Åpner for tåkelys og nærlys samtidig på MC

– Ulykkesstatistikken viser at motorsyklister er en spesielt utsatt trafikantgruppe. Lys gjør motorsyklister synligere i trafikken og kan bidra til økt trafikksikkerhet. Derfor endrer vi nå reglene for bruk av nærlys og tåkelys på motorsykkel, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Dette sier han i forbindelse med at det nå blir tillatt for motorsyklister å bruke tåkelys og nærlys samtidig, så lenge det er dagslys. Regelendringen innebærer en oppmyking av gjeldende forbud i trafikkreglene mot kombinasjonen av nærlys og tåkelys. Lyskombinasjonen vil fremdeles være forbudt i mørket og for biler.

Tiltak som øker motorsyklistenes synlighet vil særlig kunne bidra til å forebygge møteulykker i kryss. Bruk av tåkelys samtidig med nærlys vil øke antallet lyspunkter og bidra til at motorsykkelen blir synligere fra flere vinkler.

Endringene trer i kraft 1. juli.

-Samferdselsdepartementet.

Foto: Fredrik Naumann/Felix Features

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Motorsykkelpolitisk debatt i Arendalsuka

(Eksternt bidrag)

2021 tegner til å bli tidenes år for motorsykkelinteressen i Norge.

  • NMCU, Norsk Motorcykkel Union og MCF, Motorsykkelimportørenes Forening har to arrangementer i forbindelse med Arendalsuka 2021.
  • Vær gjerne med å dele linkene til arrangementene og velkommen til å besøke oss i Samferdselsteltet, eller å følge oss digitalt.


1. Uformelt treff i lunsjtiden hos byens lokale forhandler som ligger rett i sentrum – Arendal tirsdag kl. 12.00 – 13.00:
Vi kaster glans over motorsykkelens beste venn – Nemlig de mange dyktige MC-faghandlerne i Norge under Arendalsuka. Er du i Arendal legg et lite stopp innom det uformelle treffet i forbindelse med lunsjtiden hos LilleRolf’s MC-Shop i regi av NMCU og MCF under Arendalsuka. Kl. 12.00 – 13.00 tirsdag 17. august. Bare timer før den motorsykkelpolitiske debatten kl. 18.00 – 19.00 i samferdselsteltet. Velkommen!
https://www.facebook.com/events/5747822375289426?ref=newsfeed

2. Debatten i Arendal kl. 18.00
Hvordan blir motorsykkelpolitikken i Norge etter valget? Med 500.000 førerkort på mc er vi en stor og viktig velgergruppe!

Tirsdag kl. 18.00 er det motorsykkelpolitisk debatt i Arendalsuka. Du kan følge den digitalt eller direkte i Arendal i Samferdselsteltet. Du møter Helge Orten, Høyre, Siv Mossleth, Senterpartiet, Morten Stordalen, Fremskrittspartiet og Sven Roald Hansen, Arbeiderpartiet. Videre deltar NMCU med styreleder Odd Terje Døvik og MCF Arve Lønnum.
–Velkommen til Arendalsuka eller følg debatten digitalt uansett hvor i landet du bor.

https://www.facebook.com/events/3717391431696069?ref=newsfeed

Mer om NMCU og MCF i Arendalsuka

Forsvinningspunktet

Hvordan kan du bruke forsvinningspunktet som et verktøy for å velge riktig fart? Trafikkforums rådgiver Tore Johannessen forklarer.

Nå er den her! Få ett prøveeksemplar tilsendt gratis!

Trafikkforums nye MC-bok er nå klar på lager, og vi vil veldig gjerne vise frem den nye boka til alle interesserte.

Trafikkforums medlemsskoler som driver med MC-opplæring vil få en bok i posten uten å foreta seg noe som helst, men vi vil gjerne vise frem den nye boka til andre trafikkskoler også.

Vil du ha ett gratis prøveeksemplar?

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Motorsykkelens uke 2021

Målet med «Motorsykkelens Uke» er å kick-starte fokus på det gode liv på MC tidlig i 2021. Uken starter med NMCU årsmøtet på Gardermoen lørdag 13. februar – hvor budskap fra årsmøtet vil bli formidlet til motorsyklister, alle som er interessert i og drømmer om motorsykkel.

Deretter blir søndag 14. februar en dag med fokus på motorsykkelens betydning for norsk reiseliv i samarbeid med De Historiske Hotell og Spisesteder/Straand Hotel/Hubriding.no.

Så blir det et positiv MC-tema på agendaen i digitale kanaler, MC-mediene, hos forhandlere og importører gjennom uken fra mandag 15. til lørdag 20. februar. Temaene er:

Mandag – MC drømmen og viktig som næringsutvikling, samt sikre kjøp hos forhandler.

Tirsdag: Stadig flere damer/Kvinner kjører MC.

Onsdag – rekruttering – ungdom og MC.

Torsdag: Moderne MC-er/digital utvikling, elektrifisering, MC inn i fremtiden.

Fredag: Enkel teknisk vedlikehold på MC.

Lørdag: Superlørdag –Besøk og bestill ny MC, Nytt utstyr og kurs + førstehjelp/Når ulykken er ute – Hva gjør du da?

Søndag: Oppsummeringspressemelding og utspill etter den spennende uken.

Hver dag denne uken vil journalist for MC-avisa Rolf W. Marthinsen Motor24.no lage podcaster om ulike tema. Podcastene vil være representative for hva som er tema de ulike ukedagene. Rolf har som mål å ha to gjester i hver sending. Gjester som bor geografisk langt unna intervjues på telefon. Og det blir andre gode produksjoner også denne uken: Bl.a. gjennom at mc-journalister som Ole-Andreas Isdahl og Peter Ozsvat Carlsson med sin friske og spennende Calvat’s Garage. Videre vil andre frivillige informasjons- og kommunikasjonsinteresserte med interesse for motorsykkel delta med ulike informasjons- og redaksjonelle prosjekter/podcaster gjennom uken. (Det er et frivillig prosjekt så flere kan koble seg på ved å ta kontakt med koordinator, se senere i informasjonsskrivet).

– Dette blir et spennende prosjekt som også lyser litt opp nå i Covid-19 tiden. La oss krysse fingrene for at det i februar igjen er mulig å møtes i litt større forsamlinger igjen – men om det ikke går blir det et godt digitalt konsept også. Om det er mulig i midten av februar kommer dette til å bli en kjempesuksess. Videre et godt tilbud og en god anledning til å besøke forhandleren helt tidlig i sesongen, sier Eli Johanne Stene som er president i WIMA, damer på MC. WIMA Norway har som formål å fremme aktiviteter, kvalifikasjoner, velvilje og vennskap mellom kvinnelige motorsykkel-entusiaster i Norge.

– Vi vil bl.a. sette fokus på det som nå skjer rundt oppussingen av Tyrigrava som flott møteplass og informasjonssenter for bl.a. MC-interesserte. Det har pågått et omfattende oppussingsarbeid på Tyrigrava i 2020. Nå er endelig fasaden utvendig oppusset. Den 1. mars planlegger vi å starte innvendige oppussing. Planen er å flytte inn etter sommeren. Det ser vi frem til. Da kommer vi tettere på miljøet og kan starte en mer detaljert og målrettet tilrettelegging på Tyrigrava. Vi satser på å holde serveringen åpen fra ca 1. mai 2021. Velkommen, sier Børre Skiaker som er generalsekretær i KNA. – Motorsykkel er et praktisk nyttekjøretøy, MC miljøet er sosialt og åpent, og MC er et spennende og flott fritidskjøretøy. Selv kjører jeg scooter i hverdagen og betrakter det som min «elbil,» mens turer gjennomføres på en tung reise-enduro. Jeg støtter initiativet om Motorsykkelens Uke og synes det er fint med økt fokus på MC, samarbeid mellom aktørene og trafikksikkerhet. At idrettsbevegelsen koples på er flott, det er jo der de som virkelig ønsker å kjøre fort hører hjemme, sier Børre Skiaker i KNA.

– Vi på Straand ser frem til en ny sesong og gleder oss til å ta imot motorsyklistene så fort værforholdene tillater det. Vi ser frem til å være med på Motorsykkelens Uke 2021 hvor vi sammen med våre kollegaer i De Historiske Hotel og Spisesteder får mulighet til treffe vår viktig målgruppe, motorsyklisten. Vi ser frem til å være ute hos forhandlerne enten digitalt eller fysisk avhengig av koronasituasjonen og da kan vi sammen bygge oppunder nye drømmer om gode kjøre- og overnattingsopplevelser i et fantastisk nettverk av hoteller og HubRiding.no baser, sier Lars Arne Straand som er adm. direktør for Straand Hotell (en del av De Historiske Hotel og Spisesteder) som han driver med sin kjære Kathrine Straand. Sammen med Bikerdudes har de utviklet Hubriding.no konseptet som har brakt innovasjon inn til reiselivssektoren med utgangspunkt i å skape gode kjøreruter for MC, sykkel og classic car. (De motorsykkelforhandlerne som ønsker å få besøk av DHH, Bikerdudes eller Straand Hotel kan kontakte Lars Arne på e-post: lars.arne@straand.no – så vil han koordinere så et hotel og spisested nær deg kan bidra.)

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Takk for oss Straand Treffet 2020!

Takk for oss Straand Treffet 2020!

Vi ser tilbake på en helt fantastisk helg som har vært full av inntrykk og flotte opplevelser. Et meget solid gjennomført treff fra A til Å; dette var moro!

Fredag startet med NRK og en prat med Samferdselsminister Knut Arild Hareide der temaet var MC-sikkerhet; forøvrig et tema som har vært en rød tråd gjennom hele helgen for oss i Trafikkforum. Tore Johannessen og Hareide tok opp igjen tråden fra siste møte tidligere i sommer da den mye omtalte videoen som ble publisert av Samferdselsdepartementet ble spilt inn.

Det ble også tid til noen lufteturer på herlige MC-veier for Johannessen med forskjellige samarbeidspartnere og viktig nettverksbygging. På lørdag var det duket for innspilling av ny film om MC-sikkerhet. Filmen er et samarbeid mellom NAF og Trafikkforum, der Tore Johannessen, Thomas Rouse og Endre Kristiansen sto for produksjonen. Filmen hadde sin urpremiere i forbindelse med Johannessens innlegg under Straand-Treffets andre dag, og ble godt tatt imot av de fremmøtte.

Rapport fra samkjøring MC

Våren 2017 lanserte NMCU filmen Full Kontroll, og i kjølvannet av denne ble det avdekket at det i kompetansemiljøet på MC i Norge tilsynelatende eksisterte et betydelig sprik i synet på normalplassering i sving.

Læreplanteksten på normalplassering i sving har vært uforandret siden 2005, men diskusjonene som oppsto som en følge av den nylanserte filmen avdekket likevel divergerende oppfatning og fortolkning av læreplanteksten.

Det viste seg at det eksisterte geografiske forskjeller, først og fremst med tydelige skiller mellom østlandsområdet og Midt-Norge, og det viste seg at det også kunne forekomme ulikt syn blant sensorkorpset i Statens vegvesen.

På bakgrunn av dette valgte Trafikkforum å invitere til samkjøringssamling med sikte på å anskueliggjøre ulike perspektiv på normalplassering i sving hos toneangivende personer med høy kompetanse på MC.

Målet med samlingen var at alle deltagerne skulle bli bevisst både på egen og andres valg av kjøremåte gjennom praksis, og egen og andres oppfatning, forståelse og tolkning av læreplanteksten.

Dette kunne i sin tur danne grunnlag for en omforent forståelse for ulike valg og begrunnelser for valg, og ikke minst bidra til å belyse ulik tilnærming til problemstillingen i et føreropplæringsperspektiv, i et førerprøveperspektiv og i en erfaren MC-førers perspektiv.

Det overordnede målet var å legge til rette for dialog og meningsutveksling basert på egne erfaringer og opplevelser gjennom praksis og observasjon, for å danne grunnlag for en faktabasert problemforståelse.

En av funnene på samkjøringen var at det var mindre forskjell på praktisk kjøring deltagerne i mellom enn man skulle tro, mens det likevel var til dels store sprik i tolkning av læreplanteksten. Også analyse av filmklipp viser at teksten er en større utfordring enn praksis.

Mye tyder derfor på at en klargjøring i tekst vil ha mye for seg.

Det anbefales ellers at det blir opprettet et Fagråd MC bestående av aktører med høy kompetanse på trafikkpedagogikk, og spesielt på MC, og det anbefales også at blir utarbeidet en lærerveiledning for MC.

Hele rapporten kan leses her. 

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

av Anders Noren.

opp ↑