Smittevernstatus ved NAF øvingsbaner

  • Alle baner har opprettholdt avstandskrav og renholds- og desinfeksjonsrutiner siden forrige «topp»
  • Alle baner i region vest og nord har innført påbud om munnbind innendørs
  • I region sør/øst har følgende baner påbud om munnbind – Nesodden, Fet, Rakkestad, Hof, Skien og Hønefoss
  • Øvrige baner i denne regionen vurderer situasjonen fortløpende i forhold til lokale anbefalinger og evt. påbud i nær dialog med lokale SU – det er lav terskel for å innføre påbud om munnbind.