Helseminister Ingvild Kjerkol Foto: Esten Borgos, Borgos Foto AS

Nye nasjonale tiltak får liten betydning for trafikkskolene

1 meters avstand når det er mulig og bruk av munnbind når det ikke er mulig, er de viktigste tiltakene for trafikkskolene i denne omgang.

Foto: Esten Borgos, Borgos Foto AS

Regjeringen har besluttet å innføre en rekke nasjonale smitteverntiltak for å få ned belastningen på helse- og omsorgstjenesten, og forsinke og begrense spredningen av omikron. I denne omgang får imidlertid de utvidede smitteverntiltakene liten innvirkning på føreropplæringen.

Som tidligere skilles det mellom hva som er råd og anbefalinger, og hva som er forskriftsfestede tiltak.

Av råd og anbefalinger er det verdt å merke seg at det igjen kommer en generell anbefaling om å opprettholde 1 meters avstand.

Meteren kommer imidlertid igjen under forskriftsfestede tiltak også: Av forskriftsfestede tiltak er det viktigste at på innendørs arrangementer skal det være 1 meters avstand. Alternativt er det tilstrekkelig avstand når det er ett ledig sete mellom alle deltagere når det er faste plasser. Det gjøres her unntak fra «enkelte kurs», men hvilke kurs dette gjelder er uklart. Vi kommer tilbake med oppdatering på dette så snart covid-19-forskriften er oppdatert.

Det er videre påbud om smittevernfaglig forsvarlig drift for barnehager, skoler og annen opplærings- og utdanningsvirksomhet.

Dette innebærer krav om å sørge for at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene, godt renhold og lufting.

Munnbind

  • Påbud om bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, taxi og innendørs stasjonsområder. Påbudet gjelder også for ansatte med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer.
  • Munnbindpåbud gjelder også hos frisører, hudpleiere og andre en-til-en-virksomheter.
  • Det er allerede nasjonal anbefaling om å bruke munnbind der det er mye folk og vanskelig å holde avstand, for eksempel når du skal hente jakken din etter et arrangement samtidig med mange andre eller på vei ut av en fotballstadion.
Les mer på regjeringen.no