss at OsloMet nå tilbyr ny videreutdanning for trafikklærere. Fra høsten 2020 har de gleden av å tilby en videreutdanning i Trafikkpedagogikk ved OsloMet – storbyuniversitetet. Studiet passer…
Les mer

Hva skal vi med fagfolk?

28.12.2019
Av Stig Anders Ohrvik og Tore Johannessen, Trafikkforum Fagetatene er best egnet til å vurdere hvilke tiltak som er riktige i et trafikksikkerhetsperspektiv. Men enda verre er det at signalene statsråden sender ut ved å se bort fra anbefalingene fra…
Les mer

Etterutdanning og ledsagerregistrering godkjent i statsråd

14.12.2019
Proposisjon om etterutdanning og ledsagerregistrering ble fredag godkjent i statsråd og lagt frem for stortinget. Samferdselsdepartementet la fredag frem for stortinget forslag om endringer i vegtrafikkloven etter at samferdselsdepartementets tilråding først var blitt godkjent i statsråd. Endringene som er nevnt…
Les mer

Faglig lederutdanning ved OsloMet

16.11.2019
Studiested Kjeller. Foto: Romerikes Blad. Trafikklærerutdanningen ved OsloMet – Storbyuniversitetet har i lengre tid arbeidet med å kunne tilby faglig lederutdanning ved studiested Kjeller. I oktober i år var programplanen klar, og det ble da sendt søknad om godkjenning av…
Les mer

Simulator i fremtidens opplæring

13.11.2019
Trafikkforum har i lenger tid jobbet med bilførernes fremtidige utfordringer og har brukt mye tid på å se på menneskets begrensninger og muligheter i forhold til bruk av ADAS-systemer i bil. Vi er nysgjerrig på andre opplæringsformer og andre verktøy…
Les mer

Flere tjenestesteder opprettholdt med revidert forslag

08.11.2019
Vegdirektør Bjørn Grimsrud la i mai fram Statens vegvesens forslag til ny tjenestestruktur for trafikkstasjonene etter en omfattende prosess. Trafikkforum har i prosessen meldt inn ønske om å opprettholde tjenestetilbudet, men har også uttrykt støtte til forslaget om å endre…
Les mer

Ønsker du å bidra til trafikksikkerhetsarbeidet på din trafikkskole?

27.09.2019
Ung i trafikken – ingen venner å miste (tidligere MA Ungdom) er en ideell organisasjon som hver dag jobber for å forebygge at unge skal bli hardt skadd og drept i trafikken. Med målrettet og systematisk jobbing med holdningsskapende arbeid…
Les mer

Trafikkforum – NY LOGO

19.09.2019
Trafikkforum satser friskt på det vi er best på, og kjører fullbookede kurs for engasjerte trafikklærere i hele landet. Våre viktigste oppgaver er å bidra til høy kompetanse blant trafikklærerne, og å bidra til fornuftige rammefaktorer for føreropplæringen ved å…
Les mer

Trafikkskoleorganisasjon kritisk til at trafikkskoler skal gjennomføre førerprøver

19.08.2019
Trafikkforum er overrasket over forslaget om at trafikkskolene selv skal overta ansvaret for og gjennomføring av praktisk førerprøve. Trafikkforum anbefaler at førerprøven også i fremtiden skal gjennomføres av Statens vegvesen, og begrunner dette slik: 1.Statens vegvesen har over lang tid…
Les mer

“Bransjeprat”

23.06.2019
Lurer du på hvilke saker vi jobber med? Hva skjer egentlig rundt om i bransjen nå? Har du saker du brenner for? Opplever du utfordringer i din trafikklærerhverdag som du ønsker synspunkter på eller rett og slett bare ønsker å…
Les mer

Trafikkstasjonene reddet? Regjeringen vil ha grundigere utredning

14.06.2019
Vegdirektoratet fikk i slutten av oktober 2018 i oppdrag fra samferdselsdepartementet å utrede ny organisering i Statens vegvesen. Vegdirektoratet leverte 20. mai sitt forslag til løsning på oppdraget fra samferdselsdepartementet, etter en prosess med involvering av ansatte og brukerorganisasjoner. Også…
Les mer

Endringer i føreropplæring MC – Kurs i presis kjøreteknikk

05.06.2019
Det har skjedd endringer i kurs i presis kjøreteknikk. Kurset har fått betydelige endringer i mål og gjennomføring. I grove trekk går dette ut på at eleven skal oppleve for å forstå betydningen av de ulike delferdigheter, mens det tidligere…
Les mer

Høring: tjenesteleveransemodell og tjenestestruktur på TK området

12.04.2019
Nå er høringen ute for tjenesteleveransemodell og tjenestestruktur på TK området. Det er viktig at bransjen jobber fremover for å lage en god løsning. Trafikkforum vil prioriterere dette, men vi trenger bransjens innspill. Det er ulike utfordringer omkring i vårt…
Les mer

Høringsnotat om fraværsregler

10.04.2019
Trafikkforum har vært én av flere aktører som i lenger tid har jobbet med å få endret fraværsreglene. I dag kom høringen der det fremgår at Regjeringen foreslår en lemping på fraværsregelen slik den fremstår i dag. Sikkerhetskurs på øvingsbane…
Les mer

Evaluering av valgfag trafikk

05.03.2019
Torkel Bjørnskau og Ole Jørgen Johanson ved Transportøkonomisk institutt presenterte tirsdag funn fra rapporten «Evaluering av valgfag trafikk» på et frokostmøte hos Trygg Trafikk. Evalueringen viser at elevene trives og er motiverte, og blanding av teori og praksis skaper en…
Les mer

Si din mening om områdegjennomgangen i Statens vegvesen

20.02.2019
Vegdirektoratet har fått i oppdrag å legge frem for samferdselsdepartementet et forslag til fremtidig organisering av Statens vegvesen iht føringer gitt av samferdselsdepartementet. Til grunn for dette arbeidet ligger rapporten Områdegjennomgang av Statens vegvesen, som ble ferdigstilt i desember 2017…
Les mer

IceDrive

16.02.2019
https://youtu.be/Vn1oM2y7iO8 Dette er Trafikkforum`s IceDrive. Sjekk ut filmen
Les mer

Plager vi eldre unødvendig?

11.02.2019
– Nå må vi slutte å plage eldre unødvendig, sier Frps Sylvi Listhaug, som mener de kognitive helsesjekkene av eldre som vil beholde førerkortet bør skrotes. Ifølge Listhaug er det bred enighet i Stortinget om at det nåværende testregimet er…
Les mer

Må slippe å reise i 2 timer for å kjøre opp

26.01.2019
Halvparten av trafikkstasjonene kan bli nedlagt. At samferdselsdepartementet tar grep for å rydde opp i ukultur på regionnivå har vår fulle støtte, men vi forutsetter at eksisterende førerprøvesteder blir opprettholdt i alle førerkortklasser. Over halvparten av alle Statens vegvesens trafikkstasjoner…
Les mer

Unyansert om automatgir

23.01.2019
Hovedprinsippet i føreropplæringsmodellen er at kunnskap og ferdigheter som lett kan måles skal vurderes ved førerprøve fremfor å stille krav om et bestemt antall undervisningstimer. Trafikkforum mener at det er viktig å opprettholde dette prinsippet. Det er derfor ikke opplagt…
Les mer

Trafikkforums Landsmøte 2019

20.01.2019
Trafikkforums landsmøte 2019 Dato: 5. April 2019 Sted: Oslo Trafikkforums landsmøte blir avholdt fredag 5. April 2019 kl 11:00 på MS Coloar Magic, Hjortnes kaia, oslo. Møtet blir avholdt mens skipet ligger til kai, slik at deltagelse på landsmøte er…
Les mer

Føreropplæringen virker!

20.01.2019
Ungdom blir stadig tryggere i trafikken, mens risikoen øker for eldre bilførere, særlig for menn. Mens ungdom tidligere har vært overrepresentert i ulykkesstatistikken er det altså en bedring blant de yngste, samtidig som risikoen øker for alle over 45. Dette…
Les mer

Obligatorisk opplæring gir gyldig fravær!

20.01.2019
En samlet bransje har siden det ble innført nye regler for fravær i videregående skole jobbet for å gjøre det enklere å gjennomføre føreropplæring i tråd med læreplanens intensjoner uten at elevene skal bli straffet med ugyldig fravær på skolen….
Les mer

Ny struktur i sikkerhetshallene

04.05.2018
NAF melder at innhold og struktur i sikkerhetshallene er endret fra 1. mai i samsvar med føringer fra vegdirektoratet. (mer…)
Les mer

Førerstøtteteknologi og presis kjøreteknikk (rapport)

19.03.2018
Førerstøtteteknologi og presis kjøreteknikk Hvilken betydning vil dagens og fremtidens førerstøttesystemer få for førerens mulighet og kompetanse til å påvirke presis kjøreteknikk gjennom egne handlinger? Rapport-Førerstøtteteknologi-og-presis-kjøreteknikk-Last ned
Les mer

Tema: Omdømme – Er det greit å bruke mobiltelefon og nettbrett mens eleven kjører?

24.11.2016
I et likelydende brev til trafikkskolenes organisasjoner fra vegdirektoratet, går det frem at Statens vegvesen ved flere anledninger har registrert at henvendelser til dem skjer samtidig med at det foregår undervisning med elev i bil. Selv om det nok er…
Les mer