Snart kan elevene bestille prøve selv igjen

 

Fra 4. oktober er det tilbake til «gammel» ordning med bestilling av førerprøver. Dvs at eleven kan bestille selv, men eleven kan fortsatt velge å gi fullmakt til trafikkskolen i stedet. Samtidig blir det åpnet for en større tidshorisont, i første omgang 16 uker frem i tid. Ledige prøver frem i tid vil videre bli lagt ut fortløpende, slik at det blir slutt på å legge ut på bestemte tidspunkt. Statens vegvesen regner med at dette vil føre til mindre belastning på bestillingssystemet, og at det dessuten fjerner mye av kritikken som uberettiget har falt på trafikkskolene.

Som tidligere meldt er det forventet at kapasiteten på førerprøver blir bedre i 2022. Det ble ansatt 24 nye sensorer i sommer som er i utdanning nå, og ytterligere 30 nye skal ansettes etter jul. Statens vegvesen ansetter dermed flere nye sensorer enn de som av ulike grunner slutter, og regner slik med at de skal få stabilt bedre kapasitet over tid.

Dette ble klart på et møte mellom Trafikkforum, Norges Trafikkskoleforbund og Statens vegvesen fredag morgen. Vi fikk der også anledning til å møte Frode Børstad, som er ny Avdelingsdirektør på avdeling Trafikant i divisjon Trafikant og Kjøretøy. Børstad har godt grunnlag for å ta over og videreføre arbeidet i Trafikant fra før, men ønsker også å bli bedre kjent med bransjen, og vil derfor invitere en trafikkskole inn i ledermøtene fremover for å kunne bli bedre kjent med de ulike utfordringene i bransjen. Dette i tillegg til de jevnlige møtene mellom Statens vegvesen og bransjeorganisasjonene. Børstad er tydelig på at de skal ha fokus på kunden fremover, og presiserer at både kandidaten og trafikkskolene er Statens vegvesens kunder, og at det er viktig å legge til rette for en god kundeopplevelse.

Fra bransjens side la vi frem ønske om å utvide MC-sesongen noe i 2021 på de stedene der det er mulig med tanke på vær og føreforhold. Vi ba dessuten om at det blir åpnet for at evt overliggere kan bestille prøve i 2022 allerede fra høsten av. Vi understreket videre behovet for å fortsette arbeidet med oppgradering av bestillingssystemet. Vi minnet dessuten om at kapasitetsproblemene ikke er utelukkende pandemirelaterte, og understreket hvor viktig det er at kapasiteten økes på permanent basis og ikke bare blir et kortvarig tiltak.

Børstad bekreftet at Statens vegvesen er klar over dette, og at det er et mål å øke kapasiteten permanent. Det vil også bli sett på muligheten for enda lenger tidshorisont for bestilling.