Slutt på digital undervisning

Statens vegvesen melder i dag at de midlertidige forskriftene i forbindelse med covid-19-pandemien blir opphevet fra og med 1. oktober 2022.

–Pandemien har nå over lengre tid vært under god kontroll, de offentlige anbefalingene fra
helsevesenet er endret, og konsekvensene av smitte som førte til behovet for de midlertidige
forskriftene ikke lenger er gyldige, heter det i meldingen fra Statens vegvesen.

Det er to ulike forskrifter som med dette blir opphevet, både forskrift om midlertidig unntak for gjennomføring av trafikkopplæring og forskrift om midlertidig frafall av gebyr ved foor sen avbestilling eller manglende oppmøte til førerprøve.

Dette innebærer blant annet at adgangen til gjennomføring av nettbaserte samlinger som et alternativ til fysiske samlinger blir opphevet. Videre blir adgangen til å øvelseskjøre uten å ha gjennomført enkelte deler av trafikalt grunnkurs opphevet, og muligheten til å gjennomføre del 1.1 av grunnkurs tunge kjøretøy med bare 1 elev blir også opphevet.

De aktuelle forskriftene som blir opphevet er disse:

Les hele brevet fra Statens vegvesen her:

Oppheving av midlertidige forskrifter

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Statens vegvesen melder i dag at alle prøvesteder nå har grønt smittevernsnivå.
• Det vil si ingen særskilte smitteverntiltak.
• Alle typer førerprøver gjennomføres nå på grønt nivå.
• Behov for å gjennomføre førerprøve med munnbind bør vurderes av den
enkelte.

Les mer her

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Alle prøvesteder har gult smittevernsnivå, men det er viktig å presisere at smittetrykket er stort og
risiko for smittespredning er for tiden meget stor. Derfor er det krav om bruk av munnbind for
sensor og kandidat på alle kategorier av førerprøver inntil noe annet er bestemt.

I tillegg minner vi om de øvrige retningslinjene for «Gult smittevernsnivå»:
Gult nivå – ordinære smittevernstiltak
• Godt renhold av kjøretøyer før og etter prøve.
• God håndhygiene.
• Det kan når kandidat forespør være med trafikklærer under førerprøven.
Alle i kjøretøyet skal da være iført munnbind.
• Klargjøring og oppsummering tilpasses.

Øvrige retningslinjer
Førerprøvekandidater skal forhåndsbetale førerprøven på nett. Dette gjøres
på vegvesen.no/dinside.
Betaling kan tidligst gjennomføres klokken 00:01 dagen før førerprøven kjøres.
• Før førerprøven skal kandidaten vise legitimasjon, og følge sensors anvisninger om
gjennomføring.
• Trafikkskolen skal møte med rengjort kjøretøy. Før førerprøven gjennomføres skal
kontaktflater rengjøres. Dersom kjøretøyet ikke er tilstrekkelig rengjort, vil førerprøven bli avlyst.
Vurderingen skjer i tråd med helsemyndighetenes retningslinjer.
• Ved enkelte trafikkstasjoner kan man bli anvist til egne parkeringsplasser.
• Kandidaten skal møte sensor ved kjøretøyet. Vi forholder oss til helsemyndighetenes føringer
og håndhilser derfor ikke.
• Klargjøring og avslutning av førerprøven kan bli holdt utenfor kjøretøyet.
• Gjennomføring av sikkerhetskontroll vil tilpasses de til enhver tid gjeldende
smittevernregler.

Forlenger gebyrunntak
Se nyhetssak: Forlenger gebyrunntak | Statens vegvesen
Avbestillingsgebyret for manglende oppmøte eller sen avbestilling av førerprøver vil ikke bli
gjeninnført før Koronapandemien er under kontroll.
Som tiltak i forbindelse med det store smittetrykket i samfunnet forlenger Statens vegvesen per
januar 2022 det midlertidige ordningen med frafall av gebyr ved for sen avbestilling eller manglende
oppmøte på førerprøver Første gang dette ble innført var i mars 2020. Denne forlengningen er den
sjette siden mars 2020. I det siste vedtaket om forlengelse er det ikke satt sluttdato, det vil være en
løpende vurdering for behovet koblet opp mot smitteutviklingen i samfunnet,
Forskriften gjelder unntak som er til gunst for våre kunder som skal gjennomføre førerprøve. Vi
ønsker ikke at personer som har symptomer på luftveisinfeksjoner, er syke eller i karantene skal føle
seg forpliktet til å møte til teoriprøve eller oppkjøring. Derfor har vi gitt et midlertidig unntak fra
gebyrkravet.
Det er fint om de som rekker å avbestille timen sin i tide, gjør det, slik at andre kan benytte den
oppsatte timen isteden.

Veien videre
Statens vegvesen ber trafikkskolene fremdeles å være nøye med renhold av kjøretøyene mellom
hver førerprøve, slik at vi unngår unødige kanselleringer.
For å sikre så god kapasitet på førerprøvene som mulig, er det fortsatt viktig at kandidatene møter
godt forberedt og består førerprøven.
Vi håper på et fortsatt godt samarbeid i en fortsatt utfordrende periode for oss alle.
Statens vegvesen v/Trafikantavdelingen

Les hele informasjonsbrevet fra Statens vegvesen her

Oppdatering fra Statens vegvesen

Koronasituasjonen og praktiske førerprøver

Statens vegvesen forbereder seg på at gjenåpningen av flere tilbud og funksjoner i samfunnet  kan gi økt smittetrykk, flere smittetilfeller og flere i karantene. For å redusere risikoen for avlysning av praktiske førerprøver, er det viktig å opprettholde det gode renholdet av trafikkskolenes biler før prøvene.

 

Avbestillingsgebyret er fortsatt på vent

Avbestillingsgebyret for manglende oppmøte til praktisk førerprøve vil ikke bli gjeninnført før koronapandemien er under kontroll.

Vi setter stor pris på om dere formidler dette videre til ansatte og elever.

Nå tar vi en siste innspurt sammen i det som forhåpentligvis er siste bølge av pandemien. Takk for samarbeidet så langt!

Statens vegvesen ansetter ytterligere 20 nye sensorer

– Vi har stor pågang på oppkjøringstimer. Derfor ansetter vi nå ytterligere 20 førerprøvesensorer, sier avdelingsdirektør Frode Børstad i Statens vegvesen.

 

I 2021 ble det gjennomført et rekordhøyt antall oppkjøringer. Det er likevel mange som venter på oppkjøringstime.

De 20 nye stillingen er fordelt over hele landet, og kommer i tillegg til de 52 nye sensorene som ble tilsatt i 2021.

Intern utdanning med lønn
– Førerprøvesensorer må gjennom en intern utdanning og eksamen før de kan gjennomføre oppkjøringer med kunder. Derfor tar det noe tid før alle de nyansatte er operative. Men disse nye sensorene vil være et viktig bidrag til å redusere ventetiden for de som skal ta førerkort, sier Børstad.

Trenger sensorer i alle klasser
Det store volumet av oppkjøringer er innen klasse B, men de nye sensorene vil bli brukt i alle førerkortklasser, alt fra motorsykkel til tunge kjøretøy.

– Alle som skal ta førerkort i Norge må ha oppkjøring hos Statens vegvesen. Som monopolist har vi har et stort ansvar i å tilby et tilstrekkelig antall oppkjøringstimer. Det store volumet er i klasse B (personbil) men det er svært viktig at vi sørger for at vi har nok kvalifiserte tungbilsjåfører og bussjåfører i landet, sier Børstad.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Julehilsen fra Statens vegvesen

Hei!
2021 går mot slutten og vi kan se tilbake på et hektisk år, både hos trafikkskolebransjen og her hos oss i Trafikantavdelingen i Statens vegvesen.
Etter snart to år med smitteverntiltak og pandemihåndtering er det lov å være lei og ønske seg tilbake til normale tider.
Jeg vil berømme bransjen for å ha fulgt opp smitteverntiltakene lojalt. Vi har faktisk ikke hatt et eneste tilfelle av smitte blant våre ansatte som kan spores tilbake til arbeidssituasjonen. På den måten har vi unngått at hele trafikkstasjoner har vært satt ut av spill, og aktiviteten har kunnet gå så normalt som mulig.
For at denne positive trenden skal fortsette i 2022 innfører vi obligatorisk bruk av munnbind også i klasser der avstanden mellom kandidat og førerprøvesensor er mer enn 1 meter.
Både vi og dere opplever en stor etterspørsel etter våre tjenester. Mange som kanskje ikke har tenkt å ta førerkort har ombestemt seg. Det har gitt oss alle en stor pågang av kunder. Ventetiden for oppkjøring har vært lenger enn vi har ønsket, men vi er glade for å kunne si at vi nå har rekruttert en rekke nye sensorer som vil bidra til å avhjelpe situasjonen. Vi ser også at kandidatene som kommer til oppkjøring er bedre enn tidligere og beståttprosenten har økt. Det er et viktig bidrag til kortere ventetid.
Dødstallene i trafikken fortsetter å gå ned. Den endelige statistikken for 2021 kjenner vi ikke før året er omme, men kvaliteten på trafikkopplæringen i Norge er en viktig faktor til at vi ser stadig færre drepte i trafikken.
Jeg ser frem til å fortsette samarbeidet med trafikkskolebransjen mot nullvisjonen for hardt skadde og drepte i trafikken.
Med ønske om en god jul og et godt nytt år!
Mvh
Frode Børstad

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Gjennomført obligatorisk før bestilling av førerprøve

Som følge av at regjeringen har iverksatt strengere smitteverntiltak mot covid-19 ber Statens vegvesen nå om at obligatorisk opplæring skal være gjennomført før bestilling av førerprøve. Dette fremgår av informasjonsbrev fra Statens vegvesen til trafikkskolene i dag torsdag 9. desember 2021:

Som  alle sikkert har fått med seg fra regjeringens pressekonferanse er det iverksatt nye strenge smittevernstiltak mot Covid-19.

Med bakgrunn i dette er både praktiske førerprøver og teoriprøver plassert på gult smittevernsnivå på alle trafikkstasjoner som har dette tjenestetilbudet.

Gult nivå – ordinære smittevernstiltak

 • Godt renhold av kjøretøyer før og etter prøve.
 • God håndhygiene.
 • Det kan når kandidat forespør være med trafikklærer under førerprøven. Alle i kjøretøyet skal da bære munnbind om kravet til minimum en meters avstand ikke kan overholdes.
 • Klargjøring og oppsummering tilpasses.
 • Sensor kan benytte munnbind dersom vedkommende selv ønsker det, og kan ut fra en selvstendig vurdering kreve at kandidaten bruker munnbind. Relevant for slik vurdering er blant annet om kandidaten kommer fra et område som har høyere smittenivå.
 • Lokal forskrift kan kreve bruk av munnbind.

Helsemyndighetenes krav til smittevern er styrende for hvordan førerprøver skal gjennomføres. Trafikkskolene må sammen med Statens vegvesen informere elevene om de til enhver tid gjeldende føringer for praktiske førerprøver.   Smittevernet er nå i en fase med en kombinasjon av nasjonale og lokale tiltak.

Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve. 

Anmodningen gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver.

Smittevern ved praktisk gjennomføring 

For å ivareta smittevernet til kandidater, egne ansatte og å bidra i den nasjonale dugnaden har Statens vegvesen nivåbaserte smitteverntiltak. Disse tiltakene gjelder førerkortklasser, geografiske områder og trafikkstasjoner. Tiltakene vil bli oppdatert i tråd med smittesituasjonen.  Per i dag er alle tjenestesteder  med førerkorttjenester lagt på gult smittevernsnivå.

Informasjonen blir løpende oppdatert.  Siste versjon er alltid gjeldende ( info-brev versjon 79 av 9.12.2021).   

Les informasjonsbrev nr 79 fra Statens vegvesen her

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Statens vegvesen anmoder om bruk av munnbind i forbindelse med førerprøver

Fra og med fredag 3.desember anmoder Statens vegvesen om bruk av munnbind i forbindelse med alle førerprøver -både praktiske førerprøver og teori.

Det viktig at alle ledd i føreropplæringen tar tak nå -for å hindre ny nedstengning.  Økt spredning av Covid og smitte blant ansatte i Statens vegvesen eller i opplæringsbransjen kan medføre ny nedstengning av tilbudet og økning i ventetiden.

Med bakgrunn i dette anmoder vi alle våre samarbeidspartnere i opplæringsbransjen om å innstille seg på smittevernstiltak på gult smittevernsnivå, som blant annet omfatter anmodning om å bruke munnbind.

Smittevernet er nå i en fase med en kombinasjon av nasjonale og lokale tiltak.

Helsemyndighetenes krav til smittevern blir derfor styrende for hvordan førerprøver skal gjennomføres. Trafikkskolene må sammen med Statens vegvesen informere elevene om de til enhver tid gjeldende føringer for praktiske førerprøver.

Gult nivå – ordinære smittevernstiltak

 • Godt renhold av kjøretøyer før og etter prøve.
 • God håndhygiene.
 • Det kan når kandidat forespør være med trafikklærer under førerprøven. Alle i kjøretøyet skal da bære munnbind om kravet til minimum en meters avstand ikke kan overholdes.
 • Klargjøring og oppsummering tilpasses.
 • Anmodning om bruk av munnbind, lokal forskrift kan kreve bruk av munnbind:

For eksempel er det i Oslo-området og kommunene som sogner til Ahus fra midnatt innført påbud om bruk av munnbind i kollektivtrafikk og andre steder det det ikke er mulig å holde en meters avstand – det vil si blant annet i forbindelse med førerprøver. Tidligere er det sendt ut informasjon fra vest og midt om tilsvarende tiltak.

 

På vegne av avdelingsdirektør Frode Børstad i Trafikantavdelingen:

Med hilsen
Bjørn Lillevolden
Kommunikasjonsrådgiver

Les mer her

Oppdatering fra Statens vegvesen

Hei!

Vedlagt er det siste Koronabrevet fra Trafikantavdelingen, det ble i alt 77 informasjonsbrev før pandemien slapp taket.

Dette informasjonsbrevet peker framover og sier en god del om hvordan vi skal samhandle de nærmeste ukene og månedene framover.

Vi vil få takke for godt samarbeid i den krevende perioden vi har vært igjennom, samtidig har vi håp om at vi skal klare å dra lasset sammen for å overvinne de utfordringene som gjenstår etter pandemien.

Med vennlig hilsen

Trafikantavdeling i Statens vegvesen

På vegne av avdelingsdirektør Frode Børstad:


Bjørn Lillevolden
kommunikasjonsrådgiver

Alle trafikkstasjoner tilbake på grønt smittevernnivå

Med bakgrunn i signaler fra regjeringen om gjenåpning av landet fra lørdag 25.9.kl.16.00 har vi gleden av å informere om følgende:

Fra mandag 27.9. kl.08:00 er alle trafikkstasjoner og prøvesteder tilbake på grønt smittevernsnivå for første gang siden 12.mars 2020.

Fortsatt skal alle bestillinger av praktiske førerprøver skje via trafikkskolene. Dette gjelder for perioden27.9.-04.10. 2021.

Statens vegvesen opprettholder dette kravet for å sikre at førerprøvene som bestilles benyttes av kandidater som er i et planlagt opplæringsløp ved trafikkskole. Dette vil bidra til å redusere endringer og avlysninger i planlagte førerprøver, og sikre høyere gjennomføring og raskere tilgang til praktisk førerprøve for alle. Samtidig vil dette sikre at kandidatene i størst mulig grad er klare til praktisk førerprøve. Dette vil igjen bidra til en høy beståttprosent, og at vi får gjennom flest mulig kandidater. For at trafikkskolene skal kunne bestille førerprøver, må kandidaten på forhånd ha gitt trafikkskolen fullmakt på vegvesen.no/dinside.

Les mer her:

Oppdatering fra Statens vegvesen

(NB! Endrer ikke tidligere melding om at elevene igjen kan bestille selv f.o.m. 4. oktober (red. anm.))

Alle trafikkstasjoner i landet  er nå på gult smittevernsnivå.

Pandemien er ikke over, men det er vel lov å være litt mer optimistiske nå – enn på lenge!

Gult nivå –  betyr ordinære smittevernstiltak

• Godt renhold av kjøretøyer før og etter prøve.

• God håndhygiene.

• Det kan når kandidat forespør være med trafikklærer under førerprøven. Alle i kjøretøyet skal da bære munnbind om kravet til minimum en meters avstand ikke kan overholdes

. • Klargjøring og oppsummering tilpasses.

• Sensor kan benytte munnbind dersom vedkommende selv ønsker det, og kan ut fra en selvstendig vurdering kreve at kandidaten bruker munnbind. Relevant for slik vurdering er blant annet om kandidaten kommer fra et område som har høyere smittenivå.

• Lokal forskrift kan kreve bruk av munnbind.

Veien videre

Statens vegvesen ber trafikkskolene fremdeles å være nøye med renhold av kjøretøyene mellom hver førerprøve, slik at vi unngår unødige kanselleringer.

For å sikre så god kapasitet på førerprøvene som mulig, er det fortsatt viktig at kandidatene møter godt forberedt og består førerprøven.

Vi håper på et fortsatt godt samarbeid i – og etter en utfordrende periode for oss alle.

Les mer:

Oppdatering fra Statens vegvesen

Endringer og oppdatering av smittevernsnivåene for følgende prøvesteder per 13.september:

 • Ålesund trafikkstasjon er nå tilbake på gult smittevernsnivå.
 • Stavanger trafikkstasjon og Egersund trafikkstasjon  har oransje smittevernsnivå fram til midnatt 14.9. og gult nivå frå 15.9.

Følgende prøvesteder har fortsatt skjerpet smittevernsnivå :

 • Trondheim trafikkstasjon har oransje nivå for klasse B/BE og rødt (stengt) for kl.T (traktor)
 • Odda trafikkstasjon har oransje nivå for klasse B/BE, T(traktor) og tungbil

Smittevernstiltak:

Vi anbefaler at alle ledd og roller i føreropplæringen og gjennomføringen av av praktiske førerprøver fortsatt bruker munnbind, overholder avstandsreglene og de innarbeidede rutinene for renhold og håndvask.

Bestilling av praktiske førerprøver:

Det er fortsatt betydelig etterspørsel etter praktiske førerprøver.

Fortsatt skal alle bestillinger av praktiske prøver skje via trafikkskolene.

Les mer:

Oppdatering fra Statens vegvesen

Endringer og oppdatering av smittevernsnivåene per 6.september

 • Bergen trafikkstasjon er tilbake på gult smittevernsnivå  for alle førerkortklasser
 • Odda trafikkstasjon går i motsatt retning og har per 6.9. innført oransje smittevernsnivå for klassene B/BE og T (traktor)
 • Egersund og Stavanger trafikkstasjoner har fortsatt oransje smittevernsnivå for klasse B/BE og T (traktor)
 • Ålesund og Trondheim  trafikkstasjoner har oransje nivå for klasse B/BE, rødt på T (dvs. stengt for traktoroppkjøring) samt gult på MC og Tungbil.
 • De øvrige prøvestedene i landet har per i dag gult smittevernsnivå for alle førerkortklasser, men OBS – det er økende smitte blant de unge og det kan bli negative endringer i løpet av uka.

Smittevernstiltak:

Vi  anbefaler at alle ledd og roller i føreropplæringen og gjennomføringen  av praktiske førerprøver fortsatt bruker munnbind, overholder avstandsreglene og de innarbeidede rutinene for renhold og håndvask.

Bestilling av praktiske førerprøver 

Det er fortsatt betydelig etterspørsel etter praktiske førerprøver.

Fortsatt skal alle bestillinger av praktiske førerprøver skje via trafikkskolene.   

Statens vegvesen opprettholder dette kravet for å sikre at førerprøvene som bestilles benyttes av kandidater som er i et planlagt opplæringsløp ved trafikkskole. Dette vil bidra til å redusere endringer og avlysninger i planlagte førerprøver, og sikre høyere gjennomføring og raskere tilgang til praktisk førerprøve for alle. Samtidig vil dette sikre at kandidatene i størst mulig grad er klare til praktisk førerprøve. Dette vil igjen bidra til en høy beståttprosent, og at vi får gjennom flest mulig kandidater.  

Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel. 

Les mer her:

Oppdatering fra Statens vegvesen

Endringer i smittevernsnivåer per 31.august:(forrige utgave – versjon 71 ble distribuert 26.8.)

På grunn av økende smittetrykk og innføring av lokale forskrifter i kommunene på Nord-Jæren, går vi per i dag 31.8. over til oransje smittevernsnivå for Stavanger og Egersund trafikkstasjon.

Det vil si at alle praktiske førerprøver på disse prøvestedene har oransje smittevernsnivå -unntatt MC som fortsatt er på gult.

Oppsummert:

 • Prøvested Stavanger trafikkstasjon: Oransje smittevernsnivå  for klasse B/BE, Traktor og Tunge klasser – MC på gult nivå per31.8.
 • Prøvested Egersund trafikkstasjon:  Oransje smittevernsnivå for klasse B/BE, Traktor og Tunge klasser – MC på —«———per 31.8.

Jfr. meldingen fra 26.8. har følgende prøvesteder fortsatt skjerpet smittevernsnivå:

 • Prøvested Trondheim trafikkstasjon: Oransje nivå for klasse B/BE, rødt nivå for og stengt for Traktor ,samt gult smittevernsnivå for Tungbil og MC(munnbind kreves også på gult)
 • Prøvested Ålesund trafikkstasjon: Oransje nivå for klasse B/BE, rødt nivå og stengt for Traktor, samt gult smittevernsnivå  på Tungbil og MC (Gjelder foreløpig fram til og med 6.9.)
 • Prøvested Bergen trafikkstasjon: Oransje  nivå for Kl. B/BE, Tungbil og Traktor, med unntak av MC-prøver som fortsatt har gult smittevernsnivå.

Smittevernstiltak:

Vi  anbefaler fortsatt at alle ledd og roller  i føreropplæringen og gjennomføringen  av praktiske førerprøver fortsatt bruker munnbind, overholder avstandsreglene og de innarbeidede rutinene for renhold og håndvask.

Bestilling av praktiske førerprøver 

Det er fortsatt betydelig etterspørsel etter praktiske førerprøver.

Fortsatt skal alle bestillinger av praktiske førerprøver skje via trafikkskolene.   

Statens vegvesen opprettholder dette kravet for å sikre at førerprøvene som bestilles benyttes av kandidater som er i et planlagt opplæringsløp ved trafikkskole. Dette vil bidra til å redusere endringer og avlysninger i planlagte førerprøver, og sikre høyere gjennomføring og raskere tilgang til praktisk førerprøve for alle. Samtidig vil dette sikre at kandidatene i størst mulig grad er klare til praktisk førerprøve. Dette vil igjen bidra til en høy beståttprosent, og at vi får gjennom flest mulig kandidater.  

Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel. 

Les mer her:

Oppdatering fra Statens vegvesen

Endringer i smittevernsnivåer per 24.august:

Ålesund og Sula  kommuner har fra midnatt i dag  innført lokal koronaforskrift, i praksis vil det si at prøvested Ålesund trafikkstasjon har innført skjerpet smittevernsnivå. Førerprøver klasse B og BE er derfor satt på oransje nivå og klasse T(traktor) er satt på rødt nivå. Praktiske førerprøver på MC og tunge klasser er fortsatt på gult nivå. Skjerpet smittevernsnivå i Ålesund gjelder til og med 6.september.

Bergen er fortsatt på oransje smittevernsnivå for alle typer praktiske førerprøver unntatt MC som har gult nivå.

Sortland og Harstad er tilbake på gult nivå for alle førerkortklasser.

De øvrige prøvestedene i landet har gult smittevernsnivå for alle førerkortklasser.

Smittevernstiltak:

Vi  anbefaler fortsatt at alle ledd og roller  i føreropplæringen og gjennomføringen  av praktiske førerprøver fortsatt bruker munnbind, overholder avstandsreglene og de innarbeidede rutinene for renhold og håndvask.

Bestilling av praktiske førerprøver 

Det er fortsatt betydelig etterspørsel etter praktiske førerprøver.

Fortsatt skal alle bestillinger av praktiske førerprøver skje via trafikkskolene.   

Statens vegvesen opprettholder dette kravet for å sikre at førerprøvene som bestilles benyttes av kandidater som er i et planlagt opplæringsløp ved trafikkskole. Dette vil bidra til å redusere endringer og avlysninger i planlagte førerprøver, og sikre høyere gjennomføring og raskere tilgang til praktisk førerprøve for alle. Samtidig vil dette sikre at kandidatene i størst mulig grad er klare til praktisk førerprøve. Dette vil igjen bidra til en høy beståttprosent, og at vi får gjennom flest mulig kandidater.  

Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel. 

Les mer her:

Oppdatering fra Statens vegvesen

Status for smittevernsnivåene per 23.august:

Bergen er fortsatt på oransje smittevernsnivå for alle typer praktiske førerprøver.

Sortland og Harstad er tilbake på gult nivå etter en lengre periode på oransje.

Oppsummert har dermed alle prøvesteder i landet, unntatt Bergen, gult smittevernsnivå.

Smittevernstiltak:

Vi  anbefaler fortsatt at alle ledd og roller  i føreropplæringen og gjennomføringen  av praktiske førerprøver fortsatt bruker munnbind, overholder avstandsreglene og de innarbeidede rutinene for renhold og håndvask.

Bestilling av praktiske førerprøver 

Det er fortsatt betydelig etterspørsel etter praktiske førerprøver.

Fortsatt skal alle bestillinger av praktiske førerprøver skje via trafikkskolene.   

Statens vegvesen opprettholder dette kravet for å sikre at førerprøvene som bestilles benyttes av kandidater som er i et planlagt opplæringsløp ved trafikkskole. Dette vil bidra til å redusere endringer og avlysninger i planlagte førerprøver, og sikre høyere gjennomføring og raskere tilgang til praktisk førerprøve for alle. Samtidig vil dette sikre at kandidatene i størst mulig grad er klare til praktisk førerprøve. Dette vil igjen bidra til en høy beståttprosent, og at vi får gjennom flest mulig kandidater.  

Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel. 

Les mer her:

Oppdatering fra Statens vegvesen

Her er en oppdatert smittevernsoversikt for lokasjonene som gjennomfører praktiske førerprøver:

Trafikant nord:

Det er innført lokal forskrift i Harstad. Foreløpig gjelder den fra i dag og til 30.juli, det vil si oransje smittevernsnivå i Harstad.

Trafikant midt: Ingen endringer i Midt. Alle områder/stasjoner på gult smittenivå. Det er lite smitte i Møre og Romsdal og Trøndelag.

Trafikant vest: Fortsatt gult smittevernsnivå på alle lokasjoner.

På Nord Jæren er et lokalt utbrudd  i tilbakegang. Bergen hadde en økning, men i går var antall nye smittede halvert. På Haugalandet var det en viss økning fra dagen før, slik at de har kjørt med munnbind i går og i dag.

I tillegg kjører vi prøver på Stord, på Voss og i Sogndal. Der er smitten helt fraværende

Trafikant sør: Ingen endringer i Trafikant sør, det vil si fortsatt gult smittevernsnivå.

Trafikant øst 2: Ingen endringer i Trafikant øst 2, det vil si fortsatt gult smittevernsnivå.

Trafikant øst 1: Som sist i alle områder/stasjonene, det vil si at det fortsatt er på gult smittevernsnivå.

Ved bruk av munnbind, er eventuelle lokale krav ivaretatt uten ytterligere restriksjoner.

Ullensaker og Lillestrøm følges tett, men det ser ut som situasjonen der er under kontroll. Dessuten er utviklingen i smitte på vei ned i Ullensaker (VG – 23.7.2021)

Våre ansatte bruker og forlanger munnbind også på gult, for å være på den sikre siden – særlig der smitten er høy.

Les mer:

Oppdatering fra Statens vegvesen

Det er fortsatt gult smittevernsnivå på alle prøvesteder i landet og for alle førerkortklasser. Det er bra , men pandemien er ikke er over – og det er munnbindkrav steder der smittetrykket øker eller har økt .

Våre kjøreregler sier at munnbind uansett skal brukes av begge parter når elev eller sensor krever det. Bruk gjerne munnbind frivillig.

Helsemyndighetenes krav til smittevern er styrende for hvordan førerprøver skal gjennomføres. Trafikkskolene må sammen med Statens vegvesen informere elevene om de til enhver tid gjeldende føringer for praktiske førerprøver.

Smittevernet er nå i en fase med en kombinasjon av nasjonale og lokale tiltak.

Informasjonen blir løpende oppdatert. Siste versjon er alltid gjeldende.

Bestilling av praktiske førerprøver

Det er fortsatt betydelig etterspørsel etter praktiske førerprøver. Dette vil påvirke våre retningslinjer for bestilling av førerprøver.

Fortsatt skal alle bestillinger av praktiske førerprøver skje via trafikkskolene.

Statens vegvesen opprettholder dette kravet for å sikre at førerprøvene som bestilles benyttes av kandidater som er i et planlagt opplæringsløp ved trafikkskole. Dette vil bidra til å redusere endringer og avlysninger i planlagte førerprøver, og sikre høyere gjennomføring og raskere tilgang til praktisk førerprøve for alle. Samtidig vil dette sikre at kandidatene i størst mulig grad er klare til praktisk førerprøve. Dette vil igjen bidra til en høy beståttprosent, og at vi får gjennom flest mulig
kandidater.

For at trafikkskolene skal kunne bestille førerprøver, må kandidaten på forhånd ha gitt trafikkskolen fullmakt på vegvesen.no/dinside.

I tråd med nasjonale råd for reiseaktivitet, vil fremdeles kandidater som bor i områder med strenge smitterestriksjoner kunne bli avvist til praktisk førerprøve i områder uten lokal tilknytning. Smittesituasjonen endrer seg raskt, avvisninger på kort varsel vil derfor fremdeles kunne forekomme i situasjoner hvor tidligere anmodning om lokal tilhørighet ikke er etterkommet. Tiltaket om avvisning ble innført f.o.m. 29. mars, og vil gjelde frem til det kommer nye føringer fra myndighetene. Pandemien er ikke er over – og det er munnbindkrav steder der smittetrykket er høyt.

Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve.

Anmodningen gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver.

Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel.

Smittevern ved praktisk gjennomføring

For å ivareta smittevernet til kandidater, egne ansatte og å bidra i den nasjonale
dugnaden innfører Statens vegvesen nivåbaserte smitteverntiltak. Disse tiltakene kan gjelde førerkortklasser, geografiske områder og trafikkstasjoner. Tiltakene vil bli oppdatert i tråd med den lokale smittesituasjonen.

Alle MC-prøver gjennomføres på 2 sykler, husk 2 meters avstand

Øvrige retningslinjer

Førerprøvekandidater skal forhåndsbetale førerprøven på nett. Dette gjøres på vegvesen.no/dinside.
Betaling kan tidligst gjennomføres klokken 00:01 dagen før førerprøven kjøres.

• Før førerprøven skal kandidaten vise legitimasjon, og følge sensors anvisninger om gjennomføring.
• Trafikkskolen skal møte med rengjort kjøretøy. Før førerprøven gjennomføres skal kontaktflater rengjøres. Dersom kjøretøyet ikke er tilstrekkelig rengjort, vil førerprøven bli avlyst. Vurderingen skjer i tråd med helsemyndighetenes retningslinjer.

 • Ved enkelte trafikkstasjoner kan man bli anvist til egne parkeringsplasser.
 • Kandidaten skal møte sensor ved kjøretøyet. Vi forholder oss til helsemyndighetenes føringer og håndhilser derfor ikke.

• Kandidater som har feber eller viser tegn til luftveisplager kan bli avvist. Kandidater med allergi som gir tilsvarende symptomer, skal medbringe dokumentasjon på allergien.

 • Klargjøring og avslutning av førerprøven kan bli holdt utenfor kjøretøyet.
 • Gjennomføring av sikkerhetskontroll vil tilpasses de til enhver tid gjeldende smittevernregler. Ferieavvikling for sensorene Grunnet ferieavvikling vil det fremover oppleves en midlertidig nedgang i antall førerprøver som blir lagt ut. Der man finner det hensiktsmessig, vil man legge ut førerprøver for flere uker samtidig. Dette vil det i så tilfelle bli gitt beskjed om lokalt. Veien videre Statens vegvesen ber trafikkskolene fremdeles å være nøye med renhold av kjøretøyene mellom hver førerprøve, slik at vi unngår unødige kanselleringer.
  For å sikre så god kapasitet på førerprøvene som mulig, er det fortsatt viktig at kandidatene møter godt forberedt og består førerprøven. Vi håper på et fortsatt godt samarbeid i en utfordrende periode for oss alle.

Les mer:

Oppdatering fra Statens vegvesen

Informasjon om gjennomføring av praktiske førerprøver
Helsemyndighetenes krav til smittevern er styrende for hvordan førerprøver skal gjennomføres.
Trafikkskolene må sammen med Statens vegvesen informere elevene om de til enhver tid
gjeldende føringer for praktiske førerprøver.
Smittevernet er nå i en fase med en kombinasjon av nasjonale og lokale tiltak.
Informasjonen blir løpende oppdatert. Siste versjon er alltid gjeldende.
Bestilling av praktiske førerprøver
Det er fortsatt betydelig etterspørsel etter praktiske førerprøver. Dette vil påvirke våre retningslinjer
for bestilling av førerprøver.
Fortsatt skal alle bestillinger av praktiske førerprøver skje via trafikkskolene.
Statens vegvesen opprettholder dette kravet for å sikre at førerprøvene som bestilles benyttes av
kandidater som er i et planlagt opplæringsløp ved trafikkskole. Dette vil bidra til å redusere endringer
og avlysninger i planlagte førerprøver, og sikre høyere gjennomføring og raskere tilgang til praktisk
førerprøve for alle. Samtidig vil dette sikre at kandidatene i størst mulig grad er klare til praktisk
førerprøve. Dette vil igjen bidra til en høy beståttprosent, og at vi får gjennom flest mulig
kandidater.
For at trafikkskolene skal kunne bestille førerprøver, må kandidaten på forhånd ha gitt trafikkskolen
fullmakt på vegvesen.no/dinside.
I tråd med nasjonale råd for reiseaktivitet, vil fremdeles kandidater som bor i områder med strenge
smitterestriksjoner kunne bli avvist til praktisk førerprøve i områder uten lokal tilknytning.
Smittesituasjonen endrer seg raskt, avvisninger på kort varsel vil derfor fremdeles kunne forekomme
i situasjoner hvor tidligere anmodning om lokal tilhørighet ikke er etterkommet. Tiltaket om
avvisning ble innført f.o.m. 29. mars, og vil gjelde frem til det kommer nye føringer fra myndighetene
Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve.
Anmodningen gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig
prioritering og fordeling av førerprøver.
Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal
medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel.

Smittevern ved praktisk gjennomføring
For å ivareta smittevernet til kandidater, egne ansatte og å bidra i den nasjonale
dugnaden innfører Statens vegvesen nivåbaserte smitteverntiltak. Disse tiltakene kan gjelde
førerkortklasser, geografiske områder og trafikkstasjoner. Tiltakene vil bli oppdatert i tråd med den
lokale smittesituasjonen.

Øvrige retningslinjer
Førerprøvekandidater skal forhåndsbetale førerprøven på nett. Dette gjøres
på vegvesen.no/dinside.
Betaling kan tidligst gjennomføres klokken 00:01 dagen før førerprøven kjøres.
• Før førerprøven skal kandidaten vise legitimasjon, og følge sensors anvisninger om
gjennomføring.
• Trafikkskolen skal møte med rengjort kjøretøy. Før førerprøven gjennomføres skal
kontaktflater rengjøres. Dersom kjøretøyet ikke er tilstrekkelig rengjort, vil førerprøven bli avlyst.
Vurderingen skjer i tråd med helsemyndighetenes retningslinjer.
• Ved enkelte trafikkstasjoner kan man bli anvist til egne parkeringsplasser.
• Kandidaten skal møte sensor ved kjøretøyet. Vi forholder oss til helsemyndighetenes føringer
og håndhilser derfor ikke.
• Kandidater som har feber eller viser tegn til luftveisplager kan bli avvist. Kandidater med
allergi som gir tilsvarende symptomer, skal medbringe dokumentasjon på allergien.
• Klargjøring og avslutning av førerprøven kan bli holdt utenfor kjøretøyet.
• Gjennomføring av sikkerhetskontroll vil tilpasses de til enhver tid gjeldende
smittevernregler.

Ferieavvikling for sensorene
Grunnet ferieavvikling vil det fremover oppleves en midlertidig nedgang i antall førerprøver som blir
lagt ut. Der man finner det hensiktsmessig, vil man legge ut førerprøver for flere uker samtidig. Dette
vil det i så tilfelle bli gitt beskjed om lokalt.

Veien videre
Statens vegvesen ber trafikkskolene fremdeles å være nøye med renhold av kjøretøyene mellom
hver førerprøve, slik at vi unngår unødige kanselleringer.
For å sikre så god kapasitet på førerprøvene som mulig, er det fortsatt viktig at kandidatene møter
godt forberedt og består førerprøven.
Vi håper på et fortsatt godt samarbeid i en utfordrende periode for oss alle.


Statens vegvesen v/Trafikantavdelingen

Les mer her:

Oppdatering fra Statens vegvesen

Alle bestillinger av praktiske førerprøver skal fortsatt skje via trafikkskolene.   

Statens vegvesen opprettholder dette kravet for å sikre at førerprøvene som bestilles benyttes av kandidater som er i et planlagt opplæringsløp ved trafikkskole. Dette vil bidra til å redusere endringer og avlysninger i planlagte førerprøver, og sikre høyere gjennomføring og raskere tilgang til praktisk førerprøve for alle. Samtidig vil dette sikre at kandidatene i størst mulig grad er klare til praktisk førerprøve. Dette vil igjen bidra til en høy beståttprosent, og at vi får gjennom flest mulig kandidater.  

For at trafikkskolene skal kunne bestille førerprøver, må kandidaten på forhånd ha gitt trafikkskolen fullmakt på vegvesen.no/dinside.    

Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve. 

Anmodningen gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver.   

Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel. 

Les mer:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Her er en oversikt over endringer i smittevernsnivåene etter forrige informasjonsbrev på mandag:

Trafikkstasjonene i Ålesund og Brekstad går tilbake på gult smittevernsnivå for alle førerkortklasser.

Trafikkstasjonene i Orkdal, Trondheim og Stjørdal går tilbake på gult nivå på MC-prøver, men beholder oransje nivå på B/BE/ tungbil og rødt på traktorprøver.  

Oppsummert:

På oransje nivå: kl. B/BE

Tønsberg, Larvik, Skien, Kristiansand, Mandal, Orkdal, Trondheim, Stjørdal, Alta/Kvenviksmoen og Hammerfest . De øvrige er på gult nivå.

På oransje nivå: Tungbil

Tønsberg, Skien, Kristiansand, Mandal, Orkdal, Trondheim, Stjørdal, Alta/Kvenviksmoen og Hammerfest. De øvrige er på gult nivå.

På oransje nivå: MC:

Kristiansand, Mandal, Alta/Kvenviksmoen og Hammerfest.

På oransje nivå :Traktor

Hafslund, Moss, Mysen, Drøbak, Lillestrøm, Elverum, Røros, Tynset, Hamar, Gjøvik, Hønefoss ,Kongsberg, Drammen, Tønsberg, Larvik, Skien, Kristiansand  og Mandal.

På rødt nivå: Traktor

Hammerfest, Alta/Kvenviksmoen, Stjørdal, Trondheim og  Orkdal.

Øvrig informasjon:

Bestilling av praktiske førerprøver 

Det er fortsatt betydelig etterspørsel etter praktiske førerprøver. Dette vil påvirke våre retningslinjer for bestilling av førerprøver.  

Fortsatt skal alle bestillinger av praktiske førerprøver skje via trafikkskolene.   

Statens vegvesen opprettholder dette kravet for å sikre at førerprøvene som bestilles benyttes av kandidater som er i et planlagt opplæringsløp ved trafikkskole. Dette vil bidra til å redusere endringer og avlysninger i planlagte førerprøver, og sikre høyere gjennomføring og raskere tilgang til praktisk førerprøve for alle. Samtidig vil dette sikre at kandidatene i størst mulig grad er klare til praktisk førerprøve. Dette vil igjen bidra til en høy beståttprosent, og at vi får gjennom flest mulig kandidater.  

For at trafikkskolene skal kunne bestille førerprøver, må kandidaten på forhånd ha gitt trafikkskolen fullmakt på vegvesen.no/dinside.    

Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve. 

Anmodningen gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver.   

Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel. 

Les mer her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Oversikt over endringer i smittevernsnivåene etter forrige informasjonsbrev- versjon 62 av 3.juni:

Trafikkstasjonene på Tynset og Gjøvik går per 7.juni tilbake til gult nivå for alle praktiske førerprøver, unntatt på traktor som har oransje nivå.

Fortsatt oransje smittevernsnivå  i førerkortklassene B/BE og tungbil på følgende prøvesteder:

Tønsberg, Larvik, Skien, Kristiansand, Mandal, Ålesund, Orkdal, Trondheim, Stjørdal ,Brekstad, Alta/Kvenviksmoen og Hammerfest.

De øvrige er på gult smittevernsnivå.

Fortsatt oransje smittevernsnivå for MC-prøver:

Kristiansand, Mandal, Orkdal, Trondheim, Stjørdal, Alta/Kvenviksmoen og Hammerfest.

De øvrige er på gult smittevernsnivå.

Traktorprøver:

Fortsatt rødt nivå for traktorprøver( Her gjennomføres det ikke traktorprøver per 7.juni):

Orkdal, Trondheim, Brekstad, Stjørdal, Alta/Kvenviksmoen og Hammerfest

Fortsatt oransje nivå for traktorprøver på 19 prøvesteder:

Hafslund, Moss, Mysen, Drøbak, Lillestrøm, Elverum, Røros, Tynset, Hamar, Gjøvik, Hønefoss, Kongsberg, Drammen, Tønsberg, Larvik, Skien, Kristiansand, Mandal, Ålesund

De øvrige prøvestedene for traktor er på gult smittevernsnivå.

Øvrig informasjon:

Bestilling av praktiske førerprøver 

Det er fortsatt betydelig etterspørsel etter praktiske førerprøver. Dette vil påvirke våre retningslinjer for bestilling av førerprøver.  

Fortsatt skal alle bestillinger av praktiske førerprøver skje via trafikkskolene.   

Statens vegvesen opprettholder dette kravet for å sikre at førerprøvene som bestilles benyttes av kandidater som er i et planlagt opplæringsløp ved trafikkskole. Dette vil bidra til å redusere endringer og avlysninger i planlagte førerprøver, og sikre høyere gjennomføring og raskere tilgang til praktisk førerprøve for alle. Samtidig vil dette sikre at kandidatene i størst mulig grad er klare til praktisk førerprøve. Dette vil igjen bidra til en høy beståttprosent, og at vi får gjennom flest mulig kandidater.  

For at trafikkskolene skal kunne bestille førerprøver, må kandidaten på forhånd ha gitt trafikkskolen fullmakt på vegvesen.no/dinside.    

Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve. 

Anmodningen gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver.   

Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel. 

Les mer:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Endringer i smittevernsituasjonen siden tirsdag 1.6.:

Trafikkstasjonene i Hamar, Elverum og Røros går per 03.06. fra oransje til gult smittevernsnivå for alle førerkortklasser – unntatt Traktor som går fra rødt til oransje.

Oppsummert vedrørende Traktorprøver:

Det er fortsatt 7 prøvesteder som har rødt smittenivå, det vil at ingen traktorprøver gjennomføres her.

 • Disse er : Tynset, Trondheim, Orkdal, Stjørdal, Brekstad, Alta/Kvenviksmoen  og Hammerfest.

19 prøvesteder har fortsatt oransje smittevernsnivå:

 • Disse er: Røros, Hamar, Elverum, Gjøvik,  Ålesund, Mandal, Kristiansand, Skien, Larvik, Tønsberg, Drammen, Kongsberg,  Hønefoss,

Lillestrøm, Drøbak, Hafslund, Mysen, Moss, Drøbak.

De øvrige prøvestedene for traktor har gult nivå.

Oppsummert vedrørende kl. B/BE:

Det er fortsatt 14 prøvesteder som har oransje smittevernsnivå.

 • Disse er: Tynset, Gjøvik, Tønsberg, Larvik, Skien, Kristiansand, Mandal, Ålesund, Orkdal, Brekstad, Trondheim, Stjørdal, Alta/Kvenviksmoen og Hammerfest.
 • De øvrige prøvestedene har gult smittenivå

For detaljer om øvrige førerkortklasser (MC og tungbil) se vedlagte informasjonsbrev.

Noen fun-facts til slutt:

Den digitale løsningen for bestilling av «ditt første førerkort» den såkalte  «Førstegangstjenesten» har siden oppstart på mandag 31.5. fått  gledelig stor oppslutning:

 • Dag 1 bestilte 68% av kandidatene førerkort og betalte for det  via nett på mobilen
 • Dag 2 bestilte 78% av kandidatene førerkort og betalte for det  via nett på mobilen
 • Dag 3 bestilte 85% av kandidatene førerkort

Les mer:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Oppdatert Informasjonsbrev til trafikkskolene per 1.juni:

Det har mange ganger i løpet av det siste året vært raske endringer i smittesituasjonen, og atter en gang er det Trondheim og  de omliggende kommuner som rammes av stor smittespredning.

Følgende har endret seg etter at vi sendte ut informasjonsbrev -versjon 61 av 31.5.2021:

Som meldt i info-brevet i går var Trondheim, Stjørdal og Orkdal allerede satt til oransje smittenivå.

Endringer gjeldende fra tirsdag 1.juni(versjon 61-2)

 • Traktorprøver settes til rødt smittevernsnivå(det gjennomføres ikke T-prøver) på trafikkstasjonene i Trondheim, Stjørdal og Orkdal
 • Nytt av i dag er at Brekstad settes til oransje smittenivå for kl. B og BE samt rødt for traktorprøver.

Les mer:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Mange endringer denne gang. Gledelig at veteraner på oransje smittevernsnivå som Risløkka ,Billingstad, Drammen  og Bergen endelig har fått lov til å returnere til gult. Andre steder går det fra gult til oransje.

Endringer siden forrige informasjonsbrev 25.mai:

 • Bergen  til gult i alle klasser fra 31.mai
 • Risløkka til gult i alle klasser frå 31.mai
 • Gjøvik fra gult til oransje i alle klasser
 • Kristiansand og Mandal frå gult til oransje i alle klasser
 • Elverum og Hamar er fortsatt på oransje nivå, men går til gult på MC
 • Billingstad og Drammen går fra oransje til gult nivå. Drammen går fra rødt til oransje nivå  på traktorprøver.
 • Tynset og Røros har fortsatt oransje nivå, men går til rødt på traktor.

Traktorprøver:

6 prøvesteder har rødt nivå og ingen traktorprøver, disse er:

Elverum, Røros, Tynset, Hamar, Alta/Kvenvikmoen og Hammerfest

18 stasjoner har oransje smittevernsnivå for traktorprøver:

Stjørdal, Trondheim ,Orkdal, Ålesund, Mandal, Kristiansand, Skien, Larvik, Tønsberg, Drammen, Kongsberg, Hønefoss, Gjøvik, Lillestrøm, Drøbak, Mysen, Moss og Hafslund.

Følgende 17 prøvesteder har oransje nivå for klasse B -prøver:

Elverum, Røros, Tynset, Hamar, Gjøvik, Tønsberg, Larvik, Skien, Kristiansand, Mandal, Ålesund, Orkdal, Trondheim, Stjørdal ,Alta/Kvenviksmoen og Hammerfest.

For detaljer om øvrige førerkortklasser (MC og tungbil) se vedlagte info-brev.

De trafikkstasjonene som ikke er nevnt i denne oversikten er på gult smittevernsnivå.

Fortsatt skal alle bestillinger av praktiske førerprøver skje via trafikkskolene.   

Statens vegvesen opprettholder dette kravet for å sikre at førerprøvene som bestilles benyttes av kandidater som er i et planlagt opplæringsløp ved trafikkskole. Dette vil bidra til å redusere endringer og avlysninger i planlagte førerprøver, og sikre høyere gjennomføring og raskere tilgang til praktisk førerprøve for alle. Samtidig vil dette sikre at kandidatene i størst mulig grad er klare til praktisk førerprøve. Dette vil igjen bidra til en høy beståttprosent, og at vi får gjennom flest mulig kandidater.  

Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve. 

Anmodningen gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver.   

Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel. 

Les mer her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Endringer i smittevernsnivået for praktiske førerprøver per 27.mai:

På grunn av nye smitteutbrudd i Trondheim og i nærområdet rundt Trondheim har følgende trafikkstasjoner fått skjerpet smittevernsnivå:

 • Trondheim, Orkdal og Stjørdal har nå oransje smittevernsnivå  på kl. B/BE, tungbil og traktor, men fortsatt gult nivå på MC.

Oppsummert:

Traktor:

Rødt smittevernsnivå(stengt) for praktiske førerprøver på traktor på følgende 7 trafikkstasjoner:

 • Oslo(Risløkka), Elverum, Hamar, Billingstad,  Drammen, Alta og Hammerfest

Kl. B/BE og tungbil:

Oransje nivå for praktiske førerprøver på følgende 17 trafikkstasjoner:

 • Trondheim, Orkdal, Stjørdal, Hammerfest, Alta, Oslo(Risløkka),Elverum, Hamar, Røros, Tynset, Billingstad, Drammen, Tønsberg, Larvik , Skien, Bergen og Ålesund
 • Landets øvrige trafikkstasjoner er fortsatt på gult smittevernsnivå, samt MC-prøver på alle prøvesteder.

Annet:

Fortsatt skal alle bestillinger av praktiske førerprøver skje via trafikkskolene.   

Statens vegvesen opprettholder dette kravet for å sikre at førerprøvene som bestilles benyttes av kandidater som er i et planlagt opplæringsløp ved trafikkskole.

Dette vil bidra til å redusere endringer og avlysninger i planlagte førerprøver, og sikre høyere gjennomføring og raskere tilgang til praktisk førerprøve for alle. Samtidig vil dette sikre at kandidatene i størst mulig grad er klare til praktisk førerprøve.

Dette vil igjen bidra til en høy beståttprosent, og at vi får gjennom flest mulig kandidater.   For at trafikkskolene skal kunne bestille førerprøver, må kandidaten på forhånd ha gitt trafikkskolen fullmakt på vegvesen.no/dinside.    

Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve. 

Anmodningen gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver.   

Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Endringer i smittevernsnivået for praktiske førerprøver per 25.mai:

På grunn av nye smitteutbrudd i deler av Finnmark og Innlandet har følgende trafikkstasjoner fått skjerpet smittevernsnivå.

I Finnmark har Alta og Hammerfest trafikkstasjoner nå oransje smittevernsnivå på kl. B/BE og tungbil, rødt nivå på traktor og gult på MC.

I Innlandet har Elverum og Hamar trafikkstasjoner også oransje smittevernsnivå på kl. B/BE og tungbil, rødt nivå på traktor og gult på MC.

Oppsummert

Traktor:

Rødt smittevernsnivå (stengt) for praktiske førerprøver på traktor på følgende 7  trafikkstasjoner:

Oslo(Risløkka), Elverum, Hamar, Billingstad, Drammen, Alta og Hammerfest.

Kl. B / BE og tungbil:

Oransje nivå for praktiske førerprøver på følgende 14 trafikkstasjoner:

Oslo(Risløkka), Elverum, Hamar, Røros, Tynset, Hamar, Billingstad, Drammen, Tønsberg, Larvik, Skien, Bergen, Ålesund, Alta og Hammerfest

Landets øvrige trafikkstasjoner er fortsatt på gult smittevernsnivå , samt alle praktiske førerprøver på MC.

Annet:

Fortsatt skal alle bestillinger av praktiske førerprøver skje via trafikkskolene.   

Statens vegvesen opprettholder dette kravet for å sikre at førerprøvene som bestilles benyttes av kandidater som er i et planlagt opplæringsløp ved trafikkskole.

Dette vil bidra til å redusere endringer og avlysninger i planlagte førerprøver, og sikre høyere gjennomføring og raskere tilgang til praktisk førerprøve for alle. Samtidig vil dette sikre at kandidatene i størst mulig grad er klare til praktisk førerprøve.

Dette vil igjen bidra til en høy beståttprosent, og at vi får gjennom flest mulig kandidater.   For at trafikkskolene skal kunne bestille førerprøver, må kandidaten på forhånd ha gitt trafikkskolen fullmakt på vegvesen.no/dinside.    

Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve. 

Anmodningen gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver.   

Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel. 

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Endringer i smittevernsnivået for praktiske førerprøver per 18.mai:

På grunn av et større smitteutbrudd i Nord Østerdal og sør i Trøndelag har  Tynset og Røros trafikkstasjoner fått skjerpet smittevernsnivå på oransje nivå .

Oppsummert:

Det gjennomføres fortsatt ikke praktiske førerprøver for traktor(Rødt nivå) på Risløkka, Billingstad og Drammen trafikkstasjoner.

Det er per 18.mai 10 prøvesteder med skjerpet smittevern på oransje nivå:

Tynset, Røros, Risløkka, Billingstad, Drammen, Tønsberg, Larvik ,Skien, Bergen og Ålesund.

Det kan bli flere endringer i løpet av uka, ettersom det er flere områder hvor det vurderes innskjerpinger i smittevernstiltakene.

Annet:

Fortsatt skal alle bestillinger av praktiske førerprøver skje via trafikkskolene.   

Statens vegvesen opprettholder dette kravet for å sikre at førerprøvene som bestilles benyttes av kandidater som er i et planlagt opplæringsløp ved trafikkskole.

Dette vil bidra til å redusere endringer og avlysninger i planlagte førerprøver, og sikre høyere gjennomføring og raskere tilgang til praktisk førerprøve for alle. Samtidig vil dette sikre at kandidatene i størst mulig grad er klare til praktisk førerprøve.

Dette vil igjen bidra til en høy beståttprosent, og at vi får gjennom flest mulig kandidater.   For at trafikkskolene skal kunne bestille førerprøver, må kandidaten på forhånd ha gitt trafikkskolen fullmakt på vegvesen.no/dinside.    

Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve. 

Anmodningen gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver.   

Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel. 

Les mer her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Endringer i smittevernsnivået for praktiske førerprøver per 10.mai:

Positive endringer:

Egersund og Stavanger trafikkstasjoner går tilbake til gult smittevernsnivå for praktiske førerprøver i alle klasser.

Oppsummert:

Det gjennomføres ikke praktiske førerprøver(Rødt nivå) på Traktor på Risløkka, Billingstad og Drammen trafikkstasjoner.

Det er 8 prøvesteder som fortsatt har skjerpet smittevern på oransje nivå:

Risløkka(Oslo),Billingstad, Drammen, Tønsberg, Larvik, Skien, Bergen og Ålesund.

De øvrige prøvestedene  i landet har gult smittevernsnivå.

MC-prøvene gjennomføres på gult smittevernsnivå alle steder.

Fortsatt skal alle bestillinger av praktiske førerprøver skje via trafikkskolene.   

Statens vegvesen opprettholder dette kravet for å sikre at førerprøvene som bestilles benyttes av kandidater som er i et planlagt opplæringsløp ved trafikkskole.

Dette vil bidra til å redusere endringer og avlysninger i planlagte førerprøver, og sikre høyere gjennomføring og raskere tilgang til praktisk førerprøve for alle. Samtidig vil dette sikre at kandidatene i størst mulig grad er klare til praktisk førerprøve.

Dette vil igjen bidra til en høy beståttprosent, og at vi får gjennom flest mulig kandidater.   For at trafikkskolene skal kunne bestille førerprøver, må kandidaten på forhånd ha gitt trafikkskolen fullmakt på vegvesen.no/dinside.    

I tråd med nasjonale råd for reiseaktivitet, vil fremdeles kandidater som bor i områder med strenge smitterestriksjoner kunne bli avvist til praktisk førerprøve i områder uten lokal tilknytning. Smittesituasjonen endrer seg raskt, avvisninger på kort varsel vil derfor fremdeles kunne forekomme i situasjoner hvor tidligere anmodning om lokal tilhørighet ikke er etterkommet. Tiltaket om avvisning ble innført f.o.m. 29. mars, og vil gjelde frem til det kommer nye føringer fra myndighetene

Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve. 

Anmodningen gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver.   

Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel. 

Les mer her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Endringer i smittevernsnivået for praktiske førerprøver per 6.mai:

Positive endringer:

Lillestrøm går tilbake på gult smittevernsnivå for alle førerkortklasser unntatt Traktor som går fra rødt til oransje.

De øvrige prøvestedene ligger stabilt på samme nivå som de hadde mandag 3.mai.

Oppsummert:

Det gjennomføres ikke praktiske førerprøver på Traktor på Risløkka, Billingstad og Drammen trafikkstasjoner(rødt smittevernsnivå)

Det er 10 prøvesteder som fortsatt har skjerpet smittevernsnivå på oransje nivå:

Risløkka(Oslo), Billingstad, Drammen, Tønsberg, Larvik, Skien, Egersund, Stavanger, Bergen og Ålesund.

De øvrige prøvestedene  i landet har gult smittevernsnivå.

MC -prøvene  gjennomføres på gult nivå alle steder.

Fortsatt skal alle bestillinger av praktiske førerprøver skje via trafikkskolene.   

Statens vegvesen opprettholder dette kravet for å sikre at førerprøvene som bestilles benyttes av kandidater som er i et planlagt opplæringsløp ved trafikkskole. Dette vil bidra til å redusere endringer og avlysninger i planlagte førerprøver, og sikre høyere gjennomføring og raskere tilgang til praktisk førerprøve for alle. Samtidig vil dette sikre at kandidatene i størst mulig grad er klare til praktisk førerprøve. Dette vil igjen bidra til en høy beståttprosent, og at vi får gjennom flest mulig kandidater.  

For at trafikkskolene skal kunne bestille førerprøver, må kandidaten på forhånd ha gitt trafikkskolen fullmakt på vegvesen.no/dinside.    

I tråd med nasjonale råd for reiseaktivitet, vil fremdeles kandidater som bor i områder med strenge smitterestriksjoner kunne bli avvist til praktisk førerprøve i områder uten lokal tilknytning. Smittesituasjonen endrer seg raskt, avvisninger på kort varsel vil derfor fremdeles kunne forekomme i situasjoner hvor tidligere anmodning om lokal tilhørighet ikke er etterkommet. Tiltaket om avvisning ble innført f.o.m. 29. mars, og vil gjelde frem til det kommer nye føringer fra myndighetene

Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve. 

Anmodningen gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver.   

Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel. 

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Endringer i smittevernsnivået for praktiske førerprøver per 3.mai:

Positive endringer:

Hønefoss og Kongsberg er tilbake på gult smittevernnivå  på alle  praktiske føreprøver unntatt  Traktor som har oransje.

Det gjennomføres fortsatt ikke praktiske førerprøver på Traktor (rødt smittevernsnivå) på disse 4 prøvestedene:

Risløkka, Lillestrøm, Billingstad og Drammen

MC -prøver gjennomføres på gult smittevernsnivå alle steder.

Oppsummert: 12 prøvesteder har fortsatt skjerpet smittevern på oransje nivå per 3.mai (gult på MC)

Risløkka(Oslo),  Lillestrøm, Billingstad, Drammen, Tønsberg, Larvik, Skien, Egersund, Stavanger, Bergen, Ålesund og Steinkjer.

 • I tråd med nasjonale råd for reiseaktivitet, vil fremdeles kandidater som bor i områder med strenge smitterestriksjoner kunne bli avvist til praktisk førerprøve i områder uten lokal tilknytning. Smittesituasjonen endrer seg raskt, avvisninger på kort varsel vil derfor fremdeles kunne forekomme i situasjoner hvor tidligere anmodning om lokal tilhørighet ikke er etterkommet. Tiltaket om avvisning ble innført f.o.m. 29. mars, og vil gjelde frem til det kommer nye føringer fra myndighetene.  
 • Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve. 

Anmodningen gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver.   

 • Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel. 

NB! Grunnet ferieavvikling vil det fremover oppleves en midlertidig nedgang i antall førerprøver som blir lagt ut.

Der man finner det hensiktsmessig, vil man legge ut førerprøver for flere uker samtidig. Dette vil det i så tilfelle bli gitt beskjed om lokalt.

Les mer her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Endringer i smittevernsnivået for praktiske førerprøver per 26.april:

Positive endringer:

Brønnøysund, Hafslund, Moss, Mysen og Drøbak er tilbake på gult smittevernsnivå.

Negative endringer:

Ålesund er tilbake på oransje smittevernsnivå.

Det gjennomføres fortsatt ikke praktiske førerprøver på Traktor( rødt smittevernsnivå) på disse 4 prøvestedene:

Risløkka, Lillestrøm, Billingstad, Drammen

Oppsummert: 14 prøvesteder har skjerpet smittevern på oransje smittevernsnivå per 26.april:

Risløkka(Oslo), Lillestrøm, Billingstad, Hønefoss, Kongsberg, Drammen, Tønsberg, Larvik, Skien,

Egersund, Stavanger, Bergen/Åsane, Ålesund og Steinkjer.

De øvrige prøvestedene i landet er på gult smittevernsnivå

Det er viktig at trafikkskolene formidler følgende til førerprøvekandidatene:

 • Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel.
 • Kandidater som bor i områder med strenge smitterestriksjoner kan ikke ta oppkjøring eller teoriprøve utenfor området der de bor. (Se  Informasjonsbrevet for ytterligere informasjon)
 • Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve*

*gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver.

Se vedlagte informasjonsbrev for detaljer om smittevernsnivå, prøvesteder og annen viktig informasjon.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Endringer i smittevernsnivået for praktiske førerprøver per 21.april

På grunn av en misforståelse ble det angitt feil smittevernsnivå(skal være oransje /ikke gult) på praktiske førerprøver Traktor i forrige oppdatering.

Dette endret nå:

Følgende tilbake på oransje smittevernsnivå:

Kongsberg, Hønefoss, Skien, Tønsberg, Mysen og Drøbak

Positive endringer:

Kongsvinger og Odda er tilbake på gult smittevernsnivå

Alle MC-prøver er lagt på gult nivå.

Husk avstand på 2 meter. Prøvene gjennomføres med 2 sykler

Negative endringer:

Bergen er tilbake på oransje smittevernsnivå

Følgende  6 prøvesteder gjennomfører fortsatt ikke praktiske førerprøver Traktor (Rødt smittevernsnivå):

Hafslund, Moss, Risløkka, Lillestrøm, Billingstad og  Drammen

Oppsummert : 18 prøvesteder har fortsatt skjerpet smittevernsnivå (oransje)

Hafslund, Moss, Mysen, Drøbak, Risløkka, Lillestrøm, Billingstad, Hønefoss, Kongsberg, Drammen, Tønsberg, Larvik, Skien, Egersund, Stavanger, Bergen, Steinkjer og Brønnøysund.

De øvrige prøvestedene i landet er på gult smittevernsnivå.

Det er viktig at trafikkskolene formidler følgende til førerprøvekandidatene:

 • Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel.
 • Kandidater som bor i områder med strenge smitterestriksjoner kan ikke ta oppkjøring eller teoriprøve utenfor området der de bor. (Se  Informasjonsbrevet for ytterligere informasjon)
 • Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve*

*gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver.

Les mer her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Endringer i smittevernsnivået for praktiske førerprøver per 21.april

Positive endringer:

Kongsvinger og Odda er tilbake på gult smittevernsnivå

For praktiske prøver Traktor er følgende tilbake på gult smittevernsnivå:

Kongsberg, Hønefoss, Skien, Tønsberg, Mysen og Drøbak

Alle MC-prøver er lagt på gult nivå.

Husk avstand på 2 meter. Prøvene gjennomføres med 2 sykler

Negative endringer:

Bergen er tilbake på oransje smittevernsnivå

Følgende  6 prøvesteder gjennomfører fortsatt ikke praktiske førerprøver Traktor (Rødt smittevernsnivå):

Hafslund, Moss, Risløkka, Lillestrøm, Billingstad og  Drammen

Oppsummert : 18 prøvesteder har fortsatt skjerpet smittevernsnivå for kl. B /BE:

Hafslund, Moss, Mysen, Drøbak, Risløkka, Lillestrøm, Billingstad, Hønefoss, Kongsberg, Drammen, Tønsberg, Larvik, Skien, Egersund, Stavanger, Bergen, Steinkjer og Brønnøysund.

De øvrige prøvestedene i landet er på gult smittevernsnivå.

Det er viktig at trafikkskolene formidler følgende til førerprøvekandidatene:

 • Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel.
 • Kandidater som bor i områder med strenge smitterestriksjoner kan ikke ta oppkjøring eller teoriprøve utenfor området der de bor. (Se  Informasjonsbrevet for ytterligere informasjon)
 • Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve*

*gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver.

Les mer her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Endringer i smittevernsnivået for praktiske førerprøver per 19.april

Positive endringer:

Elverum, Hamar, Haugesund, Stord, Odda, Norheimsund og Voss er tilbake på gult smittevernsnivå.

Negative endringer:

Bergen, Egersund og Stavanger er nå på oransje smittevernsnivå.

Det gjennomføres fortsatt ikke praktiske førerprøver på Traktor(rødt smittevernsnivå) på disse 12 prøvestedene:

Hafslund, Moss, Mysen, Drøbak, Risløkka, Lillestrøm, Billingstad, Hønefoss, Kongsberg, Drammen, Tønsberg og Skien.

Oppsummert: 19 prøvesteder har skjerpet smittevernsnivå på oransje nivå per 19.april:

Bergen, Brønnøysund, Steinkjer, Stavanger, Egersund, Skien, Larvik, Tønsberg, Drammen, Kongsberg, Hønefoss, Billingstad,

Kongsvinger, Lillestrøm, Risløkka, Drøbak, Mysen, Moss og Hafslund.

De øvrige prøvestedene i landet er på gult smittevernsnivå.

Det er viktig at trafikkskolene formidler følgende til førerprøvekandidatene:

 • Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel.
 • Kandidater som bor i områder med strenge smitterestriksjoner kan ikke ta oppkjøring eller teoriprøve utenfor området der de bor. (Se  Informasjonsbrevet for ytterligere informasjon)
 • Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve*

*gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver.

Les mer her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Endringer i smittevernsnivået for praktiske førerprøver per 13.april

Positive endringer:

Gjøvik, Gol Sambruk og Ålesund er tilbake på gult smittevernsnivå

Negative endringer:

Brønnøysund er nå på oransje smittevernsnivå

Det gjennomføres fortsatt ikke praktiske førerprøver på Traktor(rødt smittevernsnivå) på disse 13 prøvestedene:

Hafslund, Moss, Mysen, Drøbak, Risløkka, Lillestrøm, Billingstad, Hønefoss, Kongsberg, Drammen

Tønsberg, Skien og Haugesund.

Oppsummert: 24 prøvesteder har skjerpet smittevernsnivå på oransje nivå per 13.april:

Hafslund, Moss, Mysen, Drøbak, Risløkka, Lillestrøm, Kongsvinger, Elverum, Hamar, Billingstad, Hønefoss, Kongsberg, Drammen, Tønsberg, Larvik, Skien,

Haugesund, Stord, Odda, Bergen/Åsane, Norheimsund, Voss, Steinkjer og Brønnøysund.

De øvrige prøvestedene i landet er på gult smittevernsnivå.  

Det er viktig at trafikkskolene formidler følgende til førerprøvekandidatene:

 • Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel.
 • Kandidater som bor i områder med strenge smitterestriksjoner kan ikke ta oppkjøring eller teoriprøve utenfor området der de bor. (Se  Informasjonsbrevet for ytterligere informasjon)
 • Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve.

Anmodningen gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver.

Se vedlagte informasjonsbrev for detaljer om smittevernsnivå, prøvesteder og annen viktig informasjon.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Endringer i smittevernsnivået for praktiske førerprøver per 8.april

Positive endringer:

Oppdal, Fauske og Bodø tilbake på gult smittevernsnivå.

Negative endringer:

Voss, Odda, Norheimsund og Steinkjer er nå på oransje smittevernsnivå.

Det gjennomføres fortsatt ikke praktiske førerprøver på Traktor(rødt smittevernsnivå) på disse 14 prøvestedene:

Hafslund, Moss, Mysen, Drøbak, Risløkka, Lillestrøm, Billingstad, Gol Sambruk, Hønefoss, Kongsberg, Drammen, Tønsberg, Skien og Haugesund.

Oppsummert: 26 prøvesteder har skjerpet smittevern på  oransje nivå per 8.april:

Hafslund, Moss, Mysen, Drøbak, Risløkka, Lillestrøm, Kongsvinger, Elverum, Hamar, Gjøvik, Billingstad, Gol Sambruk,

Hønefoss, Kongsberg, Drammen, Tønsberg, Larvik, Skien, Haugesund, Stord, Odda, Bergen, Norheimsund, Voss,

Ålesund og Steinkjer.

Det er viktig at trafikkskolene formidler følgende til førerprøvekandidatene:

 • Kandidater som bor i områder med strenge smitterestriksjoner kan ikke ta oppkjøring eller teoriprøve utenfor området der de bor. Disse vil bli avvist ved andre trafikkstasjoner
 • Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel

Se vedlagte informasjonsbrev for detaljer om smittevernsnivå, prøvesteder og annen viktig informasjon.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Strengere smittevern på trafikkstasjonene

På grunn av økt koronasmitte over hele landet, innfører Statens vegvesen strenge begrensninger for oppkjøringer og teoriprøver. [24.03.2021]

Kandidater som bor i områder med strenge smitterestriksjoner kan ikke ta prøven utenfor området der de bor, og vil bli avvist ved andre trafikkstasjoner.

– Statens vegvesen ønsker å tilby oppkjøringer og teoriprøver så langt det er forsvarlig. For at vi skal kunne holde åpent, må vi gjøre det vi kan for å forhindre spredning av smitte. Hvis vi får et smitteutbrudd på en trafikkstasjon, kan det føre til at hele trafikkstasjonen blir stengt i lang tid fordi ansatte blir syke eller havner i karantene, sier Bodil Rønning Dreyer i Statens vegvesen.

Kandidater som får avlyst sin oppkjøring eller teoriprøve vil få direkte beskjed av Statens vegvesen. Statens vegvesen vil så langt det er mulig prioritere kandidater som får timen sin strøket, men noen vil dessverre oppleve lenger ventetid med disse strenge smitteverntiltakene.

– Vi skjønner at det er mange som vil ta teoriprøven og oppkjøring så fort som mulig og at det kan være fristende å se seg om etter muligheter lenger unna. Men vi håper på forståelse for den situasjonen vi nå står i, og at vi alle må gjøre det vi kan for å bidra til at smitten sprer seg minst mulig, sier Dreyer.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Endringer i smittevernsnivået for praktiske førerprøver siden forrige informasjonsbrev 22.mars

Praktiske førerprøver på Gjøvik, Hamar og Elverum trafikkstasjoner har fått oransje smittevernsnivå per 23.3.

Harstad trafikkstasjon går tilbake  fra oransje- til gult smittevernsnivå fra mandag 29.mars.

Det gjennomføres ikke praktiske førerprøver for Traktor på disse 14 prøvestedene (rødt smittevernsnivå):

 • Hafslund, Moss, Mysen, Drøbak ,Risløkka ,Lillestrøm, Billingstad, Gol Sambruk, Hønefoss, Kongsberg,

Drammen, Tønsberg ,Skien og Bodø.

Oppsummert: 29 prøvesteder/trafikkstasjoner har skjerpet smittevern på oransje nivå per 24.mars:

Gjøvik, Hamar, Elverum, Kongsvinger, Lillestrøm, Hafslund, Moss, Mysen, Drøbak, Risløkka(Oslo), Billingstad, Gol Sambruk,

Hønefoss, Kongsberg, Drammen, Tønsberg, Larvik ,Skien, Kristiansand, Mandal, Flekkefjord, Haugesund, Stord, Bergen,

Ålesund, Oppdal, Fauske, Bodø og ( x)Harstad ( x=t.o.m. 28.3.)

De øvrige prøvestedene/trafikkstasjonene i landet har gult smittevernsnivå

Strengere smittevern på trafikkstasjonene

Viser til vår pressemelding av 24.3

Les mer her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Endringer i smitteversnivået for praktiske førerprøver siden 18.mars.

 • Praktiske førerprøver på Skien, Bergen, Ålesund  og Oppdal trafikkstasjoner har  fått oransje smittevernsnivå fra i dag 22.3.
 • Praktiske førerprøver på Arendal og Brønnøysund trafikkstasjoner er tilbake på gult smittevernsnivå fra i dag 22.3.

Det gjennomføres ikke praktiske førerprøver for Traktor på disse 14 prøvestedene (rødt smittevernsnivå):

 • Hafslund, Moss, Mysen, Drøbak, Risløkka, Lillestrøm, Billingstad, gol Sambruk, Hønefoss, Kongsberg, Drammen, Tønsberg, Skien og Bodø.

Oppsummert: 24 prøvesteder/trafikkstasjoner har skjerpet smittevern på oransje nivå per 22.mars:

 • Hafslund, Moss, Mysen, Drøbak, Risløkka, Lillestrøm, Kongsvinger, Billingstad, Gol Sambruk, Hønefoss, Kongsberg, Drammen,
 • Tønsberg, Larvik, Skien,  Kristiansand, Mandal, Flekkefjord, Haugesund, Stord, Bergen, Ålesund, Oppdal, Fauske ,Bodø  og Harstad.

De øvrige prøvestedene/trafikkstasjonene  i landet har gult smittevernsnivå.

Vi minner om følgende anmodninger:

1)Det anmodes om at kun kandidater med tilhørighet i trafikkstasjonens nedslagsfelt meldes opp til førerprøve på stedet.

   Statens vegvesen oppfordrer spesielt kunder som bor i kommuner omfattet av forsterkede smitteverntiltak til ikke å foreta unødvendige reiser ut av eget område.

2)Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve

   Anmodningen gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver

Les mer her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Endringer i smittevernsnivået for praktiske førerprøver siden 16.mars

 • Bodø trafikkstasjon tilbake på oransje smittevernsnivå fra fredag 19.3.
 • Tromsø trafikkstasjon tilbake på gult smittevernsnivå  fra fredag 19.3.
 • Harstad trafikkstasjon tilbake på oransje smittevernsnivå fra torsdag 18.3.
 • Brønnøysund trafikkstasjon tilbake på gult smittevernsnivå fra mandag 22.3.

Kort om hva vi  jobber med akkurat nå:

Statens vegvesen jobber for tiden med å vurdere en innføring av unntaksforskrift, som blant annet innebærer muligheter for bruk at digitale løsninger i deler av undervisningen.

Vi minner om følgende anmodninger:

1)Det anmodes om at kun kandidater med tilhørighet i trafikkstasjonens nedslagsfelt meldes opp til førerprøve på stedet.

   Statens vegvesen oppfordrer spesielt kunder som bor i kommuner omfattet av forsterkede smitteverntiltak til ikke å foreta unødvendige reiser ut av eget område.

2)Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve

   Anmodningen gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver.

Oppsummert:

24 prøvesteder/trafikkstasjoner har skjerpet smittevern på oransje nivå per 19. mars, disse er:

Hafslund, Moss, Mysen, Drøbak, Risløkka, Lillestrøm, Kongsvinger, Billingstad,  Gol Sambruk, Hønefoss, Kongsberg, Drammen,

Tønsberg, Larvik, Arendal, Kristiansand, Mandal, Flekkefjord, Haugesund, Stord, Bodø, Fauske og Harstad.

Det gjennomføres fortsatt ikke praktiske førerprøver på Traktor på disse 13 prøvestedene:

Hafslund, Moss, Mysen, Drøbak, Risløkka, Lillestrøm, Billingstad, Gol Sambruk, Hønefoss, Kongsberg, Drammen, Tønsberg og Bodø.

Les mer her:

Se tidligere oppdateringer fra Statens vegvesen her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Endringer fra forrige informasjonsbrev datert 15.mars

 • I henhold til sentralt bestemte tiltaksnivå (Tiltaksnivå A) og lokale helsemyndigheters  vurdering blir  Bodø trafikkstasjon lagt på rødt smittevernsnivå og stengt fra torsdag 18.mars.
 • Praktiske førerprøver på Traktor er fra onsdag 17.mars lagt på rødt smittevernsnivå og stengt på de prøvestedene som geografisk tilhører områder eller kommuner som har fått Tiltaksnivå A ,som er det strengeste nivået.
 • Stord trafikkstasjon har gått fra gult til oransje smittevernsnivå per i dag 16.mars
 • Kongsvinger trafikkstasjon i Innlandet legges også på oransje smittevernsnivå per 17.mars grunnet sin nærhet til Oslo og Viken.

Følgende trafikkstasjoner/prøvesteder har fra onsdag 17.mars rødt smittevernsnivå(stengt) for praktiske førerprøver på Traktor:

Hafslund, Moss, Mysen, Drøbak, Oslo, Lillestrøm, Billingstad, Gol Sambruk, Hønefoss, Kongsberg, Drammen, Tønsberg, Bodø og Harstad

Følgende trafikkstasjoner/prøvesteder har eller vi få rødt smittevernsnivå(stengt) i alle klasser:

Harstad har rødt i alle førerkortklasser fram til torsdag 18.3. og fra og med denne datoen legges de på oransje smittevernsnivå.

Bodø innfører rødt nivå i alle førerkortklasser fra og med torsdag 18.mars

Følgende trafikkstasjoner har oransje smittevernsnivå for alle førerkortklasser, unntatt traktor:

Hafslund, Moss, Mysen, Drøbak, Oslo, Lillestrøm, Billingstad, Gol Sambruk, Hønefoss, Kongsberg, Drammen, Tønsberg og Harstad(fra 18.3)

Følgende trafikkstasjoner har oransje smittevernsnivå for 2 eller alle førerkortklasser

Tromsø, Fauske, Brønnøysund, Stord, Mandal, Flekkefjord, Kristiansand, Arendal, Kongsvinger og til slutt Larvik med oransje på Kl.B/BE og Traktor+ gult nivå på tungbil/MC

 • Oppsummert: 25 trafikkstasjoner/prøvesteder har nå skjerpet smittevernsnivå (oransje og rødt)

Landets øvrige trafikkstasjoner har gult smittevernsnivå

Minner til slutt om to viktige anmodninger:

 • Det anmodes om at kun kandidater med tilhørighet i trafikkstasjonens nedslagsfelt meldes opp til førerprøve på stedet. Statens vegvesen oppfordrer spesielt kunder som bor i kommuner omfattet av forsterkede smitteverntiltak til ikke å foreta unødvendige reiser ut av eget område. Anmodningen er midlertidig med virkning inntil annen beskjed blir gitt. Nye vurderinger av dette vil skje løpende, og en endring av anmodningen vil skje når smittevernnivået er tilbake på et jevnt lavt nivå nasjonalt. Anmodningen er vurdert nødvendig for å hindre nedstenging av prøvevirksomheten
 • Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve

Denne gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver.

Les mer her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Denne oppdateringen tar innover seg de forsterkede tiltakene i Oslo og Viken + Gran kommune som gjelder fra midnatt ved overgangen til tirsdag 16.mars.

I tråd med dette har nå alle prøvesteder/trafikkstasjoner i Oslo og  Viken oransje smittevernsnivå for alle førerkortklasser. Alle kommunene i disse fylkene er nå kategorisert som Tiltakskommune A. (Tiltaksnivå A)

I Nordland er førerprøvestedene Fauske og Brønnøysund per 15.3. også blitt plassert på oransje smittevernsnivå for alle førerkortklasser.

Bodø har det hittil alvorligste utbruddet i nord og er kategorisert som Tiltakskommune A . Hver av de 11 nabokommunene til Bodø er kategorisert som Tiltakskommune C.

Følgende 23 prøvesteder/trafikkstasjoner er per 16.3. plassert på oransje smittevernsnivå, gjelder alle førerkortklasser- med 2 unntak:

Fauske, Brønnøysund, Bodø, Harstad, Tromsø, Drammen, Kongsberg, Gol, Hafslund, Mysen ,Moss, Drøbak, Risløkka, Lillestrøm, Billingstad, Hønefoss,

Arendal, Kristiansand, Mandal, Flekkefjord og  Haugesund.

Tønsberg(fortsatt rødt nivå på Traktor), Larvik(gjelder B/BE og Traktor og gult nivå på tungbil)

De øvrige trafikkstasjonene/prøvestedene  i landet har gult smittevernsnivå.

Blant disse er Trafikant midt(Trøndelag/Møre og Romsdal) som har gult smittevernsnivå på alle prøvesteder.

Midt oppe i alt det vanskelige finnes det også en god nyhet: 13% flere praktiske førerprøver gjennomført i januar og februar 2021 enn på samme tid i fjor.

Til tross for en krevende situasjon med tanke på Korona-relaterte utfordringer har Statens vegvesen på landsbasis gjennomført flere praktiske førerprøver enn på samme tid i fjor.

I perioden januar og februar 2020 ble det gjennomført 20.864 praktiske førerprøver, i samme periode i 2021 er antallet 23.630. Det vil si 2766 eller 13% flere praktiske førerprøver sammenlignet samme periode fjor. Må her minne om at  vi den gang var uten alle Koronarestriksjonene som preger driften nå.

Les mer her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Endringer siden 8.3.:

Praktiske førerprøver er fra fredag 12.3. plassert på oransje smittevernsnivå på trafikkstasjonene i Haugesund og Hønefoss på grunn av økt smittespredning i nærområdet.

Antatt varighet:

Haugesund fram til 26.3.

Hønefoss fram til 8.4.

Følgende 17 prøvesteder/trafikkstasjoner i landet er per 11.3. på oransje smittevernsnivå:

Haugesund, Hønefoss, Hafslund, Moss, Drøbak, Risløkka, Lillestrøm, Billingstad, Tønsberg, Larvik, Kristiansand, Mandal, Flekkefjord, Haugesund, Bodø, Harstad og Tromsø

NB! Larvik har oransje nivå på kl. B/BE/ Traktor og gult på Tungbil/MC.

        Tønsberg har oransje på B/BE/MC/Tungbil og rødt på Traktor(på rødt nivå  gjennomføres det ikke praktiske førerprøver)

         De øvrige 15 har oransje smittevernsnivå  for alle førerkortklasser

2 anmodninger:

 • Det anmodes om at kun kandidater med tilhørighet i trafikkstasjonens nedslagsfelt meldes opp til førerprøve på stedet. Statens vegvesen oppfordrer spesielt kunder som bor i kommuner omfattet av forsterkede smitteverntiltak til ikke å foreta unødvendige reiser ut av eget område.
 • Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve

Anmodningen gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver.

Les mer her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdateringer fra Statens vegvesen

Per 8.mars er status følgende:

Tønsberg trafikkstasjon  har åpnet opp igjen for tjenester i dag på oransje nivå , etter nedstengningen på fredag. Praktiske førerprøver på Traktor er foreløpig plassert på rødt smittevernsnivå (stengt)

Arendal og Tromsø  trafikkstasjoner  er i henhold til signaler fra lokale smittevernsmyndigheter plassert på oransje smittevernsnivå fra i dag 8.3.

Vestlandet går i motsatt retning; der er  alle trafikkstasjoner tilbake på gult smittevernsnivå fra i dag.  I tillegg er område  Midt også gult. (Trøndelag/Møre og Romsdal)

Følgende 15 trafikkstasjoner/prøvesteder er nå plassert på oransje smittevernsnivå:

Tromsø, Harstad, Bodø, Flekkefjord, Mandal, Kristiansand, Arendal, Larvik, Tønsberg(samt rødt på Traktor), Billingstad, Lillestrøm, Risløkka, Drøbak, Moss og Hafslund.

Følgende har oransje smittevernsnivå  på alle førerkortklasser: Hafslund,Moss,Drøbak,Risløkka,Billingstad,Arendal,Kristiansand,Mandal,Flekkefjord,Bodø,Harstad og Tromsø.

Larvik har oransje på B/BE og Traktor. Tønsberg har oransje på B/BE,MC og Tungbil og rødt på Traktor.

De øvrige trafikkstasjoner/prøvestedene i landet er plassert på gult smittevernsnivå.

2 anmodninger:

 • Det anmodes om at kun kandidater med tilhørighet i trafikkstasjonens nedslagsfelt meldes opp til førerprøve på stedet. Statens vegvesen oppfordrer spesielt kunder som bor i kommuner omfattet av forsterkede smitteverntiltak til ikke å foreta unødvendige reiser ut av eget område.
 • Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve

Anmodningen gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver

Les mer her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Siden forrige informasjonsbrev  har det vært spesielt fokus på smittesituasjonen i Agder, Nordland og i Oslo-området.

3 prøvesteder i Agder og 5 i Oslo/Viken samt 3 med nærhet til Ulvik kommune  i Vestland fylke (Voss, Odda, Norheimsund) ble  fra Statens vegvesens side allerede  innplassert på oransje smittevernnivå i forrige uke.

Endringene  i det oppdaterte info-brevet per 1.3. gjelder derfor Nordland fylke, det vil si Bodø og Harstad trafikkstasjoner.

Oppsummert:

Det er per 1.3. totalt 16 prøvesteder på oransje smittevernnivå, disse er:

Bodø, Harstad, Voss, Norheimsund, Odda, Flekkefjord, Mandal, Kristiansand, Larvik, Tønsberg, Billingstad, Lillestrøm, Risløkka, Drøbak, Moss og Hafslund.

Vi minner om:

 • Fortsatt skal alle bestillinger av praktiske førerprøver skje vi trafikkskolene.
 • Det anmodes om at kun kandidater med tilhørighet i trafikkstasjonens nedslagsfelt meldes opp til førerprøve på stedet.
 • Det anmodes om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve

Anmodningen gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Her er siste oppdateringer om smittevernet på lokasjoner som gjennomfører praktiske førerprøver.

Endringer siden 22.2.

Kun positiv utvikling denne gang:

Hele område Midt(Trøndelag/Møre og Romsdal) er nå på  gult smittevernsnivå, det vil si at trafikkstasjonene Trondheim, Størdal og Orkdal,  som lenge har hatt vært på oransje nivå, nå er tilbake på gult.

Oppsummert:

Følgende 14 prøvesteder er per 25.februar fortsatt på oransje smittevernsnivå:

Hafslund, Moss, Drøbak, Risløkka, Lillestrøm, Billingstad, Tønsberg, Larvik, Kristiansand, Mandal, Flekkefjord, Odda, Norheimsund og  Voss.

De øvrige trafikkstasjonene i landet er plassert på gult smittevernsnivå.

Vi minner om  at disse anmodningene til trafikkskolene fortsatt gjelder:

 • Det anmodes om at kun kandidater med tilhørighet i trafikkstasjonens nedslagsfelt meldes opp til førerprøve på stedet.
 • Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve

Anmodningen gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver.

Generelt  er trafikkstasjonene bare åpne for de som har bestilt time. På teoriprøvene er det obligatorisk med munnbind.

Les mer her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdateringer fra Statens vegvesen

Endringer siden 17.2.:

Negativ utvikling:

Agder har hatt en negativ utvikling på  grunn av påvist økt smitte relatert til en mutert utgave av Korona-viruset.

3 Trafikkstasjoner rammes av dette, og går fra gult til oransje smittevernsnivå, disse er Kristiansand, Mandal og Flekkefjord

Positiv utvikling:

Otta og Bergen trafikkstasjon er tilbake på gult smittevernsnivå for alle førerkortklasser.

Voss og Odda er fortsatt på oransje smittevernsnivå, men har hatt en positiv utvikling for praktiske førerprøver på Traktor:  Fra rødt nivå og ingen gjennomførte prøver til gjennomføring på oransje nivå.

Oppsummert:

Følgende  17 prøvesteder er per 22.februar fortsatt på oransje smittevernsnivå:

Hafslund, Moss, Drøbak, Risløkka, Lillestrøm, Billingstad, Tønsberg, Larvik , Kristiansand, Mandal, Flekkefjord, Odda, Norheimsund, Voss, Orkdal, Trondheim og Stjørdal.

De øvrige trafikkstasjonene i landet er plasser på gult smittevernsnivå.

Minner om at disse anmodningene til trafikkskolene fortsatt gjelder:

·         Det anmodes om at kun kandidater med tilhørighet i trafikkstasjonens nedslagsfelt meldes opp til førerprøve på stedet.

Anmodningen er midlertidig – med virkning inntil annen beskjed blir gitt. Nye vurderinger av dette vil skje løpende, og en endring av anmodningen vil skje når smittevernnivået er tilbake på et jevnt lavt nivå nasjonalt. Anmodningen er vurdert nødvendig for å hindre nedstenging av prøvevirksomheten.

 • Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve

Anmodningen gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver

Generelt er trafikkstasjonene er bare åpne for de som har bestilt time. På teoriprøvene er det obligatorisk med munnbind.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatert info fra Statens vegvesen

Endringer i smittevernsnivået på lokasjoner som gjennomfører praktiske førerprøver

I negativ retning:

Som følge av et ukontrollert utbrudd av mutert virus i   Bergen og Ulvik er det også i dette området innført Ring 1 status for kommunene Bergen, Ulvik og Kvam. Ring 2 omfatter kommunene Øygarden, Askøy, Alver, Osterøy, Bjørnafjorden, Samnanger, Vaksdal, Voss ,Ullensvang og Eidfjord.

Med bakgrunn i dette blir smittevernsnivået  endret på trafikkstasjonene Bergen/Åsane, Odda, Voss og  Norheimsund prøvested (i kommunehuset).

Alle fire steder er nå lagt på  oransje smittevernsnivå på praktiske prøver i  førerkortklasser B/BE,MC og C/CE og D/DE.  I førerkortklasse  Traktor er det rødt smittevernsnivå (stengt for praktiske prøver).

 Det anmodes om at kun kandidater med tilhørighet i trafikkstasjonens nedslagsfelt meldes opp til førerprøve på stedet. Statens vegvesen oppfordrer spesielt kunder som bor i kommuner som er i etablert smitteområde Ring 1 til ikke å foreta unødvendige reiser ut av eget område.

I positiv retning:

Drammen, Hønefoss, Kongsberg og Hamar går tilbake på gult smittevernsnivå for alle førerkortklasser.

Stabilt:

I Oslo/Viken-området er det ingen forandring i smittevernsnivået, det vil si at Hafslund, Moss, Mysen, Drøbak ,Risløkka/Oslo og Lillestrøm har oransje nivå på B/BE, MC og Tungbil

Det fortsatt rødt smittevernsnivå for praktiske førerprøver Traktor på Hafslund, Moss og Risløkka. (dvs. at det kjøres ingen prøver på Traktor)

I nærområdet til Lillestrøm ligger Kongsvinger trafikkstasjon som fortsatt har oransje på kl. B/BE og Traktor

Billingstad i Bærum har fortsatt oransje smittevernsnivå for alle førerkortklasser.

Oppsummert:

 • 7 røde(stengte tilbud) Traktorprøver i Bergen/Åsane, Odda, Voss, Norheimsund, Hafslund, Moss og Risløkka
 • 19 trafikkstasjonar/ prøvesteder med oransje smittevernsnivå på 2 eller flere førerkortklasser:

Bergen, Voss, Odda, Norheimsund, Hafslund, Moss, Mysen, Drøbak, Risløkka, Lillestrøm, Kongsvinger, Otta, Billingstad,

Tønsberg, Larvik, Skien, Orkdal, Trondheim og Stjørdal.

 • De øvrige trafikkstasjonene i landet ligger på gult smittevernsnivå

Les mer her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatert info fra Statens vegvesen

Endringer i smittevernsnivået i både positiv og negativ retning.

I negativ retning:

Et smitteutbrudd i Sel kommune har gitt føringer for at Otta trafikkstasjon per 4.2. går fra gult til oransje smittevernsnivå for kl. B/BE og Traktor.

I positiv retning:

Drammen trafikkstasjon har fortsatt oransje på kl. B/BE og Traktor, men går ned igjen til gult for praktiske prøver på tungbil.

Egersund- og Stavanger trafikkstasjoner går fra oransje til gult nivå for alle førerkortklasser.

Brekstad trafikkstasjon går nå fra oransje til gult smittevernsnivå for alle førerkortklasser

Stabilt:

I Oslo/Viken-området er det ingen forandring i smittevernsnivået, det vil si at Hafslund, Moss, Mysen, Drøbak ,Risløkka/Oslo og Lillestrøm har oransje nivå på B/BE, MC og Tungbil

Det fortsatt rødt smittevernsnivå for praktiske førerprøver Traktor på Hafslund, Moss og Risløkka. (dvs. at det kjøres ingen prøver på Traktor)

I nærområdet til Lillestrøm ligger Kongsvinger trafikkstasjon som fortsatt har oransje på kl. B/BE og Traktor

Billingstad i Bærum har fortsatt oransje smittevernsnivå for alle førerkortklasser.

Oppsummert

 1. 3 røde: Traktorprøver på Hafslund, Moss og Risløkka
 2. 20 trafikkstasjoner med oransje smittevernsnivå  på praktiske førerprøver på 2 eller flere førerkortklasser:

Hafslund, Moss, Mysen, Risløkka, Lillestrøm, Kongsvinger, Otta, Hamar, Billingstad, Hønefoss, Kongsberg, Drammen,

Tønsberg, Larvik, Skien, Orkdal, Trondheim og Stjørdal.

De øvrige trafikkstasjonene i landet ligger på gult smittevernsnivå

Les mer:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatert info fra Statens vegvesen

Det er gitt nye føringer for kommuner i smittevernsonen Ring 1 med virkning fra onsdag, dette medfører at Statens vegvesen kan åpne for praktiske prøver fra og med onsdag 3. februar Risløkka, Hafslund og Moss.  Disse er nå tilbake på oransje smittevernsnivå.  

Av smittevernhensyn vil det ikke bli gjennomføring av praktiske prøver for traktor på disse førerprøvestedene inntil annet er bestemt.(Merket rødt, se vedlegg)

Dette innebærer at Drøbak åpner i dag, og Mysen åpner i morgen.  Disse er  tilbake på oransje smittevernsnivå per 2.februar.

Les mer her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Smittevernstatus tirsdag 2. februar

Det er stor usikkerhet rundt oppstart av praktiske førerprøver i Smittevernsonen Ring 1.

Statens vegvesen vil derfor avvente videre informasjon om oppstart her, inntil regjeringen kommer med sin vurdering 2.februar.

Rødt smittevernsnivå:

Per i dag er det 5 prøvesteder med rødt smittevernsnivå, det vil si at her kjøres det ikke praktiske førerprøver inntil ny informasjon kommer.

Disse er: Hafslund, Moss, Mysen, Drøbak og Risløkka.

Oransje smittevernsnivå:

Lillestrøm, Drammen og Billingstad har fortsatt oransje smittevernsnivå for alle førerkortklasser.

Disse har oransje for kl. B/BE og traktor:

Kongsvinger, Hamar,Hønefoss,Kongsberg,Tønsberg,Larvik,Skien,Egersund,Stavanger,Odda,Voss,BrekstadOrkdal,Trondheim.

Lillehammer har derimot etter langt tid på oransje kommet tilbake på gult smittevernsnivå.

Les mer her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatert informasjon fra Statens vegvesen (nasjonalt)

Det er fra mandag 25.januar 4 trafikkstasjoner på rødt smittevernsnivå:

Det vil ikke være mulig  å få gjennomført praktiske førerprøver, teoriprøver, hallkontroller eller kjøretøy eller førerkorttjenester i skranken på disse stedene t. o. m 31.januar.

Drøbak, Risløkka (Oslo), Moss og Mysen.

Følgende 19 trafikkstasjoner har oransje smittevernsnivå:

Lillestrøm, Hafslund, Kongsvinger, Lillehammer, Hamar, Billingstad(Asker/Bærum), Hønefoss, Kongsberg, Drammen,

Tønsberg, Larvik, Skien, Egersund, Stavanger, Orkdal, Brekstad, Trondheim, Stjørdal og Levanger.

De øvrige trafikkstasjonene i landet er fortsatt på gult smittevernsnivå.

Les hele den siste informasjonen fra Statens vegvesen her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdaterte smittevernnivå ved trafikkstasjonene

Smittevernsnivået  for praktiske førerprøver tungbil i Stjørdal og Trondheim er tilbake på gult nivå.

Følgende 24 trafikkstasjoner er fortsatt på oransje nivå for praktiske førerprøver kl. B/BE og traktor:

Hafslund, Moss, Mysen, Drøbak, Risløkka, Lillestrøm, Kongsvinger, Lillehammer, Hamar, Billingstad, Hønefoss, Kongsberg, Drammen, Tønsberg, Larvik, Skien, Egersund, Stavanger, Kristiansund, Orkdal, Brekstad, Trondheim, Stjørdal og Levanger.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Bestilling av førerprøver – krav til gjennomført obligatorisk opplæring

Statens vegvesen varsler i dag at obligatorisk opplæring skal være gjennomført før bestilling av førerprøver på klasse B.

Etter gjenåpningen i mai har Statens vegvesen produsert et stort antall praktiske førerprøver. Til tross for at andre arbeidsoppgaver har vært nedprioritert i perioden, har det vist seg krevende å imøtekomme etterspørselen alle steder. Resultatet er lange bestillingstider ved enkelte trafikkstasjoner, og Statens vegvesen observerer nå skjevheter i fordelingen av førerprøver.

For å sikre en mest mulig hensiktsmessig tildeling og forutsigbarhet i videre bestilling, ber nå Statens vegvesen trafikkskolene om å bestille førerprøver utelukkende til kandidater som har gjennomført all obligatorisk opplæring. Dette gjelder for klasse B.

Tiltaket innføres i samråd med bransjeorganisasjonene, som er i kontinuerlig dialog med Statens vegvesen for å finne gode løsninger.

Førerprøvekandidatene skal i tillegg ha lokal tilhørighet til trafikkstasjonen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Smittevernsstatus for trafikkstasjonene

25 av trafikkstasjonene som gjennomfører praktiske førerprøver har oransje smittevernsnivå per 4.januar 2021

Endringer siden  21.desember:

 • Alle trafikkstasjoner som gjennomfører praktiske førerprøver i Trøndelag, unntatt Steinkjer og Namsos, har oransje smittevernsnivå.
 • I Trondheim, Stjørdal og Orkdal er det vedtatt  oransje smittevernsnivå for alle førerkortklasser (også tungbil/buss C-CE-D-DE)
 • I Rogaland er trafikkstasjonene i Stavanger og Egersund tilbake på oransje smittevernsnivå, etter en kort periode på gult nivå.

Følgende 25 trafikkstasjoner har oransje smittevernsnivå:

 • Trondheim, Orkdal, Stjørdal,Levanger,Brekstad,Oppdal,Kristiansund,Stavanger,Egersund,Skien,Larvik,Tønsberg,Drammen,Kongsberg,

Hønefoss, Billingstad, Hamar, Lillehammer, Kongsvinger, Lillestrøm, Risløkka(Oslo), Drøbak, Mysen, Moss og Hafslund.

 • De øvrige trafikkstasjonene som gjennomfører praktiske førerprøver har gult smittevernsnivå.

Om teoriprøver på alle landets trafikkstasjoner:

 • På teoriprøvene må alle bruke munnbind, og det må hver enkelt ha med selv.
 • Trafikkstasjonene er bare åpne for de som har bestilt time.

Anmodning til opplæringsbransjen

Det anmodes om at kun kandidater med tilhørighet i trafikkstasjonenes nedslagsfelt meldes opp til førerprøver på stedet.

Anmodningen er vurdert som nødvendig for å hindre nedstengning av prøvevirksomheten.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Status på trafikkstasjonene

Etter dagens pressekonferanse har flere etterspurt status på trafikkstasjonene.

Vi regner med at det kommer nye meldinger fra Statens vegvesen i morgen, men siste oppdatering før jul var som følger:

Endring siden fredag 18.12.:

Antall trafikkstasjoner på oransje smittevernsnivå er redusert fra 21 til 18,  ettersom Stavanger, Egersund og Bergen trafikkstasjoner per 21.12 går tilbake på gult nivå.

Følgende trafikkstasjoner er nå på oransje smittevernsnivå:

 • Trondheim, Orkdal, Stjørdal, Lillehammer, Hamar, Hafslund ,Mysen, Moss, Drøbak, Risløkka(Oslo), Lillestrøm , Kongsvinger, Billingstad(Asker/Bærum)

Hønefoss, Kongsberg, Drammen, Tønsberg, Larvik og Skien.

 • De øvrige trafikkstasjonene som gjennomfører praktiske førerprøver har gult smittevernsnivå.
 • Det er gult smittevernsnivå for praktiske førerprøver i tungbilklassene (C, CE, D og DE) på alle trafikkstasjonene  unntatt Trondheim og Stjørdal som i henhold til lokale forskrifter per 17.12. skal gjennomføre tungbilprøver på oransje smittevernsnivå. Det vil si at både sensorer og kandidater må benytte munnbind.  På andre trafikkstasjonene kan også munnbind benyttes hvis man finner at det er hensiktsmessig.

I tillegg til denne meldingen som kom fra Statens vegvesen 21. desember har vi fanget opp at Kristiansund trafikkstasjon har plassert seg selv på oransje nivå uten at dette er kommunisert fra Statens vegvesen sentralt.

Anmodning til opplæringsbransjen

Det anmodes om at kun kandidater med tilhørighet i trafikkstasjonens nedslagsfelt meldes opp til førerprøve på stedet.

Anmodningen innføres midlertidig med virkning i førte omgang ut 2020. Nye vurderinger av dette vil skje løpende, og en endring av anmodningen vil skje når smittevernnivået er tilbake på et jevnt lavt nivå nasjonalt. Anmodningen er vurdert nødvendig for å hindre nedstenging av prøvevirksomheten.

Om teoriprøver på alle landets trafikkstasjoner:

På teoriprøvene må alle bruke munnbind, og det må hver enkelt ha med selv.

Trafikkstasjonene er bare åpne for de som har bestilt time.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

21 trafikkstasjoner på oransje nivå

Smittevernsstatus for trafikkstasjoner som gjennomfører praktiske førerprøver

Antallet trafikkstasjoner på oransje smittevernsnivå varierer fra uke til uke.

For tre uker siden var det 28, for to uker siden var det 22, og  i forrige uke var det 18 trafikkstasjoner på oransje smittevernsnivå.

Antall trafikkstasjoner på oransje smittevernsnivå pr.14.12. er 21 stk.

Disse er:

 • Trondheim, Orkdal, Stjørdal, Lillehammer, Hafslund ,Mysen, Moss, Drøbak, Risløkka(Oslo), Lillestrøm , Kongsvinger, Billingstad(Asker/Bærum)

Hønefoss, Kongsberg, Drammen, Tønsberg, Larvik, Skien, Egersund, Stavanger, og  Bergen/Åsane.

 • De øvrige trafikkstasjonene som gjennomfører praktiske førerprøver har gult smittevernsnivå.
 • Det er gult smittevernsnivå for praktiske førerprøver i tungbilklassene (C, CE, D og DE) på alle trafikkstasjonene

Anmodning

Det anmodes om at kun kandidater med tilhørighet i trafikkstasjonens nedslagsfelt meldes opp til førerprøve på stedet.

Anmodningen innføres midlertidig med virkning i førte omgang ut 2020. Nye vurderinger av dette vil skje løpende, og en endring av anmodningen vil skje når smittevernnivået er tilbake på et jevnt lavt nivå nasjonalt. Anmodningen er vurdert nødvendig for å hindre nedstenging av prøvevirksomheten.

Om teoriprøver på alle landets trafikkstasjoner:

På teoriprøvene må alle bruke munnbind, og det må hver enkelt ha med selv.

Trafikkstasjonene er bare åpne for de som har bestilt time.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Rekordmange teoriprøver

Statens vegvesen har gjennomført nesten 13 000 flere teoriprøver i år enn i fjor.

-I samme periode i fjor gjennomførte vi nær 170 000 teoriprøver. I år har vi gjennomført nesten 183 000 prøver. Dette viser at vi er i stand til å levere tjenester på en effektiv måte til tross for begrensningene koronapandemien har gitt oss, sier Frode Børstad i Statens vegvesen.

I mars og april i år ble det gjennomført om lag en tredjedel av normalt antall teoriprøver. I mai åpnet samfunnet forsiktig opp igjen.

– Fra og med juni har vi gjennomført mange flere teoriprøver hver måned enn i samme måned i 2019. Våre ansatte har strukket seg langt, og gjennomført prøver både på kveldstid og enkelte lørdager, for å møte etterspørselen, sier Børstad.

Likevel har det vært vanskelig å få tak i teoriprøvetimer

Før koronapandemien var det drop-in på teoriprøver. Koronarestriksjonene har lagt begrensninger på antall kandidater vi kan ha i prøverommene samtidig.

– For å ha kontroll på antall kandidater og kunne gjennomføre teoriprøver på en forsvarlig måte, har vi siden trafikkstasjonene gjenåpnet kun hatt timebestilling for teoriprøver. Dette vil vi fortsatte med, både for teoriprøver og andre tjenester ved trafikkstasjonene, sier Børstad.

Til tross for et rekordhøyt antall gjennomførte prøver, har mange likevel måttet vente på å ta teoriprøven.

Møt forberedt

– Det er begrenset hvor mange prøver vi kan tilby. Kandidatene kan selv bidra til kortere ventetid for å ta prøven ved å møte bedre forberedt. Andelen ikke-beståtte prøver er hele 40 prosent, og det er alt for høyt, sier Børstad.

Dette bidrar til lengre ventetid og er en sløsing med samfunnets ressurser.

– Hvis alle hadde stått på teoriprøven første gang ville vi ikke hatt ventetid i det hele tatt. Teorikunnskapen bidrar også til tryggere sjåfører og til at tallet på drepte og hardt skadde i trafikken fortsetter å gå ned, sier Børstad.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Fortsatt nedgang i trafikkstasjoner på oransje nivå

Smittevernsstatus for trafikkstasjonene som gjennomfører praktiske førerprøver

Antallet trafikkstasjoner på oransje smittevernsnivå fortsetter å gå ned.

For to uker siden var det 28, forrige uke 22 og  per mandag 7. desember er det 18 trafikkstasjoner på oransje smittevernsnivå.

Fire trafikkstasjoner har dermed endret  status fra oransje-  til gult smittevernsnivå siden forrige melding, disse er Voss, Trondheim, Stjørdal og Orkdal

Følgende 18 trafikkstasjoner har fortsatt oransje smittevernsnivå:

 • Hafslund ,Mysen, Moss, Drøbak, Risløkka(Oslo), Lillestrøm , Kongsvinger, Billingstad(Asker/Bærum)

Hønefoss, Kongsberg, Drammen, Tønsberg, Larvik, Skien, Egersund, Stavanger, Haugesund og  Bergen/Åsane

 • De øvrige trafikkstasjonene som gjennomfører praktiske førerprøver har gult smittevernsnivå.
 • Det er gult smittevernsnivå for praktiske førerprøver i tungbilklassene (C, CE, D og DE) på alle trafikkstasjonene

Anmodning

Det anmodes om at kun kandidater med tilhørighet i trafikkstasjonens nedslagsfelt meldes opp til førerprøve på stedet.

Anmodningen innføres midlertidig med virkning i førte omgang ut 2020. Nye vurderinger av dette vil skje løpende, og en endring av anmodningen vil skje når smittevernnivået er tilbake på et jevnt lavt nivå nasjonalt. Anmodningen er vurdert nødvendig for å hindre nedstenging av prøvevirksomheten.

Om teoriprøver på alle landets trafikkstasjoner:

På teoriprøvene må alle bruke munnbind, og det må hver enkelt ha med selv.

Trafikkstasjonene er bare åpne for de som har bestilt time.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Enda en trafikkstasjon på oransje nivå

Haugesund trafikkstasjon har skjerpet sitt smittevernsnivå fra gult til oransje. Dette innebærer at 28 trafikkstasjoner har oransje smittevernsnivå per. 17.11.2020

Hele 28 av landets trafikkstasjoner som tilbyr og gjennomfører praktiske førerprøver(oppkjøring) i førerkortklassene B/BE og traktor) har fra tirsdag 17.11.oransje smittevernsnivå.

Årsak til disse tiltakene er at stadig flere områder i landet har økte smittetilfeller av Covid -19, jf. myndighetenes krav om økt smittevern.

Varighet: Inntil en positiv endring skjer. 

Endringer siden 10.11.

Haugesund trafikkstasjon har skjerpet sitt smittevernsnivå fra gult til oransje siden forrige melding.

Dette har bakgrunn i et økende  antall smittede i kommunene rundt Haugesund.

Oppsummert:

Følgende 28 trafikkstasjoner har nå oransje smittevernsnivå for praktiske førerprøver i klassene B/BE og traktor:

 • Hafslund, Mysen, Moss, Drøbak, Risløkka (Oslo), Lillestrøm, Kongsvinger, Elverum, Hamar, Gjøvik, Billingstad (Bærum/Asker), Hønefoss, Kongsberg, Drammen, Tønsberg, Larvik, Skien, Mandal, Flekkefjord, Egersund, Stavanger, Haugesund, Stord, Bergen/Åsane, Voss, Trondheim, Stjørdal og Orkdal.
 • De øvrige trafikkstasjonene som gjennomfører praktiske førerprøver har gult smittevernsnivå

Vedrørende teoriprøver på alle landets trafikkstasjoner:

På teoriprøvene må alle bruke munnbind, og det må hver enkelt ha med selv.

Trafikkstasjonene er bare åpne for de som har bestilt time.

Les mer her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

27 trafikkstasjoner på oransje nivå

Vi er godt inne i andre smittebølge, og mange av landets trafikkstasjoner er nå på oransje nivå, som blant annet betyr at kandidat og sensor må bruke munnbind ved praktisk førerprøve. Mange trafikkskoler velger også å følge trafikkstasjonenes smittevurdering, og bruker munnbind i de periodene de lokale trafikkstasjonene er på oransje nivå.

Utvikling siste 7 dager

Mandag 2.11. var status 14 prøvesteder på oransje smittevernsnivå, fredag 6.11./mandag 9.11.var det 23, og fra tirsdag 10.11. er det 27 prøvesteder som er lagt på oransje smittevernsnivå.

Disse endringene har skjedd siden 6.11.

Mysen, Kongsvinger, Egersund og Stavanger trafikkstasjoner er nå også på oransje smittevernsnivå

Bakgrunn for endringene siste døgn:

 • Stavanger og kommunene rundt har hatt en oppblomstring av registrerte smittetilfeller, dette rammer også Egersund fordi alle førerprøver der blir gjennomført av sensorer fra Stavanger trafikkstasjon.
 •  I Viken er det store utbrudd, blant annet i Fredrikstad og flere steder i gamle Østfold, derfor er alle prøvestedene der lagt på oransje smittevernsnivå. Dette omfatter Hafslund, Moss og Mysen.
 • I Hedmark har Kongsvinger blitt lagt på oransje smittevernsnivå på grunn av nærheten til Oslo/Viken, det vil si at ca. 40% av praktiske førerprøver der kommer fra dette området.

Oppsummert:

Følgende 27 trafikkstasjoner har nå oransje smittevernsnivå for praktiske førerprøver i klassene B/BE og traktor:

 Hafslund, Mysen, Moss, Drøbak, Risløkka (Oslo), Lillestrøm, Kongsvinger, Elverum, Hamar, Gjøvik, Billingstad (Bærum/Asker), Hønefoss, Kongsberg, Drammen, Tønsberg, Larvik, Skien, Mandal, Flekkefjord, Egersund, Stavanger, Stord, Bergen/Åsane, Voss, Trondheim, Stjørdal og Orkdal.

Landets øvrige trafikkstasjoner er på gult smittevernsnivå.

Les mer her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Skjerpet smittevern ved 23 trafikkstasjoner

Flere Covid-19 smitteutbrudd i norske kommuner resulterer i skjerpet smittevern på trafikkstasjonene melder Statens vegvesen.

Hele 23 av landets trafikkstasjonene som tilby og gjennomfører  praktiske førerprøver(oppkjøring) i førerkortklassene   B/BE og traktor) vil fra mandag 9.11. ha oransje smittevernsnivå.

Varighet: Inntil en positiv endring skjer.

Mandag 2.11. var status 14 prøvesteder på oransje smittevernsnivå

Endringer siden mandag:

 • Hammerfest har gått fra oransje tilbake til gult smittevernsnivå (en positiv utvikling).
 • Trondheim, Stjørdal og Orkdal endrer smittenivå fra gult til oransje fra mandag 9. november.
 • Voss trafikkstasjon endrer smittevernsnivå fra gult til oransje allerede  fredag 6.november
 • Flekkefjord og Mandal trafikkstasjoner fra gult- til oransje smittevernsnivå henholdsvis torsdag 5.og fredag 6.november
 • Larvik  og Tønsberg trafikkstasjoner fra gult til oransje smittevernsnivå

Bakgrunnen for  endringene i Trøndelag er som følge av økt smittenivå i Trondheim.

Statens vegvesen følger opp de tiltak kommunen anbefaler for  innbyggere og næringsliv.

Ettersom det er stor flyt av kandidater til førerprøver mellom stasjonene, heves smittevernet på trafikkstasjonene i Trondheim, Stjørdal og Orkdal til oransje nivå.

Bakgrunnen for endringene i Bergensområdet er økt smittenivå i Bergen by

En stor andel av førerkortkandidatene  på Voss trafikkstasjon kommer fra dette området.

Fra før er gjennomføring av praktiske førerprøver  på Stord trafikkstasjon lagt på  oransje smittevernsnivå.

Bakgrunnen for endringene på Sørlandet

Grunnet stort smitteutbrudd i Farsund siste dagene vil vi gå til oransje ved Flekkefjord og Mandal fra  torsdag på grunn at mer enn 500 er satt i karantene og flere skoler, offentlige  kontorer/tjenester i området

 er stengt eller redusert tjenestetilbud.

Bakgrunnen for endringene i Vestfold-Telemark

Grunnet økende smitte er Tønsberg, Larvik og Skien trafikkstasjon på oransje nivå.

Endringen ble iverksatt  tirsdag 3.november

Oppsummert:

Følgende 23 trafikkstasjoner har nå oransje smittevernsnivå for praktiske førerprøver i klassene B/BE og traktor:

Hafslund,Moss,Drøbak,Risløkka(Oslo),Lillestrøm,Elverum,Hamar,Gjøvik,Billingstad(Bærum/Asker), Hønefoss, Kongsberg, Drammen, Tønsberg, Larvik, Skien,  Mandal, Flekkefjord, Stord, Bergen/Åsane, Voss, Trondheim, Stjørdal og Orkdal.

Les mer her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Forlengelse av midlertidig unntak for krav om gebyr

Statens vegvesen har forlenget et midlertidig unntak fra krav om gebyr til personer som blir syke og ikke møter opp til førerprøver fram til og med 31.mars 2021.

-Vi ønsker ikke at personer som har symptomer på luftveisinfeksjoner, er syke eller i karantene skal føle seg forpliktet til å møte til teoriprøve/oppkjøring. Derfor har vi gitt et midlertidig unntak til og med 31.mars 2021 fra krav om gebyr for ikke møtt til prøve, sier jurist Cathrine Håheim Andersen i Statens vegvesen, som legger til at det er fint om de som rekker å avbestille timen sin i tide, gjør det, slik at andre kan benytte den oppsatte timen isteden.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Moss på oransje nivå

Moss kontorsted  har nå oransje smittevernsniva for gjennomføring av praktiske førerprøver ( tilsvarende som Hafslund trafikkstasjon)  

Statens vegvesen minner samtidig om endringene fra i går, som innebærer at trafikklærer kan være med ved praktisk førerprøve ved gult smittevernnivå, – dersom eleven ber om det:

Under avsnittet om gult smittevern  -ordinære smittevernstiltak:

Kulepunkt 3:

 • Det kan når kandidat forespør være med trafikklærerunder førerprøven. Alle i kjøretøyet skal da bære munnbind om kravet til minimum en meters avstand ikke kan overholdes.

Under avsnittet  om oransje nivå – utvidede smittevernstiltak

Kulepunkt 1:

 • Det er kun kandidat og sensor i kjøretøyet under fører prøven og begge må benytte munnbind i kjøretøyet.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Fortsatt oransje på Hafslund

Fortsatt oransje smittevernsnivå på Hafslund trafikkstasjon

-Smittevernstiltakene på oransje nivå for Hafslund trafikkstasjon forlenges til å omfatte hele neste uke, vi regner med å gå tilbake til gult nivå fra mandag 21.september, sier seksjonssjef i Trafikantavdelingen Trond I.B.Olsen i Statens vegvesen.

Praktiske førerprøver på Hafslund trafikkstasjon -oransje smittevernsnivå

-Ut fra en totalvurdering opprettholder vi oransje-nivå også ut neste uke på Hafslund trafikkstasjon. I praksis betyr det at både kandidatene og sensor bruker munnbind under de praktiske prøvene som kjøres derfra (gjelder også Moss). Det gjelder spesielt klassene B/BE og traktor, hvor vi sitter tett på hverandre. Det kan få betydning for enkelte avtaler som må endres på grunn av vår ressurstilgjengelighet, men vi gjør så godt vi kan for at kandidatene og trafikkskolene skal bli minst mulig berørt. Møt som avtalt til din førerprøve med munnbind på Hafslund trafikkstasjon, hvis du ikke har hørt noe annet fra oss. Skulle situasjonen endre seg til det bedre i løpet av neste uke, regner vi med å kunne gå tilbake til gult nivå fra mandag 21.september, sier seksjonssjef Trond I. B.Olsen.

Teoriprøver på Hafslund trafikkstasjon – oransje smittevernsnivå

– Alle teorikandidater får melding om påbudt bruk av munnbind  i forbindelse med oppmøte og gjennomføring av teoriprøver i samme tidsrom som  for de praktiske førerprøvene, sier  Kontorsjef i Brukertjenester Else Gro Haslien Østgård i Statens vegvesen.

Oransje nivå – utvidede smittevernstiltak:

Kandidat og sensor benytter munnbind under den praktiske førerprøven.

Det anmodes om at det kun er kandidater fra lokalområder som får avlegge prøve. Det kan bli innført begrensning hvis situasjonen tilsier det.

Ambulering av sensorer begrenses så langt det er mulig.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oransje nivå i Bergen

-Som følge av at Bergen kommune iverksetter strengere tiltak mot spredning av korona er det besluttet at Bergen trafikkstasjon nå går opp til ORANSJE smittevernnivå, sier seksjonsjef Torbjørn Brosvik i Statens vegvesen.. [09.09.2020]

Opp til oransje smittevernsnivå med øyeblikkelig virkning  

-Oransje smittevernnivå vil i første omgang gjelde fra 09.09.20 og ti dager frem til 18.09.20, det vil da foretas en ny vurdering.

Det omfattende smittevernnivået gjelder for førerkortklassene B/BE, Traktor og tunge klasser.

MC kjøres som før på gult nivå, men vær obs på å holde avstandsrådene.

Førerprøver, unntatt MC, skal kjøres med munnbind på både sensor og kandidat. Dersom kandidat ikke har med seg munnbind de første to dagene stiller vi med dette. Dersom kandidat ikke har munnbind med seg fra og med fredag, avvises kandidaten og prøven kjøres ikke, sier Torbjørn Brosvik.

Om oransje nivå- utvidede smittevernstiltak

 •  Kandidat og sensor benytter munnbind under prøven.
 • Det anmodes om at det kun er kandidater fra lokalområder som får avlegge prøve,, kan bli innført begrensninger hvis situasjonen tillater det.
 • Ambulering av sensorer skal ikke foregå i denne perioden

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oransje nivå på Hafslund

Utvidede smittevernstiltak iverksettes fra i dag mandag 7.9. og smittevernsituasjonen vil bli vurdert på nytt i slutten uka, sier seksjonssjef Trond I.B.Olsen i Statens vegvesen [07.09.2020]

-Statens vegvesen har fulgt smitteutviklingen i Sarpsborg-Fredrikstad tett den siste tiden, og går nå fra gult til oransje nivå på smittevernstiltakene på Hafslund trafikkstasjon. Kommuneoverlegen har hittil ikke anbefalt oss å stramme inn og skifte kategori, men i forbindelse med praktiske førerprøver sitter våre sensorer og førerkortkandidatene tett sammen over tid (mer enn 15 min.) For å unngå full nedstengning på Hafslund trafikkstasjon, igjen, innføres det krav om bruk av munnbind for begge parter i forbindelse med oppkjøring. Dette gjelder først og fremst klasse B og traktor, hvor vi sitter tett på kandidatene,sier seksjonssjef Trond I.B. Olsen i Statens vegvesen.

-Vi håper å berøre kandidaten og trafikkskolene i minst mulig grad, men omdisponeringer av våre ressurser kan få konsekvenser for noen inngåtte avtaler. De berørte vil i så fall få beskjed.

-For å opprettholde tilbudet i Moss, vil vi også kreve bruk av munnbind der, da våre sensorer på Hafslund også kjører prøver i Moss, sier Olsen-

Oransje nivå – utvidede smittevernstiltak

Kandidat og sensor benytter munnbind under prøven.

Det anmodes om at det kun er kandidater fra lokalområder som får avlegge prøve. Det kan bli innført begrensning hvis situasjonen tilsier det.

Ambulering av sensorer begrenses så langt det er mulig.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oransje nivå på Hamar

Med bakgrunn i den lokale smittesituasjonen på Hamar hever  Statens vegvesen  smittevernstiltakene fra gult  til oransje smittevernsnivå for praktiske førerprøver på Hamar trafikkstasjon med øyeblikkelig virkning.

Oransje nivå gjelder for alle førerkortklasser unntatt motorsykkel.

Oransje nivå er lik utvidede smittevernstiltak

•  Kandidat og sensor benytter munnbind under prøven.

•  Det anmodes om at det kun er kandidater fra lokalområder som får avlegge prøve. Det kan bli innført begrensning hvis situasjonen tilsier det.

•   Ambulering av sensorer begrenses så langt det er mulig

Alle andre trafikkstasjoner i landet, -altså unntatt Hamar, – har gult smittevernnivå.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Alle trafikkstasjoner er på gult nivå

Statens vegvesen melder i dag at alle trafikkstasjoner nå er tilbake på gult nivå igjen.

Det er selvsagt viktig og i alles interesse at alle retningslinjer blir fulgt, slik at både opplæring og førerprøver kan gjennomføres som planlagt, og slik at vi unngår en ny runde med nedstenging.

Gult nivå innebærer følgende:

 • Godt renhold av kjøretøyer før og etter prøve.
 • God håndhygiene.
 • Kun kandidater og sensor i kjøretøyet under prøven.
 • Klargjøring og oppsummering tilpasses.
 • Sensor og kandidat kan benytte munnbind dersom vedkommende selv ønsker det.

I tillegg gjelder følgende øvrige retningslinjer

Førerprøvekandidater skal forhåndsbetale førerprøven på nett. Dette gjøres på vegvesen.no/dinside. Betalingen kan gjennomføres tidligst 48 timer før førerprøvetidspunktet.

 • –  Før førerprøven skal kandidaten vise legitimasjon, og følge sensors anvisninger om gjennomføring.
 • –  Trafikkskolen skal møte med rengjort kjøretøy. Før førerprøven gjennomføres skal kontaktflater rengjøres. Dersom kjøretøyet ikke er tilstrekkelig rengjort, vil førerprøven bli avlyst. Vurderingen skjer i tråd med helsemyndighetenes retningslinjer.
 • –  Ved enkelte trafikkstasjoner kan man bli anvist til egne parkeringsplasser.
 • –  Kandidaten skal møte sensor ved kjøretøyet. Vi forholder oss til helsemyndighetenes føringer og håndhilser derfor ikke.
 • –  Kandidater som har feber eller viser tegn til luftveisplager kan bli avvist. Kandidater med allergi som gir tilsvarende symptomer, skal medbringe dokumentasjon på allergien.
 • –  For å forebygge smitte vil det inntil videre ikke være anledning til å ha med trafikklærer under førerprøven.
 • –  Klargjøring og avslutning av førerprøven kan bli holdt utenfor kjøretøyet.
 • –  Gjennomføring av sikkerhetskontroll vil tilpasses de til enhver tid gjeldende smittevernregler.

Siste oppdatering kan lastes ned her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Mysen oransje – resten av landet på gult nivå

Statens vegvesen skriver i et informasjonsskriv til trafikkskolene sent mandag kveld at Mysen trafikkstasjon har oransje nivå for klassene B/BE og T.

Oransje nivå innebærer utvidede smitteverntiltak:

 • Kandidat og sensor benytter munnbind under prøven.
 • Det anmodes om at det kun er kandidater fra lokalområder som får avlegge prøve. Det kan bli innført begrensning hvis situasjonen tilsier det.
 • Ambulering av sensorer begrenses så langt det er mulig.

Resten av landet har pr 24. august 2020 gult nivå. Gult nivå innebærer ordinære smitteverntiltak:

 • Godt renhold av kjøretøyer før og etter prøve.
 • God håndhygiene.
 • Kun kandidater og sensor i kjøretøyet under prøven.
 • Klargjøring og oppsummering tilpasses.
 • Sensor og kandidat kan benytte munnbind dersom vedkommende selv ønsker det.

Informasjonsskrivet kan lastes ned her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Koronavirus: Alle trafikkstasjoner stenges

Vi har nå fått melding om at alle trafikkstasjonene i hele landet stenges umiddelbart.
De førerprøvene som gikk ut nå 1240 er de siste førerprøvene i dag.
Trafikkstasjonene blir stengt inntil videre.

Stengningen skjer så snart som praktisk mulig i dag torsdag 12. mars. Alle trafikkstasjoner vil være stengt fredag 13. mars. [12.03.2020]

– Statens vegvesen har bestemt å stenge alle trafikkstasjoner i hele landet på grunn av koronautbruddet. Det betyr at all aktivitet som skjer ved trafikkstasjonen slik som for eksempel førerprøver, teoriprøver og hallkontroller som er planlagt i dag og i morgen fredag 13. mars er avlyst, sier Bodil Rønning Dreyer i Statens vegvesen.

Statens vegvesen følger situasjonen tett, og vil vurdere på nytt over helgen om trafikkstasjonene kan gjenåpne.

 Fra fredag 13. mars kl. 13.00 til mandag 16. mars kl. 07.00 vil Statens vegvesens digitale kjøretøytjenester være utilgjengelige slik at det heller ikke vil være mulig å sende inn salgsmelding, betale omregistreringsavgift eller omregistrere kjøretøy på vegvesen.no. De digitale kjøretøytjenestene vil bli tilgjengelige igjen mandag 16. mars.

 Vi beklager ulempene dette medfører.

av Anders Noren.

opp ↑