Regodkjenning og etterutdanning

Arbeidet med regodkjenningen av trafikklærere er en sentral del av en helhetlig tilnærming til trafikksikkerhetsarbeidet i Norge. Statens vegvesen har ansvaret for å lede denne prosessen, og i arbeidet deltar også representanter fra Nord Universitet, OsloMet, Norges Trafikkskoleforbund og Trafikkforum.

 

Formålet med regodkjenning og etterutdanning av trafikklærere er å sikre høy faglig kompetanse. Det å oppdatere trafikklærere på endringer i lovverk, teknologi og pedagogikk, samt tilrettelegge for en enhetlig opplæringsstandard i hele landet.

 

I det forrige møtet som ble gjennomført før sommerferien, ble det drøftet omfang, frekvens og forslag til innhold. På det årlige landsmøtet til Trafikkforum fikk medlemmene en unik mulighet til å legge frem sine forslag og dele innsikt i hvordan regodkjenningen skal være i omfang og frekvens. Forslagene ble mottatt av Trafikkforum med stor interesse, og disse forslagene ble presentert under møtene med Statens vegvesen. Det gjenstår å se hvilke av forslagene som blir tatt med videre.

 

Landsmøtet var i år en viktig arena for medlemmene i Trafikkforum til å dele sine synspunkter og forslag. Trafikkforum har som mål å fungere som en nært knyttet organisasjon som verdsetter medlemmenes perspektiver, og aktivt formidler medlemmenes meninger og synspunkter videre i arbeidet med Statens vegvesen.

 

I løpet av høsten vil det bli arrangert et nytt samarbeidsmøte med fokus på videre arbeid med regodkjenningen, i et tett samarbeid med Statens vegvesen.

 

Den nye forskriften er planlagt å tre i kraft fra 1. januar 2025 i henhold til den forelagte tidslinjen. Den foreløpige milepælsplanen er som følger:

 

Tentativ milepælsplan

  • Høringsutkast: Forventes å bli distribuert i desember 2023.
  • frist for å utvikle en fullstendig plan: Antas å være i mars 2024.
  • Fastsettelse: Planlegges å skje innen juli 2024.
  • Iverksettelse: Forslaget er at det skal iverksettes fra 1. januar 2025.