Landsmøtet 2020 gjennomført på Gardermoen

Trafikkforums landsmøte ble gjennomført fredag 11. september, med påfølgende medlemsmøte. Landsmøtet blir vanligvis gjennomført på våren, men ble som så mye annet dette året utsatt på grunn av pandemien.

Landsmøtet ble gjennomført uten store kontroverser. Den ene saken som skilte seg ut fra vanlige årsmøtesaker var styrets forslag om å fusjonere datterselskapet Trafikkforum servicesenter as inn i organisasjonen Trafikkforum, men heller ikke denne saken førte til store diskusjoner. Styret redegjorde for at ønsket om fusjonen er å forenkle, effektivisere og å redusere kostnader, og fikk tilslutning fra et enstemmig landsmøte.

Styret la frem et regnskap som viser en meget positiv utvikling, med økende overskudd og stabil økonomi.

Valgkomiteens innstilling innebar heller ingen dramatikk, da en enstemmig valgkomite innstilte på kontinuitet, som innebærer at alle som har hatt verv i Trafikkforum i 2019 også ble innstilt på verv i 2020. Valgkomiteens innstilling ble støttet av et enstemmig landsmøte, og styret i Trafikkforum er dermed som følger:

Styreleder: Erik Steinbråten

Nestleder: Inge Jonstrøm

Styremedlemmer: Kai Fegri, Stig Anders Ohrvik, Thomas Rouse

Varamedlemmer: Siv Olaussen, Mia Trøim

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum