Raus - engasjert - ansvarlig

Bli medlem i Trafikkforum

Som medlem i Trafikkforum har du tilgang til rådgivning og veiledning, kurs og etterutdanning og medlemsrabatt på læremidler fra vår nettbutikk.

I tillegg har du tilgang til en rekke tjenester fra våre samarbeidspartnere.

Alle trafikklærere og trafikkskoler som er godkjent iht trafikkopplæringsforskriften kan opptas som medlemmer av Trafikkforum.

Trafikklærerstudenter kan søke om studentmedlemskap.

Medlemskapet løper for ett kalenderår av gangen.


Priser

Årlig medlemskontingent

Personlig medlemskap:
Trafikklærer: kr 200,-
Pensjonist : kr 200,-
Student: Gratis

Trafikkskole:
1 – 2 lærere: kr 2450,-
3 eller flere lærere: kr 3750,-Søk om medlemskap her (fyll ut skjema og send inn):

Navn på den som søker om medlemskap
Fylles ut ved ordinært medlemskap
Opplysningene du har gitt oss blir lagret i medlemsregisteret. Du kan bli kontaktet gjennom nyhetsbrev, e-post, sms og telefon. Trafikkforums samarbeidspartnere kan bare ta kontakt vedrørende medlemsfordeler i Trafikkforum. Vi lagrer opplysningene frem til du selv endrer eller melder dag av tjenesten

Vi sjekker rutinemessig alle søknader opp mot Statens vegvesens oversikt over godkjente trafikkskoler. Dersom søknaden gjelder en nyetablert skole, kan behandlingen av søknaden gå fortere dersom du sender inn dokumentasjon på at skolen er godkjent til post@trafikkforum.no.

Ved søknad om personlig medlemskap sendes kopi av vitnemål og/eller godkjenning fra Statens vegvesen til post@trafikkforum.no.

Ved søknad om studentmedlemskap godtas studentbevis fra utdanningsinstitusjon.