Flere tjenestesteder opprettholdt med revidert forslag

Vegdirektør Bjørn Grimsrud la i mai fram Statens vegvesens forslag til ny tjenestestruktur for trafikkstasjonene etter en omfattende prosess. Trafikkforum har i prosessen meldt inn ønske om å opprettholde tjenestetilbudet, men har også uttrykt støtte til forslaget om å endre struktur fra region- til divisjonsmodell.

Statens vegvesen har nå levert et revidert forslag til ny tjenestestruktur til samferdselsdepartementet, og det reviderte forslaget er betydelig mindre omfattende enn forslaget som ble lagt frem i mai.

Førsteinntrykket er at det er mange flere tjenester som foreslås opprettholdt i det reviderte forslaget, men det er fortsatt en reduksjon i tjenestetilbudet flere steder, og det er fortsatt tjenestesteder som blir lagt ned.

Mange tjenestesteder kommer bedre ut i det reviderte forslaget enn i det opprinnelige forslaget som ble lagt frem i mai, men det finnes også eksempler på det motsatte.

Trafikkforum vil nå gå grundig gjennom hele forslaget som er lagt frem.

Hele det reviderte forslaget kan leses her.