Bli medlem i trafikkforum

Som medlem i Trafikkforum har du tilgang til

  • Rådgivning og veiledning
  • Kurs, kompetanseheving og etterutdanning
  • Rabatterte læremidler fra vår nettbutikk

I tillegg har du tilgang til en rekke tjenester fra våre samarbeidspartnere.

Alle trafikklærere og trafikkskoler som er godkjent iht trafikkopplæringsforskriften kan opptas som medlemmer av Trafikkforum.

Trafikklærerstudenter kan søke om studentmedlemskap.

Medlemskapet er personlig for trafikklærer. Medlemskapet til den enkelte trafikkskole omfatter alle skolens trafikklærere.

Medlemskapet løper for ett kalenderår av gangen, og må sies opp med minst tre måneders forutgående skriftlig varsel.


Priser

Årlig medlemskontingent

Personlig medlemskap:
Trafikklærer: kr 2450,-
Student: Gratis

Trafikkskole:
1 – 2 lærere: kr 2450,-
3 eller flere lærere: kr 3750,-Søk om medlemskap her (fyll ut skjema og send inn):


Vi sjekker rutinemessig alle søknader opp mot Statens vegvesens oversikt over godkjente trafikkskoler. Dersom søknaden gjelder en nyetablert skole, kan behandlingen av søknaden gå fortere dersom du sender inn dokumentasjon på at skolen er godkjent til post@trafikkforum.no.

Ved søknad om personlig medlemskap sendes kopi av vitnemål og/eller godkjenning fra Statens vegvesen til post@trafikkforum.no.

Ved søknad om studentmedlemskap godtas studentbevis fra utdanningsinstitusjon.

av Anders Noren.

opp ↑