Elever i undervisningsrom

20 personer på kurs

Det er nå anledning til å ha 20 personer på kurs de fleste steder i landet, dersom alle har faste tilviste plasser. Uten faste plasser er det anledning til å ha inntil 10 personer på kurs.

Det har vært mye fokus på såkalt røde kommuner de siste dagene, og særlig røde kommuner i Oslo og Viken.

Mange har naturlig nok lurt på hva som gjelder i de områdene i landet som ikke er underlagt særlige restriksjoner pga høyt smittetrykk.

Covid-19-forskriften §§ 13 og 13a sier at arrangement kan gjennomføres med inntil 20 personer når alle sitter på faste tilviste plasser. Uten faste plasser kan det maksimalt være 10 personer innendørs.

Selv med definisjonen «arrangement» hengende over oss, er det altså tillatt med inntil 20 personer innendørs på faste tilviste plasser i mesteparten av landet.

Det er selvfølgelig fortsatt viktig å overholde krav til avstand, og ellers forholde seg til både lokale og nasjonale regler og anbefalinger.