Kine foreleser i veiledning og coaching på OsloMet

I en verden som er i en konstant endring, er det avgjørende for ledere å beherske kunsten å støtte og utvikle sine medarbeidere. Dette bidrar ikke bare til en mer robust organisasjon, men også til en positiv arbeidskultur, vekst og et sterkt team-samarbeid. Dette er utgangspunktet når Kine Osan i Trafikkforum foreleser i veiledning og coaching-kompetanse på faglig leder-studiet ved OsloMet.

En annen del av forelesningen handler om ulike kommunikasjonsteknikker. Språk er mer enn bare et kommunikasjonsverktøy; det former vår forståelse av virkeligheten og motiverer oss til handling. Gjennom målrettet og inspirerende språk kan ledere skape et miljø der medarbeidere føler seg anerkjent og motivert til å yte sitt beste. Det å kunne formulere de rette spørsmålene og velge ord som oppmuntrer til åpen dialog, refleksjon og utvikling er en avgjørende ferdighet for alle som er i en ledelses- eller veilederrolle. Ord har makt; fordi de kan enten åpne opp for muligheter eller stenge dem ned. De kan få noen til å ville prestere bedre eller ødelegge motivasjonen til den det gjelder.

Coaching er en tilnærming som legger stor vekt på å utnytte et positivt språk, se muligheter og finne løsninger. Istedenfor å fokusere på feil og mangler, vil man ved å bruke denne metoden identifisere den enkelte sine unike styrker og hvordan man kan utnytte dette for å oppnå målene man har satt seg. Dette skaper et positivt tankesett og fremmer selvtillit, noe som er avgjørende for enhver form for utvikling. Ved å kontinuerlig lære og implementere prinsippene innen veiledning og coaching kan man oppnå personlig vekst, samtidig som en bidrar til å kultivere en mer positiv arbeidskultur. Dette inkluderer en praksis der man aktivt lytter til sine medarbeidere og gir anerkjennelse for dere innsats.

Trafikkforum samarbeider godt med andre organisasjoner og er engasjert i å bruke sine kunnskaper til å diskutere med andre for å skape ny innsikt i trafikkopplæringen.