Feriestengning ved NAF øvingsbaner

NAFs ansatte har som alle andre behov for ferie, og det er derfor behov for å stenge noen av NAFs øvingsbaner i forbindelse med ferieavvikling.

Alle får informasjon om dette på de enkelte banene, men en fullstendig oversikt kan også lastes ned her: