Planlegger godt for oppstart

Trafikkforum var i dag invitert til møte med Vegdirektoratet for å utveksle synspunkt på hvordan tjenestetilbudet til Statens vegvesen best kan åpnes etterhvert som samfunnet finner tilbake til normalt gjenge. Vegdirektoratet er opptatt av at tjenestene blir åpnet på en god måte, for å ivareta behovene til både førerkortkandidatene og trafikkskolene på en best mulig måte. Styreleder Erik Steinbråten og politisk rådgiver Stig Anders Ohrvik i Trafikkforum møtte derfor avdelingsdirektør trafikant Henning Harsem og seksjonssjef opplæring Dag Terje Langnes på skype for å belyse ulike utfordringer. Med i utfordringsbildet er selvsagt også hvordan trafikkskolene etterhvert kan åpne opp for ulike tjenester etterhvert som tiltak fra myndighetenes side tillater det.

Trafikkforums hovedfokus er at vi ønsker mest mulig forutsigbarhet, og at vi ønsker oss at Statens vegvesen tar grep for å sikre gode, forutsigbare og rettferdige løsninger som ivaretar elevene, trafikklærerne og samfunnet for øvrig på en best mulig måte. Vi håper at de førerkortkandidatene som nå har fått avlyst førerprøve blir prioritert ved oppstart.

Ellers har vi også presisert at vi ønsker forutsigbarhet både med tanke på åpning av Statens vegvesens tjenestetilbud og åpning av trafikkskolenes muligheter til å gjenoppta undervisningen. Vi ser ikke for oss at noen førerkortklasser eller elevgrupper bør prioriteres fremfor andre, med unntak av de som allerede har vært oppsatt på praktisk førerprøve som har blitt avlyst.

Vi opplevde dette som et godt møte, der vi som representanter for føreropplæringen ble lyttet til, og vi har tillit til at Statens vegvesen tar hensyn til våre innspill.

Vi konstaterer at det er lagt ned et betydelig arbeid fra Vegdirektoratets side for å kunne møte alle mulige og nær sagt umulige problemstillinger som måtte oppstå i forbindelse med de utfordringene samfunnet nå har stått og fortsatt står overfor, og vi er trygge på at alle hensyn blir godt ivaretatt.