TABS inkludert i kompensasjonsordningen

Skattemyndigheten har gitt en ny vurdering som tillater at lisenskostnader for programvare tas med dersom det er å se som en fast uunngåelig kostnad.

Les mer om dette på Regnskap Norges hjemmeside: https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/kompensasjonsordningen-for-naringslivet—lisenskostnader-programvare-inngar/

 
Dersom søknad for mars allerede er sendt og lisenskostnader som omtalt over ikke var med, kan det sendes ny søknad. Les mer om dette her: https://kompensasjonsordning.no/endre