OFV: Markant økning i bilholdskostnadene – også for elbiler

Uansett hva slags ny bil du velger, gir elbilen samlet sett de laveste kostandene per år. Det kommer frem i en ny rapport fra Opplysningsrådet for vegtrafikk (OFV). OFV har regnet på en rekke ulike prissegmenter, og elbil kommer altså bedre ut enn alle andre alternativ, inkludert hybridbil.

– Årets rapport viser den største kostnadsøkningen vi noensinne har registrert fra et år til et annet, sier spesialrådgiver Jan Petter Røssevold i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) om den årlige rapporten «Kostnader ved bilhold – eksempler på beregning 2023». Rapporten dokumenterer en kraftig kostnadsøkning i alle priseksemplene OFV har regnet på – også for elbiler.

Det fremgår av rapporten at alle kostnader forbundet med bil øker, slik at det ikke er bare økte energipriser og økt rentenivå som forklarer den kraftige økningen i bilholdskostnadene. En konsumprisindeks med en årsvekst på 5,9 % er også med på å prege bilholdskostnadene, skriver OFV.

Likevel er det altså elbil som gir de laveste kostnadene, og det er interessant å merke seg at prisen på alle personbiler samlet har økt med 6,8 % i 2022, mens prisen på elbil i gjennomsnitt har økt med 3,9 %. Det er fortsatt verditapet som er den største kostnaden med bilhold.

Les mer på ofv.no