Simulator i fremtidens opplæring

Trafikkforum har i lenger tid jobbet med bilførernes fremtidige utfordringer og har brukt mye tid på å se på menneskets begrensninger og muligheter i forhold til bruk av ADAS-systemer i bil. Vi er nysgjerrig på andre opplæringsformer og andre verktøy for å belyse utfordringene og mulighetene som fremtiden bringer med seg.
Vårt naboland Finland har kommet langt på området som dreier seg om simulator-opplæring og Trafikkforum ønsker nå å se på hvordan dette fungerer i praksis.
Trafikkforums styreleder Erik Steinbråten og fagkonsulent Tore Johannessen reiser om kort tid til Finland for å se på omfanget, systemene som blir brukt i føreropplæringen og hvilke muligheter og utfordringer bruken av dette innebærer.
Steinbråten og Johannessen har erfaring fra simulatorbruk innen bilsport og racing hvor dette er utbredt i deler av treningsarbeidet og ser frem til å jobbe videre med dette.