Vask av dashboard

Statusmelding covid-19

–Trafikkskolene opptrer ansvarlig, og smitterisikoen ved trafikkskolene er lav. Det er konklusjonen i en medlemsundersøkelse Trafikkforum har gjennomført for å undersøke og dokumentere hvordan trafikkskolene har forholdt seg siden 12. mai, og i hvilken grad virksomheten ved trafikkskolene utgjør en smitterisiko i samfunnet

Det nærmer seg seks måneder siden bransjen ble gjenåpnet etter to måneders nedstengning. Trafikkforum har i den forbindelse gjennomført en undersøkelse blant medlemmene for å undersøke og å dokumentere hvordan trafikkskolene har forholdt seg siden 12. mai, og i hvilken grad virksomheten ved trafikkskolene utgjør en smitterisiko i samfunnet.

Undersøkelsen viser at trafikkskolene i stor grad forholder seg til de til enhver tid gjeldende retningslinjene, og at smitterisikoen dermed er liten. En av flere interessante funn er at færre enn 2 % av alle trafikkskolene har hatt trafikklærere som har testet positivt for covid-19 i perioden, mens 14,5 % av trafikkskolene oppgir at de kjenner til at de har hatt elever som har testet positivt for covid-19. 15 % av trafikkskolene har hatt trafikklærere som har vært i karantene, mens hele 64 % av trafikkskolene oppgir at de har hatt elever som har vært i karantene.

Når vi ser på hvordan trafikkskolene forholder seg til retningslinjene finner vi kanskje årsaken til at så få trafikklærere har vært smittet eller har vært i karantene. 98 % av alle trafikkskolene som har svart på undersøkelsen oppgir at de alltid rengjør kjøretøyene før førerprøve i samsvar med Statens vegvesens retningslinjer. 87 % svarer at de alltid rengjør berøringsflater i kjøretøy før en ny person tar plass, og 87 % svarer at de alltid sørger for å overholde 1 meters avstand mellom elevene. 89 % av trafikkskolene svarer at de alltid overholder 1 meters avstand mellom lærerne og andre læreres elever.

Vi skulle selvsagt gjerne sett at det var nærmere 100 % av trafikkskolene som sa at de overholdt alle retningslinjer, og vi oppfordrer alle til å opptre ansvarlig og å overholde alle retningslinjer. Husk at nedstengning er en høy kostnad både for samfunnet, for den enkelte trafikkskole og for de ansatte.

Vi mener likevel at disse svarene viser at de fleste trafikkskolene opptrer ansvarlig, og at smitterisikoen ved trafikkskolene dermed er lav.

På spørsmål om trafikkskolene frivillig gjennomfører andre tiltak enn det de er pålagt svarer  66 % av trafikkskolene at trafikklærerne i noen tilfeller bruker munnbind, f.eks. når de lokale trafikkstasjonene er på oransje smittevernnivå. 45 % av trafikkskolene oppgir dessuten at de har iverksatt andre tiltak på eget initiativ. Eksempler på slike tiltak er å stenge kontoret, å samtale med elever om eksponering for smitte ved festing, uteliv, reiser o.l., oppfordre til å avbestille timer ved usikkerhet, symptomer eller basert på nylig adferd, utendørs oppmøte og kontaktløs betaling.   Alt i alt mener vi at trafikkskolene har forholdt seg ansvarlig til smitterisikoen gjennom covid-19-pandemien, at smitterisikoen ved trafikkskolene er lav, og at det ved behov for utvidede tiltak vil være tilstrekkelig å innføre krav til munnbind og å holde kontor og venterom stengt om nødvendig.

Trafikkforums holdning gjennom covid-19-pandemien er og har vært at trafikkskolene skal ta sin del av samfunnsansvaret og bidra til å holde smitterisikoen på et minimum gjennom å opptre ansvarlig, og å følge de retningslinjene som til enhver tid er gitt fra myndighetenes side og de retningslinjene som bransjen har anbefalt i samsvar med myndighetenes pålegg og anbefalinger. Det er viktig at slike retningslinjer tar utgangspunkt i hvordan føreropplæringen faktisk gjennomføres, slik at tiltak og anbefalinger er relevante og i samsvar med virkeligheten. Som en ansvarlig samfunnsaktør er dette riktig og viktig for oss i et samfunnsperspektiv, og det er selvfølgelig også viktig for bransjen å opptre ansvarlig for å holde smitterisikoen ved trafikkskolene på et minimum og unngå ny nedstengning.

Funnene i undersøkelsen er videreformidlet både til Helse- og omsorgsdepartementet og samferdselsdepartementet, slik at undersøkelsen kan ligge til grunn for vurderingen av videre tiltak ved økt smitterisiko i samfunnet.