Endrer rutiner for å redusere belastning

For å unngå unødig belastning på bestillingssystemene blir ikke lenger alle ledige prøver for hele landet lagt ut samtidig.

I et møte mellom Statens vegvesen, Trafikkforum og ATL like før helgen fikk organisasjonene en oppdatering på hva Statens vegvesen har gjort for å møte utfordringene ved oppstart, og organisasjonene fikk også anledning til å formidle hvilke tilbakemeldinger vi har fått fra våre medlemmer.

Statens vegvesen har lagt ned et betydelig arbeide i å bedre kapasiteten på datasystemene for å unngå tekniske problemer i forbindelse med bestilling av førerprøve. I tillegg vil nye prøver nå som nevnt ikke bli lagt ut samtidig, slik at belastningen sprer seg mer utover en større tidsperiode.

De viktigste tilbakemeldingene fra medlemmene som har kommet inn til Trafikkforum er behovet for bedre forutsigbarhet ved å kunne planlegge lenger frem i tid. Vi har derfor oppfordret til å øke tidshorisonten med minst to uker. Dette har så langt ikke skjedd, men såvidt vi forstår er dette en mulighet som blir vurdert fortløpende.

For at alt skal gå så smidig som mulig er det ellers grunn til å minne om og å oppfordre til at alle tar hensyn til de retningslinjene som er gitt i forbindelse med bestilling av prøve:

• Kandidater som har fått førerprøve kansellert skal prioriteres
• All obligatorisk opplæring skal være registrert før prøve bestilles
• Trafikkskolen skal kun bestille 2 prøver per lærer per uke
• Kandidaten skal ha geografisk tilhørighet til trafikkstasjonen, for unngå unødig reising

I tillegg er det selvfølgelig en fordel for alle at kandidatene er klare for prøve når de møter til både teoretisk og praktisk prøve, slik at ledig kapasitet i størst mulig grad blir brukt til beståtte prøver. Den beste måten å avhjelpe kapasiteten fremover på er at kandidatene består førerprøven.

Lenke til Statens vegvesens pressemelding