Forlenger fristen for å gjennomføre Trafikant i mørket

Covid-19-pandemien medfører lavere kapasitet ved trafikkskolene ved gjennomføring av Trafikant i mørke. Elever med gjennomført trafikalt grunnkurs som mangler del 7 Trafikant i mørket får derfor lov til å fortsette å øvelseskjøre uten del 7 ut 2020. Ny frist for å gjennomføre Trafikant i mørke blir dermed 31.12.2020.

1-metersregelen fører som kjent til begrensninger i antall elever i bil, og dette reduserer kapasiteten ved trafikkskolene. Statens vegvesen foretar derfor endringer i forskrift om midlertidig unntak for gjennomføring av trafikkopplæring og øvingskjøring.

I tillegg er det nå presisert i den midlertidige forskriften at det ikke stilles krav om at alle lærere deltar på innledende og avsluttende del («forventninger, mål, oppsummering og refleksjon med elever og lærere»).

Se hele informasjonsbrevet fra Statens vegvesen her: