Støtter ikke nye krav til traktor

Statens vegvesen har i en høring om endring i trafikkopplæringsforskriften foreslått å endre kravene til kjøretøy som brukes til opplæring og førerprøve i klasse T. Følgende er hentet fra høringsnotatet:

«Til opplæring og førerprøve i klasse T mener vi det er mest hensiktsmessig å bruke slik traktor som er mest vanlig i jord og skogbruk i Norge. Det vil si traktoren bør blant annet ha førersete som er plassert sentralt, vesentlig større bakhjul enn forhjul og hydraulisk trekkkrok. En del trafikkskoler har i senere tid tatt i bruk traktorer som i konstruksjon og utstyr som er mer tilnærmet lastebil. Det vil si det er kjøretøy med blant annet like store hjul, førerplass på venstre side og tilhengerkopling av samme slag som på lastebiler. Disse er også godkjent som kjøretøy til førerprøven, da de fyller gjeldende krav i dagens § 30-14.
Endringene foreslås derfor for å bedre kunne styre hva slags traktorer som framover blir tatt i bruk til opplæring og prøve i klasse T.»

Trafikkforum har i sitt høringssvar vært tydelig på at vi ikke støtter dette. Den norske føreropplæringsmodellen tar utgangspunkt i at det er ønskelig med mye øving før erverv av førerett. Unødige begrensninger i krav til øvingskjøretøy vil kunne være en uønsket barriere for privat øvingskjøring. En av de viktigste aspektene ved opplæring på traktor, er at eleven er bevisst på hva det innebærer å kjøre et saktegående kjøretøy, med tanke på bl.a. samhandling, planlegging og observasjon. Dette vil det være mulig å øve på med ulike typer traktor.

Trafikkforum vil videre advare mot betegnelsen «vanlig jord- og skogbrukstraktor», siden det er i beste fall uklart hva som kan betegnes som «vanlig».

Trafikkforum støtter ikke forslaget om å stille krav til at traktoren skal ha sentralt plassert førersete, betydelig større bakhjul enn forhjul og løftbar trekk-krok for tilhenger. Forslaget vil være konkurransevridende både for trafikkskoler og ikke minst for leverandører, uten at forslaget i særlig grad er underbygget med relevant argumentasjon.

I høringsnotatet står det at Statens vegvesen mener at «det er mest hensiktsmessig å bruke slik traktor som er mest vanlig i jord og skogbruk i Norge». Det er imidlertid ikke gjort noe forsøk på å forklare, underbygge eller argumentere for hvorfor Statens vegvesen mener dette. Påstanden om at det er denne traktortypen som er mest vanlig i jord- og skogbruk i Norge kan kanskje være riktig, men de fleste som erverver førerett i klasse T i dag benytter ikke denne føreretten hovedsakelig i jord- og skogbruk. Det bør derfor ikke være ønskelig å begrense den muligheten trafikkskolene, trafikklærerne og elevene har i dag til å velge ulike typer kjøretøy å gjennomføre opplæringen på, slik at opplæringen i størst mulig grad besvarer elevens behov.