Foreløpig ingen ny nedstengning

Regjeringen varslet i dag nye tiltak mot smittespredning for de neste to ukene. Trafikkforum har mottatt flere henvendelser med spørsmål om dette får betydning for trafikkskolene.

Trafikkskoler er ikke nevnt i de aktuelle tiltakene.


12. mars i fjor var trafikkskolene heller ikke regnet med i først omgang, men etter at noen valgte å kontakte Folkehelseinstituttet spesifikt for å spørre om det med begrepet «utdanning» også var tenkt på trafikkopplæring var det mest komfortabelt for FHI å plassere trafikkopplæring i samme kategori, og dermed var vi plutselig omfattet av tiltakene selv om ingen hadde tenkt på oss i utgangspunktet.


Denne gangen har imidlertid myndighetene nevnt spesifikt universitet, høyskoler, fagskoler, folkehøyskoler og ungdomskoler.


Trafikkskoler er åpenbart ingen av delene. Når vi heller ikke har fått noen beskjed om annet, så er vi åpenbart ikke omfattet av tiltakene.

Trafikkforum har ikke mottatt noen annen beskjed enn det som følger av pressemeldingen, så vi forholder oss til at trafikkskolene er i drift i morgen, men selvfølgelig på en måte som er i tråd med lokale tiltak.

Vi må dessuten forholde oss til at det er gitt et generelt påbud om maksimalt 10 personer på innendørs arrangement.

Det innebærer f.eks. at det mange steder i landet vil være naturlig at elever og lærere bruker munnbind.