Lenger unna normalsituasjon

Trafikkforum og ATL var i går i møte med Statens vegvesen, og fikk der informasjon om hvordan Statens vegvesen innretter seg for å møte utviklingen med økt smitterisiko enkelte steder. Etter en sommer med færre restriksjoner i samfunnet er det som kjent økt smitterisiko enkelte steder, og det er en mulighet for økt smitterisiko også andre steder. Siden det er ulik smitterisiko i ulike deler av landet er det imidlertid behov for å innføre et differensiert system for å ivareta tiltak i som er i samsvar med smitterisikoen ved førerprøve på ulike førerkortklasser på ulike steder.

I første omgang fører dette til at det blir lokale tilpasninger på praktisk førerprøve klasse B og T ved Mysen og Kongsberg.

Det kan bli lokale tilpasninger andre steder i landet, i takt med utvikling av smitte og risiko.

Det blir tatt i bruk en fargekode for å kategorisere ulike risikonivå, med fargene rødt, gult og oransje. Gul farge er i prinsippet dagens situasjon i mesteparten av landet, grønn farge er normalsituasjon, slik det var før 12. mars 2020, og oransje farge innebærer at sensor og kandidat skal bruke munnbind ved førerprøve, førerprøve forbeholdes kandidater med lokal tilknytning og ambulering av sensorer begrenses.  

Informasjon om dette skal være sendt ut til trafikkskolene fra Statens vegvesen. Informasjonen kan også lastes ned her:

Unngå uønskede tiltak

Både bransjeorganisasjonene og Statens vegvesen anbefaler at alle er nøye med å følge både påbud og anbefalinger for å unngå innføring av større restriksjoner enn nødvendig og i verste fall full nedstengning. Blant annet anbefales det å være nøye med renhold av kjøretøy, – det er registrert at enkelte skoler har vært dårligere på det i sommer, – og det anbefales at man fortsetter å følge anbefalingen om å melde opp elever til førerprøve der de har tilhørighet.

Ordningen med at det er trafikkskolene som bestiller førerprøve blir videreført, kandidatene får fortsatt ikke anledning til å bestille førerprøve selv.

Trafikant i mørke

Flere trafikkskoler har spurt om det kan være aktuelt med lettelser frem mot mørkesesongen. Slik situasjonen er nå, med økt smitterisiko flere steder i landet, er ikke det noen aktuell problemstilling.

I praksis betyr det at begrensningen på to elever i hver bil vil gjelde, også på eventuell transportetappe. Det betyr at det er lurt å planlegge hvordan Trafikant i mørke skal gjennomføres denne sesongen, og i hvilken grad det har betydning for kostnader og prissetting.