Raus - engasjert - ansvarlig

Moped

Lærerveiledning klasse AM146

På grunn av omfattende endringer i forskrift og læreplan for to-hjuls klassene er det viktig at de nye læreplanene blir forstått og brukt på en mest mulig lik måte. Stig Anders Ohrvik Rådgiver, Trafikkforum   stig@trafikkforum.no