Trondheim trafikkstasjon, illustrasjonsfoto, (c) Statens vegvesen

Statens vegvesen: –Alt for få består teoriprøven

I en pressemelding fra Statens vegvesen heter det at alt for få består teoriprøven.

Teoriprøven er en viktig milepæl på veien mot å bli en trygg sjåfør og gir folk mulighet til å komme et skritt nærmere å ta oppkjøring. Statistikk fra Statens vegvesen viser at beståttandelen på teoriprøven er lav. Tall viser at det hittil i år er det 56 prosent som består teoriprøven for personbil (Statens vegvesen, 2023).

En interessant observasjon er den betydelige forskjellen i beståttandelen mellom ulike aldersgrupper. Blant ungdommene i alderen 17-18 år er det 69 prosent som består teoriprøven for personbil, mens det til sammenligning er 32 prosent av de mellom 41-50 år som består teoriprøven for personbil. Hittil i inneværende år har en samlet andel på 56 prosent av dem som har tatt teoriprøven bestått for personbil (Statens vegvesen, 2023).

Statens vegvesen anbefaler alle grundig forberedelse før man tar teoriprøven.

Å avlegge teoriprøven som en del av prosessen med å skaffe førerkortet er en nøkkelfaktor for å bli en sikker og ansvarlig sjåfør. For å sikre suksess på denne prøven er det avgjørende å gjennomføre grundig forberedelse. Bruken av boken “Førerkortet” utgitt av Trafikkforum gir deg en solid forståelse av de nødvendige lovene og reglene som er essensielle for å kjøre trygt og selvstendig.

Det å studere grundig før teoriprøven bidrar til å bygge opp en solid forståelse av trafikkreglene, noe som øker sjansen for å oppnå en dypere innsikt i emnet. Samtidig er det viktig å styrke teorikunnskapen parallelt med praktisk kjøreopplæring. Teorien gir den nødvendige kunnskapen om trafikkregler, skilting, atferd i trafikken og generell trafikksikkerhet. Denne kunnskapen er avgjørende for å kunne kjøre ansvarlig og trygt, samtidig som den bidrar til en bredere forståelse av sikker kjøreatferd.

Med det rike utvalget av tilgjengelige apper for å forberede seg på teoriprøven, kan det være utfordrende for elever å velge en av høy kvalitet. Derfor spiller trafikkskolen og trafikklæreren en sentral rolle i å veilede elevene mot riktige ressursvalg. Trafikkforum anbefaler spesielt teoritentamen.no på grunn av dens fremragende kvalitet, omfattende pensum, evnen til å gi tilbakemeldinger til elever og lette tilgjengelighet.

Når elever legger ned tid og innsats i forberedelsen til teoriprøven, kan bruk av både lærebøker og teoritentamen.no vise seg som uvurderlige verktøy på veien til å bli en trygg og ansvarlig sjåfør på veiene.

Under koronapandemien i 2021 var det 63 prosent som bestod teoriprøven. På grunn av koronapandemien var det restriksjoner på maksimalt antall personer som kunne være til stede i teorirommet samtidig, og dette medførte lengre ventetider for å kunne avlegge teoriprøven. Ifølge Statens vegvesen hadde nok flere bedre tid til å forberede seg før de møtte opp til teoriprøve (Statens vegvesen, 2023).

Det å forberede seg er nøkkelen til suksess og det å lese grundig i teoriboken og samtidig ta teoritentamen.no er to hjørnesteiner i denne prosessen. Teoritentamen.no gir elevene mulighet til å øve på et bredt spekter av teorispørsmål og elevene får testet ut hva de kan fra pensumbøkene. Appen gir elevene verdifulle tilbakemeldinger som bidrar til å spore egen fremgang og identifisere områder som det trengs å lese mer på.

Kine Osan

Daglig leder, Trafikkforum