Frustrerende førerprøvesituasjon

Bestilling av førerprøver fungerer flere steder i landet nå så dårlig at mange trafikkskoler sier at de er i ferd med å gi opp. Frustrasjonen er stor både blant elever og trafikklærere, men det verste for trafikkskolene er at publikum ikke forstår problemet. De fleste har forsøkt å bestille en billett på en konsert, så rift om få plasser er noe de fleste kan relatere til. Men at kapasiteten på førerprøver og problemer med bestilling av førerprøve skal være vanskeligere enn å få tak i en billett på en konsert, er vanskelig å forstå for publikum.

Det er nå ganske mange trafikkskoler i ulike deler av landet som tar frem akkurat den sammenligningen. Og selv om Statens vegvesen forsikrer om at de hele tiden oppgraderer bestillingssystemet, så er det altså langt flere trafikkskoler nå i mai 2021 som mener at elevene bør bestille førerprøver, enn det var i desember 2020. Det er riktignok fortsatt flertall for at trafikkskolene skal bestille førerprøver, 70 % av trafikkskolene mener fortsatt det. Men mens det i desember 2020 bare var 10 % av trafikkskolene som ønsket at eleven skal bestille selv, er det nå 30 % av trafikkskolene som mener dette.

Dette er tall som bør bekymre. For mens det hele tiden har vært et lite fåtall trafikkskoler og -lærere som har ment at eleven bør bestille selv, har det vært et massivt flertall av trafikkskoler som mener at det å overlate bestilling av førerprøver til elevene har vært et stort feilgrep, og som har håpet på at trafikkskolene kunne få lov til å beholde den oppgaven i fremtiden.

Så når så mange flere trafikkskoler nå gir uttrykk for at elevene bør begynne å bestille selv, så er det et ganske kraftig signal om hvor stor frustrasjonen er. De som ringer inn til oss bekrefter også det. De fleste synes det er greiest at trafikkskolene bestiller førerprøver. Men det betinger at systemet fungerer noenlunde greit. Det gjør ikke det i dag. Og det topper seg når elever som ikke har fått førerprøve ringer Statens vegvesen for å klage, og får beskjed om at bestilling av førerprøve er en sak mellom eleven og trafikkskolen.

Nå har trafikkskolene i årevis fått høre at førerprøvene er en sak mellom eleven og Statens vegvesen, og som trafikkskolen ikke har noe med. Men når problemene topper seg er det altså motsatt.

Vi trives best med å spille på lag med fagmyndighetene. Men akkurat nå er det vanskelig å motivere for lagspill. Uten bedring i førerprøvesituasjonen er det uvisst hvor lang tid det tar før trafikkskolene kaster inn håndkleet og sier at de ikke vil ta på seg å utføre denne oppgaven for Statens vegvesen lenger.   

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum