Endring i bruk av Statens vegvesens kjøregårder

På grunn av flere alvorlige hendelser blir det fra 1. juni 2023 innført nye bestemmelser for bruk av Statens vegvesens kjøregårder i forbindelse med øving og opplæring på motorsykkel.

De alvorlige hendelsene har skjedd under opplæring med elever som er helt i begynnelsen av opplæringen, hvor elever på grunn av manglende ferdigheter har mistet kontroll over kjøretøyet, med påfølgende utilsiktet gasspådrag.

På bakgrunn av dette blir det fra 1. juni innført følgende bestemmelser for opplæring og øving med motorsykkel på Statens vegvesens kjøregårder:

  • Maks én elev pr lærer
  • Ved trafikkopplæring mot vederlag skal trafikklæreren sitte på, inntil trinnvurdering trinn 3 er gjennomført og registrert
  • Ved privat øvelseskjøring skal ledsager alltid sitte på

Hvis kjøregården har vært brukt til mopedopplæring, må det gjøres en egen avtale med de som er ansvarlig for kjøregården for denne opplæringen.

Gjeldende instrukser vurderes underveis i sesongen, så det er derfor svært viktig at den enkelte trafikklærer holder seg løpende orientert om hva som gjelder.

Dette gjelder kjøregårder på Statens vegvesens eiendommer.

 

Les mer her