Statsbudsjettet 2023

Regjeringen har lagt frem sitt forslag til statsbudsjett for 2023. Som ventet innebærer forslaget en redusert satsing på veibygging, men det som kanskje er mer interessant ut fra et næringssynspunkt er forslagene knyttet til kjøretøyrelaterte avgifter.

 • Regjeringen foreslår å innføre en ny vektkomponent i engangsavgiften. Dette skal gjelde for alle personbiler, også elbiler. Det skal beregnes engangsavgift med 12,5 kroner per kg av bilens egenvekt over 500 kg.
 • Regjeringen foreslår å redusere vektfradraget for ladbare hybridbiler ved at fradragssatsen reduseres fra 15 til 10 prosent.
 • Regjeringen foreslår å øke de positive satsene i CO2-komponenten for personbiler med 20 prosent utover prisstigning.
 • Regjeringen foreslår å innføre merverdiavgift for elektriske personbiler på den delen av kjøpesummen som er over 500 000 kroner.
 • Regjeringen foreslår å øke satsene i omregistreringsavgiften for elbiler til samme nivå som for øvrige personbiler.
 • Økt bompengeavgift på elbil. Satsen økes fra 50 % til 70 % av normaltakst
 • Økt trafikkforsikringsavgift på MC
 • Regjeringen foreslår å likestille elbiler og andre biler i beskatningen av firmabiler. Det vil si at regjeringen foreslår å fjerne verdsettingsrabatten for elbiler, som per 2022 er på 20 prosent.

I den andre enden av skalaen er det også noen forslag som de fleste kanskje vil ta godt imot:

 • Regjeringen foreslår å utvide ordningene med reduserte ferjetakster og gratis ferjer til øyer og andre samfunn uten veiforbindelse fra 16. august 2023. Takstene på ferjer foreslås redusert til 50 prosent sammenlignet med takstene 1. januar 2021.
 • Redusert vegbruksavgift på bensin og diesel.Regjeringen foreslår å:

  – redusere veibruksavgiften på mineralolje med 0,70 kroner per liter
  – redusere veibruksavgiften på bensin med 0,39 kroner per liter
  – redusere veibruksavgiften på biodiesel med 0,27 kroner per liter

 

 

Les mer om forslag til statsbudsjett 2023 på regjeringen.no