Behov for differensierte tiltak

Behov for differensierte tiltak

I etterkant av de iverksatte tiltakene for å forebygge smitte som ble vedtatt torsdag 12. mars har Trafikkforum jevnlig vært i kontakt med både politiske myndigheter og fagmyndigheter for å bidra med detaljkunnskap om hvordan undervisningen gjennomføres ved trafikkskolene, slik at nødvendige tiltak fremover kan bli besluttet på grunnlag av faktiske forhold, og slik at generelle tiltak ikke rammer unødig uten at det er knyttet til reelle risikovurderinger.

Ved å beskrive hvordan undervisningen gjennomføres ved ulike former for opplæring som finner sted ved trafikkskolene og å vise til mulige tiltak for å forebygge smitte er det vår oppfatning at det kan iverksettes differensierte tiltak som vil bidra til å forebygge smitte uten at det unødig får uforholdsmessige konsekvenser for elever, ansatte og for samfunnet.

De ulike formene for undervisning har ulike risikobilder, og bør derfor vurderes individuelt. Særlig når vi underviser elever enkeltvis vil det være mulig å gjennomføre gode risikoreduserende tiltak. Trafikkforum har på bakgrunn av dette beskrevet hvordan undervisningen gjennomføres i ulike undervisningssituasjoner ved trafikkskolene og beskrevet mulige tiltak, slik at dette ligger til grunn for myndighetenes fortløpende vurderinger.

Lønnsplikt

Det har vært mye snakk om arbeidsgiverperioden ved permittering. Det ble sagt allerede 12. mars at arbeidsgiverperioden skulle reduseres fra 15 til 2 arbeidsdager, men denne endringen måtte behandles i stortinget først, og vil ikke få tilbakevirkende kraft.

Dette ble behandlet i stortinget 20. mars, og i praksis innebar det dermed en arbeidsgiverperiode på 7 dager fra 12. mars til 20. mars dersom ansatte ble permittert 12. mars.

«Krisetiltak»

De tiltakene som er innført så langt har i liten grad vært egnet til å lette byrden for småbedriftene. Verst er det for enkeltpersonsforetak, som ikke har mulighet til å permittere eier. Men alle bedrifter har faste utgifter ut over lønnsutgifter, og det innebærer at det er behov for tiltak som kan hjelpe bedriftene med utgifter til husleie, finansiering, strøm, forsikring og ulike abonnement og lisenser.

Trafikkforum arbeider med å synliggjøre disse problemene overfor myndighetene.