Bli medlem i trafikkforum

Alle trafikklærere og trafikkskoler som er godkjent iht trafikkopplæringsforskriften kan opptas som medlemmer av Trafikkforum.

Medlemskapet er personlig for trafikklærer. Medlemskapet til den enkelte trafikkskole omfatter alle skolens trafikklærere.

Medlemskapet løper for ett kalenderår av gangen, og må sies opp med minst tre måneders forutgående skriftlig varsel.


Priser

Årlig medlemskontingent

Personlig medlemskap:
Trafikklærer kr 2450,-

Trafikkskole:
1 – 2 lærere kr 2450,-
3 eller flere lærere kr 3750,-Søk om medlemskap her: (fyll ut skjema og send inn)


Vi sjekker rutinemessig alle søknader opp mot Statens vegvesens oversikt over godkjente trafikkskoler. Dersom søknaden gjelder en nyetablert skole, kan behandlingen av søknaden gå fortere dersom du sender inn dokumentasjon på at skolen er godkjent til post@trafikkforum.no.

Ved søknad om personlig medlemskap sendes kopi av vitnemål og/eller godkjenning fra Statens vegvesen til post@trafikkforum.no.

Ved søknad om studentmedlemskap godtas studentbevis fra utdanningsinstitusjon.

VÅRES MEDLEMSKOLER:

Tema: Baskerville 2 av Anders Noren.

opp ↑