«Heidi skal låne ut 50% av medarbeiderne sine til søringan»

Seksjonssjef Heidi-Kristin Herbst i Trafikant nord i Statens vegvesen er ei raus dame, i uke 11 og 12 gir hun en håndsrekning til gode kolleger lenger sør i landet.

Vi kan leve med halv kapasitet i et par uker

-I Trafikant nord har vi for tiden korte ventetider, i en to ukers periode kan vi leve med halv kapasitet. Dette er et tiltak vi egentlig har planlagt siden 2021. Halvparten av de 20 som skal sørover for å kjøre førerprøver har ambulert flere ganger tidligere, og er relativt godt kjent dit de kommer. De øvrige 10 er førstegangsreisende, men er drevne sensorer «som står an av», uansett, sier Heidi. Jeg er glad for at så mange stiller opp, både for å hjelpe til, men samtidig vil de også få god trening i å omstille seg raskt til rådende forhold, sier seksjonssjef Heidi-Kristin Herbst i Statens vegvesen.

– I nord har vi utfordringer sommerstid, spesielt har vi i flere år hatt for liten kapasitet på tungbil, MC og traktor, vi har tidligere fått bistand sørfra til gjennomføring av disse i perioder. Det ble ekstra vanskelig under pandemien, fordi vi hadde blant annet en lang periode på rødt smittevernsnivå og null traktor prøver kjørt.  Foran årets sommersesong har jeg tro på en bedring i og med at vi det siste året har satset mye på økt kompetanse, med flere sensorer på TKS-kurs. Disse vil nå etter hvert kunne gjennomføre flere mc- og traktorprøver. I tillegg håper jeg at vi, også i år, kan få noe hjelp sørfra hvis det blir veldig vanskelig å dekke etterspørselen, sier Heidi.

Med andre ord, ditt utlån av arbeidskraft vil på sikt kunne komme Trafikant nord til gode gjennom gjenytelser fra sensorer andre steder i landet?

-Ja, absolutt, vi er gode kolleger og trår til der det trengs og når det trengs, smiler Heidi som legger til at det også er en annen viktig faktor i dette nemlig behovet for variasjon. Både de som drar sørover og de som drar nordover opplever det som både hyggelig og lærerikt å drive litt vekselbruk i perioder.  Man får nye impulser og tar kanskje til seg litt andre måter å jobbe på gjennom samhandling med nye kolleger, samt å erfare nye kjøreruter.

Her blir Heidis medarbeidere å finne i uke 11 og 12:

Kristiansand, Stavanger, Bergen, Drammen, Lillehammer, Lillestrøm, Risløkka (Oslo), Levanger, Stjørdal, Trondheim og Steinkjer.

Til daglig er de 20 sensorene å finne på trafikkstasjonene i Alta, Bodø, Mo i Rana, Hammerfest, Svolvær, Harstad, Mosjøen, Tromsø, Vadsø, Sortland, Narvik og Brønnøysund.

(Pressemelding fra Statens vegvesen)