Nyhet fra OsloMet: Videreutdanning i Trafikkpedagogikk


Trafikkforum har tatt en prat med universitetslektor Anders Kristoffersen som kunne fortelle oss at OsloMet nå tilbyr ny videreutdanning for trafikklærere. Fra høsten 2020 har de gleden av å tilby en videreutdanning i Trafikkpedagogikk ved OsloMet – storbyuniversitetet. Studiet passer for trafikklærere som ønsker å styrke sin kompetanse. Fullført videreutdanning i trafikkpedagogikk vil sammen med et kandidatstudium som trafikklærer kunne utgjøre en bachelorgrad i trafikkpedagogikk. En bachelorgrad kvalifiserer til videre studier på masternivå, blant annet masterstudiet i yrkespedagogikk. Studiet vil kunne kvalifisere for saksbehandlings-, utrednings- og undervisningsoppgaver i statlig og fylkeskommunal forvaltning, skoleverket, offentlige og private organisasjoner og virksomheter.Studiet gir også kompetanse i å være praksisveileder for trafikklærerstudenter. Nyttige fakta om studiet:
· Samlingsbasert deltidsstudium
· Samlingene foregår på Kjeller i Skedsmo/Lillestrøm kommune
· 6-8 samlinger i året (datoer vil bli publisert på nettsidene)
· 60 studiepoeng til sammen
· Søknadsfrist 1. mars / 15. april

Les mer på deres nettside:
https://www.oslomet.no/studier/lui/evu-lui/trafikkpedagogikk