Riksløven

Oppklarende presiseringer fra samferdselsdepartementet

Mandag ble det kjent at trafikkskolene kan gjenoppta praktisk en-til-en-opplæring i klassene AM, A og S.

Denne meldingen har imidlertid reist flere spørsmål om utfordringer knyttet til opplæringen.

Organisasjonene har i dag mottatt en klargjøring fra samferdselsdepartementet som presiserer hvordan muligheten for å gjenoppta praktisk en-til-en-opplæring i de aktuelle klassene skal forstås.

 

Samferdselsdepartementet skriver at Helsedirektoratets presisering av vedtaket i epost 17. mars skal forstås slik at det som primært ikke er omfattet av vedtaket om stenging, er praktisk kjøreopplæring i nevnte kjøretøykategorier.

Dette betyr at det kun vil være aktuelt med opplæring for elever som er på et slik stadium i opplæringen at de kan gjennomføre slik opplæring, eksempelvis elever som allerede har gjennomført trafikalt grunnkurs og grunnkurs i den aktuelle klassen. Slike kurs og annen ren teoriopplæring i klasserom anses omfattet av Helsedirektoratets vedtak om stengning.

–       Det vil kun være mulig å gjennomføre opplæringen hvis den kan gjennomføres forsvarlig innenfor de smittevernforutsetninger som fremgår.

–       Trafikkskolene står fritt til selv å avgjøre om de vil tilby opplæring som ikke er ansett omfattet av Helsedirektoratets vedtak om stengning.

–       Nødvendige innledninger og oppsummeringer knyttet til den praktiske opplæringen, kan også gjennomføres når dette skjer utendørs og med tilstrekkelig avstand mellom de involverte. Det samme gjelder planlegging, refleksjonspauser og oppsummering som skjer som del av sikkerhetskursene.  

–       Praktisk kjøreopplæring kan skje med inntil tre elever der dette ellers er tillatt. Det må særlig sikres tilstrekkelig avstand mellom de involverte.

–       Der det benyttes kjøregårder eller lignende må det sikres at alminnelige smitteverntiltak om maks fem personer sammen ivaretas, eksempelvis gjennom samordning der flere trafikkskoler benytter samme område.