Sommerstengning ved NAF øvingsbaner

NAF har i år forsøkt å begrense stenging i forbindelse med ferie til et minimum, men har dessverre likevel ikke mulighet til å holde alle anlegg oppe gjennom hele sommeren.

Vedlagt følger en oversikt som viser uker hvor enkelte baner er stengt for en periode i sommer.