Flere tjenestesteder opprettholdt med revidert forslag

Vegdirektør Bjørn Grimsrud la i mai fram Statens vegvesens forslag til ny tjenestestruktur for trafikkstasjonene etter en omfattende prosess. Trafikkforum har i prosessen meldt inn ønske om å opprettholde tjenestetilbudet, men har også uttrykt støtte til forslaget om å endre struktur fra region- til divisjonsmodell.

Statens vegvesen har nå levert et revidert forslag til ny tjenestestruktur til samferdselsdepartementet, og det reviderte forslaget er betydelig mindre omfattende enn forslaget som ble lagt frem i mai.

Førsteinntrykket er at det er mange flere tjenester som foreslås opprettholdt i det reviderte forslaget, men det er fortsatt en reduksjon i tjenestetilbudet flere steder, og det er fortsatt tjenestesteder som blir lagt ned.

Mange tjenestesteder kommer bedre ut i det reviderte forslaget enn i det opprinnelige forslaget som ble lagt frem i mai, men det finnes også eksempler på det motsatte.

Trafikkforum vil nå gå grundig gjennom hele forslaget som er lagt frem.

Hele det reviderte forslaget kan leses her.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum