Teoritentamen klar vinner i NAF-test

Teoritentamen er en klar vinner i apptesten som NAF nettopp har gjennomført.

(Foto: NAF)

NAF har testet sju apper for de som skal ta teoriprøven, og har avdekket flere interessante funn:

  • Stort sprik i kvaliteten på apper for teoriprøven
  • Flere apper har feil i spørsmål og svar
  • Testvinneren forbereder deg godt til teoriprøven

Teoritentamen.no er altså testvinneren, og NAF sier følgende om teoritentamen.no:

-Vårt testpanel gir Teoritentamen full score med fem av fem mulige stjerner. Testpanelet er enige om at appen har svært godt faglig innhold. Appen tar for seg alle temaene i læreplanen, og panelet mener at det det er høy kvalitet på oppgaver og illustrasjoner. Det er en god variasjon mellom enkle og mer krevende spørsmål, og du får også pedagogiske forklaringer eller miniforedrag til hver av oppgavene.

Appen har i tillegg et godt design og panelet er samstemte i at den brukervennlig og enkel å navigere i.

Trafikkforum er godt fornøyd med at teoritentamen.no får et så godt resultat, siden denne appen utvikles og driftes av vår samarbeidspartner Lime Green, som også utvikler og drifter TABS. Som samarbeidspartnere er vi i Trafikkforum også jevnlig med på å delta i utvikling og kvalitetssikring av Lime Greens produkter rent faglig. Trafikkforums medlemmer kan også få gratis lærertilgang til teoritentamen.no.

At det er behov for å ivareta det faglige nivået kommer for øvrig også godt frem i testen, der det heter at Testpanelet var skuffet over den faglige kvaliteten på flere av appene.