Kan bli slutt på 17-timers TGK i ungdomsskolen

Statens vegvesen sender enkelte forslag til endringer i trafikkopplæringsforskriften og trafikkopplæringsforskriften på høring. Endringene i førerkortforskriften handler i hovedsak om bestemmelser knyttet til diabetes. Videre gjøres endringer i bestemmelsene om epilepsi og
epilepsilignende anfall. I tillegg foreslås enkelte mindre endringer og korrigeringer i forskriftstekstene.

I trafikkopplæringsforskriften foreslås det endringer i trafikkopplæringsforskriften som følge av direktiv 2020/612/EU. Direktivet inneholder endringer om i hvilke tilfeller en praktisk prøve avlagt
med automatgir skal avmerkes med kode 78 i førerkortet og en endring i kravet til prøvekjøretøy ved praktisk prøve i klasse A2. Norsk rett samsvarer allerede i stor grad med de endringene som fremkommer av direktivet.

Det som nok har størst interesse for trafikkskolene er forslag om å fjerne muligheten til å gjennomføre trafikalt grunnkurs som et 17 timers
kurs i ungdomsskolen. Det blir dessuten presisert at Trafikant i mørket ikke kan gjennomføres i ungdomskolen, – dersom forslaget blir vedtatt. Muligheten til å gjennomføre trafikalt grunnkurs som en integrert del av valgfag trafikk i ungdomsskolen videreføres, men forskjellen på trafikalt grunnkurs og valgfag trafikk blir altså større med dette forslaget.

Dette er for øvrig i tråd med revidering av læreplan for trafikk valgfag gjennom Fagfornyelsen. Trafikkforum tok del i arbeidet med ny læreplan, og det å tydeliggjøre forskjellen mellom trafikk valgfag i ungdomskolen og trafikalt grunnkurs i trafikkskolene har vært et felles mål i arbeidet.

Høringsfristen er satt til 1. oktober 2020.