Førerprøven – et felles ansvar

Statens vegvesen melder i dag at obligatorisk opplæring skal være meldt inn før bestilling av førerprøve klasse B. Kandidaten skal i tillegg ha lokal tilhørighet til trafikkstasjonen. Dette er tiltak som innføres i samråd med Trafikkforum og ATL, som er i kontinuerlig dialog med Statens vegvesen for å finne gode løsninger.

Statens vegvesen, Trafikkforum og ATL er enige om at dette er tiltak som kan bidra til å bedre kapasiteten ved trafikkstasjonene på kort sikt, og å sikre en bedre fordeling av tilgjengelige førerprøver. Bakgrunnen for tiltakene er altså at Statens vegvesen opplever kapasitetsproblemer ved enkelte lokasjoner, og at utfordringer med kapasiteten gjør tjenestetilbudet sårbart i spesielle tilfeller, slik som nå under covid-19-pandemien.

Kapasitetsproblemene er imidlertid ikke utelukkende relatert til covid-19-pandemien. Det er derfor gledelig at Statens vegvesen har besluttet å styrke kapasiteten fremover uavhengig av pandemien. Vi har forståelse for at kompetansekravene i Statens vegvesen innebærer at det vil ta noe tid før vi vil se resultater av en styrket kapasitet, men det viktigste er at kapasiteten blir styrket, slik at det er bedre samsvar mellom etterspørsel etter førerprøver og kapasitet.

Både på kort og lang sikt er det imidlertid verdt å merke seg at kapasiteten også er påvirket av resultatet på førerprøven. Både elev, trafikklærer og sensor er best tjent med at prøven er bestått ved første forsøk. Dette er selvfølgelig i elevens interesse, men det er heller ikke vanskelig å forstå at det har betydning for kapasiteten.

Det er derfor verdt å merke seg at antall beståtte førerprøver i 2020 er helt nede på 73 %, selv om året startet bra med 89 % bestått på førerprøvene.

Tallenes tale er altså ganske klar og tydelig. Her er det forbedringspotensiale, og dersom vi som bransje klarer å løfte elevene opp på riktig nivå før førerprøve, så er det det tiltaket som kan virke best på kort sikt for å bedre kapasiteten på førerprøven.

I tillegg oppnår vi fornøyde elever og trygge trafikanter.