Vask av dashboard

Ta ansvar – det virker

Statens vegvesen melder i dag at det nå er færre trafikkstasjoner på oransje smittevernsnivå  

22 av trafikkstasjonene i landet som tilbyr praktiske førerprøver er per 30.november fortsatt på oransje smittevernsnivå, dette er en nedgang på seks siden forrige statusoversikt 16.november, melder Statens vegvesen.

Nå som vi ser at det å ta ansvar virker, er det viktig at vi fortsetter å ta ansvar til vi har kommet oss gjennom hele pandemien. Fortsett med de anbefalte tiltakene, fortsett med god rengjøring og fortsett å opprettholde avtsand mellom elevene, mellom ansatte og mellom ansatte og andres elever.

Seks trafikkstasjoner har altså endret status fra oransje til gult, som betyr et lavere smittevernsnivå for førerkortklassene B/BE og traktor.  Dette gjelder trafikkstasjonene i Flekkefjord, Mandal, Stord, Elverum, Hamar og Gjøvik.

Følgende 22 trafikkstasjoner har fortsatt oransje smittevernsnivå for praktiske førerprøver i klassene B/BE og traktor:

  • Hafslund, Mysen, Moss, Drøbak, Risløkka (Oslo), Lillestrøm, Kongsvinger, Billingstad (Bærum/Asker), Hønefoss, Kongsberg, Drammen, Tønsberg, Larvik, Skien, Egersund, Stavanger, Haugesund, Bergen/Åsane, Voss, Trondheim, Stjørdal og Orkdal.
  • De øvrige trafikkstasjonene i landet som gjennomfører praktiske førerprøver har gult smittevernsnivå. I tillegg kan det nevnes at det lenge har vært bare gult smittevernsnivå på praktiske førerprøver i tungbilklassene (C, CE, D og DE)

Det anmodes om at kun kandidater med tilhørighet i trafikkstasjonens nedslagsfelt meldes opp til førerprøve på stedet.

Anmodningen innføres midlertidig med virkning i førte omgang ut 2020. Nye vurderinger av dette vil skje løpende, og en endring av anmodningen vil skje når smittevernnivået er tilbake på et jevnt lavt nivå nasjonalt. Anmodningen er vurdert nødvendig for å hindre nedstenging av prøvevirksomheten

Om teoriprøver på alle landets trafikkstasjoner:

På teoriprøvene må alle bruke munnbind, og det må hver enkelt ha med selv.

Trafikkstasjonene er bare åpne for de som har bestilt time.

Om smittevernsnivåene i forbindelse praktiske førerprøver:

Gult nivå – ordinære smittevernstiltak

  • Godt renhold av kjøretøyer før og etter prøve.
  •  God håndhygiene.
  • Det kan når kandidat forespør være med trafikklærer under førerprøven. Alle i kjøretøyet skal da bære munnbind om kravet til minimum en meters avstand ikke kan overholdes.
  • Klargjøring og oppsummering tilpasses.
  • Sensor kan benytte munnbind dersom vedkommende selv ønsker det, og kan ut fra en selvstendig vurdering kreve at kandidaten bruker munnbind. Relevant for slik vurdering er blant annet om kandidaten kommer fra et område som har høyere smittenivå.

Oransje nivå – utvidede smittevernstiltak

  • Det er kun kandidat og sensor i kjøretøyet under førerprøven, og begge må benytte munnbind i kjøretøyet.
  • Det anmodes om at det kun er kandidater fra lokalområder som får avlegge prøve. Det kan bli innført begrensning hvis situasjonen tilsier det.
  • Ambulering av sensorer begrenses så langt det er mulig.

Les mer her: