Bedre forutsigbarhet på førerprøver

Statens vegvesen er nå i ferd med å åpne for en «normalisering» av planlegging og utlegging av førerprøver. Dette blir gjort for at trafikkskoler og elever skal få større forutsigbarhet i planleggingen.

Det er imidlertid fortsatt trafikkskolene som skal bestille førerprøve, etter fullmakt fra kandidatene.

De andre restriksjonene blir i denne omgang tatt bort, men Trafikkforum erfarer at den erfaringen som er gjort i denne perioden vil bli evaluert, og at det kan være aktuelt å vurdere enkelte tiltak på et senere tidspunkt. Dersom det skal være aktuelt forutsetter det imidlertid en grundig prosess med evaluering, høring og hjemling i forskrift.

Mange trafikkskoler har i denne perioden meldt at de midlertidige tiltakene har virket positivt inn på planleggingen, og at det er ønskelig at noen av tiltakene kan videreføres.

Uansett hva resultatet blir er det svært positivt at Statens vegvesen tar slike innspill og tilbakemeldinger på alvor, og sørger for en grundig evaluering.

Trafikkforum støtter avgjørelsen om å videreføre praksisen med at det er trafikkskolene som skal bestille førerprøve, etter fullmakt fra eleven. Dette blir av Statens vegvesen begrunnet slik:

«Statens vegvesen opprettholder dette kravet for å sikre at førerprøvene som bestilles benyttes av kandidater som er i et planlagt opplæringsløp av trafikkskole. Dette vil bidra til å redusere endringer og avlysninger i planlagte førerprøver, og sikre høyere gjennomføring og raskere tilgang til praktisk førerprøve for alle. Samtidig vil dette sikre at kandidatene i størst mulig grad er klare til praktisk førerprøve. Dette vil igjen bidra til en høy beståttprosent, og at vi får gjennom flest mulig kandidater.»

Trafikkforum er enig i denne begrunnelsen, og vil oppfordre alle trafikkskoler om å sørge for at kandidatene har tilstrekkelig måloppnåelse før førerprøve.

Det er også viktig å huske at det fortsatt gjelder tiltak for å motvirke smittefare, både med hensyn til renhold og med hensyn til avstand. I forbindelse med førerprøvene er det også viktig å sørge for å ivareta rutinene for gjennomføring av førerprøve.