Trafikklærerstudenter søkes!

Trøndelag fylkeskommune arrangerte høsten 2022 den største trafikksikkerhets
konkurransen de noen gang har arrangert. De fikk inn over 50 bidrag til denne konkurransen
og prisutdelingen ble avholdt på Trønders trafikksikkerhetstreff den 26.01. Det som var målet
til å få inn bidrag som kan være med å forbedre trafikkopplæringen for ungdommer i
Trøndelag.

Trafikkforum har sammen med Ung i Trafikken levert inn et bidrag til denne
konkurransen og vi ble blant de topp tre i denne konkurransen. Tema for prosjektet er; «Økt
risikoforståelse med VR teknologi».

Trafikkforum og Ung i Trafikken samarbeider med Trafoen i Kristiansand. Trafoen ble
startet i 2005 og det er fire ungdommer som tok initiativ til dette prosjektet. Ungdommene
hadde mistet venner i en trafikkulykke og ville forhindre at flere skulle oppleve det samme.
Prosjektet går ut på̊ at de som deltar skal føle på̊ hvordan det vil være å miste noen i en
trafikkulykke og de vil påvirke deltakerne til gode holdninger og mobilisere av følelser.
Prosjektet har som målsetting å påvirke deltakernes risikoforståelse, oppfatning og
holdning til risiko i trafikken, og samtidig øke forståelsen av hvilke konsekvenser som kan
skje ved en trafikkulykke. Dette gjøres ved å vise en film og samtale etterpå̊ med
ungdommene, der vi tar utgangspunkt i hva de har opplevd og erfart til nå̊. Samtidig som vi
veileder ungdommene til å tenke over fort det kan oppstå̊ en trafikkulykke og konsekvensene
dette har for de som blir rammet.

Vi skal bruke teorier innen pedagogikken som baserer seg å ta utgangspunktet i
deltakerens sine erfaringer og tanker. Dette skal vi få til ved å bruke veiledning og
motiverende intervju for å jobbe med deltakerne sin indre motivasjon og skape refleksjoner i
samarbeid med de som deltar. Det er deltakerne som er i fokus og dem sine erfaringer som
skal være fokuset i dette prosjektet.

Vi har tatt kontakt med noen medlems trafikkskoler i Trøndelag som vil være med på
prosjektet er positive og har uttrykt at dette er et godt tiltak i tillegg til deres
undervisningsopplegg og er med på å styrke trafikksikkerhetsarbeidet. Det som kreves av en
trafikkskole er å låne ut lokalene til oss og reklamere blant sine elver til å bli med på dette.

Dette er et tiltak som ikke koster noe for en trafikkskole å være med på og hvis du vil at din
trafikkskole skal være med på dette, så ta kontakt med oss. Opplæringskontorene for
transportfag er veldig interessert i å delta på prosjektet og har uttrykt at dette står i henholdt til
kompetansemålene.

Vi har veldig lyst til å samarbeide med trafikklærerstudenter til å hjelpe oss med å
undervise deltakerne på dette prosjektet. Det er bare å ta å kontakte Kine Osan hvis dette er av
interesse eller vil ha mer informasjon om prosjektet.

Daglig leder i Trafikkforum Kine Osan og daglig leder i Ung i Trafikken Stig Eid Sandstad.