Slik skal du søke om krisehjelp

Koronarammede bedrifter vil kunne søke om kompensasjon fra staten gjennom et enkelt skjema på nett, og allerede om tre uker skal pengene kunne være på konto skriver NTB i dag.

– Det kommer ikke til å ta lang tid å søke. Det skal ikke være veldig komplisert, forsikrer administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge til NTB.

Finans Norge har fått ansvar for å drive kompensasjonsordningen hvor staten skal betale ut penger til bedrifter som taper inntekter på grunn av koronakrisen.

– Dette er nødhjelp til de bedriftene som har omsetningssvikt, enten på grunn av smitteverntiltakene eller selve virusutbruddet i seg selv, sier næringsminister Iselin Nybø (V) til NTB.

Pengene skal gå til å betale løpende kostnader som husleie, strøm og forsikringer.

– Det vil bli etablert en nettportal der du som næringsdrivende kan logge deg på og identifisere deg. Du søker elektronisk ved å oppgi de dataene som Stortinget og regjeringen fastsetter at er kriterier for ordningen, forklarer Kreutzer.

Han understreker at de ennå jobber med ordningen og at den først kommer opp og går senere.

– Må kunne dokumenteres

Søknadene vil bli kontrollert opp mot alle relevante tilgjengelige offentlige registre, og bedriften må kunne dokumentere et reelt fall i omsetningen.

Detaljene i ordningen skal være klar neste fredag, men det er fortsatt mye som ikke har kommet på plass.

Ingen vet for eksempel ennå hvor stor andel av inntektsbortfallet staten vil betale for. Det er også uklart hvor store beløp regjeringen maksimalt vil kompensere gjennom ordningen, som i alle fall skal favne bredt.

Penger på konto

Når søknaden er levert, blir den automatisk sjekket og kontrollert.

– Så er det elektronisk overføring av penger til konto. Det blir en helautomatisk prosess, sier Kreutzer.

Målet er at pengene skal være på konto innen to til tre uker, og bedriftene vil antagelig selv måtte anslå hvor mye penger de taper på koronakrisen.

Omsetningsbortfallet er ennå ikke mulig å lese ut av i offentlige registre.

Bedreiftene vil derfor bli nødt til å oppgi omsetningsbortfallet, og så må det dokumenteres i ettertid.

Kontroller

Finans Norge-sjefen påpeker at det blir en tillitsbasert ordning.

– Du leverer inn data på ære og samvittighet, og du forplikter deg selv å levere riktig data, sier han.

Men det varsles også kontroller for å hindre misbruk.

– Det skal være en enkel ordning, men det skal selvsagt også legges til rette for kontroll, sånn at vi kan være trygge på at pengene går til de som har behovene og at de brukes slik de er ment å brukes, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) til NTB.

Trolig vil bedriftseiere kunne logge inn via etablerte systemer, for eksempel BankID, når de skal søke om penger.