Slutt på digital undervisning

Statens vegvesen melder i dag at de midlertidige forskriftene i forbindelse med covid-19-pandemien blir opphevet fra og med 1. oktober 2022.

–Pandemien har nå over lengre tid vært under god kontroll, de offentlige anbefalingene fra
helsevesenet er endret, og konsekvensene av smitte som førte til behovet for de midlertidige
forskriftene ikke lenger er gyldige, heter det i meldingen fra Statens vegvesen.

Det er to ulike forskrifter som med dette blir opphevet, både forskrift om midlertidig unntak for gjennomføring av trafikkopplæring og forskrift om midlertidig frafall av gebyr ved foor sen avbestilling eller manglende oppmøte til førerprøve.

Dette innebærer blant annet at adgangen til gjennomføring av nettbaserte samlinger som et alternativ til fysiske samlinger blir opphevet. Videre blir adgangen til å øvelseskjøre uten å ha gjennomført enkelte deler av trafikalt grunnkurs opphevet, og muligheten til å gjennomføre del 1.1 av grunnkurs tunge kjøretøy med bare 1 elev blir også opphevet.

De aktuelle forskriftene som blir opphevet er disse:

Les hele brevet fra Statens vegvesen her:

Oppheving av midlertidige forskrifter

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Statens vegvesen melder i dag at alle prøvesteder nå har grønt smittevernsnivå.
• Det vil si ingen særskilte smitteverntiltak.
• Alle typer førerprøver gjennomføres nå på grønt nivå.
• Behov for å gjennomføre førerprøve med munnbind bør vurderes av den
enkelte.

Les mer her

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Slutt på munnbind og en meters avstand

– Koronapandemien utgjør ikke lenger en stor helsetrussel for de fleste av oss. Omikronviruset gir langt mindre alvorlig sykdom, og vi er godt beskyttet av vaksiner. Vi fjerner derfor nesten alle smitteverntiltakene, som meteren, krav om munnbind og isolasjon. Vi kan gå tilbake til en normal hverdag, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Regjeringen fjernet de fleste igjenværende koronatiltakene lørdag 12. februar kl. 10. Dette er de endringene som har størst betydning for trafikkskolene:

 • Krav og anbefaling om å holde en meters avstand oppheves.
 • Krav om bruk av munnbind oppheves.

Krav til isolasjon oppheves også, men det er likevel grunn til å merke seg at det fortsatt er anbefalt at smittede holder seg hjemme i fire døgn.

Les mer på regjeringen.no

Fotokred: © Laboko | Dreamstime.com

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Flere lettelser – men stadig krav til munnbind

Tirsdag 1. februar kom regjeringen som ventet med flere lettelser i tiltakene i forbindelse med covid-19-pandemien. Fortsatt er det imidlertid krav til munnbind når det ikke er anledning til å holde minst 1 meters avstand. Det er ventet at øvrige tiltak tas bort 14. februar.

 

Covid-19-forskriften § 16.Plikt til å bruke munnbind

Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, på kollektivtransport, på innendørs stasjonsområder, på innendørs arrangementer, i bibliotek og i museum.

Passasjerer i taxi skal bruke munnbind. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.

Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for virksomheter som tilbyr frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingstjenester og lignende tjenester. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for kunden i situasjoner der det ikke er praktisk mulig å bruke munnbind.

Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av skillevegger o.l. i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Se hele covid-19-forskriften her

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Alle prøvesteder har gult smittevernsnivå, men det er viktig å presisere at smittetrykket er stort og
risiko for smittespredning er for tiden meget stor. Derfor er det krav om bruk av munnbind for
sensor og kandidat på alle kategorier av førerprøver inntil noe annet er bestemt.

I tillegg minner vi om de øvrige retningslinjene for «Gult smittevernsnivå»:
Gult nivå – ordinære smittevernstiltak
• Godt renhold av kjøretøyer før og etter prøve.
• God håndhygiene.
• Det kan når kandidat forespør være med trafikklærer under førerprøven.
Alle i kjøretøyet skal da være iført munnbind.
• Klargjøring og oppsummering tilpasses.

Øvrige retningslinjer
Førerprøvekandidater skal forhåndsbetale førerprøven på nett. Dette gjøres
på vegvesen.no/dinside.
Betaling kan tidligst gjennomføres klokken 00:01 dagen før førerprøven kjøres.
• Før førerprøven skal kandidaten vise legitimasjon, og følge sensors anvisninger om
gjennomføring.
• Trafikkskolen skal møte med rengjort kjøretøy. Før førerprøven gjennomføres skal
kontaktflater rengjøres. Dersom kjøretøyet ikke er tilstrekkelig rengjort, vil førerprøven bli avlyst.
Vurderingen skjer i tråd med helsemyndighetenes retningslinjer.
• Ved enkelte trafikkstasjoner kan man bli anvist til egne parkeringsplasser.
• Kandidaten skal møte sensor ved kjøretøyet. Vi forholder oss til helsemyndighetenes føringer
og håndhilser derfor ikke.
• Klargjøring og avslutning av førerprøven kan bli holdt utenfor kjøretøyet.
• Gjennomføring av sikkerhetskontroll vil tilpasses de til enhver tid gjeldende
smittevernregler.

Forlenger gebyrunntak
Se nyhetssak: Forlenger gebyrunntak | Statens vegvesen
Avbestillingsgebyret for manglende oppmøte eller sen avbestilling av førerprøver vil ikke bli
gjeninnført før Koronapandemien er under kontroll.
Som tiltak i forbindelse med det store smittetrykket i samfunnet forlenger Statens vegvesen per
januar 2022 det midlertidige ordningen med frafall av gebyr ved for sen avbestilling eller manglende
oppmøte på førerprøver Første gang dette ble innført var i mars 2020. Denne forlengningen er den
sjette siden mars 2020. I det siste vedtaket om forlengelse er det ikke satt sluttdato, det vil være en
løpende vurdering for behovet koblet opp mot smitteutviklingen i samfunnet,
Forskriften gjelder unntak som er til gunst for våre kunder som skal gjennomføre førerprøve. Vi
ønsker ikke at personer som har symptomer på luftveisinfeksjoner, er syke eller i karantene skal føle
seg forpliktet til å møte til teoriprøve eller oppkjøring. Derfor har vi gitt et midlertidig unntak fra
gebyrkravet.
Det er fint om de som rekker å avbestille timen sin i tide, gjør det, slik at andre kan benytte den
oppsatte timen isteden.

Veien videre
Statens vegvesen ber trafikkskolene fremdeles å være nøye med renhold av kjøretøyene mellom
hver førerprøve, slik at vi unngår unødige kanselleringer.
For å sikre så god kapasitet på førerprøvene som mulig, er det fortsatt viktig at kandidatene møter
godt forberedt og består førerprøven.
Vi håper på et fortsatt godt samarbeid i en fortsatt utfordrende periode for oss alle.
Statens vegvesen v/Trafikantavdelingen

Les hele informasjonsbrevet fra Statens vegvesen her

Oppdatering fra Statens vegvesen

Koronasituasjonen og praktiske førerprøver

Statens vegvesen forbereder seg på at gjenåpningen av flere tilbud og funksjoner i samfunnet  kan gi økt smittetrykk, flere smittetilfeller og flere i karantene. For å redusere risikoen for avlysning av praktiske førerprøver, er det viktig å opprettholde det gode renholdet av trafikkskolenes biler før prøvene.

 

Avbestillingsgebyret er fortsatt på vent

Avbestillingsgebyret for manglende oppmøte til praktisk førerprøve vil ikke bli gjeninnført før koronapandemien er under kontroll.

Vi setter stor pris på om dere formidler dette videre til ansatte og elever.

Nå tar vi en siste innspurt sammen i det som forhåpentligvis er siste bølge av pandemien. Takk for samarbeidet så langt!

Plikt til å bruke munnbind

Vi har fått en del spørsmål om bruk av munnbind.

Det har en periode vært anbefalt bruk av munnbind, og vi har også inntrykk av at det har vært normalen ved trafikkskolene en god stund.

I går varslet regjeringen enkelte lettelser, men når det gjelder munnbind er det snarere en innskjerping, eller i alle fall en klargjøring.

I Covid-19-forskriften § 16 er det nå et klart påbud om bruk av munnbind innendørs når det ikke er anledning til å holde én meters avstand:

§ 16.Plikt til å bruke munnbind

Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, på kollektivtransport, på innendørs stasjonsområder, på innendørs arrangementer, i bibliotek og i museum.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Maks 20 på kurs og krav til munnbind

Regjeringen varslet i dag flere nye tiltak for å begrense smitterisikoen. De nye tiltakene har til hensikt å redusere antall nærkontakter, å begrense antall besøk, sosiale sammenkomster og arrangementer en deltar på, og å redusere antall deltagere på arrangement for å redusere smitterisiko.

De nye tiltakene som har størst betydning for trafikkskolene er antall personer som kan være til stede på arrangement, krav om 1 meters avstand og krav om munnbind.

Les mer «Maks 20 på kurs og krav til munnbind»

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Gjennomført obligatorisk før bestilling av førerprøve

Som følge av at regjeringen har iverksatt strengere smitteverntiltak mot covid-19 ber Statens vegvesen nå om at obligatorisk opplæring skal være gjennomført før bestilling av førerprøve. Dette fremgår av informasjonsbrev fra Statens vegvesen til trafikkskolene i dag torsdag 9. desember 2021:

Som  alle sikkert har fått med seg fra regjeringens pressekonferanse er det iverksatt nye strenge smittevernstiltak mot Covid-19.

Med bakgrunn i dette er både praktiske førerprøver og teoriprøver plassert på gult smittevernsnivå på alle trafikkstasjoner som har dette tjenestetilbudet.

Gult nivå – ordinære smittevernstiltak

 • Godt renhold av kjøretøyer før og etter prøve.
 • God håndhygiene.
 • Det kan når kandidat forespør være med trafikklærer under førerprøven. Alle i kjøretøyet skal da bære munnbind om kravet til minimum en meters avstand ikke kan overholdes.
 • Klargjøring og oppsummering tilpasses.
 • Sensor kan benytte munnbind dersom vedkommende selv ønsker det, og kan ut fra en selvstendig vurdering kreve at kandidaten bruker munnbind. Relevant for slik vurdering er blant annet om kandidaten kommer fra et område som har høyere smittenivå.
 • Lokal forskrift kan kreve bruk av munnbind.

Helsemyndighetenes krav til smittevern er styrende for hvordan førerprøver skal gjennomføres. Trafikkskolene må sammen med Statens vegvesen informere elevene om de til enhver tid gjeldende føringer for praktiske førerprøver.   Smittevernet er nå i en fase med en kombinasjon av nasjonale og lokale tiltak.

Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve. 

Anmodningen gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver.

Smittevern ved praktisk gjennomføring 

For å ivareta smittevernet til kandidater, egne ansatte og å bidra i den nasjonale dugnaden har Statens vegvesen nivåbaserte smitteverntiltak. Disse tiltakene gjelder førerkortklasser, geografiske områder og trafikkstasjoner. Tiltakene vil bli oppdatert i tråd med smittesituasjonen.  Per i dag er alle tjenestesteder  med førerkorttjenester lagt på gult smittevernsnivå.

Informasjonen blir løpende oppdatert.  Siste versjon er alltid gjeldende ( info-brev versjon 79 av 9.12.2021).   

Les informasjonsbrev nr 79 fra Statens vegvesen her

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Statens vegvesen anmoder om bruk av munnbind i forbindelse med førerprøver

Fra og med fredag 3.desember anmoder Statens vegvesen om bruk av munnbind i forbindelse med alle førerprøver -både praktiske førerprøver og teori.

Det viktig at alle ledd i føreropplæringen tar tak nå -for å hindre ny nedstengning.  Økt spredning av Covid og smitte blant ansatte i Statens vegvesen eller i opplæringsbransjen kan medføre ny nedstengning av tilbudet og økning i ventetiden.

Med bakgrunn i dette anmoder vi alle våre samarbeidspartnere i opplæringsbransjen om å innstille seg på smittevernstiltak på gult smittevernsnivå, som blant annet omfatter anmodning om å bruke munnbind.

Smittevernet er nå i en fase med en kombinasjon av nasjonale og lokale tiltak.

Helsemyndighetenes krav til smittevern blir derfor styrende for hvordan førerprøver skal gjennomføres. Trafikkskolene må sammen med Statens vegvesen informere elevene om de til enhver tid gjeldende føringer for praktiske førerprøver.

Gult nivå – ordinære smittevernstiltak

 • Godt renhold av kjøretøyer før og etter prøve.
 • God håndhygiene.
 • Det kan når kandidat forespør være med trafikklærer under førerprøven. Alle i kjøretøyet skal da bære munnbind om kravet til minimum en meters avstand ikke kan overholdes.
 • Klargjøring og oppsummering tilpasses.
 • Anmodning om bruk av munnbind, lokal forskrift kan kreve bruk av munnbind:

For eksempel er det i Oslo-området og kommunene som sogner til Ahus fra midnatt innført påbud om bruk av munnbind i kollektivtrafikk og andre steder det det ikke er mulig å holde en meters avstand – det vil si blant annet i forbindelse med førerprøver. Tidligere er det sendt ut informasjon fra vest og midt om tilsvarende tiltak.

 

På vegne av avdelingsdirektør Frode Børstad i Trafikantavdelingen:

Med hilsen
Bjørn Lillevolden
Kommunikasjonsrådgiver

Les mer her

Smittevernstatus ved NAF øvingsbaner

 • Alle baner har opprettholdt avstandskrav og renholds- og desinfeksjonsrutiner siden forrige «topp»
 • Alle baner i region vest og nord har innført påbud om munnbind innendørs
 • I region sør/øst har følgende baner påbud om munnbind – Nesodden, Fet, Rakkestad, Hof, Skien og Hønefoss
 • Øvrige baner i denne regionen vurderer situasjonen fortløpende i forhold til lokale anbefalinger og evt. påbud i nær dialog med lokale SU – det er lav terskel for å innføre påbud om munnbind.

Oppdatering fra Statens vegvesen

Hei!

Vedlagt er det siste Koronabrevet fra Trafikantavdelingen, det ble i alt 77 informasjonsbrev før pandemien slapp taket.

Dette informasjonsbrevet peker framover og sier en god del om hvordan vi skal samhandle de nærmeste ukene og månedene framover.

Vi vil få takke for godt samarbeid i den krevende perioden vi har vært igjennom, samtidig har vi håp om at vi skal klare å dra lasset sammen for å overvinne de utfordringene som gjenstår etter pandemien.

Med vennlig hilsen

Trafikantavdeling i Statens vegvesen

På vegne av avdelingsdirektør Frode Børstad:


Bjørn Lillevolden
kommunikasjonsrådgiver

Alle trafikkstasjoner tilbake på grønt smittevernnivå

Med bakgrunn i signaler fra regjeringen om gjenåpning av landet fra lørdag 25.9.kl.16.00 har vi gleden av å informere om følgende:

Fra mandag 27.9. kl.08:00 er alle trafikkstasjoner og prøvesteder tilbake på grønt smittevernsnivå for første gang siden 12.mars 2020.

Fortsatt skal alle bestillinger av praktiske førerprøver skje via trafikkskolene. Dette gjelder for perioden27.9.-04.10. 2021.

Statens vegvesen opprettholder dette kravet for å sikre at førerprøvene som bestilles benyttes av kandidater som er i et planlagt opplæringsløp ved trafikkskole. Dette vil bidra til å redusere endringer og avlysninger i planlagte førerprøver, og sikre høyere gjennomføring og raskere tilgang til praktisk førerprøve for alle. Samtidig vil dette sikre at kandidatene i størst mulig grad er klare til praktisk førerprøve. Dette vil igjen bidra til en høy beståttprosent, og at vi får gjennom flest mulig kandidater. For at trafikkskolene skal kunne bestille førerprøver, må kandidaten på forhånd ha gitt trafikkskolen fullmakt på vegvesen.no/dinside.

Les mer her:

Slutt på restriksjoner: Trafikant i mørke som normalt

Regjeringen melder i dag at «Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap lørdag 25. september klokken 16.00.»

For trafikkskolene betyr det for det første at Trafikant i mørke kan gjennomføres som normalt kommende sesong. Men det betyr også at alle andre obligatoriske og frivillige kurs kan gjennomføres som normalt, både i føreropplæringen og i YSK. Det er ikke lenger begrensning på antall deltagere på kurs eller antall elever i kjøretøyene.

Det er mange elever som har lov til å øvelseskjøre frem til 31. oktober uten å ha gjennomført hele trafikalt grunnkurs. Disse må nå sørge for å gjennomføre de delene de mangler.

Så er det selvfølgelig viktig å være klar over at det fortsatt kan være behov for å innføre lokale bestemmelser enkelte steder, og dette må da selvfølgelig følges. Det er også slik at enkeltpersoner må forholde seg til bestemmelser om isolasjon ved smitte. Det er dessuten en generell oppfordring om å fortsette å ha god hygiene, å vaske hendene ofte, hoste i et lommetørkle eller i albuekroken og holde oss hjemme hvis vi er syke.

Det er dermed fornuftig å fortsette med å sørge for at alle har tilgang til håndvask eller spriting.

Disse reglene og rådene gjelder i En normal hverdag med økt beredskap

Når vi går over til en normal hverdag, fjernes alle restriksjoner innenlands, med unntak av kravet om å gå i isolasjon hvis du er syk med covid-19. Dette gjelder fra og med lørdag 25. september kl. 16.

– Meteren gjelder ikke lenger. Vi kan da være sammen på samme måte som tidligere. 

Vi opphever begrensningene på hvor mange som kan være sammen på arrangementer. 

Det er slutt på krav om bordservering og innslippsstopp, sier Solberg.

Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, bør du fremdeles teste deg. Det gjelder også vaksinerte.  

Hvis du blir smittet med korona, må du isolere deg for å unngå å smitte andre. Det vil ikke være en anbefaling, men en regel som du kan få bot for å bryte.

Det anbefales at uvaksinerte som bor sammen med en som er blitt smittet, tester seg eller går i karantene. Det gjelder uavhengig av om man får symptomer eller ikke. Andre uvaksinerte nærkontakter trenger ikke å gå i karantene, men bør ta en test.

– Vi beholder også de rådene vi har blitt så godt kjent med: Om å vaske hendene ofte, hoste i et lommetørkle eller i albuekroken og holde oss hjemme hvis vi er syke, sier Solberg.

Selv om de aller fleste bransjestandarder og smittevernveiledere nå opphører, oppfordrer hun virksomhetene til å opprettholde gode smitteverntiltak, slik at kunder for eksempel har tilgang til håndsprit.

Les mer her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norge-gar-over-til-en-normal-hverdag-med-okt-beredskap/id2872539/

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

(NB! Endrer ikke tidligere melding om at elevene igjen kan bestille selv f.o.m. 4. oktober (red. anm.))

Alle trafikkstasjoner i landet  er nå på gult smittevernsnivå.

Pandemien er ikke over, men det er vel lov å være litt mer optimistiske nå – enn på lenge!

Gult nivå –  betyr ordinære smittevernstiltak

• Godt renhold av kjøretøyer før og etter prøve.

• God håndhygiene.

• Det kan når kandidat forespør være med trafikklærer under førerprøven. Alle i kjøretøyet skal da bære munnbind om kravet til minimum en meters avstand ikke kan overholdes

. • Klargjøring og oppsummering tilpasses.

• Sensor kan benytte munnbind dersom vedkommende selv ønsker det, og kan ut fra en selvstendig vurdering kreve at kandidaten bruker munnbind. Relevant for slik vurdering er blant annet om kandidaten kommer fra et område som har høyere smittenivå.

• Lokal forskrift kan kreve bruk av munnbind.

Veien videre

Statens vegvesen ber trafikkskolene fremdeles å være nøye med renhold av kjøretøyene mellom hver førerprøve, slik at vi unngår unødige kanselleringer.

For å sikre så god kapasitet på førerprøvene som mulig, er det fortsatt viktig at kandidatene møter godt forberedt og består førerprøven.

Vi håper på et fortsatt godt samarbeid i – og etter en utfordrende periode for oss alle.

Les mer:

Snart kan elevene bestille prøve selv igjen

 

Fra 4. oktober er det tilbake til «gammel» ordning med bestilling av førerprøver. Dvs at eleven kan bestille selv, men eleven kan fortsatt velge å gi fullmakt til trafikkskolen i stedet. Samtidig blir det åpnet for en større tidshorisont, i første omgang 16 uker frem i tid. Ledige prøver frem i tid vil videre bli lagt ut fortløpende, slik at det blir slutt på å legge ut på bestemte tidspunkt. Statens vegvesen regner med at dette vil føre til mindre belastning på bestillingssystemet, og at det dessuten fjerner mye av kritikken som uberettiget har falt på trafikkskolene.

Som tidligere meldt er det forventet at kapasiteten på førerprøver blir bedre i 2022. Det ble ansatt 24 nye sensorer i sommer som er i utdanning nå, og ytterligere 30 nye skal ansettes etter jul. Statens vegvesen ansetter dermed flere nye sensorer enn de som av ulike grunner slutter, og regner slik med at de skal få stabilt bedre kapasitet over tid.

Dette ble klart på et møte mellom Trafikkforum, Norges Trafikkskoleforbund og Statens vegvesen fredag morgen. Vi fikk der også anledning til å møte Frode Børstad, som er ny Avdelingsdirektør på avdeling Trafikant i divisjon Trafikant og Kjøretøy. Børstad har godt grunnlag for å ta over og videreføre arbeidet i Trafikant fra før, men ønsker også å bli bedre kjent med bransjen, og vil derfor invitere en trafikkskole inn i ledermøtene fremover for å kunne bli bedre kjent med de ulike utfordringene i bransjen. Dette i tillegg til de jevnlige møtene mellom Statens vegvesen og bransjeorganisasjonene. Børstad er tydelig på at de skal ha fokus på kunden fremover, og presiserer at både kandidaten og trafikkskolene er Statens vegvesens kunder, og at det er viktig å legge til rette for en god kundeopplevelse.

Fra bransjens side la vi frem ønske om å utvide MC-sesongen noe i 2021 på de stedene der det er mulig med tanke på vær og føreforhold. Vi ba dessuten om at det blir åpnet for at evt overliggere kan bestille prøve i 2022 allerede fra høsten av. Vi understreket videre behovet for å fortsette arbeidet med oppgradering av bestillingssystemet. Vi minnet dessuten om at kapasitetsproblemene ikke er utelukkende pandemirelaterte, og understreket hvor viktig det er at kapasiteten økes på permanent basis og ikke bare blir et kortvarig tiltak.

Børstad bekreftet at Statens vegvesen er klar over dette, og at det er et mål å øke kapasiteten permanent. Det vil også bli sett på muligheten for enda lenger tidshorisont for bestilling.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Endringer og oppdatering av smittevernsnivåene for følgende prøvesteder per 13.september:

 • Ålesund trafikkstasjon er nå tilbake på gult smittevernsnivå.
 • Stavanger trafikkstasjon og Egersund trafikkstasjon  har oransje smittevernsnivå fram til midnatt 14.9. og gult nivå frå 15.9.

Følgende prøvesteder har fortsatt skjerpet smittevernsnivå :

 • Trondheim trafikkstasjon har oransje nivå for klasse B/BE og rødt (stengt) for kl.T (traktor)
 • Odda trafikkstasjon har oransje nivå for klasse B/BE, T(traktor) og tungbil

Smittevernstiltak:

Vi anbefaler at alle ledd og roller i føreropplæringen og gjennomføringen av av praktiske førerprøver fortsatt bruker munnbind, overholder avstandsreglene og de innarbeidede rutinene for renhold og håndvask.

Bestilling av praktiske førerprøver:

Det er fortsatt betydelig etterspørsel etter praktiske førerprøver.

Fortsatt skal alle bestillinger av praktiske prøver skje via trafikkskolene.

Les mer:

Oppdatering fra Statens vegvesen

Endringer og oppdatering av smittevernsnivåene per 6.september

 • Bergen trafikkstasjon er tilbake på gult smittevernsnivå  for alle førerkortklasser
 • Odda trafikkstasjon går i motsatt retning og har per 6.9. innført oransje smittevernsnivå for klassene B/BE og T (traktor)
 • Egersund og Stavanger trafikkstasjoner har fortsatt oransje smittevernsnivå for klasse B/BE og T (traktor)
 • Ålesund og Trondheim  trafikkstasjoner har oransje nivå for klasse B/BE, rødt på T (dvs. stengt for traktoroppkjøring) samt gult på MC og Tungbil.
 • De øvrige prøvestedene i landet har per i dag gult smittevernsnivå for alle førerkortklasser, men OBS – det er økende smitte blant de unge og det kan bli negative endringer i løpet av uka.

Smittevernstiltak:

Vi  anbefaler at alle ledd og roller i føreropplæringen og gjennomføringen  av praktiske førerprøver fortsatt bruker munnbind, overholder avstandsreglene og de innarbeidede rutinene for renhold og håndvask.

Bestilling av praktiske førerprøver 

Det er fortsatt betydelig etterspørsel etter praktiske førerprøver.

Fortsatt skal alle bestillinger av praktiske førerprøver skje via trafikkskolene.   

Statens vegvesen opprettholder dette kravet for å sikre at førerprøvene som bestilles benyttes av kandidater som er i et planlagt opplæringsløp ved trafikkskole. Dette vil bidra til å redusere endringer og avlysninger i planlagte førerprøver, og sikre høyere gjennomføring og raskere tilgang til praktisk førerprøve for alle. Samtidig vil dette sikre at kandidatene i størst mulig grad er klare til praktisk førerprøve. Dette vil igjen bidra til en høy beståttprosent, og at vi får gjennom flest mulig kandidater.  

Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel. 

Les mer her:

Oppdatering fra Statens vegvesen

Endringer i smittevernsnivåer per 31.august:(forrige utgave – versjon 71 ble distribuert 26.8.)

På grunn av økende smittetrykk og innføring av lokale forskrifter i kommunene på Nord-Jæren, går vi per i dag 31.8. over til oransje smittevernsnivå for Stavanger og Egersund trafikkstasjon.

Det vil si at alle praktiske førerprøver på disse prøvestedene har oransje smittevernsnivå -unntatt MC som fortsatt er på gult.

Oppsummert:

 • Prøvested Stavanger trafikkstasjon: Oransje smittevernsnivå  for klasse B/BE, Traktor og Tunge klasser – MC på gult nivå per31.8.
 • Prøvested Egersund trafikkstasjon:  Oransje smittevernsnivå for klasse B/BE, Traktor og Tunge klasser – MC på —«———per 31.8.

Jfr. meldingen fra 26.8. har følgende prøvesteder fortsatt skjerpet smittevernsnivå:

 • Prøvested Trondheim trafikkstasjon: Oransje nivå for klasse B/BE, rødt nivå for og stengt for Traktor ,samt gult smittevernsnivå for Tungbil og MC(munnbind kreves også på gult)
 • Prøvested Ålesund trafikkstasjon: Oransje nivå for klasse B/BE, rødt nivå og stengt for Traktor, samt gult smittevernsnivå  på Tungbil og MC (Gjelder foreløpig fram til og med 6.9.)
 • Prøvested Bergen trafikkstasjon: Oransje  nivå for Kl. B/BE, Tungbil og Traktor, med unntak av MC-prøver som fortsatt har gult smittevernsnivå.

Smittevernstiltak:

Vi  anbefaler fortsatt at alle ledd og roller  i føreropplæringen og gjennomføringen  av praktiske førerprøver fortsatt bruker munnbind, overholder avstandsreglene og de innarbeidede rutinene for renhold og håndvask.

Bestilling av praktiske førerprøver 

Det er fortsatt betydelig etterspørsel etter praktiske førerprøver.

Fortsatt skal alle bestillinger av praktiske førerprøver skje via trafikkskolene.   

Statens vegvesen opprettholder dette kravet for å sikre at førerprøvene som bestilles benyttes av kandidater som er i et planlagt opplæringsløp ved trafikkskole. Dette vil bidra til å redusere endringer og avlysninger i planlagte førerprøver, og sikre høyere gjennomføring og raskere tilgang til praktisk førerprøve for alle. Samtidig vil dette sikre at kandidatene i størst mulig grad er klare til praktisk førerprøve. Dette vil igjen bidra til en høy beståttprosent, og at vi får gjennom flest mulig kandidater.  

Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel. 

Les mer her:

Oppdatering fra Statens vegvesen

Endringer i smittevernsnivåer per 24.august:

Ålesund og Sula  kommuner har fra midnatt i dag  innført lokal koronaforskrift, i praksis vil det si at prøvested Ålesund trafikkstasjon har innført skjerpet smittevernsnivå. Førerprøver klasse B og BE er derfor satt på oransje nivå og klasse T(traktor) er satt på rødt nivå. Praktiske førerprøver på MC og tunge klasser er fortsatt på gult nivå. Skjerpet smittevernsnivå i Ålesund gjelder til og med 6.september.

Bergen er fortsatt på oransje smittevernsnivå for alle typer praktiske førerprøver unntatt MC som har gult nivå.

Sortland og Harstad er tilbake på gult nivå for alle førerkortklasser.

De øvrige prøvestedene i landet har gult smittevernsnivå for alle førerkortklasser.

Smittevernstiltak:

Vi  anbefaler fortsatt at alle ledd og roller  i føreropplæringen og gjennomføringen  av praktiske førerprøver fortsatt bruker munnbind, overholder avstandsreglene og de innarbeidede rutinene for renhold og håndvask.

Bestilling av praktiske førerprøver 

Det er fortsatt betydelig etterspørsel etter praktiske førerprøver.

Fortsatt skal alle bestillinger av praktiske førerprøver skje via trafikkskolene.   

Statens vegvesen opprettholder dette kravet for å sikre at førerprøvene som bestilles benyttes av kandidater som er i et planlagt opplæringsløp ved trafikkskole. Dette vil bidra til å redusere endringer og avlysninger i planlagte førerprøver, og sikre høyere gjennomføring og raskere tilgang til praktisk førerprøve for alle. Samtidig vil dette sikre at kandidatene i størst mulig grad er klare til praktisk førerprøve. Dette vil igjen bidra til en høy beståttprosent, og at vi får gjennom flest mulig kandidater.  

Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel. 

Les mer her:

Oppdatering fra Statens vegvesen

Status for smittevernsnivåene per 23.august:

Bergen er fortsatt på oransje smittevernsnivå for alle typer praktiske førerprøver.

Sortland og Harstad er tilbake på gult nivå etter en lengre periode på oransje.

Oppsummert har dermed alle prøvesteder i landet, unntatt Bergen, gult smittevernsnivå.

Smittevernstiltak:

Vi  anbefaler fortsatt at alle ledd og roller  i føreropplæringen og gjennomføringen  av praktiske førerprøver fortsatt bruker munnbind, overholder avstandsreglene og de innarbeidede rutinene for renhold og håndvask.

Bestilling av praktiske førerprøver 

Det er fortsatt betydelig etterspørsel etter praktiske førerprøver.

Fortsatt skal alle bestillinger av praktiske førerprøver skje via trafikkskolene.   

Statens vegvesen opprettholder dette kravet for å sikre at førerprøvene som bestilles benyttes av kandidater som er i et planlagt opplæringsløp ved trafikkskole. Dette vil bidra til å redusere endringer og avlysninger i planlagte førerprøver, og sikre høyere gjennomføring og raskere tilgang til praktisk førerprøve for alle. Samtidig vil dette sikre at kandidatene i størst mulig grad er klare til praktisk førerprøve. Dette vil igjen bidra til en høy beståttprosent, og at vi får gjennom flest mulig kandidater.  

Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel. 

Les mer her:

Førerprøvesituasjonen – oppdatering

Trafikkforum og Norges Trafikkskoleforbund hadde i dag et møte med Statens vegvesen angående førerprøvesituasjonen. Som meldt tidligere har Statens vegvesens fått tildelt økte ressurser for å kunne øke kapasiteten ved å ansette flere sensorer. Denne prosessen er i gang, og Statens vegvesen har ansatt mange nye sensorer som skal gjennom den nødvendige opplæringen for å oppnå godkjenning til å sensurere førerprøver. Kapasiteten på utdanning av sensorer er doblet for å få nyansatt personell i gang så fort som mulig, men det vil likevel gå mot 2022 før alle nyansatte vil være i virksomhet med sensurering av førerprøver.

Med de ressursene som er tilgjengelige er det likevel allerede gjennomført flere førerprøver enn noen gang, og det meldes fra Trafikant og Kjøretøy at trafikkstasjonene oppfordres til å bruke alle tilgjengelige ressurser for å utnytte kapasiteten optimalt, og at mange sensorer har bidratt med å jobbe overtid for å bedre kapasiteten. Alle tilgjengelige ressurser blir dermed brukt til å sensurere førerprøver, og andre arbeidsoppgaver blir prioritert ned eller blir ivaretatt av annet personell uten sensorutdanning. Henning Harsem i Trafikant og Kjøretøy er tydelig på at det fra ledelsens side er ønskelig at det kjøres mest mulig førerprøver ved alle trafikkstasjonene.

Gledelig er det også at andelen beståtte prøver har gått opp, noe som selvfølgelig også har betydning for kapasiteten. Andelen beståtte prøver var i 2018 72 %, i 2019 73 % og i 2020 78 %. Pr i dag er andelen beståtte prøver over 80 %. Likevel er det selvfølgelig fortsatt mulig å øke andelen beståtte prøver og dermed bedre kapasiteten ytterligere.

Selv om det også før pandemien har vært kapasitetsproblemer særlig i sommerhalvåret, har forholdet mellom etterspørsel og tilgjengelig kapasitet blitt ytterligere synliggjort under covid-19-pandemien. I tillegg til at smitte, sykdom og karantene har påvirket hele samfunnet, er det også en økning i antall personer som ønsker førerkort. Ingen vet om dette kommer til å holde seg, men dersom det gjør det, så tilsier det et behov for 160 000 førerprøver årlig.

Av tiltak som tidligere er blitt løftet frem, er det kanskje muligheten til å holde på en prøve i et minutt eller to til bestillingen er gjennomført som savnes mest. Dette arbeides det for fullt med å implementere.

Andre ting som har blitt tatt opp tidligere er at det er viktig at Statens vegvesen er i dialog med trafikkskolen ved avlysing av førerprøve og ved påfølgende oppsett av ny førerprøve. Henning Harsem i Trafikant og Kjøretøy er tydelig på at regelen er at trafikkskolen skal være involvert i slike tilfeller.

Alt i alt er det lite som tyder på en snarlig bedring i kapasitet, men det legges opp til at trafikkstasjonene kan utnytte all mulig kapasitet til førerprøver, det arbeides med å øke brukeropplevelsen, og på lenger sikt vil det altså også bli en økning i kapasitet. Inntil da blir det vurdert å bedre forutsigbarheten ved å øke tidshorisonten på bestilling av førerprøver, dvs at deler av den totale kapasiteten kan bli rullet ut lenger frem i tid enn tidligere. Dette er vurderinger som gjøres i dialog mellom Statens vegvesen, Norges Trafikkskoleforbund og Trafikkforum.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Her er en oppdatert smittevernsoversikt for lokasjonene som gjennomfører praktiske førerprøver:

Trafikant nord:

Det er innført lokal forskrift i Harstad. Foreløpig gjelder den fra i dag og til 30.juli, det vil si oransje smittevernsnivå i Harstad.

Trafikant midt: Ingen endringer i Midt. Alle områder/stasjoner på gult smittenivå. Det er lite smitte i Møre og Romsdal og Trøndelag.

Trafikant vest: Fortsatt gult smittevernsnivå på alle lokasjoner.

På Nord Jæren er et lokalt utbrudd  i tilbakegang. Bergen hadde en økning, men i går var antall nye smittede halvert. På Haugalandet var det en viss økning fra dagen før, slik at de har kjørt med munnbind i går og i dag.

I tillegg kjører vi prøver på Stord, på Voss og i Sogndal. Der er smitten helt fraværende

Trafikant sør: Ingen endringer i Trafikant sør, det vil si fortsatt gult smittevernsnivå.

Trafikant øst 2: Ingen endringer i Trafikant øst 2, det vil si fortsatt gult smittevernsnivå.

Trafikant øst 1: Som sist i alle områder/stasjonene, det vil si at det fortsatt er på gult smittevernsnivå.

Ved bruk av munnbind, er eventuelle lokale krav ivaretatt uten ytterligere restriksjoner.

Ullensaker og Lillestrøm følges tett, men det ser ut som situasjonen der er under kontroll. Dessuten er utviklingen i smitte på vei ned i Ullensaker (VG – 23.7.2021)

Våre ansatte bruker og forlanger munnbind også på gult, for å være på den sikre siden – særlig der smitten er høy.

Les mer:

Oppdatering fra Statens vegvesen

Det er fortsatt gult smittevernsnivå på alle prøvesteder i landet og for alle førerkortklasser. Det er bra , men pandemien er ikke er over – og det er munnbindkrav steder der smittetrykket øker eller har økt .

Våre kjøreregler sier at munnbind uansett skal brukes av begge parter når elev eller sensor krever det. Bruk gjerne munnbind frivillig.

Helsemyndighetenes krav til smittevern er styrende for hvordan førerprøver skal gjennomføres. Trafikkskolene må sammen med Statens vegvesen informere elevene om de til enhver tid gjeldende føringer for praktiske førerprøver.

Smittevernet er nå i en fase med en kombinasjon av nasjonale og lokale tiltak.

Informasjonen blir løpende oppdatert. Siste versjon er alltid gjeldende.

Bestilling av praktiske førerprøver

Det er fortsatt betydelig etterspørsel etter praktiske førerprøver. Dette vil påvirke våre retningslinjer for bestilling av førerprøver.

Fortsatt skal alle bestillinger av praktiske førerprøver skje via trafikkskolene.

Statens vegvesen opprettholder dette kravet for å sikre at førerprøvene som bestilles benyttes av kandidater som er i et planlagt opplæringsløp ved trafikkskole. Dette vil bidra til å redusere endringer og avlysninger i planlagte førerprøver, og sikre høyere gjennomføring og raskere tilgang til praktisk førerprøve for alle. Samtidig vil dette sikre at kandidatene i størst mulig grad er klare til praktisk førerprøve. Dette vil igjen bidra til en høy beståttprosent, og at vi får gjennom flest mulig
kandidater.

For at trafikkskolene skal kunne bestille førerprøver, må kandidaten på forhånd ha gitt trafikkskolen fullmakt på vegvesen.no/dinside.

I tråd med nasjonale råd for reiseaktivitet, vil fremdeles kandidater som bor i områder med strenge smitterestriksjoner kunne bli avvist til praktisk førerprøve i områder uten lokal tilknytning. Smittesituasjonen endrer seg raskt, avvisninger på kort varsel vil derfor fremdeles kunne forekomme i situasjoner hvor tidligere anmodning om lokal tilhørighet ikke er etterkommet. Tiltaket om avvisning ble innført f.o.m. 29. mars, og vil gjelde frem til det kommer nye føringer fra myndighetene. Pandemien er ikke er over – og det er munnbindkrav steder der smittetrykket er høyt.

Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve.

Anmodningen gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver.

Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel.

Smittevern ved praktisk gjennomføring

For å ivareta smittevernet til kandidater, egne ansatte og å bidra i den nasjonale
dugnaden innfører Statens vegvesen nivåbaserte smitteverntiltak. Disse tiltakene kan gjelde førerkortklasser, geografiske områder og trafikkstasjoner. Tiltakene vil bli oppdatert i tråd med den lokale smittesituasjonen.

Alle MC-prøver gjennomføres på 2 sykler, husk 2 meters avstand

Øvrige retningslinjer

Førerprøvekandidater skal forhåndsbetale førerprøven på nett. Dette gjøres på vegvesen.no/dinside.
Betaling kan tidligst gjennomføres klokken 00:01 dagen før førerprøven kjøres.

• Før førerprøven skal kandidaten vise legitimasjon, og følge sensors anvisninger om gjennomføring.
• Trafikkskolen skal møte med rengjort kjøretøy. Før førerprøven gjennomføres skal kontaktflater rengjøres. Dersom kjøretøyet ikke er tilstrekkelig rengjort, vil førerprøven bli avlyst. Vurderingen skjer i tråd med helsemyndighetenes retningslinjer.

 • Ved enkelte trafikkstasjoner kan man bli anvist til egne parkeringsplasser.
 • Kandidaten skal møte sensor ved kjøretøyet. Vi forholder oss til helsemyndighetenes føringer og håndhilser derfor ikke.

• Kandidater som har feber eller viser tegn til luftveisplager kan bli avvist. Kandidater med allergi som gir tilsvarende symptomer, skal medbringe dokumentasjon på allergien.

 • Klargjøring og avslutning av førerprøven kan bli holdt utenfor kjøretøyet.
 • Gjennomføring av sikkerhetskontroll vil tilpasses de til enhver tid gjeldende smittevernregler. Ferieavvikling for sensorene Grunnet ferieavvikling vil det fremover oppleves en midlertidig nedgang i antall førerprøver som blir lagt ut. Der man finner det hensiktsmessig, vil man legge ut førerprøver for flere uker samtidig. Dette vil det i så tilfelle bli gitt beskjed om lokalt. Veien videre Statens vegvesen ber trafikkskolene fremdeles å være nøye med renhold av kjøretøyene mellom hver førerprøve, slik at vi unngår unødige kanselleringer.
  For å sikre så god kapasitet på førerprøvene som mulig, er det fortsatt viktig at kandidatene møter godt forberedt og består førerprøven. Vi håper på et fortsatt godt samarbeid i en utfordrende periode for oss alle.

Les mer:

Sommerhilsen fra Trafikkforum

Vi er i trinn 3 i regjeringens nasjonale gjenåpningsplan, og de fleste trafikkskoler som ikke har tatt ferie kan drive som normalt.

Skjønt å drive som normalt er vel ikke helt riktig, siden trafikkskolene også er avhengig av andre aktører for å kunne drive som normalt. Vi kommer tilbake til det, men vi kan i alle fall glede oss over at vi som sagt er i trinn tre i gjenåpningsplanen, og vil sannsynligvis være i trinn fire mot slutten av sommeren.

Nå vet vi jo at ferie og fritid gir rom for å la tankene fare, så selv om vi håper at alle tar seg tid til å ta seg skikkelig fri noen ganger i løpet av sommeren, så vil vi også gjerne ta del i de tankene som måtte dukke opp i løpet av sommeren som har med trafikkopplæring å gjøre.

Det er to spørsmål vi i Trafikkforum særlig vil ha svar på.

Det ene gjelder planleggingen frem mot landsmøtet 2022. Vi planlegger et landsmøte med mye nyttig, faglig og ikke minst sosialt påfyll etter å ha lagt en lang periode med sosiale restriksjoner bak oss. Så spørsmålet er da hva du ønsker at vi skal fylle landsmøtesamlingen med. Vi setter pris på alle forslag, enten forslaget har sosialt eller faglig tilsnitt. Tema, mini-seminar, foredragsholdere, aktiviteter, eller hva det måtte være.

Det andre spørsmålet vet vi at mange har tanker og meninger om, og vi får nesten dårlig samvittighet over å nevne det midt i det som kanskje er ferietid for noen. Når vi likevel nevner det, er det delvis fordi vi vet at det er mange som ikke tar seg tid til noe særlig ferie i år, og av de som tar seg tid til det, er det likevel en ting som er langt fremme i pannebrasken. Vi snakker om førerprøvesituasjonen.

Som vi har meldt om tidligere har Statens vegvesen fått tildelt ressurser til å rekruttere og ansette flere sensorer. Arbeidet er i gang, men vi vil ikke se resultater av det før i 2022. Uansett har vi registrert stor frustrasjon knyttet til førerprøvesituasjonen, og vi inviterer derfor alle til å si sin mening om dette.

Vi har prøvd å holde oss oppdatert på hva som rører seg i bransjen i enda større grad enn vanlig under pandemien, og det kan hende at mange derfor er litt mettet på undersøkelser. Vi håper likevel å få mange gode svar på disse to åpne spørsmålene i løpet av sommeren, både slik at vi vet hva vi skal jobbe videre med etter ferien både på kort og på lang sikt.  

Kontoret vårt er noe redusert midt på sommeren, noe som i praksis betyr at det kan være vanskelig å treffe oss på telefon de to siste ukene i juli. Vi sjekker imidlertid e-post med jevne mellomrom, og nettbutikken er oppe og går hele tiden.

Vi ønsker alle en riktig god sommer!

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Informasjon om gjennomføring av praktiske førerprøver
Helsemyndighetenes krav til smittevern er styrende for hvordan førerprøver skal gjennomføres.
Trafikkskolene må sammen med Statens vegvesen informere elevene om de til enhver tid
gjeldende føringer for praktiske førerprøver.
Smittevernet er nå i en fase med en kombinasjon av nasjonale og lokale tiltak.
Informasjonen blir løpende oppdatert. Siste versjon er alltid gjeldende.
Bestilling av praktiske førerprøver
Det er fortsatt betydelig etterspørsel etter praktiske førerprøver. Dette vil påvirke våre retningslinjer
for bestilling av førerprøver.
Fortsatt skal alle bestillinger av praktiske førerprøver skje via trafikkskolene.
Statens vegvesen opprettholder dette kravet for å sikre at førerprøvene som bestilles benyttes av
kandidater som er i et planlagt opplæringsløp ved trafikkskole. Dette vil bidra til å redusere endringer
og avlysninger i planlagte førerprøver, og sikre høyere gjennomføring og raskere tilgang til praktisk
førerprøve for alle. Samtidig vil dette sikre at kandidatene i størst mulig grad er klare til praktisk
førerprøve. Dette vil igjen bidra til en høy beståttprosent, og at vi får gjennom flest mulig
kandidater.
For at trafikkskolene skal kunne bestille førerprøver, må kandidaten på forhånd ha gitt trafikkskolen
fullmakt på vegvesen.no/dinside.
I tråd med nasjonale råd for reiseaktivitet, vil fremdeles kandidater som bor i områder med strenge
smitterestriksjoner kunne bli avvist til praktisk førerprøve i områder uten lokal tilknytning.
Smittesituasjonen endrer seg raskt, avvisninger på kort varsel vil derfor fremdeles kunne forekomme
i situasjoner hvor tidligere anmodning om lokal tilhørighet ikke er etterkommet. Tiltaket om
avvisning ble innført f.o.m. 29. mars, og vil gjelde frem til det kommer nye føringer fra myndighetene
Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve.
Anmodningen gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig
prioritering og fordeling av førerprøver.
Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal
medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel.

Smittevern ved praktisk gjennomføring
For å ivareta smittevernet til kandidater, egne ansatte og å bidra i den nasjonale
dugnaden innfører Statens vegvesen nivåbaserte smitteverntiltak. Disse tiltakene kan gjelde
førerkortklasser, geografiske områder og trafikkstasjoner. Tiltakene vil bli oppdatert i tråd med den
lokale smittesituasjonen.

Øvrige retningslinjer
Førerprøvekandidater skal forhåndsbetale førerprøven på nett. Dette gjøres
på vegvesen.no/dinside.
Betaling kan tidligst gjennomføres klokken 00:01 dagen før førerprøven kjøres.
• Før førerprøven skal kandidaten vise legitimasjon, og følge sensors anvisninger om
gjennomføring.
• Trafikkskolen skal møte med rengjort kjøretøy. Før førerprøven gjennomføres skal
kontaktflater rengjøres. Dersom kjøretøyet ikke er tilstrekkelig rengjort, vil førerprøven bli avlyst.
Vurderingen skjer i tråd med helsemyndighetenes retningslinjer.
• Ved enkelte trafikkstasjoner kan man bli anvist til egne parkeringsplasser.
• Kandidaten skal møte sensor ved kjøretøyet. Vi forholder oss til helsemyndighetenes føringer
og håndhilser derfor ikke.
• Kandidater som har feber eller viser tegn til luftveisplager kan bli avvist. Kandidater med
allergi som gir tilsvarende symptomer, skal medbringe dokumentasjon på allergien.
• Klargjøring og avslutning av førerprøven kan bli holdt utenfor kjøretøyet.
• Gjennomføring av sikkerhetskontroll vil tilpasses de til enhver tid gjeldende
smittevernregler.

Ferieavvikling for sensorene
Grunnet ferieavvikling vil det fremover oppleves en midlertidig nedgang i antall førerprøver som blir
lagt ut. Der man finner det hensiktsmessig, vil man legge ut førerprøver for flere uker samtidig. Dette
vil det i så tilfelle bli gitt beskjed om lokalt.

Veien videre
Statens vegvesen ber trafikkskolene fremdeles å være nøye med renhold av kjøretøyene mellom
hver førerprøve, slik at vi unngår unødige kanselleringer.
For å sikre så god kapasitet på førerprøvene som mulig, er det fortsatt viktig at kandidatene møter
godt forberedt og består førerprøven.
Vi håper på et fortsatt godt samarbeid i en utfordrende periode for oss alle.


Statens vegvesen v/Trafikantavdelingen

Les mer her:

Timebestilling har kommet for å bli

Statens vegvesen har nå hatt timebestilling for alle tjenester ved trafikkstasjonene i over ett år. Erfaringene er så gode at det er ikke er noen vei tilbake.

Av Frode Børstad, avdelingsdirektør i Statens vegvesen

Tidligere måtte du pent vente i kø foran skranken på trafikkstasjonen for å omregistrere bilen eller fornye førerkortet.  Litt bedre ble det da vi fikk et kølapp-system, slik at du kunne sitte ned. Men du satt like forbasket i kø.  Med timebestilling kan du bruke tiden din bedre, enten du er hjemme i godstolen, på jobb eller vil gjøre andre ærend. Med en forhåndsbestilt time vet du akkurat når det er din tur! Før du kommer, henter vi fram alle relevante data om deg og bilen din. Det er mer effektivt for deg, og det er mer effektivt for oss. Og det blir kortere ventetid for alle. Statens vegvesen er statens myndighet for å utvikle og følge opp lover og regler knyttet til trafikanter og kjøretøy. Trafikkstasjonene og våre digitale tjenester er vårt bindeledd til deg som privatkunde og til profesjonelle kunder i transportnæringen, bilbransjen og trafikkopplæringsbransjen. Vi bruker fellesskapets penger til denne virksomheten. Det betyr at vi må sørge for et godt tilbud samtidig som det er innenfor økonomisk forsvarlige rammer.

72 trafikkstasjoner over hele landet

Statens vegvesen har 72 trafikkstasjoner spredt over hele landet. Disse har ulikt befolkningsgrunnlag, ulik avstand til kundene, og ulik åpningstid. Med timebestilling kan vi lettere tilpasse bemanningen på hvert enkelt sted etter kundenes behov. Slik får våre ansatte mest mulig effektive arbeidsdager og får betjent flest mulig kunder. Ved behov betjener kundebehandlerne i skranken også telefonhenvendelser og e-post. I 2021 er dette arbeidsoppgaver som kan utføres fra hvor som helst. Selv om Statens vegvesen får stadig flere og bedre selvbetjeningsløsninger, er det ikke alle som kan eller vil bruke dem. Trenger du nytt bilde til førerkortet ditt må du fortsatt ta turen trafikkstasjonen. Vi må nemlig være helt sikker på at du er deg. Har du en bil som må godkjennes hos oss, så må vi også se bilen fysisk. Skal du ta teoriprøven så gjør du det hos oss, ved fysisk oppmøte.

Komplekse saker i skranken

Kundene som fortsatt trenger eller ønsker manuell betjening, har ofte mer komplekse saker. Erfaringene fra det første året med timebestilling viser at vi totalt betjener flere kunder nå enn vi gjorde før, uten timebestilling. Det er jeg stolt av.

Folk flest er på nett

Men det store flertallet av brukerne løser oppgavene sine selv, gjennom våre selvbetjeningsløsninger. På forsommeren i år lanserte vi muligheten for å bestille og betale sitt første førerkort digitalt. Etter få dagers bruk var over 80 prosent av alle førstegangs førerkortbestillinger digitale. Eierskifter for biler har vært nær fulldigitale lenge. Dette er effektiv bruk av ny teknologi som kommer samfunnet til gode. Det er ingen tvil om at vi i fremtiden vil være enda mer digitale enn i dag. Statens vegvesen har investert både tid og penger i å utvikle gode selvbetjeningsløsninger. Vi ser at disse blir stadig mer brukt, og kundenes tilbakemeldinger er gode. I overskuelig framtid vil det likevel være behov for trafikkstasjoner. Har du behov for noen av våre manuelle tjenester, så er det timebestilling som gjelder.

Oppdatering fra Statens vegvesen

Alle bestillinger av praktiske førerprøver skal fortsatt skje via trafikkskolene.   

Statens vegvesen opprettholder dette kravet for å sikre at førerprøvene som bestilles benyttes av kandidater som er i et planlagt opplæringsløp ved trafikkskole. Dette vil bidra til å redusere endringer og avlysninger i planlagte førerprøver, og sikre høyere gjennomføring og raskere tilgang til praktisk førerprøve for alle. Samtidig vil dette sikre at kandidatene i størst mulig grad er klare til praktisk førerprøve. Dette vil igjen bidra til en høy beståttprosent, og at vi får gjennom flest mulig kandidater.  

For at trafikkskolene skal kunne bestille førerprøver, må kandidaten på forhånd ha gitt trafikkskolen fullmakt på vegvesen.no/dinside.    

Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve. 

Anmodningen gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver.   

Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel. 

Les mer:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Her er en oversikt over endringer i smittevernsnivåene etter forrige informasjonsbrev på mandag:

Trafikkstasjonene i Ålesund og Brekstad går tilbake på gult smittevernsnivå for alle førerkortklasser.

Trafikkstasjonene i Orkdal, Trondheim og Stjørdal går tilbake på gult nivå på MC-prøver, men beholder oransje nivå på B/BE/ tungbil og rødt på traktorprøver.  

Oppsummert:

På oransje nivå: kl. B/BE

Tønsberg, Larvik, Skien, Kristiansand, Mandal, Orkdal, Trondheim, Stjørdal, Alta/Kvenviksmoen og Hammerfest . De øvrige er på gult nivå.

På oransje nivå: Tungbil

Tønsberg, Skien, Kristiansand, Mandal, Orkdal, Trondheim, Stjørdal, Alta/Kvenviksmoen og Hammerfest. De øvrige er på gult nivå.

På oransje nivå: MC:

Kristiansand, Mandal, Alta/Kvenviksmoen og Hammerfest.

På oransje nivå :Traktor

Hafslund, Moss, Mysen, Drøbak, Lillestrøm, Elverum, Røros, Tynset, Hamar, Gjøvik, Hønefoss ,Kongsberg, Drammen, Tønsberg, Larvik, Skien, Kristiansand  og Mandal.

På rødt nivå: Traktor

Hammerfest, Alta/Kvenviksmoen, Stjørdal, Trondheim og  Orkdal.

Øvrig informasjon:

Bestilling av praktiske førerprøver 

Det er fortsatt betydelig etterspørsel etter praktiske førerprøver. Dette vil påvirke våre retningslinjer for bestilling av førerprøver.  

Fortsatt skal alle bestillinger av praktiske førerprøver skje via trafikkskolene.   

Statens vegvesen opprettholder dette kravet for å sikre at førerprøvene som bestilles benyttes av kandidater som er i et planlagt opplæringsløp ved trafikkskole. Dette vil bidra til å redusere endringer og avlysninger i planlagte førerprøver, og sikre høyere gjennomføring og raskere tilgang til praktisk førerprøve for alle. Samtidig vil dette sikre at kandidatene i størst mulig grad er klare til praktisk førerprøve. Dette vil igjen bidra til en høy beståttprosent, og at vi får gjennom flest mulig kandidater.  

For at trafikkskolene skal kunne bestille førerprøver, må kandidaten på forhånd ha gitt trafikkskolen fullmakt på vegvesen.no/dinside.    

Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve. 

Anmodningen gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver.   

Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel. 

Les mer her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Fortsatt arrangement – men det åpnes for unntak

Trafikkforum, Norges trafikkskoleforbund, NAF og Abelia/NHO har som tidligere meldt gjort en felles henvendelse til regjeringen med tanke på å få endret covid-19-forskriften slik at trafikkskolenes særegne behov blir bedre ivaretatt. Statsforvalteren i Viken har også bedt regjeringen om nærmere klargjøring, som følge av at statsforvalteren og Helsedirektoratet tolket forskriften ulikt.

Helse- og omsorgsdepartementet har nå fastsatt endringer i covid-19-forskriften som følge av dette.

FHI, Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet fastholder at kursvirksomhet ved trafikkskolene skal defineres som arrangement, og ikke anses som øvrig undervisning i grunnskolen, videregående opplæring eller UH-sektoren.

Det blir imidlertid åpnet for unntak i covid-19-forskriften kapittel 5B, som gjelder områder med høyt tiltaksnivå.

Der åpnes det for at «[k]urs ved godkjente trafikkskoler som ikke kan gjennomføres digitalt, og som er nødvendig for å gjennomføre og fullføre føreropplæringen i henhold til trafikkopplæringsforskriften, for grupper på inntil 10 deltakere».

Dette innebærer en åpning for gjennomføring av bl.a lastsikringskurs, kurs i ulykkesberedskap og førstehjelpsdelen av trafikalt grunnkurs i de aktuelle områdene.

Slik situasjonen er akkurat nå har dette begrenset betydning.

Likevel har vi i det minste fått gehør for at det kan være behov for særegne ordninger for trafikkskoler, og i tillegg til å få gehør for det, er det jo slik at flere områder kan gå ut og inn av tiltaksområde 5B før vi er ferdige med pandemien. Det kan jo også være kommuner som vedtar egne tiltak som henviser til kapittel 5B, og hvor det da er åpent for å gjennomføre lastsikringskurs, førstehjelpsdelen av trafikalt grunnkurs osv., i tillegg til at det vil være mulig å gjennomføre sikkerhetskurs på bane tilnærmet som normalt.

Les hele brevet fra Helsedirektoratet her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Oversikt over endringer i smittevernsnivåene etter forrige informasjonsbrev- versjon 62 av 3.juni:

Trafikkstasjonene på Tynset og Gjøvik går per 7.juni tilbake til gult nivå for alle praktiske førerprøver, unntatt på traktor som har oransje nivå.

Fortsatt oransje smittevernsnivå  i førerkortklassene B/BE og tungbil på følgende prøvesteder:

Tønsberg, Larvik, Skien, Kristiansand, Mandal, Ålesund, Orkdal, Trondheim, Stjørdal ,Brekstad, Alta/Kvenviksmoen og Hammerfest.

De øvrige er på gult smittevernsnivå.

Fortsatt oransje smittevernsnivå for MC-prøver:

Kristiansand, Mandal, Orkdal, Trondheim, Stjørdal, Alta/Kvenviksmoen og Hammerfest.

De øvrige er på gult smittevernsnivå.

Traktorprøver:

Fortsatt rødt nivå for traktorprøver( Her gjennomføres det ikke traktorprøver per 7.juni):

Orkdal, Trondheim, Brekstad, Stjørdal, Alta/Kvenviksmoen og Hammerfest

Fortsatt oransje nivå for traktorprøver på 19 prøvesteder:

Hafslund, Moss, Mysen, Drøbak, Lillestrøm, Elverum, Røros, Tynset, Hamar, Gjøvik, Hønefoss, Kongsberg, Drammen, Tønsberg, Larvik, Skien, Kristiansand, Mandal, Ålesund

De øvrige prøvestedene for traktor er på gult smittevernsnivå.

Øvrig informasjon:

Bestilling av praktiske førerprøver 

Det er fortsatt betydelig etterspørsel etter praktiske førerprøver. Dette vil påvirke våre retningslinjer for bestilling av førerprøver.  

Fortsatt skal alle bestillinger av praktiske førerprøver skje via trafikkskolene.   

Statens vegvesen opprettholder dette kravet for å sikre at førerprøvene som bestilles benyttes av kandidater som er i et planlagt opplæringsløp ved trafikkskole. Dette vil bidra til å redusere endringer og avlysninger i planlagte førerprøver, og sikre høyere gjennomføring og raskere tilgang til praktisk førerprøve for alle. Samtidig vil dette sikre at kandidatene i størst mulig grad er klare til praktisk førerprøve. Dette vil igjen bidra til en høy beståttprosent, og at vi får gjennom flest mulig kandidater.  

For at trafikkskolene skal kunne bestille førerprøver, må kandidaten på forhånd ha gitt trafikkskolen fullmakt på vegvesen.no/dinside.    

Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve. 

Anmodningen gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver.   

Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel. 

Les mer:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Endringer i smittevernsituasjonen siden tirsdag 1.6.:

Trafikkstasjonene i Hamar, Elverum og Røros går per 03.06. fra oransje til gult smittevernsnivå for alle førerkortklasser – unntatt Traktor som går fra rødt til oransje.

Oppsummert vedrørende Traktorprøver:

Det er fortsatt 7 prøvesteder som har rødt smittenivå, det vil at ingen traktorprøver gjennomføres her.

 • Disse er : Tynset, Trondheim, Orkdal, Stjørdal, Brekstad, Alta/Kvenviksmoen  og Hammerfest.

19 prøvesteder har fortsatt oransje smittevernsnivå:

 • Disse er: Røros, Hamar, Elverum, Gjøvik,  Ålesund, Mandal, Kristiansand, Skien, Larvik, Tønsberg, Drammen, Kongsberg,  Hønefoss,

Lillestrøm, Drøbak, Hafslund, Mysen, Moss, Drøbak.

De øvrige prøvestedene for traktor har gult nivå.

Oppsummert vedrørende kl. B/BE:

Det er fortsatt 14 prøvesteder som har oransje smittevernsnivå.

 • Disse er: Tynset, Gjøvik, Tønsberg, Larvik, Skien, Kristiansand, Mandal, Ålesund, Orkdal, Brekstad, Trondheim, Stjørdal, Alta/Kvenviksmoen og Hammerfest.
 • De øvrige prøvestedene har gult smittenivå

For detaljer om øvrige førerkortklasser (MC og tungbil) se vedlagte informasjonsbrev.

Noen fun-facts til slutt:

Den digitale løsningen for bestilling av «ditt første førerkort» den såkalte  «Førstegangstjenesten» har siden oppstart på mandag 31.5. fått  gledelig stor oppslutning:

 • Dag 1 bestilte 68% av kandidatene førerkort og betalte for det  via nett på mobilen
 • Dag 2 bestilte 78% av kandidatene førerkort og betalte for det  via nett på mobilen
 • Dag 3 bestilte 85% av kandidatene førerkort

Les mer:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Undervisning eller arrangement til debatt i stortingets spørretime

Himanshu Gulati (FrP) har sendt følgende spørsmål til Helse- og omsorgsministeren til behandling i stortingets spørretime:

Burde last og sikringskurs (som nevnt i begrunnelsen), samt tilsvarende typer kurs, defineres som undervisning istedenfor arrangement, og er mange slike typer kurs stoppet for øyeblikket?

Himanshu Gulatis begrunnelse for spørsmålet er som følger:

Kjøreskoler får visstnok ikke lov til å holde last og sikringskurs for førerkort B96 på grunn av koronarestriksjonene, ettersom statsforvalteren visstnok definerer slike kurs som arrangement. Last og sikringskurs holdes i sin helhet utendørs, og alle deltakere er registrert med navn, ettersom at det skal munne ut i en førertillatelse til slutt.
Slike kurs er viktige for at folk skal kunne få den nødvendige opplæringen for å på en sikker måte bruke de aktuelle kjøretøyene på norske veier.

Regjeringen samler nå inn dokumentasjon på faktiske forhold, og Trafikkforum har i den forbindelse sendt ut en undersøkelse til alle medlemmer for å kartlegge hvor mange kurs som er blitt avlyst som følge av covid-19-pandemien.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Oppdatert Informasjonsbrev til trafikkskolene per 1.juni:

Det har mange ganger i løpet av det siste året vært raske endringer i smittesituasjonen, og atter en gang er det Trondheim og  de omliggende kommuner som rammes av stor smittespredning.

Følgende har endret seg etter at vi sendte ut informasjonsbrev -versjon 61 av 31.5.2021:

Som meldt i info-brevet i går var Trondheim, Stjørdal og Orkdal allerede satt til oransje smittenivå.

Endringer gjeldende fra tirsdag 1.juni(versjon 61-2)

 • Traktorprøver settes til rødt smittevernsnivå(det gjennomføres ikke T-prøver) på trafikkstasjonene i Trondheim, Stjørdal og Orkdal
 • Nytt av i dag er at Brekstad settes til oransje smittenivå for kl. B og BE samt rødt for traktorprøver.

Les mer:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Mange endringer denne gang. Gledelig at veteraner på oransje smittevernsnivå som Risløkka ,Billingstad, Drammen  og Bergen endelig har fått lov til å returnere til gult. Andre steder går det fra gult til oransje.

Endringer siden forrige informasjonsbrev 25.mai:

 • Bergen  til gult i alle klasser fra 31.mai
 • Risløkka til gult i alle klasser frå 31.mai
 • Gjøvik fra gult til oransje i alle klasser
 • Kristiansand og Mandal frå gult til oransje i alle klasser
 • Elverum og Hamar er fortsatt på oransje nivå, men går til gult på MC
 • Billingstad og Drammen går fra oransje til gult nivå. Drammen går fra rødt til oransje nivå  på traktorprøver.
 • Tynset og Røros har fortsatt oransje nivå, men går til rødt på traktor.

Traktorprøver:

6 prøvesteder har rødt nivå og ingen traktorprøver, disse er:

Elverum, Røros, Tynset, Hamar, Alta/Kvenvikmoen og Hammerfest

18 stasjoner har oransje smittevernsnivå for traktorprøver:

Stjørdal, Trondheim ,Orkdal, Ålesund, Mandal, Kristiansand, Skien, Larvik, Tønsberg, Drammen, Kongsberg, Hønefoss, Gjøvik, Lillestrøm, Drøbak, Mysen, Moss og Hafslund.

Følgende 17 prøvesteder har oransje nivå for klasse B -prøver:

Elverum, Røros, Tynset, Hamar, Gjøvik, Tønsberg, Larvik, Skien, Kristiansand, Mandal, Ålesund, Orkdal, Trondheim, Stjørdal ,Alta/Kvenviksmoen og Hammerfest.

For detaljer om øvrige førerkortklasser (MC og tungbil) se vedlagte info-brev.

De trafikkstasjonene som ikke er nevnt i denne oversikten er på gult smittevernsnivå.

Fortsatt skal alle bestillinger av praktiske førerprøver skje via trafikkskolene.   

Statens vegvesen opprettholder dette kravet for å sikre at førerprøvene som bestilles benyttes av kandidater som er i et planlagt opplæringsløp ved trafikkskole. Dette vil bidra til å redusere endringer og avlysninger i planlagte førerprøver, og sikre høyere gjennomføring og raskere tilgang til praktisk førerprøve for alle. Samtidig vil dette sikre at kandidatene i størst mulig grad er klare til praktisk førerprøve. Dette vil igjen bidra til en høy beståttprosent, og at vi får gjennom flest mulig kandidater.  

Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve. 

Anmodningen gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver.   

Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel. 

Les mer her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Endringer i smittevernsnivået for praktiske førerprøver per 27.mai:

På grunn av nye smitteutbrudd i Trondheim og i nærområdet rundt Trondheim har følgende trafikkstasjoner fått skjerpet smittevernsnivå:

 • Trondheim, Orkdal og Stjørdal har nå oransje smittevernsnivå  på kl. B/BE, tungbil og traktor, men fortsatt gult nivå på MC.

Oppsummert:

Traktor:

Rødt smittevernsnivå(stengt) for praktiske førerprøver på traktor på følgende 7 trafikkstasjoner:

 • Oslo(Risløkka), Elverum, Hamar, Billingstad,  Drammen, Alta og Hammerfest

Kl. B/BE og tungbil:

Oransje nivå for praktiske førerprøver på følgende 17 trafikkstasjoner:

 • Trondheim, Orkdal, Stjørdal, Hammerfest, Alta, Oslo(Risløkka),Elverum, Hamar, Røros, Tynset, Billingstad, Drammen, Tønsberg, Larvik , Skien, Bergen og Ålesund
 • Landets øvrige trafikkstasjoner er fortsatt på gult smittevernsnivå, samt MC-prøver på alle prøvesteder.

Annet:

Fortsatt skal alle bestillinger av praktiske førerprøver skje via trafikkskolene.   

Statens vegvesen opprettholder dette kravet for å sikre at førerprøvene som bestilles benyttes av kandidater som er i et planlagt opplæringsløp ved trafikkskole.

Dette vil bidra til å redusere endringer og avlysninger i planlagte førerprøver, og sikre høyere gjennomføring og raskere tilgang til praktisk førerprøve for alle. Samtidig vil dette sikre at kandidatene i størst mulig grad er klare til praktisk førerprøve.

Dette vil igjen bidra til en høy beståttprosent, og at vi får gjennom flest mulig kandidater.   For at trafikkskolene skal kunne bestille førerprøver, må kandidaten på forhånd ha gitt trafikkskolen fullmakt på vegvesen.no/dinside.    

Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve. 

Anmodningen gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver.   

Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Endringer i smittevernsnivået for praktiske førerprøver per 25.mai:

På grunn av nye smitteutbrudd i deler av Finnmark og Innlandet har følgende trafikkstasjoner fått skjerpet smittevernsnivå.

I Finnmark har Alta og Hammerfest trafikkstasjoner nå oransje smittevernsnivå på kl. B/BE og tungbil, rødt nivå på traktor og gult på MC.

I Innlandet har Elverum og Hamar trafikkstasjoner også oransje smittevernsnivå på kl. B/BE og tungbil, rødt nivå på traktor og gult på MC.

Oppsummert

Traktor:

Rødt smittevernsnivå (stengt) for praktiske førerprøver på traktor på følgende 7  trafikkstasjoner:

Oslo(Risløkka), Elverum, Hamar, Billingstad, Drammen, Alta og Hammerfest.

Kl. B / BE og tungbil:

Oransje nivå for praktiske førerprøver på følgende 14 trafikkstasjoner:

Oslo(Risløkka), Elverum, Hamar, Røros, Tynset, Hamar, Billingstad, Drammen, Tønsberg, Larvik, Skien, Bergen, Ålesund, Alta og Hammerfest

Landets øvrige trafikkstasjoner er fortsatt på gult smittevernsnivå , samt alle praktiske førerprøver på MC.

Annet:

Fortsatt skal alle bestillinger av praktiske førerprøver skje via trafikkskolene.   

Statens vegvesen opprettholder dette kravet for å sikre at førerprøvene som bestilles benyttes av kandidater som er i et planlagt opplæringsløp ved trafikkskole.

Dette vil bidra til å redusere endringer og avlysninger i planlagte førerprøver, og sikre høyere gjennomføring og raskere tilgang til praktisk førerprøve for alle. Samtidig vil dette sikre at kandidatene i størst mulig grad er klare til praktisk førerprøve.

Dette vil igjen bidra til en høy beståttprosent, og at vi får gjennom flest mulig kandidater.   For at trafikkskolene skal kunne bestille førerprøver, må kandidaten på forhånd ha gitt trafikkskolen fullmakt på vegvesen.no/dinside.    

Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve. 

Anmodningen gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver.   

Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel. 

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Nasjonalt: Gradvis åpning

Regjeringen melder i dag at samfunnet gradvis åpner, og at vi 27. mai går inn i andre trinn i gjenåpningsplanen.

Dette innebærer at inntil 50 personer kan være samlet innendørs uten faste tilviste plasser.

Pr. i dag er det inntil 10 personer som kan samles innendørs uten faste tilviste plasser, og 100 personer med faste tilviste plasser. Fra 27. mai økes dette altså til 50 personer uten faste tilviste plasser og 200 personer med faste tilviste plasser.

(Se Plan for gradvis gjenåpning på regjeringen.no)

Det er fortsatt strengere restriksjoner flere steder i landet, og de lokale og regionale bestemmelsene må selvsagt fortsatt overholdes. Det kan dessuten komme flere smittebølger, og vi anser det derfor fortsatt som viktig å oppnå en endring i covid-19-forskriften for å ivareta trafikkskolenes behov.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Lettelser i fire kommuner i Viken

Regjeringen har besluttet at følgende kommuner nedjusteres fra tiltaksnivå B til tiltaksnivå C (Ganske høyt tiltaksnivå) til og med 25. mai:

 • Lillestrøm
 • Nordre Follo
 • Rælingen
 • Ås

Dette innebærer at trafikkskolene i de fire kommunene kan gjennomføre undervisning slik som trafikkskolene i resten av landet; dvs. at det iht covid-19-forskriften § 13 a kan være inntil 10 personer innendørs, eller inntil 100 personer innendørs på faste tilviste plasser.

Endringene trer i kraft fra midnatt, natt til lørdag 22. mai.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Endringer i smittevernsnivået for praktiske førerprøver per 18.mai:

På grunn av et større smitteutbrudd i Nord Østerdal og sør i Trøndelag har  Tynset og Røros trafikkstasjoner fått skjerpet smittevernsnivå på oransje nivå .

Oppsummert:

Det gjennomføres fortsatt ikke praktiske førerprøver for traktor(Rødt nivå) på Risløkka, Billingstad og Drammen trafikkstasjoner.

Det er per 18.mai 10 prøvesteder med skjerpet smittevern på oransje nivå:

Tynset, Røros, Risløkka, Billingstad, Drammen, Tønsberg, Larvik ,Skien, Bergen og Ålesund.

Det kan bli flere endringer i løpet av uka, ettersom det er flere områder hvor det vurderes innskjerpinger i smittevernstiltakene.

Annet:

Fortsatt skal alle bestillinger av praktiske førerprøver skje via trafikkskolene.   

Statens vegvesen opprettholder dette kravet for å sikre at førerprøvene som bestilles benyttes av kandidater som er i et planlagt opplæringsløp ved trafikkskole.

Dette vil bidra til å redusere endringer og avlysninger i planlagte førerprøver, og sikre høyere gjennomføring og raskere tilgang til praktisk førerprøve for alle. Samtidig vil dette sikre at kandidatene i størst mulig grad er klare til praktisk førerprøve.

Dette vil igjen bidra til en høy beståttprosent, og at vi får gjennom flest mulig kandidater.   For at trafikkskolene skal kunne bestille førerprøver, må kandidaten på forhånd ha gitt trafikkskolen fullmakt på vegvesen.no/dinside.    

Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve. 

Anmodningen gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver.   

Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel. 

Les mer her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Frustrerende førerprøvesituasjon

Bestilling av førerprøver fungerer flere steder i landet nå så dårlig at mange trafikkskoler sier at de er i ferd med å gi opp. Frustrasjonen er stor både blant elever og trafikklærere, men det verste for trafikkskolene er at publikum ikke forstår problemet. De fleste har forsøkt å bestille en billett på en konsert, så rift om få plasser er noe de fleste kan relatere til. Men at kapasiteten på førerprøver og problemer med bestilling av førerprøve skal være vanskeligere enn å få tak i en billett på en konsert, er vanskelig å forstå for publikum.

Det er nå ganske mange trafikkskoler i ulike deler av landet som tar frem akkurat den sammenligningen. Og selv om Statens vegvesen forsikrer om at de hele tiden oppgraderer bestillingssystemet, så er det altså langt flere trafikkskoler nå i mai 2021 som mener at elevene bør bestille førerprøver, enn det var i desember 2020. Det er riktignok fortsatt flertall for at trafikkskolene skal bestille førerprøver, 70 % av trafikkskolene mener fortsatt det. Men mens det i desember 2020 bare var 10 % av trafikkskolene som ønsket at eleven skal bestille selv, er det nå 30 % av trafikkskolene som mener dette.

Dette er tall som bør bekymre. For mens det hele tiden har vært et lite fåtall trafikkskoler og -lærere som har ment at eleven bør bestille selv, har det vært et massivt flertall av trafikkskoler som mener at det å overlate bestilling av førerprøver til elevene har vært et stort feilgrep, og som har håpet på at trafikkskolene kunne få lov til å beholde den oppgaven i fremtiden.

Så når så mange flere trafikkskoler nå gir uttrykk for at elevene bør begynne å bestille selv, så er det et ganske kraftig signal om hvor stor frustrasjonen er. De som ringer inn til oss bekrefter også det. De fleste synes det er greiest at trafikkskolene bestiller førerprøver. Men det betinger at systemet fungerer noenlunde greit. Det gjør ikke det i dag. Og det topper seg når elever som ikke har fått førerprøve ringer Statens vegvesen for å klage, og får beskjed om at bestilling av førerprøve er en sak mellom eleven og trafikkskolen.

Nå har trafikkskolene i årevis fått høre at førerprøvene er en sak mellom eleven og Statens vegvesen, og som trafikkskolen ikke har noe med. Men når problemene topper seg er det altså motsatt.

Vi trives best med å spille på lag med fagmyndighetene. Men akkurat nå er det vanskelig å motivere for lagspill. Uten bedring i førerprøvesituasjonen er det uvisst hvor lang tid det tar før trafikkskolene kaster inn håndkleet og sier at de ikke vil ta på seg å utføre denne oppgaven for Statens vegvesen lenger.   

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Forslag om forskriftsendring oversendt Helse- og omsorgsdepartementet

Trafikkforum sendte 30. april en henvendelse til samferdselsdepartementet med forslag om å endre covid-19-forskriften for å oppnå en regulering som er entydig og konsistent, og som er i samsvar med trafikkskolenes reelle virksomhet og smitterisiko.

10. mai ble en ny henvendelse sendt til samferdselsdepartementet, denne gangen i samarbeid med Abelia, som er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter, ATL og NAF.

Ønsker endring i covid-19-forskriften

Samferdselsdepartementet har i en tilbakemelding til organisasjonene i dag meddelt at forslaget blir videresendt til Helse- og omsorgsdepartementet:  

«Samferdselsdepartementet deler organisasjonenes vurdering av at covid-19-forskriften ikke i tilstrekkelig grad er tilpasset trafikkskolenes virksomhet. For å sikre at føreropplæringen kan gjennomføres, vil det være hensiktsmessig at undervisning ved trafikkskolene reguleres entydig og konsistent.

Samferdselsdepartementet ber om at Helse- og omsorgsdepartementet gjør en egen vurdering av om smitterisikoen ved undervisning for trafikkskoler skiller seg fra undervisning ved andre utdanningsinstitusjoner. Vi ber videre om at HOD vurderer endringene i forskriften som er foreslått av organisasjonene».

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Endringer i smittevernsnivået for praktiske førerprøver per 10.mai:

Positive endringer:

Egersund og Stavanger trafikkstasjoner går tilbake til gult smittevernsnivå for praktiske førerprøver i alle klasser.

Oppsummert:

Det gjennomføres ikke praktiske førerprøver(Rødt nivå) på Traktor på Risløkka, Billingstad og Drammen trafikkstasjoner.

Det er 8 prøvesteder som fortsatt har skjerpet smittevern på oransje nivå:

Risløkka(Oslo),Billingstad, Drammen, Tønsberg, Larvik, Skien, Bergen og Ålesund.

De øvrige prøvestedene  i landet har gult smittevernsnivå.

MC-prøvene gjennomføres på gult smittevernsnivå alle steder.

Fortsatt skal alle bestillinger av praktiske førerprøver skje via trafikkskolene.   

Statens vegvesen opprettholder dette kravet for å sikre at førerprøvene som bestilles benyttes av kandidater som er i et planlagt opplæringsløp ved trafikkskole.

Dette vil bidra til å redusere endringer og avlysninger i planlagte førerprøver, og sikre høyere gjennomføring og raskere tilgang til praktisk førerprøve for alle. Samtidig vil dette sikre at kandidatene i størst mulig grad er klare til praktisk førerprøve.

Dette vil igjen bidra til en høy beståttprosent, og at vi får gjennom flest mulig kandidater.   For at trafikkskolene skal kunne bestille førerprøver, må kandidaten på forhånd ha gitt trafikkskolen fullmakt på vegvesen.no/dinside.    

I tråd med nasjonale råd for reiseaktivitet, vil fremdeles kandidater som bor i områder med strenge smitterestriksjoner kunne bli avvist til praktisk førerprøve i områder uten lokal tilknytning. Smittesituasjonen endrer seg raskt, avvisninger på kort varsel vil derfor fremdeles kunne forekomme i situasjoner hvor tidligere anmodning om lokal tilhørighet ikke er etterkommet. Tiltaket om avvisning ble innført f.o.m. 29. mars, og vil gjelde frem til det kommer nye føringer fra myndighetene

Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve. 

Anmodningen gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver.   

Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel. 

Les mer her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Ønsker endring i covid-19-forskriften

Mange trafikkskoler opplever daglig problemer fordi trafikkskolenes egenart og særegne behov ikke er hensynstatt i utformingen av covid-19-forskriften.

Dette gjelder først og fremst de områdene som til enhver tid er underlagt strengere smitteverntiltak iht covid-19-forskriften kapittel 5a, 5b og 5c, og de områdene som er underlagt strengere lokale tiltak.

Men også nasjonale tiltak hemmes av mangelfulle bestemmelser med hensyn til trafikkskolenes virksomhet. Ett problem er at trafikkskolene ikke har egne bestemmelser å forholde seg til, men i stedet blir underlagt samme tiltak som bl.a. frisører, et annet problem er at ordinær undervisning som ledd i den helhetlige føreropplæringen blir definert som arrangement.

Lav reell smitterisiko ved trafikkskolene

Covid-19-forskriften tar i liten grad hensyn til den reelle smitterisikoen i føreropplæringen. Det har vært svært lite smitte knyttet til føreropplæringen, og det lave antallet kontakter kan sammen med gode rutiner være med på å forklare dette. Mens en lærer i videregående skole ofte treffer 150 elever i løpet av en uke, er 150 elever langt over det antallet elever en trafikklærer vanligvis treffer i løpet av et helt år.
En trafikklærer har til sammenligning i gjennomsnitt 50 – 60 elever i løpet av et helt år, og treffer i gjennomsnitt 8 – 16 elever i løpet av en uke. Under covid-19-pandemien har de aller fleste trafikkskoler dessuten etablert rutiner som begrenser dette antallet mest mulig.

Midlertidig forskrift

Egne fagmyndigheter har forsøkt å ta grep for at det skal være mulig å gjennomføre føreropplæringen innenfor reguleringene gitt i covid-19-forskriften, men det er likevel deler av føreropplæringen som ikke kan gjennomføres, og som fører til uønskede og unødige barrierer i den helhetlige føreropplæringen. Statens vegvesen har forsøkt å finne løsninger ved å vedta forskrift om midlertidige unntak, men likevel finnes det fortsatt en del uløste utfordringer i skjæringspunktet mellom forskrift om midlertidige unntak for gjennomføring av trafikkopplæring og øvingskjøring (ekstraordinære tiltak i forbindelse med covid-19) og covid-19-forskriften.

Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp

Den midlertidige forskriften åpner for at delene 1-4 i trafikalt grunnkurs kan gjennomføres digitalt, og at dette gir rett til å øvelseskjøre frem til 31. oktober 2021. Dette løser imidlertid ikke problemet for de som ønsker å avlegge avsluttende førerprøve i perioden frem til 31. oktober. For å avlegge avsluttende førerprøve må delene 5 og 6 være gjennomført, og løsning på dette finnes ikke.

Kurs i sikring og merking av last – klassene B kode 96, BE, D1E, DE og T

Kurs i sikring og merking av last er så langt vi kan se ikke å anse som enkeltstående arrangement, men er en del av den helhetlige praktiske føreropplæringen i de aktuelle klassene. Dermed skal det i prinsippet være mulig å gjennomføre kurs i sikring og merking av last iht covid-19-forskriften. Forskriften er imidlertid uklar, siden det på den ene siden bare henvises til å følge smitteverntiltak ved bransjer som ikke på noen måter er sammenlignbare (covid-19-forskriften § 15 jf 15a), og det samtidig hevdes fra helsemyndighetenes side at trafikkskolene likevel skal forholde seg til forbud mot arrangement jf covid-19-forskriften kapittel 5. Samtidig er også definisjonen på et arrangement uklart, særlig når gjennomføringen ikke er et enkeltstående arrangement, men et ledd i et helhetlig opplæringsforløp.

Kurs i ulykkesberedskap – klassene C1, C, D1 og Kurs i sikring av last – klassene C1 og C

Kurs i ulykkesberedskap – klassene C1, C, D1 og D samt kurs i sikring av last – klassene C1 og C er heller ikke enkeltstående arrangement, men deler av den helhetlige føreropplæringen i de aktuelle klassene. I tillegg er det på sin plass å påpeke at det her er snakk om utdanning til samfunnskritiske yrker hvor mangelen på arbeidstakere er prekær.

Sikkerhetskurs på vei

Sikkerhetskurs på vei er ikke enkeltstående arrangement, men deler av den helhetlige praktiske føreropplæringen. Selv om det i klasse B er tillatt med digital undervisning iht Forskrift om midlertidig unntak for gjennomføring av trafikkopplæring og øvingskjøring § 5, er det også på dette området ulogisk og inkonsistent at det stilles spørsmål ved om dette kan gjennomføres iht covid-19-forskriften kapittel 5.

Det er for det første åpenbart at dette ikke er å anse som enkeltstående arrangement, men derimot er deler av den helhetlige praktiske føreropplæringen, men det er dessuten ulogisk og inkonsistent om dette ikke kan gjennomføres med et begrenset antall deltagere, dersom man f.eks. ser dette i sammenheng med covid-19-forskriften § 17b bokstav c som sier at det er tillatt å samle inntil 5 personer i forbindelse med digitale arrangement.

Sikkerhetskurs på bane – klasse B

Sikkerhetskurs på bane er ikke enkeltstående arrangement, men en del av den helhetlige praktiske føreropplæringen i klasse B. Selv om det iht Forskrift om midlertidig unntak for gjennomføring av trafikkopplæring og øvingskjøring § 4 er foretatt endringer som gjør det mulig å gjennomføre sikkerhetskurs på bane, er det ulogisk at dette ikke kan gjennomføres som normalt med et begrenset antall deltagere.

Endringer for høyere utdanning

Nylige endringer i covid-19-forskriftens bestemmelser om høyere utdanning (covid-19-forskriften §§ 16f, 17e og 18d) aktualiserer på nytt de urimelige konsekvensene det gir for føreropplæringen at det ikke er entydig og konsistent hvordan de ulike delene av føreropplæringen er regulert i covid-19-forskriften.
De hensynene som tas i høyere utdanning når det «er avgjørende for studenter som er avhengig av forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt, [og] det er nødvendig for å opprettholde progresjonen i studiet», må også kunne tas for å opprettholde progresjonen i og for å kunne fullføre føreropplæringen.

Initiativ til endring

Trafikkforum har nå tatt initiativ til at covid-19-forskriften blir endret slik at bestemmelsene i covid-19-forskriften i større grad er i samsvar med føreropplæringens egenart og den reelle smitterisikoen. Disse forslagene er allerede oversendt samferdselsdepartementet, og vil nå også bli sendt til helsemyndighetene. For å lykkes med dette har vi samarbeidet tett med Abelia, som er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter. Før oversendelse til helsemyndighetene har det dessuten vært viktig å samle støtte fra flest mulig, slik at det er en samlet bransje som stiller seg bak forslagene. Forslaget har dermed støtte fra Norges Trafikkskoleforbund (ATL) og NAF, i tillegg til Trafikkforum og Abelia.
De konkrete endringene som foreslås kan oppsummeres som følger:

1. Trafikkskolene må defineres klart og entydig

Det mest naturlige er at trafikkskolene blir tilføyd listen over opplærings- og utdanningsvirksomhet i § 12a, under ny bokstav j: trafikkskoler. Dermed vil føreropplæring være tillatt når øvrig undervisning er tillatt.

2. Unntak på linje med høyere utdanning (i områder med høyere smitteverntiltak)

Føreropplæring som er nødvendig for å kunne gjennomføre føreropplæringen i den aktuelle klassen og å avlegge avsluttende prøve må kunne gjennomføres på samme måte som i § 17e; dvs at «Ordinær undervisning i mindre grupper på inntil 10 personer er tillatt»
Forslag til nytt ledd i covid-19-forskriften § 17e: Godkjente trafikkskoler kan gjøre unntak fra kravet i første ledd, dersom undervisning ved trafikkskolen som ikke kan gjennomføres digitalt er nødvendig for å kunne gjennomføre og fullføre føreropplæringen i den aktuelle klassen iht kravene i trafikkopplæringsforskriften og der det er nødvendig for å opprettholde progresjonen i opplæringen. Ordinær undervisning i mindre grupper på inntil 10 personer er tillatt.

3. Bedre definisjon av arrangement

Dersom det ikke lykkes å få på plass egne bestemmelser om undervisning ved trafikkskoler, vil vi be om at undervisning ved trafikkskoler blir listet opp som en type arrangement som er tillatt med inntil 24 personer.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Kjære deg som skal ta førerkort

 • Synes du at du må vente lenge på oppkjøring?
 • Synes du det er irriterende når kjøreopplæringen din kanskje må flyttes litt på?
 • Får du ikke alltid booket deg inn på kjøretime «neste uke»?
 • Lurer du på hvorfor trafikkskolen ikke bare kan «fikse det» når du blir satt i karantene og trenger å få flyttet opplæringen din bare bittelitt?
 • Lurer du på hvorfor trafikklæreren din ikke bare kan ringe noen kjente og fikse dato for teoriprøve siden det «aldri» er noe ledig?

Hør her

I den tiden vi nå står i, er det viktig å huske på dette:

 • Trafikklæreren din og de som jobber på trafikkskolen er like fortvilet som deg
 • Det er ikke de som bestemmer når du får tid for teori eller oppkjøring
 • De får ikke gjort noe med karanteneregler eller lokale og nasjonale smittevernregler
 • Det er ikke trafikklærerens eller trafikkskolens skyld at det stadig blir lokale og nasjonale endringer som igjen kan føre til endringer for deg som elev

Trafikkforum ønsker å anerkjenne den flotte jobben som legges ned hver eneste dag av våre medlemmer, og som står på hver dag for at elevene skal få god opplæring, bli trygge trafikanter og få førerkort.

Denne teksten er delt på Trafikkforums facebook-side, og kan fint deles videre derfra:

Teksten kan også skrives ut i .pdf om ønskelig:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Endringer i smittevernsnivået for praktiske førerprøver per 6.mai:

Positive endringer:

Lillestrøm går tilbake på gult smittevernsnivå for alle førerkortklasser unntatt Traktor som går fra rødt til oransje.

De øvrige prøvestedene ligger stabilt på samme nivå som de hadde mandag 3.mai.

Oppsummert:

Det gjennomføres ikke praktiske førerprøver på Traktor på Risløkka, Billingstad og Drammen trafikkstasjoner(rødt smittevernsnivå)

Det er 10 prøvesteder som fortsatt har skjerpet smittevernsnivå på oransje nivå:

Risløkka(Oslo), Billingstad, Drammen, Tønsberg, Larvik, Skien, Egersund, Stavanger, Bergen og Ålesund.

De øvrige prøvestedene  i landet har gult smittevernsnivå.

MC -prøvene  gjennomføres på gult nivå alle steder.

Fortsatt skal alle bestillinger av praktiske førerprøver skje via trafikkskolene.   

Statens vegvesen opprettholder dette kravet for å sikre at førerprøvene som bestilles benyttes av kandidater som er i et planlagt opplæringsløp ved trafikkskole. Dette vil bidra til å redusere endringer og avlysninger i planlagte førerprøver, og sikre høyere gjennomføring og raskere tilgang til praktisk førerprøve for alle. Samtidig vil dette sikre at kandidatene i størst mulig grad er klare til praktisk førerprøve. Dette vil igjen bidra til en høy beståttprosent, og at vi får gjennom flest mulig kandidater.  

For at trafikkskolene skal kunne bestille førerprøver, må kandidaten på forhånd ha gitt trafikkskolen fullmakt på vegvesen.no/dinside.    

I tråd med nasjonale råd for reiseaktivitet, vil fremdeles kandidater som bor i områder med strenge smitterestriksjoner kunne bli avvist til praktisk førerprøve i områder uten lokal tilknytning. Smittesituasjonen endrer seg raskt, avvisninger på kort varsel vil derfor fremdeles kunne forekomme i situasjoner hvor tidligere anmodning om lokal tilhørighet ikke er etterkommet. Tiltaket om avvisning ble innført f.o.m. 29. mars, og vil gjelde frem til det kommer nye føringer fra myndighetene

Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve. 

Anmodningen gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver.   

Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel. 

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Endringer i smittevernsnivået for praktiske førerprøver per 3.mai:

Positive endringer:

Hønefoss og Kongsberg er tilbake på gult smittevernnivå  på alle  praktiske føreprøver unntatt  Traktor som har oransje.

Det gjennomføres fortsatt ikke praktiske førerprøver på Traktor (rødt smittevernsnivå) på disse 4 prøvestedene:

Risløkka, Lillestrøm, Billingstad og Drammen

MC -prøver gjennomføres på gult smittevernsnivå alle steder.

Oppsummert: 12 prøvesteder har fortsatt skjerpet smittevern på oransje nivå per 3.mai (gult på MC)

Risløkka(Oslo),  Lillestrøm, Billingstad, Drammen, Tønsberg, Larvik, Skien, Egersund, Stavanger, Bergen, Ålesund og Steinkjer.

 • I tråd med nasjonale råd for reiseaktivitet, vil fremdeles kandidater som bor i områder med strenge smitterestriksjoner kunne bli avvist til praktisk førerprøve i områder uten lokal tilknytning. Smittesituasjonen endrer seg raskt, avvisninger på kort varsel vil derfor fremdeles kunne forekomme i situasjoner hvor tidligere anmodning om lokal tilhørighet ikke er etterkommet. Tiltaket om avvisning ble innført f.o.m. 29. mars, og vil gjelde frem til det kommer nye føringer fra myndighetene.  
 • Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve. 

Anmodningen gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver.   

 • Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel. 

NB! Grunnet ferieavvikling vil det fremover oppleves en midlertidig nedgang i antall førerprøver som blir lagt ut.

Der man finner det hensiktsmessig, vil man legge ut førerprøver for flere uker samtidig. Dette vil det i så tilfelle bli gitt beskjed om lokalt.

Les mer her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Endringer i smittevernsnivået for praktiske førerprøver per 26.april:

Positive endringer:

Brønnøysund, Hafslund, Moss, Mysen og Drøbak er tilbake på gult smittevernsnivå.

Negative endringer:

Ålesund er tilbake på oransje smittevernsnivå.

Det gjennomføres fortsatt ikke praktiske førerprøver på Traktor( rødt smittevernsnivå) på disse 4 prøvestedene:

Risløkka, Lillestrøm, Billingstad, Drammen

Oppsummert: 14 prøvesteder har skjerpet smittevern på oransje smittevernsnivå per 26.april:

Risløkka(Oslo), Lillestrøm, Billingstad, Hønefoss, Kongsberg, Drammen, Tønsberg, Larvik, Skien,

Egersund, Stavanger, Bergen/Åsane, Ålesund og Steinkjer.

De øvrige prøvestedene i landet er på gult smittevernsnivå

Det er viktig at trafikkskolene formidler følgende til førerprøvekandidatene:

 • Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel.
 • Kandidater som bor i områder med strenge smitterestriksjoner kan ikke ta oppkjøring eller teoriprøve utenfor området der de bor. (Se  Informasjonsbrevet for ytterligere informasjon)
 • Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve*

*gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver.

Se vedlagte informasjonsbrev for detaljer om smittevernsnivå, prøvesteder og annen viktig informasjon.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Endringer i smittevernsnivået for praktiske førerprøver per 21.april

På grunn av en misforståelse ble det angitt feil smittevernsnivå(skal være oransje /ikke gult) på praktiske førerprøver Traktor i forrige oppdatering.

Dette endret nå:

Følgende tilbake på oransje smittevernsnivå:

Kongsberg, Hønefoss, Skien, Tønsberg, Mysen og Drøbak

Positive endringer:

Kongsvinger og Odda er tilbake på gult smittevernsnivå

Alle MC-prøver er lagt på gult nivå.

Husk avstand på 2 meter. Prøvene gjennomføres med 2 sykler

Negative endringer:

Bergen er tilbake på oransje smittevernsnivå

Følgende  6 prøvesteder gjennomfører fortsatt ikke praktiske førerprøver Traktor (Rødt smittevernsnivå):

Hafslund, Moss, Risløkka, Lillestrøm, Billingstad og  Drammen

Oppsummert : 18 prøvesteder har fortsatt skjerpet smittevernsnivå (oransje)

Hafslund, Moss, Mysen, Drøbak, Risløkka, Lillestrøm, Billingstad, Hønefoss, Kongsberg, Drammen, Tønsberg, Larvik, Skien, Egersund, Stavanger, Bergen, Steinkjer og Brønnøysund.

De øvrige prøvestedene i landet er på gult smittevernsnivå.

Det er viktig at trafikkskolene formidler følgende til førerprøvekandidatene:

 • Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel.
 • Kandidater som bor i områder med strenge smitterestriksjoner kan ikke ta oppkjøring eller teoriprøve utenfor området der de bor. (Se  Informasjonsbrevet for ytterligere informasjon)
 • Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve*

*gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver.

Les mer her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Endringer i smittevernsnivået for praktiske førerprøver per 21.april

Positive endringer:

Kongsvinger og Odda er tilbake på gult smittevernsnivå

For praktiske prøver Traktor er følgende tilbake på gult smittevernsnivå:

Kongsberg, Hønefoss, Skien, Tønsberg, Mysen og Drøbak

Alle MC-prøver er lagt på gult nivå.

Husk avstand på 2 meter. Prøvene gjennomføres med 2 sykler

Negative endringer:

Bergen er tilbake på oransje smittevernsnivå

Følgende  6 prøvesteder gjennomfører fortsatt ikke praktiske førerprøver Traktor (Rødt smittevernsnivå):

Hafslund, Moss, Risløkka, Lillestrøm, Billingstad og  Drammen

Oppsummert : 18 prøvesteder har fortsatt skjerpet smittevernsnivå for kl. B /BE:

Hafslund, Moss, Mysen, Drøbak, Risløkka, Lillestrøm, Billingstad, Hønefoss, Kongsberg, Drammen, Tønsberg, Larvik, Skien, Egersund, Stavanger, Bergen, Steinkjer og Brønnøysund.

De øvrige prøvestedene i landet er på gult smittevernsnivå.

Det er viktig at trafikkskolene formidler følgende til førerprøvekandidatene:

 • Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel.
 • Kandidater som bor i områder med strenge smitterestriksjoner kan ikke ta oppkjøring eller teoriprøve utenfor området der de bor. (Se  Informasjonsbrevet for ytterligere informasjon)
 • Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve*

*gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver.

Les mer her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Endringer i smittevernsnivået for praktiske førerprøver per 19.april

Positive endringer:

Elverum, Hamar, Haugesund, Stord, Odda, Norheimsund og Voss er tilbake på gult smittevernsnivå.

Negative endringer:

Bergen, Egersund og Stavanger er nå på oransje smittevernsnivå.

Det gjennomføres fortsatt ikke praktiske førerprøver på Traktor(rødt smittevernsnivå) på disse 12 prøvestedene:

Hafslund, Moss, Mysen, Drøbak, Risløkka, Lillestrøm, Billingstad, Hønefoss, Kongsberg, Drammen, Tønsberg og Skien.

Oppsummert: 19 prøvesteder har skjerpet smittevernsnivå på oransje nivå per 19.april:

Bergen, Brønnøysund, Steinkjer, Stavanger, Egersund, Skien, Larvik, Tønsberg, Drammen, Kongsberg, Hønefoss, Billingstad,

Kongsvinger, Lillestrøm, Risløkka, Drøbak, Mysen, Moss og Hafslund.

De øvrige prøvestedene i landet er på gult smittevernsnivå.

Det er viktig at trafikkskolene formidler følgende til førerprøvekandidatene:

 • Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel.
 • Kandidater som bor i områder med strenge smitterestriksjoner kan ikke ta oppkjøring eller teoriprøve utenfor området der de bor. (Se  Informasjonsbrevet for ytterligere informasjon)
 • Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve*

*gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver.

Les mer her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

20 personer på kurs

Det er nå anledning til å ha 20 personer på kurs de fleste steder i landet, dersom alle har faste tilviste plasser. Uten faste plasser er det anledning til å ha inntil 10 personer på kurs.

Det har vært mye fokus på såkalt røde kommuner de siste dagene, og særlig røde kommuner i Oslo og Viken.

Mange har naturlig nok lurt på hva som gjelder i de områdene i landet som ikke er underlagt særlige restriksjoner pga høyt smittetrykk.

Covid-19-forskriften §§ 13 og 13a sier at arrangement kan gjennomføres med inntil 20 personer når alle sitter på faste tilviste plasser. Uten faste plasser kan det maksimalt være 10 personer innendørs.

Selv med definisjonen «arrangement» hengende over oss, er det altså tillatt med inntil 20 personer innendørs på faste tilviste plasser i mesteparten av landet.

Det er selvfølgelig fortsatt viktig å overholde krav til avstand, og ellers forholde seg til både lokale og nasjonale regler og anbefalinger.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Statsforvalteren gjør helomvending

Statsforvalteren i Oslo og Viken trekker tilbake sin uttalelse om undervisning ved trafikkskolene som ble referert av Trafikkforum i går.

Statsforvalteren skriver i en e-post at de er gjort kjent med at Helsedirektoratet har uttalt seg om problemstillingen og tolket bestemmelsene annerledes:

«Statsforvalteren viser til henvendelser vedr. kjøreskoler og covid-19-skolen fra Vestby kommune, Frogn kommune og Trafikkforum som vi besvarte per e-post henholdsvis 23. mars, 13. april og 14. april 2021. Statsforvalteren la i vår tolkning til grunn at undervisning på kjøreskoler ikke var å regne som et arrangement etter forskriftens § 13.

Vi er nå gjort kjent med at Helsedirektoratet, i en e-post datert 11. mars 2021, har uttalt seg om problemstillingen og tolket bestemmelsene annerledes. Se lenke til Helsedirektoratets uttalelse som er å finne på Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund sin hjemmeside: https://www.atl.no/images/Svar_Hdir.pdf. Helsedirektoratet skriver blant annet:

«Trafikkskolenes en-til-en virksomhet er særskilt regulert i covid-19-forskriften § 15a, men i den grad det drives kurs, seminarer o.l. må trafikkskolene – i likhet med alle andre næringsdrivende som avholder kurs, seminarer o.l. med eksterne deltakere – forholde seg til arrangementsbestemmelsene i covid-19-forskriften §§ 13 flg., herunder antallsbegrensningene.»

Statsforvalteren i Oslo og Viken legger etter dette til grunn Helsedirektoratets tolkning, slik at det blir en lik praktisering av bestemmelsene. For de kommunene som omfattes av kapittel 5A eller 5B i forskriften, vil det dermed ikke være tillatt å holde kurs, seminarer o.l. med eksterne deltakere, jf. §§ 16c. og 17b. Begge bestemmelsene tillater imidlertid «digitale arrangementer med maksimalt fem personer tilstede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell». Trafikkskolenes én-til-én-virksomhet vil være tillatt så lenge den drives smittevernfaglig forsvarlig, jf. § 15a.»

Dette føyer seg fint inn i rekken av motstridende opplysninger fra ulike myndigheter som bransjen har vært nødt til å forholde seg til.

Trafikkforum beklager dette, men vil fortsette å arbeide for konsistente og forutsigbare regler som ivaretar bransjens behov.

Oppdatering: ATL bekrefter både på sin egen nettside og på sosiale medier at Statsforvalteren har snudd som følge av at ATL har tatt fatt i saken.

Skjermdump fra ATL-Info på Facebook

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

– Trafikkundervisning ikke «arrangement»

– Undervisning på trafikkskoler skal ikke regnes som arrangement.

Det er statsforvalteren i Oslo og Viken som fastslår dette i et brev til Vestby kommune.

Det har i lengre tid hersket usikkerhet med hensyn til hvordan trafikkskolene skal forholde seg til covid-19-forskriften. Noen har hevdet at det bare er covid-19-forskriften §§ 15 og 15a som er relevant for trafikkskolene, noen har hevdet at covid-19-forskriften kapittel 4 om Opplærings- og utdanningsvirksomhet kommer til anvendelse, og mange har ment at covid-19-forskriften kapittel 5 om arrangement har vært styrende.

Det som utvilsomt har vært utfordrende helt siden mars 2020, er svært mangelfulle og/eller uklare bestemmelser, slik at det har vært vanskelig å være helt sikker på hva man skal forholde seg til.

Dette har også ført til at det har vært vanskelig å gi gode råd. Vi har likevel vært trygge på å kunne si at alt som åpenbart er en del av den praktiske føreropplæringen ikke kan skilles ut som et «arrangement», og at det derfor kan gjennomføres iht covid-19-forskriften §§ 15 og 15a.

Vi har derimot ikke tatt sjansen på å gi råd om å gjennomføre de ulike grunnkursene, siden en uriktig vurdering her i verste fall kunne fått betydelige konsekvenser. I stedet for å utfordre covid-19-forskriften med finjuridiske tolkninger har vi derfor prioritert å be om midlertidig forskrift for å kunne gjennomføre digital undervisning.

Vi har imidlertid registrert at manglende avklaringer fra myndighetene har ført til ulik praksis. Det at trafikkskolene i stor grad har vært overlatt til seg selv med hensyn til å tolke forskriften, har dermed ført til ulike konkurransevilkår. Dette er uheldig.

Nå har det imidlertid kommet en uttalelse fra statsforvalteren i Oslo og Viken, som da ihvertfall får betydning for trafikkskolene i nettopp Oslo og Viken.

Ved å ha bedt om innsyn i offentlige dokumenter kan vi dermed dokumentere at trafikkskoler i Viken kan gjennomføre undervisning ved trafikkskolene «så lenge det drives smittevernfaglig forsvarlig».

Uttalelsen fra statsforvalteren i Oslo og Viken er som følger:

Det følger av forskriften §13 første ledd bokstav c at «seminarer, konferanser, kurs, medlemsmøter og andre faglige sammenkomster, inkludert bespisning uten servering av alkohol, men ikke møter eller sammenkomster som ledd i ordinært arbeid eller undervisning på skole eller universitet» skal regnes som arrangement. Etter vår oppfatning faller undervisning på trafikkskoler innunder hva som må regnes som  undervisning på skole, dvs. at slik undervisning ikke skal regnes som et arrangement. Denne forståelsen støttes også av bestemmelsen i § 15a. som uttrykkelig sier at kjøreskoler og annen føreropplæring kan holde åpnet så lenge det drives smittevernfaglig forsvarlig, dvs. at virksomhetene etterlever kravene i § 15.

Statsforvalteren er regjeringens øverste representant i Oslo og Viken. Vi legger derfor til grunn at denne tolkningen, i det minste i Oslo og Viken, vil ha betydning for forståelsen av covid-19-forskriften slik den er utformet, og at trafikkskolene i Oslo og Viken vil kunne gjennomføre undervisning så lenge det drives smittevernfaglig forsvarlig.

Så lenge den midlertidige forskriften er gjeldende betyr dette i praksis at trafikkskolene kan velge å gjennomføre undervisningen som normalt så lenge det drives smittevernfaglig forsvarlig, eller digitalt iht den midlertidige forskriften.

Det er selvsagt fortsatt en forutsetning at alle forholder seg til både nasjonale og lokale pålegg og anbefalinger.

Det aktuelle dokumentet kan lastes ned her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Endringer i smittevernsnivået for praktiske førerprøver per 13.april

Positive endringer:

Gjøvik, Gol Sambruk og Ålesund er tilbake på gult smittevernsnivå

Negative endringer:

Brønnøysund er nå på oransje smittevernsnivå

Det gjennomføres fortsatt ikke praktiske førerprøver på Traktor(rødt smittevernsnivå) på disse 13 prøvestedene:

Hafslund, Moss, Mysen, Drøbak, Risløkka, Lillestrøm, Billingstad, Hønefoss, Kongsberg, Drammen

Tønsberg, Skien og Haugesund.

Oppsummert: 24 prøvesteder har skjerpet smittevernsnivå på oransje nivå per 13.april:

Hafslund, Moss, Mysen, Drøbak, Risløkka, Lillestrøm, Kongsvinger, Elverum, Hamar, Billingstad, Hønefoss, Kongsberg, Drammen, Tønsberg, Larvik, Skien,

Haugesund, Stord, Odda, Bergen/Åsane, Norheimsund, Voss, Steinkjer og Brønnøysund.

De øvrige prøvestedene i landet er på gult smittevernsnivå.  

Det er viktig at trafikkskolene formidler følgende til førerprøvekandidatene:

 • Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel.
 • Kandidater som bor i områder med strenge smitterestriksjoner kan ikke ta oppkjøring eller teoriprøve utenfor området der de bor. (Se  Informasjonsbrevet for ytterligere informasjon)
 • Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve.

Anmodningen gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver.

Se vedlagte informasjonsbrev for detaljer om smittevernsnivå, prøvesteder og annen viktig informasjon.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Endringer i smittevernsnivået for praktiske førerprøver per 8.april

Positive endringer:

Oppdal, Fauske og Bodø tilbake på gult smittevernsnivå.

Negative endringer:

Voss, Odda, Norheimsund og Steinkjer er nå på oransje smittevernsnivå.

Det gjennomføres fortsatt ikke praktiske førerprøver på Traktor(rødt smittevernsnivå) på disse 14 prøvestedene:

Hafslund, Moss, Mysen, Drøbak, Risløkka, Lillestrøm, Billingstad, Gol Sambruk, Hønefoss, Kongsberg, Drammen, Tønsberg, Skien og Haugesund.

Oppsummert: 26 prøvesteder har skjerpet smittevern på  oransje nivå per 8.april:

Hafslund, Moss, Mysen, Drøbak, Risløkka, Lillestrøm, Kongsvinger, Elverum, Hamar, Gjøvik, Billingstad, Gol Sambruk,

Hønefoss, Kongsberg, Drammen, Tønsberg, Larvik, Skien, Haugesund, Stord, Odda, Bergen, Norheimsund, Voss,

Ålesund og Steinkjer.

Det er viktig at trafikkskolene formidler følgende til førerprøvekandidatene:

 • Kandidater som bor i områder med strenge smitterestriksjoner kan ikke ta oppkjøring eller teoriprøve utenfor området der de bor. Disse vil bli avvist ved andre trafikkstasjoner
 • Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel

Se vedlagte informasjonsbrev for detaljer om smittevernsnivå, prøvesteder og annen viktig informasjon.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Presentasjon for 3.10 tilgjengelig i TABS

Ved de øvingsbanene som er rammet av strenge restriksjoner hvor kurs og arrangement ikke er tillatt, har NAF øvingsbaner åpnet opp for en til en undervisning. Dette på bakgrunn av den nye midlertidige forskriften som nå har tredd i kraft. Om Sikkerhetskurs på bane står det: Dersom smittevernreglane ikkje tillèt undervisning i klasserom, kan innleiing og avslutning gjennomførast i køyretøyet på området til øvingsbanen.

Presentasjonen som Fagråd 3.10 har utarbeidet og som du normalt finner i undervisningsrommet på NAF-banen er nå gjort tilgjengelig i TABS. Samsvarer den med din trafikkskoles undervisningsplan bør denne brukes ved innledning og avslutning i bilen.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Strengere smittevern på trafikkstasjonene

På grunn av økt koronasmitte over hele landet, innfører Statens vegvesen strenge begrensninger for oppkjøringer og teoriprøver. [24.03.2021]

Kandidater som bor i områder med strenge smitterestriksjoner kan ikke ta prøven utenfor området der de bor, og vil bli avvist ved andre trafikkstasjoner.

– Statens vegvesen ønsker å tilby oppkjøringer og teoriprøver så langt det er forsvarlig. For at vi skal kunne holde åpent, må vi gjøre det vi kan for å forhindre spredning av smitte. Hvis vi får et smitteutbrudd på en trafikkstasjon, kan det føre til at hele trafikkstasjonen blir stengt i lang tid fordi ansatte blir syke eller havner i karantene, sier Bodil Rønning Dreyer i Statens vegvesen.

Kandidater som får avlyst sin oppkjøring eller teoriprøve vil få direkte beskjed av Statens vegvesen. Statens vegvesen vil så langt det er mulig prioritere kandidater som får timen sin strøket, men noen vil dessverre oppleve lenger ventetid med disse strenge smitteverntiltakene.

– Vi skjønner at det er mange som vil ta teoriprøven og oppkjøring så fort som mulig og at det kan være fristende å se seg om etter muligheter lenger unna. Men vi håper på forståelse for den situasjonen vi nå står i, og at vi alle må gjøre det vi kan for å bidra til at smitten sprer seg minst mulig, sier Dreyer.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Endringer i smittevernsnivået for praktiske førerprøver siden forrige informasjonsbrev 22.mars

Praktiske førerprøver på Gjøvik, Hamar og Elverum trafikkstasjoner har fått oransje smittevernsnivå per 23.3.

Harstad trafikkstasjon går tilbake  fra oransje- til gult smittevernsnivå fra mandag 29.mars.

Det gjennomføres ikke praktiske førerprøver for Traktor på disse 14 prøvestedene (rødt smittevernsnivå):

 • Hafslund, Moss, Mysen, Drøbak ,Risløkka ,Lillestrøm, Billingstad, Gol Sambruk, Hønefoss, Kongsberg,

Drammen, Tønsberg ,Skien og Bodø.

Oppsummert: 29 prøvesteder/trafikkstasjoner har skjerpet smittevern på oransje nivå per 24.mars:

Gjøvik, Hamar, Elverum, Kongsvinger, Lillestrøm, Hafslund, Moss, Mysen, Drøbak, Risløkka(Oslo), Billingstad, Gol Sambruk,

Hønefoss, Kongsberg, Drammen, Tønsberg, Larvik ,Skien, Kristiansand, Mandal, Flekkefjord, Haugesund, Stord, Bergen,

Ålesund, Oppdal, Fauske, Bodø og ( x)Harstad ( x=t.o.m. 28.3.)

De øvrige prøvestedene/trafikkstasjonene i landet har gult smittevernsnivå

Strengere smittevern på trafikkstasjonene

Viser til vår pressemelding av 24.3

Les mer her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Naf åpner stengte øvingsbaner

Den midlertidige forskriften som trådte i kraft i går inneholdt også midlertidige unntak for gjennomføring av sikkerhetskurs på bane i områder hvor sikkerhetskurs på bane ikke kan gjennomføres som normalt pga smittevernhensyn.

Unntakene for gjennomføring av sikkerhetskurs på bane som er gitt i den midlertidige forskriften er som følger:

§ 4.Tilpassinger ved innledning og avslutning av sikkerhetskurs på bane

Når det er nødvendig på grunn av det som er fastsatt om antall personer og avstander i gjeldende smittevernregler, kan innledning og avslutning av sikkerhetskurs på bane, jf. trafikkopplæringsforskriften § 11-6 første ledd og § 28-1 tredje ledd, gjennomføres med færre lærere til stede. Dersom smittevernreglene ikke tillater undervisning i klasserom, kan innledning og avslutning av sikkerhetskurs på bane gjennomføres i kjøretøyet på området til øvingsbanen.

Forskrift om midlertidig unntak for gjennomføring av trafikkopplæring og øvingskjøring (ekstraordinære tiltak i forbindelse med covid-19)

På bakgrunn av dette har NAF tilpasset gjennomføringen av sikkerhetskurs på bane ved de aktuelle øvingsbanene. Det er selvfølgelig viktig å ivareta både smittevernhensyn og intensjonen i trafikkopplæringsforskriften, samtidig som det er en utfordring å balansere ulike hensyn innenfor både covid-19-forskriften, trafikkopplæringsforskriften og den midlertidige forskriften, og samtidig ivareta behovene for å holde seg noenlunde innenfor ordinær tidsramme for trafikkskolene, trafikklærerne og elevene. NAF har klart å balansere de ulike behovene på en god måte når de nå åpner de stengte øvingsbanene fra og med torsdag.

Gjennomføringen av sikkerhetskurs på bane i områder med tiltaksnivå 5a blir som følger:

NAF gjenåpner øvingsbanene i Viken, Oslo, Holmestrand, Skien og Tysvær med virkning fra torsdag 25. mars. Det åpnes kun for en-elevs puljer. Med henvisning til «Forskrift om midlertidig unntak for gjennomføring av trafikkopplæring og øvingskjøring (ekstraordinære tiltak i forbindelse med covid-19)» skal innledning og avslutning av sikkerhetskurs på bane gjennomføres i kjøretøyet på området til øvingsbanen der hvor tiltaksnivå 5a er gjort gjeldende. Sikkerhetshallen vil her også måtte gjennomføres som rullerende 1-1 undervisning, noe som dessverre vil medføre en betydelig kapasitetsbegrensning. I praksis vil dette bety at det kun vil være plass til 3 elever på baner med en sikkerhetshall, og 6 elever på anlegg med to sikkerhetshaller. Skolene vil få mer informasjon om situasjonen og lokale tiltak direkte fra baneleder på «sin» øvingsbane.

Jonn Eilert Rovelstad, NAF Øvingsbaner

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Midlertidig forskrift klar

Store deler av landet er nå underlagt restriksjoner som innebærer at det er vanskelig å gjennomføre fysiske kurs eller arrangement der flere er samlet.

Trafikkforum har derfor bedt Statens vegvesen om å innføre midlertidig forskrift på samme måte som i fjor, som tillater digital undervisning på obligatoriske grunnkurs. Vi har også bedt om at 4.1.1 og 4.1.4 kan gjennomføres digitalt, for å sikre at dette ikke blir en uønsket og unødig barriere i å fullføre føreropplæringen ved ytterligere utvidede smitteverntiltak.

Statens vegvesen har nå utarbeidet en midlertidig forskrift som åpner for digital undervisning ved trafikkskolene. Dette innebærer at det blir tillatt med digital undervisning med inntil 8 elever i obligatoriske deler som trafikalt grunnkurs del 1 – 4, grunnkurs moped, grunnkurs MC, grunnkurs klasse S og grunnkurs for tunge kjøretøy 1.2. – 1.6. Det blir utsatt krav til gjennomføring av 1.5 og 1.6 til 31. oktober 2021, og det blir mulighet for å gjennomføre 4.1.1 og 4.1.4 digitalt når det er nødvendig pga smittevernhensyn. Grunnkurs tunge kjøretøy del 1.1 kan gjennomføres med 1 elev.

Den midlertidige forskriften som trer i kraft i dag innebærer også unntak for gjennomføring av sikkerhetskurs på bane.

Når det er nødvendig på grunn av det som er fastsatt om antall personer og avstander i gjeldende smittevernregler, kan innledning og avslutning av sikkerhetskurs på bane gjennomføres med færre lærere til stede. Dersom smittevernreglene ikke tillater undervisning i klasserom, kan innledning og avslutning av sikkerhetskurs på bane gjennomføres i kjøretøyet på området til øvingsbanen.

Vi håper og tror at dette kan bidra til at de øvingsbanene som nå er stengt kan åpne igjen. Øving på sikring av passasjerer og gods i sikkerhetshall må imidlertid gjennomføres som rullerende 1-1-undervisning, så vi regner med at noe nedsatt kapasitet pga smittevernhensyn må påregnes.

Vi vil berømme egne fagmyndigheter for at de tar ansvar for å gjøre hverdagen vår levelig og gjennomførbar når helsemyndighetene på nasjonalt og lokalt nivå legger hindringer i veien.

Den midlertidige forskriften er nå publisert på lovdata.no, og trer i kraft fra i dag, 23.03.2021.

 

 

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Endringer i smitteversnivået for praktiske førerprøver siden 18.mars.

 • Praktiske førerprøver på Skien, Bergen, Ålesund  og Oppdal trafikkstasjoner har  fått oransje smittevernsnivå fra i dag 22.3.
 • Praktiske førerprøver på Arendal og Brønnøysund trafikkstasjoner er tilbake på gult smittevernsnivå fra i dag 22.3.

Det gjennomføres ikke praktiske førerprøver for Traktor på disse 14 prøvestedene (rødt smittevernsnivå):

 • Hafslund, Moss, Mysen, Drøbak, Risløkka, Lillestrøm, Billingstad, gol Sambruk, Hønefoss, Kongsberg, Drammen, Tønsberg, Skien og Bodø.

Oppsummert: 24 prøvesteder/trafikkstasjoner har skjerpet smittevern på oransje nivå per 22.mars:

 • Hafslund, Moss, Mysen, Drøbak, Risløkka, Lillestrøm, Kongsvinger, Billingstad, Gol Sambruk, Hønefoss, Kongsberg, Drammen,
 • Tønsberg, Larvik, Skien,  Kristiansand, Mandal, Flekkefjord, Haugesund, Stord, Bergen, Ålesund, Oppdal, Fauske ,Bodø  og Harstad.

De øvrige prøvestedene/trafikkstasjonene  i landet har gult smittevernsnivå.

Vi minner om følgende anmodninger:

1)Det anmodes om at kun kandidater med tilhørighet i trafikkstasjonens nedslagsfelt meldes opp til førerprøve på stedet.

   Statens vegvesen oppfordrer spesielt kunder som bor i kommuner omfattet av forsterkede smitteverntiltak til ikke å foreta unødvendige reiser ut av eget område.

2)Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve

   Anmodningen gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver

Les mer her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Endringer i smittevernsnivået for praktiske førerprøver siden 16.mars

 • Bodø trafikkstasjon tilbake på oransje smittevernsnivå fra fredag 19.3.
 • Tromsø trafikkstasjon tilbake på gult smittevernsnivå  fra fredag 19.3.
 • Harstad trafikkstasjon tilbake på oransje smittevernsnivå fra torsdag 18.3.
 • Brønnøysund trafikkstasjon tilbake på gult smittevernsnivå fra mandag 22.3.

Kort om hva vi  jobber med akkurat nå:

Statens vegvesen jobber for tiden med å vurdere en innføring av unntaksforskrift, som blant annet innebærer muligheter for bruk at digitale løsninger i deler av undervisningen.

Vi minner om følgende anmodninger:

1)Det anmodes om at kun kandidater med tilhørighet i trafikkstasjonens nedslagsfelt meldes opp til førerprøve på stedet.

   Statens vegvesen oppfordrer spesielt kunder som bor i kommuner omfattet av forsterkede smitteverntiltak til ikke å foreta unødvendige reiser ut av eget område.

2)Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve

   Anmodningen gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver.

Oppsummert:

24 prøvesteder/trafikkstasjoner har skjerpet smittevern på oransje nivå per 19. mars, disse er:

Hafslund, Moss, Mysen, Drøbak, Risløkka, Lillestrøm, Kongsvinger, Billingstad,  Gol Sambruk, Hønefoss, Kongsberg, Drammen,

Tønsberg, Larvik, Arendal, Kristiansand, Mandal, Flekkefjord, Haugesund, Stord, Bodø, Fauske og Harstad.

Det gjennomføres fortsatt ikke praktiske førerprøver på Traktor på disse 13 prøvestedene:

Hafslund, Moss, Mysen, Drøbak, Risløkka, Lillestrøm, Billingstad, Gol Sambruk, Hønefoss, Kongsberg, Drammen, Tønsberg og Bodø.

Les mer her:

Se tidligere oppdateringer fra Statens vegvesen her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Hodet over vannet

Store deler av landet er nå underlagt restriksjoner som innebærer at det er vanskelig å gjennomføre fysiske kurs eller arrangement der flere er samlet. Det som kanskje oppleves som det største problemet, er mangelen på klare og tydelige regler og retningslinjer, og ikke minst mangelen på konsistente og konsekvente meldinger fra ulike myndigheter.

Nå må vi uansett forholde oss til både nasjonale og lokale myndigheter, men det hadde utvilsomt vært mye lettere å forholde seg til alle regler, påbud og anbefalinger om det var de noenlunde samme reglene som gjaldt i hele landet, og ikke minst ville det vært lettere å forholde seg til myndighetenes intensjoner om de hadde klart å formulere et tydelig og entydig regelverk.

Nå er det selvsagt ikke uvilje mot å følge pålegg og anbefalinger som er bakgrunnen for frustrasjonen, men rett og slett den unødige usikkerheten og uroen som oppstår når et mangelfullt og utydelig regelverk må tolkes av hver enkelt, og den enkelte nødvendigvis tolker ulikt.

Erfaringene med helsemyndighetene tilsier imidlertid at de i liten grad tar hensyn til det som er trafikkskolenes hverdag når de utformer regler og anbefalinger. Det er derfor mer hensiktsmessig å prøve å tilpasse undervisningen ved trafikkskolene til lokale, regionale og nasjonale pålegg og anbefalinger, slik at trafikkskolene i så stor grad som mulig kan være i virksomhet, enn å be om klarere retningslinjer fra helsemyndighetenes side. Når retningslinjer og anbefalinger utfordrer bestemmelsene og intensjonen i trafikkopplæringsforskriften er det imidlertid behov for å avklare det forholdet med våre fagmyndigheter, og det er da naturlig for oss å gå i dialog med våre egne fagmyndigheter for å få til gode løsninger, og slik at bransjen kan holde hodet over vannet gjennom tredje smittebølge.

Trafikkforum har bedt Statens vegvesen om å innføre midlertidig forskrift på samme måte som i fjor, som tillater digital undervisning på obligatoriske grunnkurs. Vi har også bedt om at 4.1.1 og 4.1.4 kan gjennomføres digitalt, for å sikre at dette ikke blir en uønsket og unødig barriere i å fullføre føreropplæringen ved ytterligere utvidede smitteverntiltak.

Vi mener også at det bør gjøres unntak i trafikkopplæringsforskriften §§ 11-6 og 11-7, som forutsetter at det er flere elever til stede under innledning og oppsummering i klasserom og gjennomføring i sikkerhetshall på sikkerhetskurs på bane. Med unntak fra dette er det mulig å åpne de stengte øvingsbanene og gjennomføre sikkerhetskurs på bane med 1-1-undervisning.

Trafikkforum har dessuten spilt inn ønske om kvoteordning for bestilling av førerprøver som et midlertidig tiltak for å sikre jevn fordeling av tilgjengelige førerprøver.

Det har vært møter med Statens vegvesen både i forrige uke og i denne uke, og vi har tro på en løsning i nær fremtid som gjør det mulig å holde trafikkskolene i aktivitet også i de områdene som har de største restriksjonene.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

NAF stenger øvingsbaner på tiltaksnivå A

NAF melder i dag at øvingsbaner som ligger i områder med tiltaksnivå A blir stengt som følge av at innledning og oppsummering i klasserom og gjennomføring i sikkerhetshall er å anse som arrangement.

NAF Øvingsbaner stenger derfor sine anlegg i kommuner og regioner som har innført eller vil innføre tiltaksnivå A.

Øvingsbanene som berøres er:
Region Sør-Øst:
– Rakkestad
– Nesodden.
– Hønefoss
– Fetsund
– Hof
Region Vest:
– Tysvær

Det jobbes nå for at myndighetene legger til rette for at sikkerhetskurset kan gjennomføres i
kommuner som har innført tiltaksnivå A.
NAF oppfordrer innstendig om at trafikkskolene følger sine lokale smittevernstiltak og ikke
booker kjøring på øvingsbaner i tilliggende kommuner.

Les mer her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Endringer fra forrige informasjonsbrev datert 15.mars

 • I henhold til sentralt bestemte tiltaksnivå (Tiltaksnivå A) og lokale helsemyndigheters  vurdering blir  Bodø trafikkstasjon lagt på rødt smittevernsnivå og stengt fra torsdag 18.mars.
 • Praktiske førerprøver på Traktor er fra onsdag 17.mars lagt på rødt smittevernsnivå og stengt på de prøvestedene som geografisk tilhører områder eller kommuner som har fått Tiltaksnivå A ,som er det strengeste nivået.
 • Stord trafikkstasjon har gått fra gult til oransje smittevernsnivå per i dag 16.mars
 • Kongsvinger trafikkstasjon i Innlandet legges også på oransje smittevernsnivå per 17.mars grunnet sin nærhet til Oslo og Viken.

Følgende trafikkstasjoner/prøvesteder har fra onsdag 17.mars rødt smittevernsnivå(stengt) for praktiske førerprøver på Traktor:

Hafslund, Moss, Mysen, Drøbak, Oslo, Lillestrøm, Billingstad, Gol Sambruk, Hønefoss, Kongsberg, Drammen, Tønsberg, Bodø og Harstad

Følgende trafikkstasjoner/prøvesteder har eller vi få rødt smittevernsnivå(stengt) i alle klasser:

Harstad har rødt i alle førerkortklasser fram til torsdag 18.3. og fra og med denne datoen legges de på oransje smittevernsnivå.

Bodø innfører rødt nivå i alle førerkortklasser fra og med torsdag 18.mars

Følgende trafikkstasjoner har oransje smittevernsnivå for alle førerkortklasser, unntatt traktor:

Hafslund, Moss, Mysen, Drøbak, Oslo, Lillestrøm, Billingstad, Gol Sambruk, Hønefoss, Kongsberg, Drammen, Tønsberg og Harstad(fra 18.3)

Følgende trafikkstasjoner har oransje smittevernsnivå for 2 eller alle førerkortklasser

Tromsø, Fauske, Brønnøysund, Stord, Mandal, Flekkefjord, Kristiansand, Arendal, Kongsvinger og til slutt Larvik med oransje på Kl.B/BE og Traktor+ gult nivå på tungbil/MC

 • Oppsummert: 25 trafikkstasjoner/prøvesteder har nå skjerpet smittevernsnivå (oransje og rødt)

Landets øvrige trafikkstasjoner har gult smittevernsnivå

Minner til slutt om to viktige anmodninger:

 • Det anmodes om at kun kandidater med tilhørighet i trafikkstasjonens nedslagsfelt meldes opp til førerprøve på stedet. Statens vegvesen oppfordrer spesielt kunder som bor i kommuner omfattet av forsterkede smitteverntiltak til ikke å foreta unødvendige reiser ut av eget område. Anmodningen er midlertidig med virkning inntil annen beskjed blir gitt. Nye vurderinger av dette vil skje løpende, og en endring av anmodningen vil skje når smittevernnivået er tilbake på et jevnt lavt nivå nasjonalt. Anmodningen er vurdert nødvendig for å hindre nedstenging av prøvevirksomheten
 • Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve

Denne gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver.

Les mer her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Tilgang til førerprøver

Et av de uønskede utslagene av covid-19-pandemien er begrenset tilgang til førerprøver.
Statens vegvesen har hatt kapasitetsproblemer også uavhengig av pandemien, men utfordringene har ihvertfall ikke blitt mindre, selv om Statens vegvesen har meldt om tiltak for å bedre kapasiteten på sikt.

Et stort flertall av våre medlemsskoler fastholder at skolene bør bestille førerprøve selv, og mange mener at dette bør fortsette også etter pandemien.

Det er imidlertid et økende trykk av skoler som har utfordringer med å få nok prøver, og det er veldig mange som ønsker seg en eller annen kvoteordning.

Trafikkforum var i forrige uke i møte med Statens vegvesen for å ta opp problematikken rundt dette.

Statens vegvesen melder at det er vanskelig å innføre en kvoteordning, fordi kapasiteten er ulik i ulike deler av landet. Det er imidlertid gjort betydelige forbedringer i serversystemet, slik at antall feilmeldinger ved bestilling er gått ned fra over 10 % i mai/juni i fjor til 0,2 % i januar/februar 2021.

Det arbeides videre for å få på plass en hold-funksjon som gjør at man kan holde på en førerprøve når man har klikket på et tidspunkt, slik at man ikke risikerer samtidighetskonflikt og dermed mister timen underveis i prosessen.

Videre meldes det at rekrutteringen er i god gang, og at kapasiteten dermed vil bli kraftig forbedret i 2022, uavhengig av covid-19.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Denne oppdateringen tar innover seg de forsterkede tiltakene i Oslo og Viken + Gran kommune som gjelder fra midnatt ved overgangen til tirsdag 16.mars.

I tråd med dette har nå alle prøvesteder/trafikkstasjoner i Oslo og  Viken oransje smittevernsnivå for alle førerkortklasser. Alle kommunene i disse fylkene er nå kategorisert som Tiltakskommune A. (Tiltaksnivå A)

I Nordland er førerprøvestedene Fauske og Brønnøysund per 15.3. også blitt plassert på oransje smittevernsnivå for alle førerkortklasser.

Bodø har det hittil alvorligste utbruddet i nord og er kategorisert som Tiltakskommune A . Hver av de 11 nabokommunene til Bodø er kategorisert som Tiltakskommune C.

Følgende 23 prøvesteder/trafikkstasjoner er per 16.3. plassert på oransje smittevernsnivå, gjelder alle førerkortklasser- med 2 unntak:

Fauske, Brønnøysund, Bodø, Harstad, Tromsø, Drammen, Kongsberg, Gol, Hafslund, Mysen ,Moss, Drøbak, Risløkka, Lillestrøm, Billingstad, Hønefoss,

Arendal, Kristiansand, Mandal, Flekkefjord og  Haugesund.

Tønsberg(fortsatt rødt nivå på Traktor), Larvik(gjelder B/BE og Traktor og gult nivå på tungbil)

De øvrige trafikkstasjonene/prøvestedene  i landet har gult smittevernsnivå.

Blant disse er Trafikant midt(Trøndelag/Møre og Romsdal) som har gult smittevernsnivå på alle prøvesteder.

Midt oppe i alt det vanskelige finnes det også en god nyhet: 13% flere praktiske førerprøver gjennomført i januar og februar 2021 enn på samme tid i fjor.

Til tross for en krevende situasjon med tanke på Korona-relaterte utfordringer har Statens vegvesen på landsbasis gjennomført flere praktiske førerprøver enn på samme tid i fjor.

I perioden januar og februar 2020 ble det gjennomført 20.864 praktiske førerprøver, i samme periode i 2021 er antallet 23.630. Det vil si 2766 eller 13% flere praktiske førerprøver sammenlignet samme periode fjor. Må her minne om at  vi den gang var uten alle Koronarestriksjonene som preger driften nå.

Les mer her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Endringer siden 8.3.:

Praktiske førerprøver er fra fredag 12.3. plassert på oransje smittevernsnivå på trafikkstasjonene i Haugesund og Hønefoss på grunn av økt smittespredning i nærområdet.

Antatt varighet:

Haugesund fram til 26.3.

Hønefoss fram til 8.4.

Følgende 17 prøvesteder/trafikkstasjoner i landet er per 11.3. på oransje smittevernsnivå:

Haugesund, Hønefoss, Hafslund, Moss, Drøbak, Risløkka, Lillestrøm, Billingstad, Tønsberg, Larvik, Kristiansand, Mandal, Flekkefjord, Haugesund, Bodø, Harstad og Tromsø

NB! Larvik har oransje nivå på kl. B/BE/ Traktor og gult på Tungbil/MC.

        Tønsberg har oransje på B/BE/MC/Tungbil og rødt på Traktor(på rødt nivå  gjennomføres det ikke praktiske førerprøver)

         De øvrige 15 har oransje smittevernsnivå  for alle førerkortklasser

2 anmodninger:

 • Det anmodes om at kun kandidater med tilhørighet i trafikkstasjonens nedslagsfelt meldes opp til førerprøve på stedet. Statens vegvesen oppfordrer spesielt kunder som bor i kommuner omfattet av forsterkede smitteverntiltak til ikke å foreta unødvendige reiser ut av eget område.
 • Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve

Anmodningen gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver.

Les mer her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Følg lokale tiltak!

Verden er fortsatt annerledes, og vi må fortsatt forholde oss til en del inngripende tiltak som gjør hverdagen vanskeligere enn ellers.
For ett år siden var hele bransjen nedstengt. Det var en stor utfordring for alle, men det som var enklere i mars 2020 enn i mars 2021, er at i mars 2020 var alt likt for alle.
I mars 2021 er det i deler av landet nesten ikke smitte, i andre deler av landet er smittetrykket høyt.
Det er veldig viktig å være klar over at lokal smittevernmyndighet har myndighet til å iverksette lokale tiltak i den enkelte kommune, og at alle er forpliktet til å følge pålegg gitt av lokal smittevernmyndighet på lik linje med at vi må følge pålegg gitt av nasjonale myndigheter.

Pr i dag er det iht covid-19-forskriften tillatt å gjennomføre samlinger med inntil 100 personer dersom alle «sitter på faste, tilviste plasser». Likevel er det i noen kommuner en grense på 5 personer som kan være samlet, i noen kommuner er det en grense på 10, og i noen kommuner er det ikke tillatt med arrangement i det hele tatt.

Da må vi forholde oss til det.

Det er ikke noen quick-fix på dette, vi må alle forholde oss til det, og lokale anbefalinger må følges. Pålegg og anbefalinger kan endre seg fra dag til dag, så det er helt nødvendig at alle selv følger med hva som gjelder i egen kommune.
 
I statsministerens tale til stortinget i dag, 9. mars 2021, var hun tydelig på at strengere nasjonale tiltak vil bli innført dersom vi ikke klarer å slå ned smitten gjennom de nasjonale og lokale reglene og anbefalingene som gjelder nå.

-Hvis vi lykkes vil vi ikke ha behov for nye nasjonale tiltak, men hvis vi ikke lykkes vil innstramminger komme, sa statsministeren til stortinget.

Samtidig sa hun også at dersom vi klarer å forholde oss til alle regler og anbefalinger nå, så er det en god mulighet for at samfunnet kan åpne opp mer i mai.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdateringer fra Statens vegvesen

Per 8.mars er status følgende:

Tønsberg trafikkstasjon  har åpnet opp igjen for tjenester i dag på oransje nivå , etter nedstengningen på fredag. Praktiske førerprøver på Traktor er foreløpig plassert på rødt smittevernsnivå (stengt)

Arendal og Tromsø  trafikkstasjoner  er i henhold til signaler fra lokale smittevernsmyndigheter plassert på oransje smittevernsnivå fra i dag 8.3.

Vestlandet går i motsatt retning; der er  alle trafikkstasjoner tilbake på gult smittevernsnivå fra i dag.  I tillegg er område  Midt også gult. (Trøndelag/Møre og Romsdal)

Følgende 15 trafikkstasjoner/prøvesteder er nå plassert på oransje smittevernsnivå:

Tromsø, Harstad, Bodø, Flekkefjord, Mandal, Kristiansand, Arendal, Larvik, Tønsberg(samt rødt på Traktor), Billingstad, Lillestrøm, Risløkka, Drøbak, Moss og Hafslund.

Følgende har oransje smittevernsnivå  på alle førerkortklasser: Hafslund,Moss,Drøbak,Risløkka,Billingstad,Arendal,Kristiansand,Mandal,Flekkefjord,Bodø,Harstad og Tromsø.

Larvik har oransje på B/BE og Traktor. Tønsberg har oransje på B/BE,MC og Tungbil og rødt på Traktor.

De øvrige trafikkstasjoner/prøvestedene i landet er plassert på gult smittevernsnivå.

2 anmodninger:

 • Det anmodes om at kun kandidater med tilhørighet i trafikkstasjonens nedslagsfelt meldes opp til førerprøve på stedet. Statens vegvesen oppfordrer spesielt kunder som bor i kommuner omfattet av forsterkede smitteverntiltak til ikke å foreta unødvendige reiser ut av eget område.
 • Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve

Anmodningen gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver

Les mer her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Siden forrige informasjonsbrev  har det vært spesielt fokus på smittesituasjonen i Agder, Nordland og i Oslo-området.

3 prøvesteder i Agder og 5 i Oslo/Viken samt 3 med nærhet til Ulvik kommune  i Vestland fylke (Voss, Odda, Norheimsund) ble  fra Statens vegvesens side allerede  innplassert på oransje smittevernnivå i forrige uke.

Endringene  i det oppdaterte info-brevet per 1.3. gjelder derfor Nordland fylke, det vil si Bodø og Harstad trafikkstasjoner.

Oppsummert:

Det er per 1.3. totalt 16 prøvesteder på oransje smittevernnivå, disse er:

Bodø, Harstad, Voss, Norheimsund, Odda, Flekkefjord, Mandal, Kristiansand, Larvik, Tønsberg, Billingstad, Lillestrøm, Risløkka, Drøbak, Moss og Hafslund.

Vi minner om:

 • Fortsatt skal alle bestillinger av praktiske førerprøver skje vi trafikkskolene.
 • Det anmodes om at kun kandidater med tilhørighet i trafikkstasjonens nedslagsfelt meldes opp til førerprøve på stedet.
 • Det anmodes om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve

Anmodningen gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Her er siste oppdateringer om smittevernet på lokasjoner som gjennomfører praktiske førerprøver.

Endringer siden 22.2.

Kun positiv utvikling denne gang:

Hele område Midt(Trøndelag/Møre og Romsdal) er nå på  gult smittevernsnivå, det vil si at trafikkstasjonene Trondheim, Størdal og Orkdal,  som lenge har hatt vært på oransje nivå, nå er tilbake på gult.

Oppsummert:

Følgende 14 prøvesteder er per 25.februar fortsatt på oransje smittevernsnivå:

Hafslund, Moss, Drøbak, Risløkka, Lillestrøm, Billingstad, Tønsberg, Larvik, Kristiansand, Mandal, Flekkefjord, Odda, Norheimsund og  Voss.

De øvrige trafikkstasjonene i landet er plassert på gult smittevernsnivå.

Vi minner om  at disse anmodningene til trafikkskolene fortsatt gjelder:

 • Det anmodes om at kun kandidater med tilhørighet i trafikkstasjonens nedslagsfelt meldes opp til førerprøve på stedet.
 • Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve

Anmodningen gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver.

Generelt  er trafikkstasjonene bare åpne for de som har bestilt time. På teoriprøvene er det obligatorisk med munnbind.

Les mer her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdateringer fra Statens vegvesen

Endringer siden 17.2.:

Negativ utvikling:

Agder har hatt en negativ utvikling på  grunn av påvist økt smitte relatert til en mutert utgave av Korona-viruset.

3 Trafikkstasjoner rammes av dette, og går fra gult til oransje smittevernsnivå, disse er Kristiansand, Mandal og Flekkefjord

Positiv utvikling:

Otta og Bergen trafikkstasjon er tilbake på gult smittevernsnivå for alle førerkortklasser.

Voss og Odda er fortsatt på oransje smittevernsnivå, men har hatt en positiv utvikling for praktiske førerprøver på Traktor:  Fra rødt nivå og ingen gjennomførte prøver til gjennomføring på oransje nivå.

Oppsummert:

Følgende  17 prøvesteder er per 22.februar fortsatt på oransje smittevernsnivå:

Hafslund, Moss, Drøbak, Risløkka, Lillestrøm, Billingstad, Tønsberg, Larvik , Kristiansand, Mandal, Flekkefjord, Odda, Norheimsund, Voss, Orkdal, Trondheim og Stjørdal.

De øvrige trafikkstasjonene i landet er plasser på gult smittevernsnivå.

Minner om at disse anmodningene til trafikkskolene fortsatt gjelder:

·         Det anmodes om at kun kandidater med tilhørighet i trafikkstasjonens nedslagsfelt meldes opp til førerprøve på stedet.

Anmodningen er midlertidig – med virkning inntil annen beskjed blir gitt. Nye vurderinger av dette vil skje løpende, og en endring av anmodningen vil skje når smittevernnivået er tilbake på et jevnt lavt nivå nasjonalt. Anmodningen er vurdert nødvendig for å hindre nedstenging av prøvevirksomheten.

 • Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve

Anmodningen gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver

Generelt er trafikkstasjonene er bare åpne for de som har bestilt time. På teoriprøvene er det obligatorisk med munnbind.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Lettelser nasjonalt fra tirsdag

Fra og med tirsdag 23. februar er det tillatt å være inntil 100 personer på arrangement hvor alle sitter på faste, tilviste sitteplasser. Det melder regjeringen fredag 19. februar.

Fra og med tirsdag kan dermed grunnkurs og annen teoriundervisning gjennomføres som normalt de fleste steder.

Det er likevel verdt å merke seg at lokal smittevernmyndighet fortsatt har myndighet til å innføre lokale restriksjoner. Det er derfor fortsatt viktig å undersøke i hver enkelt kommune ved tvil.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatert info fra Statens vegvesen

Endringer i smittevernsnivået på lokasjoner som gjennomfører praktiske førerprøver

I negativ retning:

Som følge av et ukontrollert utbrudd av mutert virus i   Bergen og Ulvik er det også i dette området innført Ring 1 status for kommunene Bergen, Ulvik og Kvam. Ring 2 omfatter kommunene Øygarden, Askøy, Alver, Osterøy, Bjørnafjorden, Samnanger, Vaksdal, Voss ,Ullensvang og Eidfjord.

Med bakgrunn i dette blir smittevernsnivået  endret på trafikkstasjonene Bergen/Åsane, Odda, Voss og  Norheimsund prøvested (i kommunehuset).

Alle fire steder er nå lagt på  oransje smittevernsnivå på praktiske prøver i  førerkortklasser B/BE,MC og C/CE og D/DE.  I førerkortklasse  Traktor er det rødt smittevernsnivå (stengt for praktiske prøver).

 Det anmodes om at kun kandidater med tilhørighet i trafikkstasjonens nedslagsfelt meldes opp til førerprøve på stedet. Statens vegvesen oppfordrer spesielt kunder som bor i kommuner som er i etablert smitteområde Ring 1 til ikke å foreta unødvendige reiser ut av eget område.

I positiv retning:

Drammen, Hønefoss, Kongsberg og Hamar går tilbake på gult smittevernsnivå for alle førerkortklasser.

Stabilt:

I Oslo/Viken-området er det ingen forandring i smittevernsnivået, det vil si at Hafslund, Moss, Mysen, Drøbak ,Risløkka/Oslo og Lillestrøm har oransje nivå på B/BE, MC og Tungbil

Det fortsatt rødt smittevernsnivå for praktiske førerprøver Traktor på Hafslund, Moss og Risløkka. (dvs. at det kjøres ingen prøver på Traktor)

I nærområdet til Lillestrøm ligger Kongsvinger trafikkstasjon som fortsatt har oransje på kl. B/BE og Traktor

Billingstad i Bærum har fortsatt oransje smittevernsnivå for alle førerkortklasser.

Oppsummert:

 • 7 røde(stengte tilbud) Traktorprøver i Bergen/Åsane, Odda, Voss, Norheimsund, Hafslund, Moss og Risløkka
 • 19 trafikkstasjonar/ prøvesteder med oransje smittevernsnivå på 2 eller flere førerkortklasser:

Bergen, Voss, Odda, Norheimsund, Hafslund, Moss, Mysen, Drøbak, Risløkka, Lillestrøm, Kongsvinger, Otta, Billingstad,

Tønsberg, Larvik, Skien, Orkdal, Trondheim og Stjørdal.

 • De øvrige trafikkstasjonene i landet ligger på gult smittevernsnivå

Les mer her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatert info fra Statens vegvesen

Endringer i smittevernsnivået i både positiv og negativ retning.

I negativ retning:

Et smitteutbrudd i Sel kommune har gitt føringer for at Otta trafikkstasjon per 4.2. går fra gult til oransje smittevernsnivå for kl. B/BE og Traktor.

I positiv retning:

Drammen trafikkstasjon har fortsatt oransje på kl. B/BE og Traktor, men går ned igjen til gult for praktiske prøver på tungbil.

Egersund- og Stavanger trafikkstasjoner går fra oransje til gult nivå for alle førerkortklasser.

Brekstad trafikkstasjon går nå fra oransje til gult smittevernsnivå for alle førerkortklasser

Stabilt:

I Oslo/Viken-området er det ingen forandring i smittevernsnivået, det vil si at Hafslund, Moss, Mysen, Drøbak ,Risløkka/Oslo og Lillestrøm har oransje nivå på B/BE, MC og Tungbil

Det fortsatt rødt smittevernsnivå for praktiske førerprøver Traktor på Hafslund, Moss og Risløkka. (dvs. at det kjøres ingen prøver på Traktor)

I nærområdet til Lillestrøm ligger Kongsvinger trafikkstasjon som fortsatt har oransje på kl. B/BE og Traktor

Billingstad i Bærum har fortsatt oransje smittevernsnivå for alle førerkortklasser.

Oppsummert

 1. 3 røde: Traktorprøver på Hafslund, Moss og Risløkka
 2. 20 trafikkstasjoner med oransje smittevernsnivå  på praktiske førerprøver på 2 eller flere førerkortklasser:

Hafslund, Moss, Mysen, Risløkka, Lillestrøm, Kongsvinger, Otta, Hamar, Billingstad, Hønefoss, Kongsberg, Drammen,

Tønsberg, Larvik, Skien, Orkdal, Trondheim og Stjørdal.

De øvrige trafikkstasjonene i landet ligger på gult smittevernsnivå

Les mer:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatert info fra Statens vegvesen

Det er gitt nye føringer for kommuner i smittevernsonen Ring 1 med virkning fra onsdag, dette medfører at Statens vegvesen kan åpne for praktiske prøver fra og med onsdag 3. februar Risløkka, Hafslund og Moss.  Disse er nå tilbake på oransje smittevernsnivå.  

Av smittevernhensyn vil det ikke bli gjennomføring av praktiske prøver for traktor på disse førerprøvestedene inntil annet er bestemt.(Merket rødt, se vedlegg)

Dette innebærer at Drøbak åpner i dag, og Mysen åpner i morgen.  Disse er  tilbake på oransje smittevernsnivå per 2.februar.

Les mer her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Smittevernstatus tirsdag 2. februar

Det er stor usikkerhet rundt oppstart av praktiske førerprøver i Smittevernsonen Ring 1.

Statens vegvesen vil derfor avvente videre informasjon om oppstart her, inntil regjeringen kommer med sin vurdering 2.februar.

Rødt smittevernsnivå:

Per i dag er det 5 prøvesteder med rødt smittevernsnivå, det vil si at her kjøres det ikke praktiske førerprøver inntil ny informasjon kommer.

Disse er: Hafslund, Moss, Mysen, Drøbak og Risløkka.

Oransje smittevernsnivå:

Lillestrøm, Drammen og Billingstad har fortsatt oransje smittevernsnivå for alle førerkortklasser.

Disse har oransje for kl. B/BE og traktor:

Kongsvinger, Hamar,Hønefoss,Kongsberg,Tønsberg,Larvik,Skien,Egersund,Stavanger,Odda,Voss,BrekstadOrkdal,Trondheim.

Lillehammer har derimot etter langt tid på oransje kommet tilbake på gult smittevernsnivå.

Les mer her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Hvordan skal vi forholde oss til regler og anbefalinger?

Etter at ti østlandskommuner ble rammet av et løpsk mutert virus har mange både i og utenfor dette området blitt usikre på hvilke råd, anbefalinger og regler som gjelder.

Allerede før det muterte viruset løp løpsk i Follo denne uka var mange usikre på hvordan de skulle forholde seg til den gjeldende covid-19-forskriften. Dette ble ikke bedre etter at det ble innført lokale bestemmelser for de ti kommunene.

1-1-undervisning

For å ta det enkleste først: Covid-19-forskriften er klar og tydelig på følgende (covid-19-forskriften § 15):

«(…) Virksomhetene skal iverksette nødvendige kontaktreduserende tiltak. Det skal kunne holdes minst en meters avstand mellom kundene, mellom de ansatte og mellom ansatte og andre ansattes kunder. Dette gjelder i venteområde, arbeidslokale og pauserom. Unntak fra dette gjelder ved veiledning av lærlinger. (…)»

I tillegg har veldig mange kommuner enten en anbefaling eller et påbud om forsterkede tiltak, som i praksis vil si bruk av munnbind.

Kurs i undervisningsrom

Om noen er i tvil om kurs i undervisningsrom er det lokal smittevernmyndighet som er riktig instans å forholde seg til. I de fleste kommuner er det kommunelegen som er smittevernlege.

Det er kun smittevernlegen som har myndighet og autoritet til å gi nærmere avklaring på dette. Vi erfarer at lokal smittevernmyndighet i ulike kommuner kan ha ulike oppfatninger om dette, og kan derfor ikke gi tydeligere anbefaling enn dette.

Digital undervisning

Nordre Follo kommune har i sine retningslinjer sagt at «Teoriundervisning må foregå digitalt», og dette har ført til at enkelte trafikklærere og trafikkskoler spekulerer i om det nå er anledning til å gjennomføre trafikalt grunnkurs digitalt.

Det er det selvsagt ikke.

Nordre Follo kommune trenger ikke å forholde seg til trafikkopplæringsforskriften når de vurderer hva som er smittevernfaglig forsvarlig, men trafikkskoler må selvsagt forholde seg til trafikkopplæringsforskriften som normalt. Nordre Follo kommune, – eller andre kommuner for den del, – har ikke på noen måte myndighet til å vedta unntak fra eksisterende forskrifter. De bestemmelsene kommunene vedtar må tvert imot være hjemlet i forskrift.

Det innebærer at all obligatorisk undervisning i trafikkskolene må gjennomføres i samsvar med trafikkopplæringsforskriften, så fremt unntak ikke er hjemlet i midlertidig forskrift om trafikkopplæring under covid-19-pandemien.

Det innebærer også at trafikkskoelr i kommuner i østlandsområdet som har fått beskjed om at teoriundervisning må gjennomføres digitalt nå må utsette obligatoriske kurs som f.eks. TGK til etter 31. januar.

Annen, «frivillig» teoriundervisning kan derimot gjennomføres digitalt nå som ellers.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatert informasjon fra Statens vegvesen (nasjonalt)

Det er fra mandag 25.januar 4 trafikkstasjoner på rødt smittevernsnivå:

Det vil ikke være mulig  å få gjennomført praktiske førerprøver, teoriprøver, hallkontroller eller kjøretøy eller førerkorttjenester i skranken på disse stedene t. o. m 31.januar.

Drøbak, Risløkka (Oslo), Moss og Mysen.

Følgende 19 trafikkstasjoner har oransje smittevernsnivå:

Lillestrøm, Hafslund, Kongsvinger, Lillehammer, Hamar, Billingstad(Asker/Bærum), Hønefoss, Kongsberg, Drammen,

Tønsberg, Larvik, Skien, Egersund, Stavanger, Orkdal, Brekstad, Trondheim, Stjørdal og Levanger.

De øvrige trafikkstasjonene i landet er fortsatt på gult smittevernsnivå.

Les hele den siste informasjonen fra Statens vegvesen her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

NAF stenger øvingsbanen på Nesodden

NAF melder i dag at øvingsbanen på Nesodden blir stengt i foreløpig én uke f.o.m. 24. januar 2021 i lojalitet til de lokale tiltakene og den nasjonale dugnaden.

Hele meldingen fra NAF er som følger:

«NAF beklager og måtte informere om at vi i dag har besluttet å stenge ned vår øvingsbane på Nesodden i en uke fra førstkommende mandag.

Dette med bakgrunn i den uoversiktlige og krevende smittesituasjonen man opplever i Nordre Follo.

Vi vurderer imidlertid situasjonen og avbøtende tiltak fortløpende med mål om å åpne igjen så snart som mulig.

Skoler i dette området oppfordres til å være lojale til denne lokale dugnaden ved å ikke booke tid på andre øvingsbaner.»

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Førerprøven – et felles ansvar

Statens vegvesen melder i dag at obligatorisk opplæring skal være meldt inn før bestilling av førerprøve klasse B. Kandidaten skal i tillegg ha lokal tilhørighet til trafikkstasjonen. Dette er tiltak som innføres i samråd med Trafikkforum og ATL, som er i kontinuerlig dialog med Statens vegvesen for å finne gode løsninger.

Statens vegvesen, Trafikkforum og ATL er enige om at dette er tiltak som kan bidra til å bedre kapasiteten ved trafikkstasjonene på kort sikt, og å sikre en bedre fordeling av tilgjengelige førerprøver. Bakgrunnen for tiltakene er altså at Statens vegvesen opplever kapasitetsproblemer ved enkelte lokasjoner, og at utfordringer med kapasiteten gjør tjenestetilbudet sårbart i spesielle tilfeller, slik som nå under covid-19-pandemien.

Kapasitetsproblemene er imidlertid ikke utelukkende relatert til covid-19-pandemien. Det er derfor gledelig at Statens vegvesen har besluttet å styrke kapasiteten fremover uavhengig av pandemien. Vi har forståelse for at kompetansekravene i Statens vegvesen innebærer at det vil ta noe tid før vi vil se resultater av en styrket kapasitet, men det viktigste er at kapasiteten blir styrket, slik at det er bedre samsvar mellom etterspørsel etter førerprøver og kapasitet.

Både på kort og lang sikt er det imidlertid verdt å merke seg at kapasiteten også er påvirket av resultatet på førerprøven. Både elev, trafikklærer og sensor er best tjent med at prøven er bestått ved første forsøk. Dette er selvfølgelig i elevens interesse, men det er heller ikke vanskelig å forstå at det har betydning for kapasiteten.

Det er derfor verdt å merke seg at antall beståtte førerprøver i 2020 er helt nede på 73 %, selv om året startet bra med 89 % bestått på førerprøvene.

Tallenes tale er altså ganske klar og tydelig. Her er det forbedringspotensiale, og dersom vi som bransje klarer å løfte elevene opp på riktig nivå før førerprøve, så er det det tiltaket som kan virke best på kort sikt for å bedre kapasiteten på førerprøven.

I tillegg oppnår vi fornøyde elever og trygge trafikanter.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdaterte smittevernnivå ved trafikkstasjonene

Smittevernsnivået  for praktiske førerprøver tungbil i Stjørdal og Trondheim er tilbake på gult nivå.

Følgende 24 trafikkstasjoner er fortsatt på oransje nivå for praktiske førerprøver kl. B/BE og traktor:

Hafslund, Moss, Mysen, Drøbak, Risløkka, Lillestrøm, Kongsvinger, Lillehammer, Hamar, Billingstad, Hønefoss, Kongsberg, Drammen, Tønsberg, Larvik, Skien, Egersund, Stavanger, Kristiansund, Orkdal, Brekstad, Trondheim, Stjørdal og Levanger.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Bestilling av førerprøver – krav til gjennomført obligatorisk opplæring

Statens vegvesen varsler i dag at obligatorisk opplæring skal være gjennomført før bestilling av førerprøver på klasse B.

Etter gjenåpningen i mai har Statens vegvesen produsert et stort antall praktiske førerprøver. Til tross for at andre arbeidsoppgaver har vært nedprioritert i perioden, har det vist seg krevende å imøtekomme etterspørselen alle steder. Resultatet er lange bestillingstider ved enkelte trafikkstasjoner, og Statens vegvesen observerer nå skjevheter i fordelingen av førerprøver.

For å sikre en mest mulig hensiktsmessig tildeling og forutsigbarhet i videre bestilling, ber nå Statens vegvesen trafikkskolene om å bestille førerprøver utelukkende til kandidater som har gjennomført all obligatorisk opplæring. Dette gjelder for klasse B.

Tiltaket innføres i samråd med bransjeorganisasjonene, som er i kontinuerlig dialog med Statens vegvesen for å finne gode løsninger.

Førerprøvekandidatene skal i tillegg ha lokal tilhørighet til trafikkstasjonen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Smittevernsstatus for trafikkstasjonene

25 av trafikkstasjonene som gjennomfører praktiske førerprøver har oransje smittevernsnivå per 4.januar 2021

Endringer siden  21.desember:

 • Alle trafikkstasjoner som gjennomfører praktiske førerprøver i Trøndelag, unntatt Steinkjer og Namsos, har oransje smittevernsnivå.
 • I Trondheim, Stjørdal og Orkdal er det vedtatt  oransje smittevernsnivå for alle førerkortklasser (også tungbil/buss C-CE-D-DE)
 • I Rogaland er trafikkstasjonene i Stavanger og Egersund tilbake på oransje smittevernsnivå, etter en kort periode på gult nivå.

Følgende 25 trafikkstasjoner har oransje smittevernsnivå:

 • Trondheim, Orkdal, Stjørdal,Levanger,Brekstad,Oppdal,Kristiansund,Stavanger,Egersund,Skien,Larvik,Tønsberg,Drammen,Kongsberg,

Hønefoss, Billingstad, Hamar, Lillehammer, Kongsvinger, Lillestrøm, Risløkka(Oslo), Drøbak, Mysen, Moss og Hafslund.

 • De øvrige trafikkstasjonene som gjennomfører praktiske førerprøver har gult smittevernsnivå.

Om teoriprøver på alle landets trafikkstasjoner:

 • På teoriprøvene må alle bruke munnbind, og det må hver enkelt ha med selv.
 • Trafikkstasjonene er bare åpne for de som har bestilt time.

Anmodning til opplæringsbransjen

Det anmodes om at kun kandidater med tilhørighet i trafikkstasjonenes nedslagsfelt meldes opp til førerprøver på stedet.

Anmodningen er vurdert som nødvendig for å hindre nedstengning av prøvevirksomheten.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Status på trafikkstasjonene

Etter dagens pressekonferanse har flere etterspurt status på trafikkstasjonene.

Vi regner med at det kommer nye meldinger fra Statens vegvesen i morgen, men siste oppdatering før jul var som følger:

Endring siden fredag 18.12.:

Antall trafikkstasjoner på oransje smittevernsnivå er redusert fra 21 til 18,  ettersom Stavanger, Egersund og Bergen trafikkstasjoner per 21.12 går tilbake på gult nivå.

Følgende trafikkstasjoner er nå på oransje smittevernsnivå:

 • Trondheim, Orkdal, Stjørdal, Lillehammer, Hamar, Hafslund ,Mysen, Moss, Drøbak, Risløkka(Oslo), Lillestrøm , Kongsvinger, Billingstad(Asker/Bærum)

Hønefoss, Kongsberg, Drammen, Tønsberg, Larvik og Skien.

 • De øvrige trafikkstasjonene som gjennomfører praktiske førerprøver har gult smittevernsnivå.
 • Det er gult smittevernsnivå for praktiske førerprøver i tungbilklassene (C, CE, D og DE) på alle trafikkstasjonene  unntatt Trondheim og Stjørdal som i henhold til lokale forskrifter per 17.12. skal gjennomføre tungbilprøver på oransje smittevernsnivå. Det vil si at både sensorer og kandidater må benytte munnbind.  På andre trafikkstasjonene kan også munnbind benyttes hvis man finner at det er hensiktsmessig.

I tillegg til denne meldingen som kom fra Statens vegvesen 21. desember har vi fanget opp at Kristiansund trafikkstasjon har plassert seg selv på oransje nivå uten at dette er kommunisert fra Statens vegvesen sentralt.

Anmodning til opplæringsbransjen

Det anmodes om at kun kandidater med tilhørighet i trafikkstasjonens nedslagsfelt meldes opp til førerprøve på stedet.

Anmodningen innføres midlertidig med virkning i førte omgang ut 2020. Nye vurderinger av dette vil skje løpende, og en endring av anmodningen vil skje når smittevernnivået er tilbake på et jevnt lavt nivå nasjonalt. Anmodningen er vurdert nødvendig for å hindre nedstenging av prøvevirksomheten.

Om teoriprøver på alle landets trafikkstasjoner:

På teoriprøvene må alle bruke munnbind, og det må hver enkelt ha med selv.

Trafikkstasjonene er bare åpne for de som har bestilt time.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Foreløpig ingen ny nedstengning

Regjeringen varslet i dag nye tiltak mot smittespredning for de neste to ukene. Trafikkforum har mottatt flere henvendelser med spørsmål om dette får betydning for trafikkskolene.

Trafikkskoler er ikke nevnt i de aktuelle tiltakene.


12. mars i fjor var trafikkskolene heller ikke regnet med i først omgang, men etter at noen valgte å kontakte Folkehelseinstituttet spesifikt for å spørre om det med begrepet «utdanning» også var tenkt på trafikkopplæring var det mest komfortabelt for FHI å plassere trafikkopplæring i samme kategori, og dermed var vi plutselig omfattet av tiltakene selv om ingen hadde tenkt på oss i utgangspunktet.


Denne gangen har imidlertid myndighetene nevnt spesifikt universitet, høyskoler, fagskoler, folkehøyskoler og ungdomskoler.


Trafikkskoler er åpenbart ingen av delene. Når vi heller ikke har fått noen beskjed om annet, så er vi åpenbart ikke omfattet av tiltakene.

Trafikkforum har ikke mottatt noen annen beskjed enn det som følger av pressemeldingen, så vi forholder oss til at trafikkskolene er i drift i morgen, men selvfølgelig på en måte som er i tråd med lokale tiltak.

Vi må dessuten forholde oss til at det er gitt et generelt påbud om maksimalt 10 personer på innendørs arrangement.

Det innebærer f.eks. at det mange steder i landet vil være naturlig at elever og lærere bruker munnbind.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

21 trafikkstasjoner på oransje nivå

Smittevernsstatus for trafikkstasjoner som gjennomfører praktiske førerprøver

Antallet trafikkstasjoner på oransje smittevernsnivå varierer fra uke til uke.

For tre uker siden var det 28, for to uker siden var det 22, og  i forrige uke var det 18 trafikkstasjoner på oransje smittevernsnivå.

Antall trafikkstasjoner på oransje smittevernsnivå pr.14.12. er 21 stk.

Disse er:

 • Trondheim, Orkdal, Stjørdal, Lillehammer, Hafslund ,Mysen, Moss, Drøbak, Risløkka(Oslo), Lillestrøm , Kongsvinger, Billingstad(Asker/Bærum)

Hønefoss, Kongsberg, Drammen, Tønsberg, Larvik, Skien, Egersund, Stavanger, og  Bergen/Åsane.

 • De øvrige trafikkstasjonene som gjennomfører praktiske førerprøver har gult smittevernsnivå.
 • Det er gult smittevernsnivå for praktiske førerprøver i tungbilklassene (C, CE, D og DE) på alle trafikkstasjonene

Anmodning

Det anmodes om at kun kandidater med tilhørighet i trafikkstasjonens nedslagsfelt meldes opp til førerprøve på stedet.

Anmodningen innføres midlertidig med virkning i førte omgang ut 2020. Nye vurderinger av dette vil skje løpende, og en endring av anmodningen vil skje når smittevernnivået er tilbake på et jevnt lavt nivå nasjonalt. Anmodningen er vurdert nødvendig for å hindre nedstenging av prøvevirksomheten.

Om teoriprøver på alle landets trafikkstasjoner:

På teoriprøvene må alle bruke munnbind, og det må hver enkelt ha med selv.

Trafikkstasjonene er bare åpne for de som har bestilt time.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Rekordmange teoriprøver

Statens vegvesen har gjennomført nesten 13 000 flere teoriprøver i år enn i fjor.

-I samme periode i fjor gjennomførte vi nær 170 000 teoriprøver. I år har vi gjennomført nesten 183 000 prøver. Dette viser at vi er i stand til å levere tjenester på en effektiv måte til tross for begrensningene koronapandemien har gitt oss, sier Frode Børstad i Statens vegvesen.

I mars og april i år ble det gjennomført om lag en tredjedel av normalt antall teoriprøver. I mai åpnet samfunnet forsiktig opp igjen.

– Fra og med juni har vi gjennomført mange flere teoriprøver hver måned enn i samme måned i 2019. Våre ansatte har strukket seg langt, og gjennomført prøver både på kveldstid og enkelte lørdager, for å møte etterspørselen, sier Børstad.

Likevel har det vært vanskelig å få tak i teoriprøvetimer

Før koronapandemien var det drop-in på teoriprøver. Koronarestriksjonene har lagt begrensninger på antall kandidater vi kan ha i prøverommene samtidig.

– For å ha kontroll på antall kandidater og kunne gjennomføre teoriprøver på en forsvarlig måte, har vi siden trafikkstasjonene gjenåpnet kun hatt timebestilling for teoriprøver. Dette vil vi fortsatte med, både for teoriprøver og andre tjenester ved trafikkstasjonene, sier Børstad.

Til tross for et rekordhøyt antall gjennomførte prøver, har mange likevel måttet vente på å ta teoriprøven.

Møt forberedt

– Det er begrenset hvor mange prøver vi kan tilby. Kandidatene kan selv bidra til kortere ventetid for å ta prøven ved å møte bedre forberedt. Andelen ikke-beståtte prøver er hele 40 prosent, og det er alt for høyt, sier Børstad.

Dette bidrar til lengre ventetid og er en sløsing med samfunnets ressurser.

– Hvis alle hadde stått på teoriprøven første gang ville vi ikke hatt ventetid i det hele tatt. Teorikunnskapen bidrar også til tryggere sjåfører og til at tallet på drepte og hardt skadde i trafikken fortsetter å gå ned, sier Børstad.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Fortsatt nedgang i trafikkstasjoner på oransje nivå

Smittevernsstatus for trafikkstasjonene som gjennomfører praktiske førerprøver

Antallet trafikkstasjoner på oransje smittevernsnivå fortsetter å gå ned.

For to uker siden var det 28, forrige uke 22 og  per mandag 7. desember er det 18 trafikkstasjoner på oransje smittevernsnivå.

Fire trafikkstasjoner har dermed endret  status fra oransje-  til gult smittevernsnivå siden forrige melding, disse er Voss, Trondheim, Stjørdal og Orkdal

Følgende 18 trafikkstasjoner har fortsatt oransje smittevernsnivå:

 • Hafslund ,Mysen, Moss, Drøbak, Risløkka(Oslo), Lillestrøm , Kongsvinger, Billingstad(Asker/Bærum)

Hønefoss, Kongsberg, Drammen, Tønsberg, Larvik, Skien, Egersund, Stavanger, Haugesund og  Bergen/Åsane

 • De øvrige trafikkstasjonene som gjennomfører praktiske førerprøver har gult smittevernsnivå.
 • Det er gult smittevernsnivå for praktiske førerprøver i tungbilklassene (C, CE, D og DE) på alle trafikkstasjonene

Anmodning

Det anmodes om at kun kandidater med tilhørighet i trafikkstasjonens nedslagsfelt meldes opp til førerprøve på stedet.

Anmodningen innføres midlertidig med virkning i førte omgang ut 2020. Nye vurderinger av dette vil skje løpende, og en endring av anmodningen vil skje når smittevernnivået er tilbake på et jevnt lavt nivå nasjonalt. Anmodningen er vurdert nødvendig for å hindre nedstenging av prøvevirksomheten.

Om teoriprøver på alle landets trafikkstasjoner:

På teoriprøvene må alle bruke munnbind, og det må hver enkelt ha med selv.

Trafikkstasjonene er bare åpne for de som har bestilt time.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Ta ansvar – det virker

Statens vegvesen melder i dag at det nå er færre trafikkstasjoner på oransje smittevernsnivå  

22 av trafikkstasjonene i landet som tilbyr praktiske førerprøver er per 30.november fortsatt på oransje smittevernsnivå, dette er en nedgang på seks siden forrige statusoversikt 16.november, melder Statens vegvesen.

Nå som vi ser at det å ta ansvar virker, er det viktig at vi fortsetter å ta ansvar til vi har kommet oss gjennom hele pandemien. Fortsett med de anbefalte tiltakene, fortsett med god rengjøring og fortsett å opprettholde avtsand mellom elevene, mellom ansatte og mellom ansatte og andres elever.

Seks trafikkstasjoner har altså endret status fra oransje til gult, som betyr et lavere smittevernsnivå for førerkortklassene B/BE og traktor.  Dette gjelder trafikkstasjonene i Flekkefjord, Mandal, Stord, Elverum, Hamar og Gjøvik.

Følgende 22 trafikkstasjoner har fortsatt oransje smittevernsnivå for praktiske førerprøver i klassene B/BE og traktor:

 • Hafslund, Mysen, Moss, Drøbak, Risløkka (Oslo), Lillestrøm, Kongsvinger, Billingstad (Bærum/Asker), Hønefoss, Kongsberg, Drammen, Tønsberg, Larvik, Skien, Egersund, Stavanger, Haugesund, Bergen/Åsane, Voss, Trondheim, Stjørdal og Orkdal.
 • De øvrige trafikkstasjonene i landet som gjennomfører praktiske førerprøver har gult smittevernsnivå. I tillegg kan det nevnes at det lenge har vært bare gult smittevernsnivå på praktiske førerprøver i tungbilklassene (C, CE, D og DE)

Det anmodes om at kun kandidater med tilhørighet i trafikkstasjonens nedslagsfelt meldes opp til førerprøve på stedet.

Anmodningen innføres midlertidig med virkning i førte omgang ut 2020. Nye vurderinger av dette vil skje løpende, og en endring av anmodningen vil skje når smittevernnivået er tilbake på et jevnt lavt nivå nasjonalt. Anmodningen er vurdert nødvendig for å hindre nedstenging av prøvevirksomheten

Om teoriprøver på alle landets trafikkstasjoner:

På teoriprøvene må alle bruke munnbind, og det må hver enkelt ha med selv.

Trafikkstasjonene er bare åpne for de som har bestilt time.

Om smittevernsnivåene i forbindelse praktiske førerprøver:

Gult nivå – ordinære smittevernstiltak

 • Godt renhold av kjøretøyer før og etter prøve.
 •  God håndhygiene.
 • Det kan når kandidat forespør være med trafikklærer under førerprøven. Alle i kjøretøyet skal da bære munnbind om kravet til minimum en meters avstand ikke kan overholdes.
 • Klargjøring og oppsummering tilpasses.
 • Sensor kan benytte munnbind dersom vedkommende selv ønsker det, og kan ut fra en selvstendig vurdering kreve at kandidaten bruker munnbind. Relevant for slik vurdering er blant annet om kandidaten kommer fra et område som har høyere smittenivå.

Oransje nivå – utvidede smittevernstiltak

 • Det er kun kandidat og sensor i kjøretøyet under førerprøven, og begge må benytte munnbind i kjøretøyet.
 • Det anmodes om at det kun er kandidater fra lokalområder som får avlegge prøve. Det kan bli innført begrensning hvis situasjonen tilsier det.
 • Ambulering av sensorer begrenses så langt det er mulig.

Les mer her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Eleven skal ha geografisk tilhørighet

Statens vegvesen ber nå trafikkskolene om å sørge for at alle kandidater har geografisk tilhørighet til den aktuelle trafikkstasjonen ved oppmelding til førerprøve.

Beslutningen er tatt i samråd med ATL og Trafikkforum, som stiller seg bak beslutningen i håp om at det ikke blir nødvendig å gjeninnføre flere og strengere tiltak, eller i verste fall at trafikkstasjoner og trafikkskoler risikerer å bli stengt ned.

Vi er langt inne i smittebølge to, og undersøkelser blant trafikkskolene som både ATL og Trafikkforum har gjennomført blant medlemmene viser at vi har hatt svært lite smitte i bransjen. Det har vi oppnådd fordi vi har opptrådt ansvarlig og gjennomført nødvendige tiltak.

Tiltakene kan føre til praktiske utfordringer og merarbeid, men det er viktig å huske at de tiltakene vi gjennomfører er en vesentlig mindre utfordring å komme seg gjennom enn en ny nedstengning ville ha vært.

Brevet fra Statens vegvesen til trafikkskolene finner du her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Enda en trafikkstasjon på oransje nivå

Haugesund trafikkstasjon har skjerpet sitt smittevernsnivå fra gult til oransje. Dette innebærer at 28 trafikkstasjoner har oransje smittevernsnivå per. 17.11.2020

Hele 28 av landets trafikkstasjoner som tilbyr og gjennomfører praktiske førerprøver(oppkjøring) i førerkortklassene B/BE og traktor) har fra tirsdag 17.11.oransje smittevernsnivå.

Årsak til disse tiltakene er at stadig flere områder i landet har økte smittetilfeller av Covid -19, jf. myndighetenes krav om økt smittevern.

Varighet: Inntil en positiv endring skjer. 

Endringer siden 10.11.

Haugesund trafikkstasjon har skjerpet sitt smittevernsnivå fra gult til oransje siden forrige melding.

Dette har bakgrunn i et økende  antall smittede i kommunene rundt Haugesund.

Oppsummert:

Følgende 28 trafikkstasjoner har nå oransje smittevernsnivå for praktiske førerprøver i klassene B/BE og traktor:

 • Hafslund, Mysen, Moss, Drøbak, Risløkka (Oslo), Lillestrøm, Kongsvinger, Elverum, Hamar, Gjøvik, Billingstad (Bærum/Asker), Hønefoss, Kongsberg, Drammen, Tønsberg, Larvik, Skien, Mandal, Flekkefjord, Egersund, Stavanger, Haugesund, Stord, Bergen/Åsane, Voss, Trondheim, Stjørdal og Orkdal.
 • De øvrige trafikkstasjonene som gjennomfører praktiske førerprøver har gult smittevernsnivå

Vedrørende teoriprøver på alle landets trafikkstasjoner:

På teoriprøvene må alle bruke munnbind, og det må hver enkelt ha med selv.

Trafikkstasjonene er bare åpne for de som har bestilt time.

Les mer her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

27 trafikkstasjoner på oransje nivå

Vi er godt inne i andre smittebølge, og mange av landets trafikkstasjoner er nå på oransje nivå, som blant annet betyr at kandidat og sensor må bruke munnbind ved praktisk førerprøve. Mange trafikkskoler velger også å følge trafikkstasjonenes smittevurdering, og bruker munnbind i de periodene de lokale trafikkstasjonene er på oransje nivå.

Utvikling siste 7 dager

Mandag 2.11. var status 14 prøvesteder på oransje smittevernsnivå, fredag 6.11./mandag 9.11.var det 23, og fra tirsdag 10.11. er det 27 prøvesteder som er lagt på oransje smittevernsnivå.

Disse endringene har skjedd siden 6.11.

Mysen, Kongsvinger, Egersund og Stavanger trafikkstasjoner er nå også på oransje smittevernsnivå

Bakgrunn for endringene siste døgn:

 • Stavanger og kommunene rundt har hatt en oppblomstring av registrerte smittetilfeller, dette rammer også Egersund fordi alle førerprøver der blir gjennomført av sensorer fra Stavanger trafikkstasjon.
 •  I Viken er det store utbrudd, blant annet i Fredrikstad og flere steder i gamle Østfold, derfor er alle prøvestedene der lagt på oransje smittevernsnivå. Dette omfatter Hafslund, Moss og Mysen.
 • I Hedmark har Kongsvinger blitt lagt på oransje smittevernsnivå på grunn av nærheten til Oslo/Viken, det vil si at ca. 40% av praktiske førerprøver der kommer fra dette området.

Oppsummert:

Følgende 27 trafikkstasjoner har nå oransje smittevernsnivå for praktiske førerprøver i klassene B/BE og traktor:

 Hafslund, Mysen, Moss, Drøbak, Risløkka (Oslo), Lillestrøm, Kongsvinger, Elverum, Hamar, Gjøvik, Billingstad (Bærum/Asker), Hønefoss, Kongsberg, Drammen, Tønsberg, Larvik, Skien, Mandal, Flekkefjord, Egersund, Stavanger, Stord, Bergen/Åsane, Voss, Trondheim, Stjørdal og Orkdal.

Landets øvrige trafikkstasjoner er på gult smittevernsnivå.

Les mer her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Skjerpet smittevern ved 23 trafikkstasjoner

Flere Covid-19 smitteutbrudd i norske kommuner resulterer i skjerpet smittevern på trafikkstasjonene melder Statens vegvesen.

Hele 23 av landets trafikkstasjonene som tilby og gjennomfører  praktiske førerprøver(oppkjøring) i førerkortklassene   B/BE og traktor) vil fra mandag 9.11. ha oransje smittevernsnivå.

Varighet: Inntil en positiv endring skjer.

Mandag 2.11. var status 14 prøvesteder på oransje smittevernsnivå

Endringer siden mandag:

 • Hammerfest har gått fra oransje tilbake til gult smittevernsnivå (en positiv utvikling).
 • Trondheim, Stjørdal og Orkdal endrer smittenivå fra gult til oransje fra mandag 9. november.
 • Voss trafikkstasjon endrer smittevernsnivå fra gult til oransje allerede  fredag 6.november
 • Flekkefjord og Mandal trafikkstasjoner fra gult- til oransje smittevernsnivå henholdsvis torsdag 5.og fredag 6.november
 • Larvik  og Tønsberg trafikkstasjoner fra gult til oransje smittevernsnivå

Bakgrunnen for  endringene i Trøndelag er som følge av økt smittenivå i Trondheim.

Statens vegvesen følger opp de tiltak kommunen anbefaler for  innbyggere og næringsliv.

Ettersom det er stor flyt av kandidater til førerprøver mellom stasjonene, heves smittevernet på trafikkstasjonene i Trondheim, Stjørdal og Orkdal til oransje nivå.

Bakgrunnen for endringene i Bergensområdet er økt smittenivå i Bergen by

En stor andel av førerkortkandidatene  på Voss trafikkstasjon kommer fra dette området.

Fra før er gjennomføring av praktiske førerprøver  på Stord trafikkstasjon lagt på  oransje smittevernsnivå.

Bakgrunnen for endringene på Sørlandet

Grunnet stort smitteutbrudd i Farsund siste dagene vil vi gå til oransje ved Flekkefjord og Mandal fra  torsdag på grunn at mer enn 500 er satt i karantene og flere skoler, offentlige  kontorer/tjenester i området

 er stengt eller redusert tjenestetilbud.

Bakgrunnen for endringene i Vestfold-Telemark

Grunnet økende smitte er Tønsberg, Larvik og Skien trafikkstasjon på oransje nivå.

Endringen ble iverksatt  tirsdag 3.november

Oppsummert:

Følgende 23 trafikkstasjoner har nå oransje smittevernsnivå for praktiske førerprøver i klassene B/BE og traktor:

Hafslund,Moss,Drøbak,Risløkka(Oslo),Lillestrøm,Elverum,Hamar,Gjøvik,Billingstad(Bærum/Asker), Hønefoss, Kongsberg, Drammen, Tønsberg, Larvik, Skien,  Mandal, Flekkefjord, Stord, Bergen/Åsane, Voss, Trondheim, Stjørdal og Orkdal.

Les mer her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Ny avbestillingsfrist 7 dager før øvingsbane

Seks måneder etter nedstengningen er det fortsatt flere elever og førerpørvekandidater i omløp enn normalt, og samtidig er kapasiteten ved øvingsbanene lavere enn normalt pga smittereduserende tiltak i forbindelse med covid-19-pandemien.

Denne situasjonen blir ikke bedre av at mange trafikkskoler har møtt utfordringen ved å bestille opp flere tider på øvingsbanen enn det er behov for, for så å avbestille på kort varsel. Dette har naturlig nok ført til enda dårligere kapasitet, siden kapasiteten ikke blir utnyttet maksimalt.

NAF innfører på bakgrunn av dette en midlertidig ordning der fristen for endringer og avbestillinger blir satt til 7 dager før kursstart. Dette blir gjort for å øke muligheten for andre til å nyttiggjøre seg ledig tid. Udokumenterte avbestillinger etter avbestillingsfristen vil som tidligere bli fakturert.

Mange trafikkskoler har også tatt kontakt med Trafikkforum for å ta opp problemet med kapasitet og ventetid på øvingsbanene. Trafikkforum støtter derfor tiltaket fra NAF, og vi henstiller alle trafikkskoler om å bidra til å utnytte kapasiteten på øvingsbanene maksimalt.

Les mer her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Statusmelding covid-19

–Trafikkskolene opptrer ansvarlig, og smitterisikoen ved trafikkskolene er lav. Det er konklusjonen i en medlemsundersøkelse Trafikkforum har gjennomført for å undersøke og dokumentere hvordan trafikkskolene har forholdt seg siden 12. mai, og i hvilken grad virksomheten ved trafikkskolene utgjør en smitterisiko i samfunnet

Det nærmer seg seks måneder siden bransjen ble gjenåpnet etter to måneders nedstengning. Trafikkforum har i den forbindelse gjennomført en undersøkelse blant medlemmene for å undersøke og å dokumentere hvordan trafikkskolene har forholdt seg siden 12. mai, og i hvilken grad virksomheten ved trafikkskolene utgjør en smitterisiko i samfunnet.

Undersøkelsen viser at trafikkskolene i stor grad forholder seg til de til enhver tid gjeldende retningslinjene, og at smitterisikoen dermed er liten. En av flere interessante funn er at færre enn 2 % av alle trafikkskolene har hatt trafikklærere som har testet positivt for covid-19 i perioden, mens 14,5 % av trafikkskolene oppgir at de kjenner til at de har hatt elever som har testet positivt for covid-19. 15 % av trafikkskolene har hatt trafikklærere som har vært i karantene, mens hele 64 % av trafikkskolene oppgir at de har hatt elever som har vært i karantene.

Når vi ser på hvordan trafikkskolene forholder seg til retningslinjene finner vi kanskje årsaken til at så få trafikklærere har vært smittet eller har vært i karantene. 98 % av alle trafikkskolene som har svart på undersøkelsen oppgir at de alltid rengjør kjøretøyene før førerprøve i samsvar med Statens vegvesens retningslinjer. 87 % svarer at de alltid rengjør berøringsflater i kjøretøy før en ny person tar plass, og 87 % svarer at de alltid sørger for å overholde 1 meters avstand mellom elevene. 89 % av trafikkskolene svarer at de alltid overholder 1 meters avstand mellom lærerne og andre læreres elever.

Vi skulle selvsagt gjerne sett at det var nærmere 100 % av trafikkskolene som sa at de overholdt alle retningslinjer, og vi oppfordrer alle til å opptre ansvarlig og å overholde alle retningslinjer. Husk at nedstengning er en høy kostnad både for samfunnet, for den enkelte trafikkskole og for de ansatte.

Vi mener likevel at disse svarene viser at de fleste trafikkskolene opptrer ansvarlig, og at smitterisikoen ved trafikkskolene dermed er lav.

På spørsmål om trafikkskolene frivillig gjennomfører andre tiltak enn det de er pålagt svarer  66 % av trafikkskolene at trafikklærerne i noen tilfeller bruker munnbind, f.eks. når de lokale trafikkstasjonene er på oransje smittevernnivå. 45 % av trafikkskolene oppgir dessuten at de har iverksatt andre tiltak på eget initiativ. Eksempler på slike tiltak er å stenge kontoret, å samtale med elever om eksponering for smitte ved festing, uteliv, reiser o.l., oppfordre til å avbestille timer ved usikkerhet, symptomer eller basert på nylig adferd, utendørs oppmøte og kontaktløs betaling.   Alt i alt mener vi at trafikkskolene har forholdt seg ansvarlig til smitterisikoen gjennom covid-19-pandemien, at smitterisikoen ved trafikkskolene er lav, og at det ved behov for utvidede tiltak vil være tilstrekkelig å innføre krav til munnbind og å holde kontor og venterom stengt om nødvendig.

Trafikkforums holdning gjennom covid-19-pandemien er og har vært at trafikkskolene skal ta sin del av samfunnsansvaret og bidra til å holde smitterisikoen på et minimum gjennom å opptre ansvarlig, og å følge de retningslinjene som til enhver tid er gitt fra myndighetenes side og de retningslinjene som bransjen har anbefalt i samsvar med myndighetenes pålegg og anbefalinger. Det er viktig at slike retningslinjer tar utgangspunkt i hvordan føreropplæringen faktisk gjennomføres, slik at tiltak og anbefalinger er relevante og i samsvar med virkeligheten. Som en ansvarlig samfunnsaktør er dette riktig og viktig for oss i et samfunnsperspektiv, og det er selvfølgelig også viktig for bransjen å opptre ansvarlig for å holde smitterisikoen ved trafikkskolene på et minimum og unngå ny nedstengning.

Funnene i undersøkelsen er videreformidlet både til Helse- og omsorgsdepartementet og samferdselsdepartementet, slik at undersøkelsen kan ligge til grunn for vurderingen av videre tiltak ved økt smitterisiko i samfunnet.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Forlenger fristen for å gjennomføre Trafikant i mørket

Covid-19-pandemien medfører lavere kapasitet ved trafikkskolene ved gjennomføring av Trafikant i mørke. Elever med gjennomført trafikalt grunnkurs som mangler del 7 Trafikant i mørket får derfor lov til å fortsette å øvelseskjøre uten del 7 ut 2020. Ny frist for å gjennomføre Trafikant i mørke blir dermed 31.12.2020.

1-metersregelen fører som kjent til begrensninger i antall elever i bil, og dette reduserer kapasiteten ved trafikkskolene. Statens vegvesen foretar derfor endringer i forskrift om midlertidig unntak for gjennomføring av trafikkopplæring og øvingskjøring.

I tillegg er det nå presisert i den midlertidige forskriften at det ikke stilles krav om at alle lærere deltar på innledende og avsluttende del («forventninger, mål, oppsummering og refleksjon med elever og lærere»).

Se hele informasjonsbrevet fra Statens vegvesen her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Bruk av munnbind ved trafikkskolene

Kandidater til førerprøven har flere steder i landet blitt pålagt å bruke munnbind under førerprøven, ettersom Statens vegvesens trafikkstasjoner har vært på oransje smittevernnivå. I kjølvannet av dette har flere trafikkskoler hatt en vurdering av om trafikkskolen også skal følge opp endret smittevernnivå ved at lærere og elever bruker maske på timene.

Skal trafikklærerne bruke maske ved oransje nivå?

Både Folkehelseinstituttet og smittevernlegen i den enkelte kommune kan gi slike retningslinjer. Folkehelseinstituttet har så langt sagt at munnbind ikke er et hensiktsmessig smitteforebyggende tiltak «ved lav smitte».  FHI understreker videre at det å holde en meters avstand er et viktigere tiltak enn bruk av munnbind, og at bruk av munnbind aldri erstatter oppfordringen om å holde en meters avstand til andre. Så langt er det altså ikke kommet hverken anbefaling eller pålegg om bruk av maske for trafikklærere og elever fra FHI, det eksisterer ikke noe slikt pålegg gjennom covid-19-forskriften, og det er som kjent ikke en del av tiltakene som er beskrevet i bransjens egen veileder.

Er smitterisikoen ulik for sensorer og for trafikklærere?

Når man treffer på den ene eleven som er smittet er risikoen selvfølgelig den samme. Men den enkelte trafikklæreren vil vanligvis ha et færre antall elever i løpet av et gitt tidsrom enn en sensor, som ideelt sett bare møter hver enkelt kandidat én gang. Slik sett er risikoen vanligvis større for sensor enn for trafikklæreren.

Kan trafikklærere og elever velge å bruke munnbind likevel?

Det er selvsagt tillatt for alle som ønsker det å være «ekstra forsiktig», så lenge ingen tror at det å bruke munnbind fritar oss fra metersregelen eller andre tiltak som det er anbefalt å følge.

Kan arbeidsgiver pålegge bruk av munnbind?

Arbeidsgiver må da i tilfelle foreta en konkret vurdering av smitterisikoen ved trafikkskolen, og kan da komme frem til at munnbind er et hensiktsmessig tiltak. Et slikt pålegg vil da mest sannsynlig ligge innenfor arbeidsgivers styringsrett. Arbeidsgivers styringsrett forutsetter imidlertid en forutgående drøfting med ansatte, og en saklig begrunnelse for pålegget. Arbeidsgiver må ved et mulig pålegg også sørge for at munnbind er tilgjengelig på arbeidsplassen, og arbeidsgiver må bære kostnaden med dette.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Forlengelse av midlertidig unntak for krav om gebyr

Statens vegvesen har forlenget et midlertidig unntak fra krav om gebyr til personer som blir syke og ikke møter opp til førerprøver fram til og med 31.mars 2021.

-Vi ønsker ikke at personer som har symptomer på luftveisinfeksjoner, er syke eller i karantene skal føle seg forpliktet til å møte til teoriprøve/oppkjøring. Derfor har vi gitt et midlertidig unntak til og med 31.mars 2021 fra krav om gebyr for ikke møtt til prøve, sier jurist Cathrine Håheim Andersen i Statens vegvesen, som legger til at det er fint om de som rekker å avbestille timen sin i tide, gjør det, slik at andre kan benytte den oppsatte timen isteden.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Moss på oransje nivå

Moss kontorsted  har nå oransje smittevernsniva for gjennomføring av praktiske førerprøver ( tilsvarende som Hafslund trafikkstasjon)  

Statens vegvesen minner samtidig om endringene fra i går, som innebærer at trafikklærer kan være med ved praktisk førerprøve ved gult smittevernnivå, – dersom eleven ber om det:

Under avsnittet om gult smittevern  -ordinære smittevernstiltak:

Kulepunkt 3:

 • Det kan når kandidat forespør være med trafikklærerunder førerprøven. Alle i kjøretøyet skal da bære munnbind om kravet til minimum en meters avstand ikke kan overholdes.

Under avsnittet  om oransje nivå – utvidede smittevernstiltak

Kulepunkt 1:

 • Det er kun kandidat og sensor i kjøretøyet under fører prøven og begge må benytte munnbind i kjøretøyet.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Åpner for å ha med trafikklærer på førerprøve

Statens vegvesen sendte i dag ut Informasjon til trafikkskolene versjon 13, og i denne versjonen av Statens vegvesens retningslinjer for gjennomføring av førerprøve blir det åpnet for at trafikklæreren ved gult nivå kan være med på praktisk førerprøve dersom kandidaten ber om det. Dette forutsetter da bruk av munnbind dersom 1 meters avstand ikke kan opprettholdes.

Siden bestemmelsene ved gult nivå innebærer en lettelse blir det videre presisert at det bare er elev og sensor som skal være til stede under førerprøve på oransje nivå.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Fortsatt oransje på Hafslund

Fortsatt oransje smittevernsnivå på Hafslund trafikkstasjon

-Smittevernstiltakene på oransje nivå for Hafslund trafikkstasjon forlenges til å omfatte hele neste uke, vi regner med å gå tilbake til gult nivå fra mandag 21.september, sier seksjonssjef i Trafikantavdelingen Trond I.B.Olsen i Statens vegvesen.

Praktiske førerprøver på Hafslund trafikkstasjon -oransje smittevernsnivå

-Ut fra en totalvurdering opprettholder vi oransje-nivå også ut neste uke på Hafslund trafikkstasjon. I praksis betyr det at både kandidatene og sensor bruker munnbind under de praktiske prøvene som kjøres derfra (gjelder også Moss). Det gjelder spesielt klassene B/BE og traktor, hvor vi sitter tett på hverandre. Det kan få betydning for enkelte avtaler som må endres på grunn av vår ressurstilgjengelighet, men vi gjør så godt vi kan for at kandidatene og trafikkskolene skal bli minst mulig berørt. Møt som avtalt til din førerprøve med munnbind på Hafslund trafikkstasjon, hvis du ikke har hørt noe annet fra oss. Skulle situasjonen endre seg til det bedre i løpet av neste uke, regner vi med å kunne gå tilbake til gult nivå fra mandag 21.september, sier seksjonssjef Trond I. B.Olsen.

Teoriprøver på Hafslund trafikkstasjon – oransje smittevernsnivå

– Alle teorikandidater får melding om påbudt bruk av munnbind  i forbindelse med oppmøte og gjennomføring av teoriprøver i samme tidsrom som  for de praktiske førerprøvene, sier  Kontorsjef i Brukertjenester Else Gro Haslien Østgård i Statens vegvesen.

Oransje nivå – utvidede smittevernstiltak:

Kandidat og sensor benytter munnbind under den praktiske førerprøven.

Det anmodes om at det kun er kandidater fra lokalområder som får avlegge prøve. Det kan bli innført begrensning hvis situasjonen tilsier det.

Ambulering av sensorer begrenses så langt det er mulig.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oransje nivå i Bergen

-Som følge av at Bergen kommune iverksetter strengere tiltak mot spredning av korona er det besluttet at Bergen trafikkstasjon nå går opp til ORANSJE smittevernnivå, sier seksjonsjef Torbjørn Brosvik i Statens vegvesen.. [09.09.2020]

Opp til oransje smittevernsnivå med øyeblikkelig virkning  

-Oransje smittevernnivå vil i første omgang gjelde fra 09.09.20 og ti dager frem til 18.09.20, det vil da foretas en ny vurdering.

Det omfattende smittevernnivået gjelder for førerkortklassene B/BE, Traktor og tunge klasser.

MC kjøres som før på gult nivå, men vær obs på å holde avstandsrådene.

Førerprøver, unntatt MC, skal kjøres med munnbind på både sensor og kandidat. Dersom kandidat ikke har med seg munnbind de første to dagene stiller vi med dette. Dersom kandidat ikke har munnbind med seg fra og med fredag, avvises kandidaten og prøven kjøres ikke, sier Torbjørn Brosvik.

Om oransje nivå- utvidede smittevernstiltak

 •  Kandidat og sensor benytter munnbind under prøven.
 • Det anmodes om at det kun er kandidater fra lokalområder som får avlegge prøve,, kan bli innført begrensninger hvis situasjonen tillater det.
 • Ambulering av sensorer skal ikke foregå i denne perioden

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oransje nivå på Hafslund

Utvidede smittevernstiltak iverksettes fra i dag mandag 7.9. og smittevernsituasjonen vil bli vurdert på nytt i slutten uka, sier seksjonssjef Trond I.B.Olsen i Statens vegvesen [07.09.2020]

-Statens vegvesen har fulgt smitteutviklingen i Sarpsborg-Fredrikstad tett den siste tiden, og går nå fra gult til oransje nivå på smittevernstiltakene på Hafslund trafikkstasjon. Kommuneoverlegen har hittil ikke anbefalt oss å stramme inn og skifte kategori, men i forbindelse med praktiske førerprøver sitter våre sensorer og førerkortkandidatene tett sammen over tid (mer enn 15 min.) For å unngå full nedstengning på Hafslund trafikkstasjon, igjen, innføres det krav om bruk av munnbind for begge parter i forbindelse med oppkjøring. Dette gjelder først og fremst klasse B og traktor, hvor vi sitter tett på kandidatene,sier seksjonssjef Trond I.B. Olsen i Statens vegvesen.

-Vi håper å berøre kandidaten og trafikkskolene i minst mulig grad, men omdisponeringer av våre ressurser kan få konsekvenser for noen inngåtte avtaler. De berørte vil i så fall få beskjed.

-For å opprettholde tilbudet i Moss, vil vi også kreve bruk av munnbind der, da våre sensorer på Hafslund også kjører prøver i Moss, sier Olsen-

Oransje nivå – utvidede smittevernstiltak

Kandidat og sensor benytter munnbind under prøven.

Det anmodes om at det kun er kandidater fra lokalområder som får avlegge prøve. Det kan bli innført begrensning hvis situasjonen tilsier det.

Ambulering av sensorer begrenses så langt det er mulig.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Rekordmange tok teorien i sommer, men 25 000 strøk

Statens vegvesen har gjennomførte rekordmange teoriprøver i sommer. I juni, juli og august var det 68 342 som tok teoriprøven. Det er 20 731 flere enn samme periode i fjor. Dette til tross for at det er færre personer i teorirommet for å opprettholde kravet til en meters avstand.

– Vi holdt stengt fem uker i vår på grunn av korona, og jobber på kveldstid og helg for å øke kapasiteten. I midten av september regner vi med å ha gjennomført like mange teoriprøver som samme tid i fjor, sier avdelingsdirektør Frode Børstad.

Les mer på Statens vegvesens nettsider:
https://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/presse/nyheter/nasjonalt/rekordmange-tok-teorien-i-sommer-men-25-000-strok

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oransje nivå på Hamar

Med bakgrunn i den lokale smittesituasjonen på Hamar hever  Statens vegvesen  smittevernstiltakene fra gult  til oransje smittevernsnivå for praktiske førerprøver på Hamar trafikkstasjon med øyeblikkelig virkning.

Oransje nivå gjelder for alle førerkortklasser unntatt motorsykkel.

Oransje nivå er lik utvidede smittevernstiltak

•  Kandidat og sensor benytter munnbind under prøven.

•  Det anmodes om at det kun er kandidater fra lokalområder som får avlegge prøve. Det kan bli innført begrensning hvis situasjonen tilsier det.

•   Ambulering av sensorer begrenses så langt det er mulig

Alle andre trafikkstasjoner i landet, -altså unntatt Hamar, – har gult smittevernnivå.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Alle trafikkstasjoner er på gult nivå

Statens vegvesen melder i dag at alle trafikkstasjoner nå er tilbake på gult nivå igjen.

Det er selvsagt viktig og i alles interesse at alle retningslinjer blir fulgt, slik at både opplæring og førerprøver kan gjennomføres som planlagt, og slik at vi unngår en ny runde med nedstenging.

Gult nivå innebærer følgende:

 • Godt renhold av kjøretøyer før og etter prøve.
 • God håndhygiene.
 • Kun kandidater og sensor i kjøretøyet under prøven.
 • Klargjøring og oppsummering tilpasses.
 • Sensor og kandidat kan benytte munnbind dersom vedkommende selv ønsker det.

I tillegg gjelder følgende øvrige retningslinjer

Førerprøvekandidater skal forhåndsbetale førerprøven på nett. Dette gjøres på vegvesen.no/dinside. Betalingen kan gjennomføres tidligst 48 timer før førerprøvetidspunktet.

 • –  Før førerprøven skal kandidaten vise legitimasjon, og følge sensors anvisninger om gjennomføring.
 • –  Trafikkskolen skal møte med rengjort kjøretøy. Før førerprøven gjennomføres skal kontaktflater rengjøres. Dersom kjøretøyet ikke er tilstrekkelig rengjort, vil førerprøven bli avlyst. Vurderingen skjer i tråd med helsemyndighetenes retningslinjer.
 • –  Ved enkelte trafikkstasjoner kan man bli anvist til egne parkeringsplasser.
 • –  Kandidaten skal møte sensor ved kjøretøyet. Vi forholder oss til helsemyndighetenes føringer og håndhilser derfor ikke.
 • –  Kandidater som har feber eller viser tegn til luftveisplager kan bli avvist. Kandidater med allergi som gir tilsvarende symptomer, skal medbringe dokumentasjon på allergien.
 • –  For å forebygge smitte vil det inntil videre ikke være anledning til å ha med trafikklærer under førerprøven.
 • –  Klargjøring og avslutning av førerprøven kan bli holdt utenfor kjøretøyet.
 • –  Gjennomføring av sikkerhetskontroll vil tilpasses de til enhver tid gjeldende smittevernregler.

Siste oppdatering kan lastes ned her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Mysen oransje – resten av landet på gult nivå

Statens vegvesen skriver i et informasjonsskriv til trafikkskolene sent mandag kveld at Mysen trafikkstasjon har oransje nivå for klassene B/BE og T.

Oransje nivå innebærer utvidede smitteverntiltak:

 • Kandidat og sensor benytter munnbind under prøven.
 • Det anmodes om at det kun er kandidater fra lokalområder som får avlegge prøve. Det kan bli innført begrensning hvis situasjonen tilsier det.
 • Ambulering av sensorer begrenses så langt det er mulig.

Resten av landet har pr 24. august 2020 gult nivå. Gult nivå innebærer ordinære smitteverntiltak:

 • Godt renhold av kjøretøyer før og etter prøve.
 • God håndhygiene.
 • Kun kandidater og sensor i kjøretøyet under prøven.
 • Klargjøring og oppsummering tilpasses.
 • Sensor og kandidat kan benytte munnbind dersom vedkommende selv ønsker det.

Informasjonsskrivet kan lastes ned her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Lenger unna normalsituasjon

Trafikkforum og ATL var i går i møte med Statens vegvesen, og fikk der informasjon om hvordan Statens vegvesen innretter seg for å møte utviklingen med økt smitterisiko enkelte steder. Etter en sommer med færre restriksjoner i samfunnet er det som kjent økt smitterisiko enkelte steder, og det er en mulighet for økt smitterisiko også andre steder. Siden det er ulik smitterisiko i ulike deler av landet er det imidlertid behov for å innføre et differensiert system for å ivareta tiltak i som er i samsvar med smitterisikoen ved førerprøve på ulike førerkortklasser på ulike steder.

I første omgang fører dette til at det blir lokale tilpasninger på praktisk førerprøve klasse B og T ved Mysen og Kongsberg.

Det kan bli lokale tilpasninger andre steder i landet, i takt med utvikling av smitte og risiko.

Det blir tatt i bruk en fargekode for å kategorisere ulike risikonivå, med fargene rødt, gult og oransje. Gul farge er i prinsippet dagens situasjon i mesteparten av landet, grønn farge er normalsituasjon, slik det var før 12. mars 2020, og oransje farge innebærer at sensor og kandidat skal bruke munnbind ved førerprøve, førerprøve forbeholdes kandidater med lokal tilknytning og ambulering av sensorer begrenses.  

Informasjon om dette skal være sendt ut til trafikkskolene fra Statens vegvesen. Informasjonen kan også lastes ned her:

Unngå uønskede tiltak

Både bransjeorganisasjonene og Statens vegvesen anbefaler at alle er nøye med å følge både påbud og anbefalinger for å unngå innføring av større restriksjoner enn nødvendig og i verste fall full nedstengning. Blant annet anbefales det å være nøye med renhold av kjøretøy, – det er registrert at enkelte skoler har vært dårligere på det i sommer, – og det anbefales at man fortsetter å følge anbefalingen om å melde opp elever til førerprøve der de har tilhørighet.

Ordningen med at det er trafikkskolene som bestiller førerprøve blir videreført, kandidatene får fortsatt ikke anledning til å bestille førerprøve selv.

Trafikant i mørke

Flere trafikkskoler har spurt om det kan være aktuelt med lettelser frem mot mørkesesongen. Slik situasjonen er nå, med økt smitterisiko flere steder i landet, er ikke det noen aktuell problemstilling.

I praksis betyr det at begrensningen på to elever i hver bil vil gjelde, også på eventuell transportetappe. Det betyr at det er lurt å planlegge hvordan Trafikant i mørke skal gjennomføres denne sesongen, og i hvilken grad det har betydning for kostnader og prissetting.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

«Hva gjør vi med førstehjelp»?

Spørsmål vi får tyder på at det fortsatt er stor usikkerhet rundt gjennomføring av tema 1.5 og tema 1.6 i Trafikalt grunnkurs (og dessuten kurs i ulykkesberedskap på tunge kjøretøy).

Det vises blant annet til at den midlertidige forskriften ble opphevet 1. juli, og at det dermed ikke er rom for unntak lenger.

Nå er det imidlertid slik at «mindre tilpasninger» ikke nødvendigvis trenger en hjemmel i egen forskrift, når tilpasningen er begrunnet i andre bestemmelser hjemlet i forskrift.

I de oppdaterte retningslinjene fra Statens vegvesen står det at [TGK og kurs i ulykkesberedskap] kan gjennomføres som vanlig *bortsett fra mindre tilpasninger etter gjeldende smittevernregler*.

Fra Statens vegvesens side er det med andre ord tatt høyde for at det fortsatt er behov for *mindre tilpasninger*, men at hjemmel for å gjennomføre med *mindre tilpasninger* er ivaretatt gjennom covid-19-forskriften.

Utdrag fra retningslinjene er som følger:

«E. Gjennomføring av trafikalt grunnkurs del 5-7
Etter at det er opna att for å gjennomføre trafikkopplæring innanfor krava som er fastsett i covid-19- forskriften § 15a Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift ved kjøreskoler mv., kan trafikalt grunnkurs del 5, 6 og 7 gjennomførast som vanleg bortsett frå mindre tilpassingar etter gjeldande smittevernreglar.
(…)
G. Gjennomføring av kurs i ulykkesberedskap
Etter at det er opna att for å gjennomføre trafikkopplæring innanfor krava som er fastsett i covid-19- forskriften § 15a Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift ved kjøreskoler mv., kan kurs i ulykkesberedskap gjennomførast som vanleg bortsett frå mindre tilpassingar etter gjeldande smittevernreglar. Som mindre tilpassingar blir også rekna å oppfylle måla som er fastsett i § 25-2 Kursmål for ulykkesberedskap andre ledd nr. 2 om demonstrasjon og praktisk øving, ved hjelp av film, bilde og refleksjonssamtalar så lenge smittevernreglane har krav til avstand mellom personar som gjer dette nødvendig.»

Så er det mange som lurer på hvilke tilpasninger som kan gjøres.

Dette er i stor grad opp til den enkelte trafikkskole og trafikklærer å vurdere, men et par eksempler kan kanskje være til hjelp:

Det viktigste å huske er at elevene fortsatt skal ha 1 meters avstand. Unntaket her er bare elever som går i samme kohort, dvs elevgruppe i skoleverket, og det er altså i liten grad relevant for trafikkskolene.

Mange har gitt uttrykk for at de synes det er vanskelig å gjennomføre undervisningen med denne forutsetningen. Det er imidlertid flere muligheter.

For det første kan man med fordel merke seg det retningslinjene sier om kurs i ulykkesberedskap, der det nevnes bruk av film, bilde og refleksjonssamtaler.

I tillegg er det flere muligheter for å gjennomføre demonstrasjon og praktisk øving og samtidig opprettholde 1 meters avstand mellom elevene. Øving i sikring av skadested kan for eksempel gjennomføres ved at 1 elev sikrer 1 kjøretøy. Har man bare et kjøretøy til rådighet kan evt flere elever observere fra avstand (med 1 meters innbyrdes avstand), og bidra med å hjelpe, kommentere og bli tatt med på råd, og med felles evaluering etterpå. Har man tilgang til flere kjøretøy kan man fint arrangere f.eks. en kyssulykke med 4 kjøretøy, og da kan f.eks. 4 elever få i oppdrag å sikre skadestedet i hver sin retning med utgangspunkt i hvert sitt kjøretøy.

Utfordringen er selvsagt større når vi kommer til å undersøke involverte i ulykken, og å øve på livreddende førstehjelp inne og på skadested.

For å kunne gjennomføre disse delene er det imidlertid avgjørende å huske at det er elevene som skal ha 1 meters avstand. Det er dermed mulig både for lærer å demonstrere med 1 elev som markør, og det er mulig for elever å øve enkeltvis med læreren som markør. Begge disse variantene kan fint gjennomføres som demonstrasjon, slik at andre elever er observatører og skal bidra ved å kommentere, bli tatt med på råd og evaluere og diskutere det som skjer i etterkant.

Kravene i trafikkopplæringsforskriften er som følger jf troff § 8-3:

[Eleven skal]

(…)

5.beherske grunnleggende ferdigheter i forbindelse med trafikkulykker og førstehjelp ved å
a.ha kunnskap om plikter ved trafikkuhell
b.kjenne til rutiner for sikring av og opptreden på skadested
c.kunne vurdere skadeomfang og øve på praktisk førstehjelp
6.delta i redningsarbeidet ved en arrangert ulykke og gjennom denne
a.oppleve å komme først til skadestedet, forstå viktigheten av å kjenne skadeomfanget før ulykken varsles og hvordan varsling gjøres
b.øve på grunnleggende rutiner på skadestedet
c.videreutvikle den praktiske ferdigheten i grunnleggende livreddende førstehjelp ved trafikkulykker

Det kan være en fordel å oppdatere skolens undervisningsplan slik at gjennomføringen er i tråd med denne, eller i alle fall legge inn en formulering om at undervisningen gjennomføres med mindre tilpasninger iht gjeldende smittevernregler.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Bedre forutsigbarhet på førerprøver

Statens vegvesen er nå i ferd med å åpne for en «normalisering» av planlegging og utlegging av førerprøver. Dette blir gjort for at trafikkskoler og elever skal få større forutsigbarhet i planleggingen.

Det er imidlertid fortsatt trafikkskolene som skal bestille førerprøve, etter fullmakt fra kandidatene.

De andre restriksjonene blir i denne omgang tatt bort, men Trafikkforum erfarer at den erfaringen som er gjort i denne perioden vil bli evaluert, og at det kan være aktuelt å vurdere enkelte tiltak på et senere tidspunkt. Dersom det skal være aktuelt forutsetter det imidlertid en grundig prosess med evaluering, høring og hjemling i forskrift.

Mange trafikkskoler har i denne perioden meldt at de midlertidige tiltakene har virket positivt inn på planleggingen, og at det er ønskelig at noen av tiltakene kan videreføres.

Uansett hva resultatet blir er det svært positivt at Statens vegvesen tar slike innspill og tilbakemeldinger på alvor, og sørger for en grundig evaluering.

Trafikkforum støtter avgjørelsen om å videreføre praksisen med at det er trafikkskolene som skal bestille førerprøve, etter fullmakt fra eleven. Dette blir av Statens vegvesen begrunnet slik:

«Statens vegvesen opprettholder dette kravet for å sikre at førerprøvene som bestilles benyttes av kandidater som er i et planlagt opplæringsløp av trafikkskole. Dette vil bidra til å redusere endringer og avlysninger i planlagte førerprøver, og sikre høyere gjennomføring og raskere tilgang til praktisk førerprøve for alle. Samtidig vil dette sikre at kandidatene i størst mulig grad er klare til praktisk førerprøve. Dette vil igjen bidra til en høy beståttprosent, og at vi får gjennom flest mulig kandidater.»

Trafikkforum er enig i denne begrunnelsen, og vil oppfordre alle trafikkskoler om å sørge for at kandidatene har tilstrekkelig måloppnåelse før førerprøve.

Det er også viktig å huske at det fortsatt gjelder tiltak for å motvirke smittefare, både med hensyn til renhold og med hensyn til avstand. I forbindelse med førerprøvene er det også viktig å sørge for å ivareta rutinene for gjennomføring av førerprøve.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Førerprøvesituasjonen under evaluering

Trafikkforum har siden trafikkskolene og trafikkstasjonene åpnet igjen i midten av mai hatt en god og konstruktiv dialog med Statens vegvesen. Trafikkforum har i hovedsak anbefalt at rutinene rundt bestilling av førerprøver blir opprettholdt slik de var ved åpning, men vi har påpekt at vi må ha god nok forutsigbarhet, nok kapasitet og stor nok tidshorisont. I tillegg har vi påpekt at det må være adgang til sanitære fasiliteter, særlig i områder der trafikkstasjonene er lokalisert langt unna andre steder med tilgang til dette.

De fleste steder i landet har åpningen fungert godt, og mange trafikkskoler har gitt tilbakemelding på at førerprøvesituasjonen og rutiner ved bestilling av førerprøver denne sesongen har vært bedre enn den har vært på mange år.

De siste ukene har det imidlertid flere steder kommet meldinger om knapphet på prøver, at det ikke blir lagt ut nok prøver, og at de prøvene som blir lagt ut er borte før man rekker å bestille. Det har blitt antydet at enkelte trafikkskoler logger seg på med samme bruker på ulike ip-adresser for å klare å bestille flest mulig førerprøver til seg selv, på bekostning av alle andre. Dette har vi formidlet videre til Statens vegvesen.

Tilbakemelding fra Statens vegvesen til Trafikkforum 1. juli er at de setter pris på konstruktive tilbakemeldinger som kan brukes i deres forbedringsarbeid, og at de ser på mulighetene for å sikre like vilkår for bestilling.

Statens vegvesen sier til Trafikkforum at de også tror at mangel på prøver nå nok har sammenheng med at de ikke stiller krav til gjennomført opplæring før bestilling.

De vurderer fortsatt situasjonen jevnlig, og tar våre innspill til vurdering.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Slutt på nettbaserte grunnkurs 1. juli

Trafikkforum kunne i går bekrefte at gjeldende forskrifter ikke lenger er til hinder for gjennomføring av 1.5 Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp, 1.6 Tiltak ved trafikkulykke i Trafikalt grunnkurs, samt Kurs i ulykkesberedskap på tunge klasser.

Samtidig minnet vi om at Forskrift om midlertidig unntak for gjennomføring av trafikkopplæring og øvingskjøring er nettopp en midlertidig forskrift, og at det blir vurdert fortløpende når denne skal oppheves.

Statens vegvesen melder i dag om at retningslinjene for forskriften er oppdatert, og i forbindelse med det får vi også vite at den midlertidige forskriften blir opphevet 1. juli.

Nettbasert opplæring etter unntaksforskrifta må dermed være avsluttet innen 1. juli 2020.

Adgangen til å gjennomføre Trafikalt grunnkurs, grunnkurs for klasse AM 146, grunnkurs klasse A1, A2 og A samt grunnkurs for tunge kjøretøy på nett gjelder frem til 15. juni, men må altså være avsluttet 1. juli.

De som har gjennomført trafikalt grunnkurs 1.1 – 1.4 i tråd med den midlertidige forskriften vil selvsagt fortsatt ha rett til å øvelseskjøre frem til 1. november.

1.5 og 1.6 må imedlertid være gjennomført før kandidaten kan avlegge førerprøve.

Oppdatering: Den midlertidige forskriften blir likevel ikke opphevet 1. juli. Midlertidig forskrift blir opphevet når smittesituasjonen tilsier det.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppklarende om førstehjelp og ulykkesberedskap

All føreropplæring ble som kjent åpnet opp igjen forrige mandag, under forutsetning av at virksomheten drives smittevernfaglig forsvarlig.

Mange har spurt spesifikt om 1.5 Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp og 1.6 Tiltak ved trafikkulykke i Trafikalt grunnkurs, samt Kurs i ulykkesberedskap på tunge klasser.

Det gjelder ikke spesielle bestemmelser eller begrensninger på disse kursene. Det er derfor opp til den enkelte kursarrangør å foreta nødvendige tilpasninger slik at de aktuelle kursene kan gjennomføres i samsvar med både trafikkopplæringsforskriften og covid-19-forskriften.

Det kan for eksempel bety at det i større grad blir brukt demonstrasjon der det vanligvis blir gjennomført øving for å ivareta kravet i covid-19-forskriften om at elevene skal ha 1 meters avstand.

I et møte med Statens vegvesen i dag får vi bekreftet at dette også vil bli tydeliggjort nærmere i oppdatering av Forskrift om midlertidig unntak for gjennomføring av trafikkopplæring og øvingskjøring.

Statens vegvesen presiserer også at det i den midlertidige forskriften bare er gjort unntak fra retten til å øvelseskjøre, og at det ikke vil bli åpnet for å avlegge førerprøve uten å ha gjennomført 1.5 og 1.6 i Trafikalt grunnkurs. De elevene dette gjelder må derfor gjennomføre 1.5 og 1.6 for å kunne avlegge førerprøve.

Den midlertidige forskriften er ment for å være midlertidig, og det blir derfor vurdert fortløpende når det vil være riktig å oppheve den.

De tiltakene som må gjennomføres for å drive smittevernfaglig forsvarlig iht covid-19-forskriften er som følger:

Ansatte skal vaske eller desinfisere hendene før og etter hver kundekontakt.
Mulighet for å vaske eller desinfisere hendene skal være tilgjengelig for kunder når de kommer og forlater virksomheten.
Engangs papirhåndklær ved håndvask skal være tilgjengelig for både ansatte og kunder.
Lokaler, toaletter, vaskeservanter o.l. skal rengjøres minst en gang daglig. Tidspunktene for gjennomført rengjøring skal dokumenteres.
Dørhåndtak, trappegelendre, bankterminal, kasseapparat og andre gjenstander eller kontaktflater som hyppig berøres, skal rengjøres hyppig og flere ganger daglig.
Servering av mat eller drikke, inkludert te eller kaffe, skal ikke inngå som et tilbud til kundene.
Virksomheten skal ikke ha ukeblader, aviser mv. tilgjengelig i venteområder eller i lokalene for øvrig.

Relevante lenker:

Trafikkopplæringsforskriften

Forskrift om midlertidig unntak for gjennomføring av trafikkopplæring og øvingskjøring

Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften)

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Endrer rutiner for å redusere belastning

For å unngå unødig belastning på bestillingssystemene blir ikke lenger alle ledige prøver for hele landet lagt ut samtidig.

I et møte mellom Statens vegvesen, Trafikkforum og ATL like før helgen fikk organisasjonene en oppdatering på hva Statens vegvesen har gjort for å møte utfordringene ved oppstart, og organisasjonene fikk også anledning til å formidle hvilke tilbakemeldinger vi har fått fra våre medlemmer.

Statens vegvesen har lagt ned et betydelig arbeide i å bedre kapasiteten på datasystemene for å unngå tekniske problemer i forbindelse med bestilling av førerprøve. I tillegg vil nye prøver nå som nevnt ikke bli lagt ut samtidig, slik at belastningen sprer seg mer utover en større tidsperiode.

De viktigste tilbakemeldingene fra medlemmene som har kommet inn til Trafikkforum er behovet for bedre forutsigbarhet ved å kunne planlegge lenger frem i tid. Vi har derfor oppfordret til å øke tidshorisonten med minst to uker. Dette har så langt ikke skjedd, men såvidt vi forstår er dette en mulighet som blir vurdert fortløpende.

For at alt skal gå så smidig som mulig er det ellers grunn til å minne om og å oppfordre til at alle tar hensyn til de retningslinjene som er gitt i forbindelse med bestilling av prøve:

• Kandidater som har fått førerprøve kansellert skal prioriteres
• All obligatorisk opplæring skal være registrert før prøve bestilles
• Trafikkskolen skal kun bestille 2 prøver per lærer per uke
• Kandidaten skal ha geografisk tilhørighet til trafikkstasjonen, for unngå unødig reising

I tillegg er det selvfølgelig en fordel for alle at kandidatene er klare for prøve når de møter til både teoretisk og praktisk prøve, slik at ledig kapasitet i størst mulig grad blir brukt til beståtte prøver. Den beste måten å avhjelpe kapasiteten fremover på er at kandidatene består førerprøven.

Lenke til Statens vegvesens pressemelding

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Tilliten verdig

Tilliten verdig

Trafikkskolene åpnet som kjent igjen denne uken etter å ha vært nedstengt i to måneder pga covid-19-pandemien. De to månedene har vært tøffe for mange, både i vår bransje og i resten av samfunnet. De økonomiske konsekvensene er betydelige, både for den enkelte, for bedriftene og for samfunnet. Likevel har de aller fleste tatt ansvar og støttet opp om dugnaden. Noen har selvsagt presset på for å åpne opp, mens andre har ønsket å holde igjen. Det er helt naturlig at vi som mennesker har ulike tilnærminger ut fra vårt eget ståsted. Men den største utfordringen for oss alle sammen har vært uvissheten. Mangel på forutsigbarhet, og mangel på kommunikasjon med helsemyndighetene.

Når trafikkskolene nå fikk lov til å åpne igjen er det som følge av en omfattende innsats fra mange hold. Mens kommunikasjonen med helsemyndighetene har vært i beste fall mangelfull, har våre egne fagmyndigheter stått på for å finne løsninger, både under nedstengningen og for å legge til rette for trygg åpning når tiden var inne. Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet har gjort en formidabel innsats for å etablere en kommunikasjonslinje inn mot helsemyndighetene, slik at vi kunne være i stand til å beskrive vår virkelighet i hverdagen og dermed sørge for at helsemyndighetene kunne fatte sine beslutninger basert på faktiske forhold.

Det arbeidet som har vært gjort har kanskje ikke vært så synlig, men det har virket. Når vår statsråd, samferdselsminister Knut Arild Hareide torsdag i forrige uke berømmet bransjen for arbeidet med å utarbeide en bransjestandard, er det et tydelig signal om at arbeidet har båret frukter. Helsemyndighetene har lyttet til vår beskrivelse av undervisningen i de ulike førerkortklassene, og de har vurdert de tiltakene vi har foreslått slik at det skal være trygt å starte opp igjen.

I den sammenhengen er det litt underlig når ATLs direktør Torgeir Abusdal i sin virkelighetsbeskrivelse forsøker å fremstille det som om det i hovedsak er deres fortjeneste og deres innsats som har ført til at vi nå er i gang igjen.

For å lykkes med dette har det vært helt avgjørende med en felles og koordinert innsats. Vi ville ikke kommet i mål om vi ikke var i stand til å samarbeide og legge våre ressurser sammen i arbeidet med å utarbeide en felles veileder for bransjen. Hadde vi snakket med ulike stemmer og løftet ulike synspunkt frem for helsemyndighetene er det svært sannsynlig at vi måtte ventet lenger før vi fikk lov til å starte opp igjen. Med ulike vinklinger hadde vi ikke blitt vist den nødvendige tilliten fra helsemyndighetene. I tillegg til innsatsen fra fagmyndighetene våre har det derfor vært nødvendig å samordne innsatsen fra de organisasjonene som har bidratt. Både Trafikkforum, ATL og NAF har lagt ned en betydelig innsats for å kunne oppnå nok tillit til å åpne opp for trafikkopplæring igjen.

Nå er det viktig at vi alle viser oss tilliten verdig. Så fremt vi følger retningslinjene som er gitt i forskriften er det nå åpnet for trafikkopplæring. Det er fortsatt noen utfordringer knyttet til kravene om å opprettholde tilstrekkelig avstand mellom elevene, men inntil videre er det fortsatt anledning til å gjennomføre deler av teoriundervisningen på nett, og det arbeides med å få på plass retningslinjer for å gjennomføre øving på skadested og førstehjelp. Det meste er mulig å gjennomføre, men noen ganger må vi klare å tenke litt utenom boksen for å komme til målet.

Den siste oppdateringen fra helsemyndighetene sier at vi også kan ha med inntil to elever i bil når det er nødvendig. Men det er grunn til å merke seg at åpningen kommer sammen med et veldig tydelig råd om å begrense seg til å ha med seg én elev i bilen når det er mulig. Vi regner med at bransjen fortsatt er seg sitt ansvar bevisst og vurderer fortløpende hva som er nødvendig.

Ta ansvar. Ta vare på hverandre. Og vis at vi er oss tilliten verdig.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

«Smittevernkrav tilsvarende frisører og hudpleie»

Mange har lurt på hva det innebærer at trafikkskolene skal følge smittevernkrav «tilsvarende frisører og hudpleie», som det heter i gårsdagens pressemelding fra regjeringen.

Svaret på dette finnes i den oppdaterte covid-19-forskriften. Mange vil nok ved gjennomgang av denne lure på hvorfor trafikkskoler nå åpenbart ikke er definert som «andre opplærings- og utdanningsinstitusjoner» iht covid-19-forskriften § 12 e), etter at det var begrepet «andre utdanningsinstitusjoner» som ble brukt som begrunnelse for den brå nedstengningen av bransjen formidlet via epost til organisasjonene kl 8 på morgenen 13. mars.

I oppdateringen 30. april ble § 12 e) oppdatert til ordlyden «andre opplærings- og utdanningsinstitusjoner», og det ble straks mer naturlig å konkludere med at trafikkskolene hører til under dette punktet, siden «opplæringsinstitusjoner» er i samsvar med betegnelsen som blir brukt om trafikkskoler i trafikkopplæringsforskriften.

I den oppdaterte covid-19-forskriften 7. mai er det imidlertid under § 15 trafikkskolene er nevnt. § 15 gjelder «Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift for virksomheter som tilbyr frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingstjenester mv», og trafikkskoler omtales i § 15a: Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift ved kjøreskoler mv.

Dette innebærer at de smittevernfaglige tiltakene som trafikkskolene må forholde seg til er de tiltakene som er opplistet i § 15.

Disse tiltakene er i all hovedsak ivaretatt gjennom den veilederen eller «bransjestandarden» som er utarbeidet av Trafikkforum, ATL og NAF i fellesskap. Det kan imidlertid være grunn til å merke seg forskriften § 15 c), som er formulert litt annerledes i veilederen. Her heter det i § 15 c) at «[E]ngangs papirhåndklær ved håndvask skal være tilgjengelig for både ansatte og kunder».

Dette punktet skal være ivaretatt i veilederen også, men det er i veilederen bare sagt at «engangs papirhåndklær skal være tilgjengelig (…)», uten å presisere at det skal være tilgjengelig for «ansatte og kunder».

Veilederen er utformet med tanke på å bli oppdatert ved behov, og dette blir vurdert fortløpende.

Veilederen har for øvrig blitt tilpasset etter tilbakemelding fra Folkehelseinstituttet, og skal derfor være egnet til å ivareta intensjonen i forskriften.

Lenke til forskriften

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Dette kan du gjøre fra mandag

På regjeringens pressekonferanse i dag ble det bekreftet at trafikkskolene kan gjenoppta virksomheten fra 11. mai. Det er fortsatt nødvendig å følge smittevernråd og -tiltak som er gitt for øvrig.

I en pressemelding blir det videre presisert at det ikke lenger legges begrensninger på antall elever på teoriundervisning.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/na-blir-kjoreopplaring-og-forerprover-for-personbil-igjen-tillatt/id2701525/

 

Trafikkskolene kan dermed gjenoppta praktisk undervisning i alle klasser, men må fortsatt forholde seg til enkelte begrensninger.

Det blir også anledning til å gjennomføre teoriundervisning uten begrensning i antall elever, men fortsatt er det behov for å ivareta avstand mellom personer som samles innendørs, i tillegg til andre tiltak som håndvask og renhold.

Trafikkforum, Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund og NAF har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utarbeidet en veileder om smittevern for føreropplæringen som ivaretar bestemmelsene i forskriften innenfor gjeldende rammebetingelser for føreropplæringen. Det er forskriften som regulerer hva som er tillatt, men veilederen vil være et godt verktøy for å kunne oppfylle bestemmelsene som er gitt i forskrift.

De aktuelle bestemmelsene som regulerer dette er Forskrift om smitteverntiltak m.v. ved koronautbruddet («covid-19-forskriften») , Smittevernloven, Helseberedskapsloven, Helsepersonelloven, Trafikkopplæringsforskriften, Yrkessjåførforskriften, Utrykningsforskriften og Forskrift om midlertidig unntak for gjennomføring av trafikkopplæring og øvingskjøring samt Vegtrafikkloven.

Det er dette som har ligget til grunn for det arbeidet som organisasjonene har utført gjennom å utarbeide en veileder eller «bransjestandard». 

Områder hvor det er vanskelig å overholde bestemmelser i trafikkopplæringsforskriften som følge av de nødvendige tiltakene er som allerede kjent ivaretatt gjennom Forskrift om midlertidig unntak for gjennomføring av trafikkopplæring og øvingskjøring.

Dette innebærer blant annet at det ikke vil være krav til at alle lærere skal være til stede ved undervisning i gruppe på øvingsbane dersom dette ikke er mulig å gjennomføre på bakgrunn av covid-19-forskriften med tilhørende veileder.

De viktigste punktene å forholde seg til etterhvert som trafikkskolene nå starter opp igjen er som følger:

 1. Syke personer skal ikke være på trafikkskolen
 2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
 3. Redusert kontakthyppighet mellom personer. (Unngå direkte kontakt, opprettholde avstand og/eller begrense antall personer i gruppe)

Detaljene finnes i veilederen, dessuten er det utarbeidet en smittevernplakat til oppslag i lokaler og til digital distribusjon.

Se også aktuelle forskrifter og veiledere på Statens vegvesens nettside:

https://www.vegvesen.no/forerkort/ta-forerkort/trafikkopplaeringsbransjen/forskrifter+og+lareplaner

Også NAF er i gang fra mandag.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Åpning for trafikkskolene

Oppdatert:

På regjeringens pressekonferanse i dag ble det bekreftet at trafikkskolene kan gjenoppta en-til-en-opplæring fra 11. mai. Det er fortsatt nødvendig å følge smittevernråd og -tiltak som er gitt for øvrig.

I en pressemelding blir det videre presisert at det ikke lenger legges begrensninger på antall elever på teoriundervisning.


​https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/na-blir-kjoreopplaring-og-forerprover-for-personbil-igjen-tillatt/id2701525/

En forskriftsendring åpner for unntak fra 1-metersregelen for praktisk trafikkopplæring 1 – 1. Trafikkskolene kan dermed gjenoppta praktisk undervisning i alle klasser, men må fortsatt forholde seg til enkelte begrensninger. Dette blir trolig klart på regjeringens pressekonferanse i dag, men nyheten er allerede publisert av flere medier, blant annet TV2.

Trafikkforum, Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund og NAF har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utarbeidet en veileder om smittevern for føreropplæringen som ivaretar bestemmelsene i forskriften innenfor gjeldende rammebetingelser for føreropplæringen. Det er forskriften som regulerer hva som er tillatt, men veilederen vil være et godt verktøy for å kunne oppfylle bestemmelsene som er gitt i forskrift.

De aktuelle bestemmelsene som regulerer dette er Forskrift om smitteverntiltak m.v. ved koronautbruddet («covid-19-forskriften») , Smittevernloven, Helseberedskapsloven, Helsepersonelloven, Trafikkopplæringsforskriften, Yrkessjåførforskriften, Utrykningsforskriften og Forskrift om midlertidig unntak for gjennomføring av trafikkopplæring og øvingskjøring samt Vegtrafikkloven.

Det er dette som har ligget til grunn for det arbeidet som organisasjonene har utført gjennom å utarbeide en veileder eller «bransjestandard». 

Områder hvor det er vanskelig å overholde bestemmelser i trafikkopplæringsforskriften som følge av de nødvendige tiltakene er som allerede kjent ivaretatt gjennom Forskrift om midlertidig unntak for gjennomføring av trafikkopplæring og øvingskjøring.

Dette innebærer blant annet at det ikke vil være krav til at alle lærere skal være til stede ved undervisning i gruppe på øvingsbane dersom dette ikke er mulig å gjennomføre på bakgrunn av covid-19-forskriften med tilhørende veileder.

De viktigste punktene å forholde seg til etterhvert som trafikkskolene nå starter opp igjen er som følger:

 1. Syke personer skal ikke være på trafikkskolen
 2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
 3. Redusert kontakthyppighet mellom personer. (Unngå direkte kontakt, opprettholde avstand og/eller begrense antall personer i gruppe)

Detaljene finnes i veilederen, dessuten er det utarbeidet en smittevernplakat til oppslag i lokaler og til digital distribusjon.

Se også aktuelle forskrifter og veiledere på Statens vegvesens nettside:

https://www.vegvesen.no/forerkort/ta-forerkort/trafikkopplaeringsbransjen/forskrifter+og+lareplaner

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Åpner for førerprøve på tunge klasser

Helsemyndighetene har endret kravet til fysisk avstand til minst én meter. Det betyr at opplæring og oppkjøring i de tyngste klassene kan starte igjen.

Trafikkskolene har i dag har fått klarsignal til å gjenoppta føreropplæringen i kjøretøy der man kan opprettholde en avstand på minst én meter.

Statens vegvesen vil derfor også åpne for bestilling av oppkjøring for de tyngste klassene. Dette sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Henning Harsem i en pressemelding i ettermiddag.

Åpner for bestilling torsdag
– Fra trafikkskolene kommer i gang, vil det ta noe tid før de første kandidatene er klare for oppkjøring, sier Harsem.

Kandidater som ønsker oppkjøring, må ta kontakt med sin trafikkskole, og det er kun trafikkskolene som kan bestille oppkjøring. Oppkjøringstimene vil bli tilgjengelige i Statens vegvesens bestillingsløsning fra torsdag 7. mai. Antall tilgjengelige timer vil variere mellom de ulike trafikkstasjonene.

Ikke personbil ennå
Så lenge helsemyndighetenes avstandskrav er minst én meter, er det ikke aktuelt å starte trafikkopplæring eller oppkjøring i personbil nå.

– Vi har stor forståelse for at dette er en krevende situasjon for trafikkskolene og for dem som gjerne skulle tatt førerkort klasse B, sier Harsem.

Det er helsemyndighetene som avgjør når trafikkskolene kan starte opp igjen trafikkopplæringen for førerkort klasse B.

Mye å ta igjen
– Vi har siden koronautbruddet i mars kansellert om lag 15 000 oppkjøringer, og vi vet ikke når vi kan komme i gang igjen med oppkjøringer i klasse B. I mellomtiden oppfordrer vi alle som skal ta førerkort til å bruke tiden til øvingskjøring, sier Harsem. 

Se også regjeringens pressemelding her

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

En-til-en-opplæring med en meters avstand kan gjenopptas

Covid-19-forskriften § 12 e) ble 30. april endret slik at den tidligere 2-meters-regelen nå er blitt en 1-meters-regel. Bestemmelsen lyder nå slik:

«e) andre opplærings- og utdanningsinstitusjoner hvor mer enn 5 personer samles i gruppe og fysisk avstand mellom personer på minst 1 meter ikke kan overholdes.»

Samferdselsdepartementet sier i en melding til organisasjonene på morgenen 4. mai at dette innebærer at også en-til-en trafikkopplæring som kan skje med en avstand på minst en meter kan gjenopptas. Dette vil være aktuelt for store deler av den praktiske tungbilopplæringen.

Det betyr også reduserte avstandskrav for den teoriopplæringen som allerede er i gang.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Ikke trygt å åpne for trafikkopplæring i bil

Helsedirektoratet uttaler i dag at det ikke er trygt å åpne for trafikkopplæring i bil, fordi det ikke er mulig å opprettholde kravet om 2 meters avstand. Det er derimot åpnet for teoriundervisning der det er mulig å opprettholde retningslinjene om avstand og antall personer i gruppe.

Retningslinjene kan finnes her.

 I tillegg det åpnet for at noe teoriundervisning kan gjennomføres nettbasert. Nærmere bestemt er det anledning til å gjennomføre deler av TGK og grunnkursene i klassene AM146, A1, A2 og A, S og tunge klasser fra 1.2 til og med 1.6 med inntil 8 personer.

Forskriften finnes her.  

Stig Anders Ohrvik i Trafikkforum sier at trafikkskolene selvsagt retter seg etter det helsemyndighetene beslutter, men er skuffet over mangelfull kommunikasjon fra helsemyndighetene. Samtidig berømmer han egen bransje for å ha vist ansvar og tålmodighet mens de har levd i uvisshet siden 12. mars.

– Mens andre bransjer har fått noenlunde klare signaler hele veien har trafikkskolene hatt problemer med å få klare beskjeder fra myndighetene om hvordan de skal forholde seg.

Da den første beskjeden om nedstengning kom 12. mars var ikke trafikkskolene nevnt. Men i en epost til organisasjonene 13. mars ble det sagt at trafikkskolene skulle betraktes som «utdanningsinstitusjoner». Selv om trafikkopplæring aldri tidligere har vært definert som utdanning, har trafikkskolene valgt å forholde seg til det som har blitt formidlet, selv om nedstengning av en hel bransje altså kun har vært forankret i en epost fra helsedirektoratet, sier Stig Anders Ohrvik, som er politisk rådgiver i trafikkskoleorganisasjonen Trafikkforum.

I en pressekonferanse 7. april var regjeringens budskap at de ønsket å åpne opp samfunnet igjen fra 27. april, og at de ulike bransjene skulle bidra med å utarbeide smitteverntiltak for sine bransjer. Trafikkskolenes organisasjoner fikk 8. april i oppdrag fra samferdselsdepartementet å utarbeide en slik veileder for trafikkskolene, og dette oppdraget var fullført tidlig denne uken.

– Da covid-19-forskriften ble oppdatert 16. april ble det presisert at «andre opplærings- og utdanningsinstitusjoner hvor mer enn 5 personer samles i gruppe og fysisk avstand mellom personer på minst 2 meter ikke kan overholdes» skulle holdes stengt. På det tidspunktet stilte vi i Trafikkforum oss spørsmålet om det nå egentlig var nødvendig å vente på at arbeidet med veilederen skulle være fullført, siden forskriften i praksis åpnet for at «andre opplærings- og utdanningsinstitusjoner» bare måtte holdes stengt dersom man ikke klarte å innfri kravene til å holde antallet under 5 personer i gruppe eller overholde 2 meters avstand.

-Den typiske undervisningssituasjonen i en trafikkskole er jo med én elev, så kravet om å holde antallet personer i gruppe på maks 5 er enkelt i de fleste situasjoner, sier Ohrvik.

I teoriundervisning kan det ofte bli større grupper, men da vil det være mulig å overholde kravet om 2 meters avstand.

-Vi har likevel valgt å fullføre arbeidet med veilederen, både fordi vi har ønsket å utføre og å fullføre det oppdraget vi har gjort, fordi vi har ønsket å opptre ansvarlig og fordi vi har ønsket å overlate til helsemyndighetene å ta avgjørelsene om hva som er forsvarlig, siden det er de som har kompetanse på smittevern.

Når helsemyndighetene nå sier at det ikke er trygt å åpne for trafikkopplæring i bil så forholder vi oss selvsagt til det, men vi er skuffet over at det har vært mildt sagt dårlig kommunikasjon fra helsemyndighetene til oss om hva vi til enhver tid skal forholde oss til, det har vært vanskelig å få svar når vi har henvendt oss til folkehelseinstituttet, som vi har fått beskjed om å forholde oss til, og ikke minst er det særdeles kritikkverdig at de ulike bestemmelsene vi har fått beskjed om å forholde oss til ikke er konsistent, og dessuten slik vi ser det mangler hjemmel i forskrift.   

Dette er tillatt fra mandag:

-Nettbasert undervisning med inntil 8 deltagere i deler av TGK samt i klassene AM146, A1, A2 og A, S og tunge klasser fra 1.2 til og med 1.6.

-Teoriundervisning der helsedirektoratets bestemmelser kan overholdes.

Lenke til helsedirektoratets anbefalinger:

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/smittevern-for-pasienter#avstand-mellom-personer-og-samling-i-grupper

Lenke til midlertidig forskrift:

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-04-24-861

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

TABS inkludert i kompensasjonsordningen

Skattemyndigheten har gitt en ny vurdering som tillater at lisenskostnader for programvare tas med dersom det er å se som en fast uunngåelig kostnad.

Les mer om dette på Regnskap Norges hjemmeside: https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/kompensasjonsordningen-for-naringslivet—lisenskostnader-programvare-inngar/

 
Dersom søknad for mars allerede er sendt og lisenskostnader som omtalt over ikke var med, kan det sendes ny søknad. Les mer om dette her: https://kompensasjonsordning.no/endre

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Kompensasjonsordningen er på plass – fra i dag er det mulig å søke støtte

Som mange nok allerede har fått med seg blir det i dag åpnet for å søke om kompensasjon for bedrifter som har vært pålagt driftsstans for å redusere smitterisikoen under pandemiens tidlige fase.

I tillegg til bedrifter som har vært pålagt driftsstans kan bedrifter som kan dokumentere redusert omsetning som følge av pandemien søke om støtte.

Virksomheter som har minst 30 prosent omsetningsfall (20 prosent for mars, 30 prosent for april og mai) som følge av virusutbruddet, får kompensasjon fra staten.

For at det skal være mulig å beregne kompensasjonen må du oppgi alle faste, uunngåelige kostnader for den eller de månedene det søkes støtte for, i tillegg til omsetning i de aktuelle månedene. I tillegg må omsetningen for januar og februar oppgis, og tilsvarende måneder for 2019. slik at det skal være mulig å sammenligne.

Følgende er å betrakte som faste, uunngåelige kostnader:

 • Leie lokale
 • Lys, varme
 • Renovasjon, vann, avløp, renhold mv.
 • Leie maskiner, inventar, transportmidler o.l
 • Regnskap, revisjonshonorar, rådgivning o.l
 • Elektronisk kommunikasjon, porto mv.
 • Forsikring og avgifter på transportmidler
 • Kontingenter med fradragsrett
 • Forsikringspremie
 • Netto rentekostnader

Det er likevel slik at noen av disse kostnadene ikke er faste, men variable, og da er det den faste delen det kan søkes om.

Les mer om ordningen og hvordan du søker på kompensasjonsordning.no.

Lenke til Forskrift til lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Trafikkstasjoner åpner for teorieksamen

Statens vegvesen holder trafikkstasjonene fortsatt stengt inntil videre for å begrense koronasmitte, men fra neste uke kan du bestille time for teoriprøve og skranketjenester. Dette melder Statens vegvesen i en pressemelding i dag.

– Dette er et tilbud for de som ikke kan bruke de digitale tjenestene våre og som må møte på en trafikkstasjon. Omtrent halvparten av trafikkstasjonene våre åpner for timebestilling fra mandag, men det blir et begrenset tilbud for å redusere risikoen for smitte. Vi legger ut timer fortløpende etter hvert som flere trafikkstasjoner får gjennomført nødvendige smitteverntiltak, som montering av plexiglass, sier avdelingsdirektør Frode Børstad.

Kun åpen for timebestilling

Du kan bestille time for teoriprøve og skranketjenester. Det vil si alt du kan ordne i skranken på trafikkstasjonen, for eksempel fornyelse og innbytte av førerkort og registrering av kjøretøy. Det er ikke mulig å bestille time til tilrettelagt teoriprøve og oppkjøring. Alle oppkjøringer er avlyst ut mai. Har du allerede time til kjøretøykontroll trenger du ikke bestille time i skranken.

Det er kun de som har bestilt time som slipper inn på trafikkstasjonen. Du bestiller time på vegvesen.no. Timer blir lagt ut fortløpende. Finner du ikke ledige timer er det fordi det ikke er lagt ut timer enda, eller at alle timene er bestilt.

Se om du kan gjøre det selv hjemme

Mange førerkort- og kjøretøytjenester som du før måtte gjøre på trafikkstasjonen, kan du nå gjøre digitalt. Sjekk om du kan gjøre det selv hjemme før du bestiller time. Siden tilbudet med timebestilling er begrenset kan du fortsatt bestille skilt i postoppkrav og sende skilt til Statens vegvesen i posten.

vegvesen.no vil du til enhver tid finne oppdatert informasjon om utsatte frister, dispensasjoner og andre endringer som følge av koronasituasjonen.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Innspill til bransjestandard

​Trafikkforum kunne i går melde at ​det skal lages en bransjestandard for smittevern slik at virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten med en-til-en-kontakt kan åpnes fra 27. april. Dette ble klart i regjeringens pressekonferanse kl 16 i går tirsdag 7. april. 

Trafikkforum er allerede godt i gang med dette arbeidet, og har i den forbindelse vært i kontakt med helsedirektoratet, folkehelseinstituttet, samferdselsdepartementet og vegdirektoratet. 

Det er nå klart at Statens vegvesen Vegdirektoratet vil ha en koordinerende rolle i dette arbeidet, og et innledende møte med vegdirektoratet og bransjeorganisasjonene vil finne sted like etter påske. Samtidig er det også dialog mellom samferdsel og helse for å få klarhet i trafikkskolenes rolle i dette. Det er kjent at trafikkskolene ikke på noe tidspunkt har vært spesifikt nevnt på annen måte enn i klargjørende epostkommunikasjon mellom de ulike etatene og organisasjonene, og mangel på klare definisjoner har vært en utfordring. Vi regner med at dette blir klarere i den videre prosessen. 

Selv om vi som nevnt er godt i gang med arbeidet med å beskrive hvordan undervisningen foregår, å identifisere utfordringer og smitterisiko og å foreslå tiltak, så vil vi også gjerne ha innspill fra bransjen på dette arbeidet. 

Vi ser at mange i bransjen har gode og gjennomtenkte innspill, og vil gjerne ha med oss dette inn i det koordinerte arbeidet, slik at alle gode innspill og tanker kan bli hensynstatt og bli med videre i det viktige arbeidet med å vurdere når og hvordan oppstarten best kan foregå, og hvilke tiltak som er fornuftige og nødvendige å iverksette for å redusere smittefaren for lærere og elever. 

Innspill kan formidles på epost til stig@trafikkforum.no.

I mellomtiden ønsker vi alle sammen en riktig god påske! Ta vare på hverandre og hold avstand!

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Samfunnet åpnes gradvis, men trafikkskolene holdes stengt ennå

I en pressekonferanse kl 16.00 i dag presenterte statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie hvilke tiltak som videreføres og hvilke tiltak som gradvis åpnes. Her er rekkefølgen på lettelsene:

 • Barnehager åpner fra 20. april
 • 27. april gjenåpner 1.– 4. trinn, skolefritidsordninger og videregående skoler for elever som skal ut i lære neste år.
 • 27. april åpnes det for studenter som er på slutten av studiet og er avhengig av å være på universitet.
 • Det skal lages en bransjestandard for smittevern slik at helsefaglige virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten, som for eksempel psykologer, fysioterapeuter og kiropraktorer, kan holde åpent fra tidligst 20. april.
 • En tilsvarende bransjestandard skal lages for andre virksomheter med en-til-en-kontakt, som for eksempel frisører, hudpleie og massasje, slik at de kan holde åpent fra 27. april, men tidligst når bransjestandarden er klar.

Trafikkskoler må her defineres som «andre virksomheter». Slike «andre virksomheter» kan åpnes når bransjestandarden er klar, men tidligst 20. april og mer sannsynlig 27. april, så fremt bransjestandarden er klar til da.

Trafikkforum arbeider med en bransjestandard som kan legges til grunn for gode smitteforebyggende rutiner når trafikkskolene åpnes igjen.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Stortinget enig om krisepakke

Det er bred enighet på Stortinget om en kontantstøtteordning for bedrifter. Flertallet vil ikke nekte bedriftene å utbetale utbytte eller å si opp folk. Dette melder NTB.

– Det er bred enighet. Det er bra, sier Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

– Denne kontantstøtten til bedrifter er ett av de største vedtakene Stortinget har gjort noen gang. Det som ville vært utenkelig for tre-fire uker siden, ble nå helt nødvendig, sier han.

Regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF har forhandlet med Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og SV om ordningen gjennom helgen og mandag.

Hovedmålet med den er å redde bedrifter som er hardt rammet i forbindelse med koronaepidemien, fra å gå konkurs.

– Vi ønsker å trygge bedriftene og sysselsettingen og sørge for at vanlige arbeidsfolk har en jobb å komme tilbake til når hverdagen igjen skal normaliseres, sier Arbeiderpartiets næringspolitiske talsperson Terje Lien Aasland til NTB.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) har sagt at ordningen vil kunne koste rundt 20 milliarder kroner i måneden. Totalt anslås prislappen til 50 milliarder.

I all hovedsak slutter de sju partiene opp om regjeringens kontantstøttemodell, som Stortinget behandler senere tirsdag.

I ordningen vil mesteparten av de uunngåelige utgiftene til bedriftene som opplever minst 30 prosent inntektsfall på grunn av koronautbruddet, dekkes. Husleie, regnskapsføring og forsikring er eksempler på slike utgifter. Bedrifter som er pålagt av staten å stenge, får mest.

Deler av venstresiden har tatt til orde for et forbud mot utbetaling av utbytte og å nekte bedriftene å si opp folk, men ifølge NRK har de ikke fått gjennomslag for dette i forhandlingene.

– Det har vært Sps mening hele tiden at bedriftene må følge norsk lov. Hvis de ikke har noe annet valg enn å nedbemanne, har de en plikt til å gjøre det for å redde bedriften sin, sier Vedum.

Stortinget kommer med en oppfordring til bedrifter som får støtte, om å ikke gi utbytte. Det kommer trolig også en formulering der det oppfordres til at bedriftene bør unngå oppsigelser i støtteperioden.

Ifølge Aasland har Stortinget sørget for å få inn viktige begrensninger på muligheten til å ta ut utbytte og til å si opp folk som ikke lå i forslaget fra regjeringen.

– Vi har fått et bredt flertall for viktige innstramminger, sier han.

Aasland understreker samtidig at det han beskriver som en samfunnskontrakt mellom bedriftene og det offentlige skal være etterprøvbar, åpen og underlagt kontroll. Det vil med andre ord være åpenhet omkring hvilke bedrifter som får støtte, og hvor mye de får.

Vedum trekker fram at det er blitt gjort forbedringer i ordningen når det gjelder typiske sesongbedrifter, som får en ekstra utfordring siden krisen rammer midt i deres høysesong.

Mange norske skidestinasjoner har brorparten av sine årsinntekter i mars og april, men opplever nå at markedet har falt helt bort.

Nå skal Stortinget i samarbeid med regjeringen snekre en ordning spesielt for disse bedriftene.

– Det har vært noe av det viktigste for meg å bidra til det. Krisen rammer hardt for en del bedrifter og lokalsamfunn. I Trysil er 30–40 prosent av alle ansatte permittert, sier Vedum.

I utgangspunktet har ikke Stortinget plusset på ordningen i kroner og øre, etter det NTB forstår.

Mer hjelp til olje- og gassnæringen og leverandørindustrien har også vært et tema i forhandlingene. Oljenæringen er rammet at et voldsomt oljeprisfall som følge av koronakrisen.

(©NTB)

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering om regjeringens kompensasjonsordning

Regjeringens kompensasjonsordning for bedrifters faste kostnader

Det legges opp til en todelt modell for beregning av kompensasjon. Foretak som er pålagt å stenge ned av staten, vil få dekket inntil 90 prosent av sine uunngåelige faste kostnader per måned.

Dette blir beregnet slik:

Reduksjon i omsetning x uunngåelige faste kostnader x justeringsfaktor på 90 prosent

Bedriftene som ikke er pålagt å stenge, men likevel opplever reduksjon i omsetning på 30 prosent eller mer (20 prosent i mars), vil få kompensasjon beregnet slik:

Reduksjon i omsetning x (uunngåelige faste kostnader – egenandel på 10 000 kroner) x justeringsfaktor på 80 prosent.

• Omsetning reduksjon måles mot samme måned i 2019

• Åpne søkeportalen 17. april – første utbetaling i løpet av april

• For «sunne» bedrifter men stort omsetningstap

• Egen rapportering av omsetningsfall

Ordningen må godkjennes av ESA.

• Som uunngåelige, faste kostnader regnes leie av lokale, lys og varme, vann og avløp, forsikring, leie av utstyr og transportmidler, samt netto rentekostnader. Departementet vil i forskrift gi nærmere bestemmelser om hva som vil regnes som uunngåelige faste kostnader.

• Øvre grensen for støtte per foretak blir 30 millioner kroner per måned og at det settes en høyere maksgrense for konserner, forutsatt at en slik løsning kan godkjennes av ESA.

• Ordningen gjelder i utgangspunktet ikke for foretak uten ansatte, men ordningen gjelder likevel enkeltmannsforetak der virksomheten er innehavers hovedinntektskilde

• Ordningen gjelder ikke foretak uten aktivitet eller som er under konkursbehandling

• Ordningen gjelder for mars, april og mai

Kontroll med ordningen

• I tillegg til automatiske kontroller og kryssjekker i søknadsprosessen vil det bli utført kontroller i ettertid for å avdekke juks og svindel. Søkeren må også på et senere tidspunkt kunne dokumentere tallene og ha bekreftelse fra revisor eller regnskapsfører på at de oppgitte beløpene er riktige. Detaljene om disse kontrollene er foreløpig ikke kjent.

Forbered deg til å søke ved å:

• Være à jour med bokføringen pr. mars måned inklusive at alle kostnaderer ført på riktig konto

• Ha periodisert kostnader og inntekter på riktig måned/periode (eventuelt også kostnader hvor faktura ennå ikke er mottatt)

• Sikre deg at du har en fullstendig oversikt over dine samlede «uunngåelige» faste kostnader i mars

• Ta stilling til hvilket omsetningsgrunnlag som du mener skal legges til grunn for din virksomhet ved beregning av omsetningsnedgangen – mars 2019, alternativt gjennomsnittet for januar og februar 2020

• Ha fullstendig oversikt over omsetningen virksomheten har hatt i mars måned, og beregne omsetningsnedgangen i prosent for å kunne vurdere om dere omfattes av ordningen

Følgende poster i næringsoppgaven anses som uunngåelige, faste kostnader:

• 6300 Leie lokale

• 6340 Lys, varme

• 6395 Renovasjon, vann, avløp, renhold mv.

• 6400 Leie maskiner, inventar, transportmidler o.l.

• 6700 Fremmed tjeneste (regnskap, revisjonshonorar, rådgivning o.l.)

• 6995 Elektronisk kommunikasjon, porto mv.

• 7040 Forsikring og avgifter på transportmidler

• 7490 Kontingenter

• 7500 Forsikringspremie

• Netto rentekostnad

Se også revisorforeningens pressemelding:

https://www.revisorforeningen.no/fag/nyheter/kompensasjon-til-

 

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

NAF forebereder seg også på åpning

I en epost til ATL og Trafikkforum orienterer NAF i dag om hvilke tiltak som nå er iverksatt ved deres anlegg som følge av Korona. Noen som konsekvens av den situasjonen vi er i, og noen for å best mulig legge til rette for trygg gjennomføring av sikkerhetskurs på øvingsbane når det igjen åpnes for det.

Alle fremtidige bookinger i LapBook er nå dessverre slettet. Dette er gjort med bakgrunn i en kapasitets- og logistikkmessig vurdering. NAF regner det som usannsynlig at myndighetene vil lempe på krav om avstand mellom personer innomhus (2 meter) når det igjen åpnes for kjøring. Dette betyr at det blant annet ikke vil kunne være så mange inne i klasserommene samtidig som tidligere, og som igjen vil bety at det må gjøres om på puljeoppsettene og antall økter ved den enkelte bane.

– Vi må rett og slett starte fra null igjen i forhold til nye forutsetninger og føringer. Vi beklager sterkt de ulemper og merarbeid dette vil medføre, heter det i eposten fra NAF.

– Vi vil jobbe aktivt for å åpne for booking så snart vi vet hvilke forutsetninger og føringer som blir lagt for igjen å kunne drive føreropplæring klasse B. Dersom det imidlertid, mot formodning, den 8. april kommer signaler om at det gjenåpnes for kjøring fra den 14., vil det dessverre ikke være tilfellet for NAF Øvingsbaner. Vi vil da trenge noe tid på å tilpasse puljeoppsettene i LapBook i henhold til gitte føringer før banene igjen kan åpnes. Banene vil imidlertid bli åpnet fortløpende så snart den enkelte baneleder har klargjort sitt anlegg, og baneleder vil orientere «sine» skoler om dette direkte.

De rutiner og smittereduserende tiltak som nå er etablert vil det foreligger nye føringer fra myndighetene være gjeldende ved NAF Øvingsbaner.

Trafikkforum vil benytte anledningen til å berømme NAF for den insatsen de legger i å være klare for åpning så snart det tillates gfr amyndighetenes side Selv om NAF også har vært berørt av de iverksatte tiltakene og derfor har hatt store inntektstap på banene, så har de i stedet for å legge end virksomheten lagt store ressurser i å forberede seg på å tilpasse og legge til rette for at trafikksolene enklest mulig skal kunne ta banene i bruk igjen så snart myndighetene åpner for føreropplæring igjen.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Trafikkstasjonene forbereder seg på åpning

I en melding fra Statens vegvesen til Trafikkforum og ATL i dag heter det at landets trafikkstasjoner under forutsetninger av at smittevernreglene fra helsemyndighetene tillater det forbereder seg på å åpne dørene for publikum i slutten av uke 16.

Statens vegvesen avlyser imidlertid alle førerprøver fram til og med 17. april.

Oppstart av førerprøver den 20. april vil på nytt bli vurdert av Statens vegvesen ut fra smittevernreglene som gjelder over påske. Nærmere informasjon om oppstart av førerprøver vil bli gitt i uke 17.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppklarende presiseringer fra samferdselsdepartementet

Mandag ble det kjent at trafikkskolene kan gjenoppta praktisk en-til-en-opplæring i klassene AM, A og S.

Denne meldingen har imidlertid reist flere spørsmål om utfordringer knyttet til opplæringen.

Organisasjonene har i dag mottatt en klargjøring fra samferdselsdepartementet som presiserer hvordan muligheten for å gjenoppta praktisk en-til-en-opplæring i de aktuelle klassene skal forstås.

 

Samferdselsdepartementet skriver at Helsedirektoratets presisering av vedtaket i epost 17. mars skal forstås slik at det som primært ikke er omfattet av vedtaket om stenging, er praktisk kjøreopplæring i nevnte kjøretøykategorier.

Dette betyr at det kun vil være aktuelt med opplæring for elever som er på et slik stadium i opplæringen at de kan gjennomføre slik opplæring, eksempelvis elever som allerede har gjennomført trafikalt grunnkurs og grunnkurs i den aktuelle klassen. Slike kurs og annen ren teoriopplæring i klasserom anses omfattet av Helsedirektoratets vedtak om stengning.

–       Det vil kun være mulig å gjennomføre opplæringen hvis den kan gjennomføres forsvarlig innenfor de smittevernforutsetninger som fremgår.

–       Trafikkskolene står fritt til selv å avgjøre om de vil tilby opplæring som ikke er ansett omfattet av Helsedirektoratets vedtak om stengning.

–       Nødvendige innledninger og oppsummeringer knyttet til den praktiske opplæringen, kan også gjennomføres når dette skjer utendørs og med tilstrekkelig avstand mellom de involverte. Det samme gjelder planlegging, refleksjonspauser og oppsummering som skjer som del av sikkerhetskursene.  

–       Praktisk kjøreopplæring kan skje med inntil tre elever der dette ellers er tillatt. Det må særlig sikres tilstrekkelig avstand mellom de involverte.

–       Der det benyttes kjøregårder eller lignende må det sikres at alminnelige smitteverntiltak om maks fem personer sammen ivaretas, eksempelvis gjennom samordning der flere trafikkskoler benytter samme område.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Planlegger godt for oppstart

Trafikkforum var i dag invitert til møte med Vegdirektoratet for å utveksle synspunkt på hvordan tjenestetilbudet til Statens vegvesen best kan åpnes etterhvert som samfunnet finner tilbake til normalt gjenge. Vegdirektoratet er opptatt av at tjenestene blir åpnet på en god måte, for å ivareta behovene til både førerkortkandidatene og trafikkskolene på en best mulig måte. Styreleder Erik Steinbråten og politisk rådgiver Stig Anders Ohrvik i Trafikkforum møtte derfor avdelingsdirektør trafikant Henning Harsem og seksjonssjef opplæring Dag Terje Langnes på skype for å belyse ulike utfordringer. Med i utfordringsbildet er selvsagt også hvordan trafikkskolene etterhvert kan åpne opp for ulike tjenester etterhvert som tiltak fra myndighetenes side tillater det.

Trafikkforums hovedfokus er at vi ønsker mest mulig forutsigbarhet, og at vi ønsker oss at Statens vegvesen tar grep for å sikre gode, forutsigbare og rettferdige løsninger som ivaretar elevene, trafikklærerne og samfunnet for øvrig på en best mulig måte. Vi håper at de førerkortkandidatene som nå har fått avlyst førerprøve blir prioritert ved oppstart.

Ellers har vi også presisert at vi ønsker forutsigbarhet både med tanke på åpning av Statens vegvesens tjenestetilbud og åpning av trafikkskolenes muligheter til å gjenoppta undervisningen. Vi ser ikke for oss at noen førerkortklasser eller elevgrupper bør prioriteres fremfor andre, med unntak av de som allerede har vært oppsatt på praktisk førerprøve som har blitt avlyst.

Vi opplevde dette som et godt møte, der vi som representanter for føreropplæringen ble lyttet til, og vi har tillit til at Statens vegvesen tar hensyn til våre innspill.

Vi konstaterer at det er lagt ned et betydelig arbeid fra Vegdirektoratets side for å kunne møte alle mulige og nær sagt umulige problemstillinger som måtte oppstå i forbindelse med de utfordringene samfunnet nå har stått og fortsatt står overfor, og vi er trygge på at alle hensyn blir godt ivaretatt.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Kontantstøtte trolig på plass

Partiene har blitt enige om å sikre kontantstøtte til bedrifter som har hatt svikt i omsetningen pga smitteforebyggende tiltak. Det skriver VG.

Kompensasjonsordningen for små og mellomstore bedrifter skal legges frem for Stortinget 3. april. Hittil er anslaget 20 milliarder kroner i måneden til bedriftene, og ordningen er tenkt å vare ut mai.

Ifølge VGs kilder gjelder dette også kontantstøtten til dem som har fått stort inntektsfall som følge av statens tiltak for å stanse coronavirus-spredningen – altså de som har tapt store inntekter, men som ikke ble pålagt stenging.

For trafikkskolene kan dette bety at det vil være mulig å søke om kontantstøtte selv om det nå er åpnet for noe undervisning i enkelte klasser under visse forbehold.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Vår rolle som organisasjon

Koronasituasjonen har som kjent gitt samfunnet store utfordringer, og vår bransje er ikke noe unntak. Tvert imot er trafikkskolene blant de bedriftene som har fått kjenne på en del utfordringer i det siste, og dermed blir vi som organisasjon også stilt overfor utfordringer.

Vi har medlemmer som ønsker å komme i gang med MC, vi har medlemmer som ønsker å komme i gang med tungbil og vi har medlemmer som ønsker å komme i gang med alt.

På den andre siden har vi medlemmer som ikke vil at vi skal starte opp med noe som helst før myndighetene sier at faren er over og at hele samfunnet kan vende tilbake til hverdagslivet igjen.

Det siste er gjerne langt frem, lenger enn noen av oss er i stand til å ta innover oss, men poenget er at vi som organisasjon med mange ulike medlemmer har mange ulike hensyn å ta. Så hva velger vi å gjøre?

Vår tilnærming er og har hele tiden vært at det er myndighetenes ansvar å vurdere hvilke tiltak det til enhver tid er behov for. Så er det vår rolle som organisasjon å arbeide for at de som rammes av ulike tiltak kan bli kompensert for det.

Vår rolle overfor myndighetene er ikke å be om ulike unntak for enkelte klasser, men det er vår rolle å bidra med faktakunnskap om hvordan undervisningen gjennomføres i de ulike klassene, slik at helsemyndighetene er rustet til å fatte riktige vedtak som er begrunnet i faktiske forhold.

Det er det vi har definert som vår rolle, og det er det som vil være vår rolle i denne situasjonen fremover også.

Nå har myndighetene åpnet for at det kan gjennomføres praktisk en-til-en-undervisning i enkelte klasser, og vi ser at det gir flere nye utfordringer. Da er det vår oppgave å peke på de utfordringene og be om en klargjøring av de utfordringene. Dette gjelder for eksempel praktiske utfordringer som at det er åpnet opp for en-til-undervisning i klasser hvor forskriften gir oss anledning til å undervise flere elever på en gang, og det gjelder problemstillingen knyttet til at det er åpnet for praktisk opplæring, men uten at det er åpnet for å gjennomføre obligatorisk grunnkurs i forkant av den praktiske undervisningen. Dette er uklarheter som vi har tatt opp med sektormyndighetne, og som vi håper å kunne få gode svar på i løpet av kort tid.

Det er selvsagt også flere andre utfordringer knyttet til at det er gitt unntak fra enkelte klasser. Det er utfordringer både for arbeidsgivere og arbeidstakere med hensyn til hvilken betydning det å starte opp på begrensede områder vil ha for permittering og dagpenger, og det er betydelig usikkerhet knyttet til hvilken betydning det å starte opp kan ha for muligheten til å få kompensasjon.

Det er også en utfordring at det kan være ulike meninger både på den enkelte bedrift, i lokalsamfunnet og i storsamfunnet, og det er viktig å huske at vi skal ha en rolle i samfunnet også i fremtiden, og vi skal være kolleger, samfunnsaktører, ansvarspersoner og ressurser for samfunnet også i tiden fremover.

Det er derfor viktig at vi tenker nøye gjennom hva vi gjør, hva vi sier og hvordan vi snakker til hverandre og at vi fortsatt tar vare på hverandre.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Åpning for en-til-en-undervisning på MC, moped og snøscooter

Mopedopplæring kan ikke omfattes av det generelle vedtaket om at trafikkskolene skal anses som «utdanningsinstitusjoner». Dette melder Helsedirektoratet. Samferdselsdepartementet uttaler i en presisering til organisasjonene at dette da nødvendigvis også må gjelde motorsykkel og snøscooter.

Det er ikke kjent hvilke vurderinger som ligger til grunn for at trafikkskolene som opplæringsinstitusjoner skal defineres som «utdanningsinstitusjoner» samtidig som mopedopplæring ikke er omfattet av dette.

Samferdselsdepartementets vurderinger er imidlertid godt begrunnet, idet Samferdselsdepartementet viser til at åpningen eksplisitt gjelder en-til-en-undervisning der lærer og elev kan benytte hvert sitt kjøretøy og dessuten kan benytte eget verneutstyr.

Det er svært motstridende følelser knyttet til de smittereduserende tiltakene som er iverksatt, både i samfunnet for øvrig og i vår bransje. Mange av oss hadde nok på bakgrunn av dette forventet at iverksatte tiltak ville forbli uendret til etter påske, og at det da hadde vært naturlig å vurdere om det kunne være aktuelt å åpne for føreropplæring igjen i alle klasser, men fortsatt under forutsetning av forebyggende tiltak som f.eks. renhold av betjeningsorganer og andre berøringsflater mellom hver elev, begrenset antall elever samtidig i undervisningsrom o.l.

Vi ber alle trafikkskoler å være seg sitt ansvar bevisst og å være nøye med å oppfylle de forutsetningene som ligger til grunn for å kunne starte opp med undervisning på de aktuelle klassene:

Samferdselsdepartementet skriver til organisasjonene at det forutsettes at trafikkskolene benytter alle praktisk tilgjengelige smittereduserende tiltak og følger helsemyndighetenes anbefalinger for øvrig. Dette innebærer blant annet:

 • Elev og lærer benytter hvert sitt kjøretøy
 • Det benyttes eget utstyr som hjelm, kommunikasjonsutstyr og annet verneutstyr der dette er aktuelt (kjøredress, varmedress, hansker og støvler). Utlån av utstyr fra trafikkskolene frarådes under de rådende forhold
 • Involverte holder avstand i tråd med retningslinjer fra helsemyndighetene
 • Berøringsflater som styre og betjeningshendler rengjøres mellom hver elev

Trafikklæreren må sikre at forutsetningene blir overholdt.

Når det nå åpnes for noe undervisning på enkelte klasser oppfordrer vi alle om å vise særlig hensyn til at dette kan oppleves forskjellig, og at det blir tatt hensyn til at alle ansatte, elever og publikum ikke nødvendigvis er komfortable med situasjonen.

I tillegg til de forutsetningene som er nevnt kan det dessuten være grunn til å presisere enda en gang at Samferdselsdepartementet som vår faginstans er tydelige på at det er en-til-en-undervisning der lærer og elev kjører hvert sitt kjøretøy det er åpnet for.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Slik skal du søke om krisehjelp

Koronarammede bedrifter vil kunne søke om kompensasjon fra staten gjennom et enkelt skjema på nett, og allerede om tre uker skal pengene kunne være på konto skriver NTB i dag.

– Det kommer ikke til å ta lang tid å søke. Det skal ikke være veldig komplisert, forsikrer administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge til NTB.

Finans Norge har fått ansvar for å drive kompensasjonsordningen hvor staten skal betale ut penger til bedrifter som taper inntekter på grunn av koronakrisen.

– Dette er nødhjelp til de bedriftene som har omsetningssvikt, enten på grunn av smitteverntiltakene eller selve virusutbruddet i seg selv, sier næringsminister Iselin Nybø (V) til NTB.

Pengene skal gå til å betale løpende kostnader som husleie, strøm og forsikringer.

– Det vil bli etablert en nettportal der du som næringsdrivende kan logge deg på og identifisere deg. Du søker elektronisk ved å oppgi de dataene som Stortinget og regjeringen fastsetter at er kriterier for ordningen, forklarer Kreutzer.

Han understreker at de ennå jobber med ordningen og at den først kommer opp og går senere.

– Må kunne dokumenteres

Søknadene vil bli kontrollert opp mot alle relevante tilgjengelige offentlige registre, og bedriften må kunne dokumentere et reelt fall i omsetningen.

Detaljene i ordningen skal være klar neste fredag, men det er fortsatt mye som ikke har kommet på plass.

Ingen vet for eksempel ennå hvor stor andel av inntektsbortfallet staten vil betale for. Det er også uklart hvor store beløp regjeringen maksimalt vil kompensere gjennom ordningen, som i alle fall skal favne bredt.

Penger på konto

Når søknaden er levert, blir den automatisk sjekket og kontrollert.

– Så er det elektronisk overføring av penger til konto. Det blir en helautomatisk prosess, sier Kreutzer.

Målet er at pengene skal være på konto innen to til tre uker, og bedriftene vil antagelig selv måtte anslå hvor mye penger de taper på koronakrisen.

Omsetningsbortfallet er ennå ikke mulig å lese ut av i offentlige registre.

Bedreiftene vil derfor bli nødt til å oppgi omsetningsbortfallet, og så må det dokumenteres i ettertid.

Kontroller

Finans Norge-sjefen påpeker at det blir en tillitsbasert ordning.

– Du leverer inn data på ære og samvittighet, og du forplikter deg selv å levere riktig data, sier han.

Men det varsles også kontroller for å hindre misbruk.

– Det skal være en enkel ordning, men det skal selvsagt også legges til rette for kontroll, sånn at vi kan være trygge på at pengene går til de som har behovene og at de brukes slik de er ment å brukes, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) til NTB.

Trolig vil bedriftseiere kunne logge inn via etablerte systemer, for eksempel BankID, når de skal søke om penger.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Kontantstøtte til bedriftene

Regjeringen varsler nå at de vil dekke en andel av faste kostnader for bedrifter med betydelig inntektsbortfall.

Regjeringen jobber for å få på plass ordningen raskt, men endelige detaljer blir først klar neste fredag.

Ordningen gjelder i første omgang for de neste to månedene, og tanken er at ordningen gjelder faste utgifter som bedriftene må dekke selv om driften er redusert eller innstilt. Eksempler på slike utgifter er husleie og forsikring.

Trafikkforum har samarbeidet veldig godt med Skolenes Landsforbund de siste dagene, og det er tydelig at det å ha et LO-forbund med på laget har vært avgjørende for å få til en pakke som virker. Skolenes Landsforbund og LO har vært en viktig aktør for å få på plass nødvendige ordninger.

Mer på TV2 her.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Nybø varsler kompensasjon til bedrifter som har fått yrkesforbud

 

Næringsminister Iselin Nybø (V) sier regjeringen jobber med en kompensasjonsordning for kriserammede bedrifter.

Det melder Dagbladet.

– Vi jobber nå med en kompensasjonsordning. Vi snakker med NHO og Virke om innretningen på en kompensasjonsordning. Den må treffe de bedriftene den skal, den må være dimensjonert riktig, og vi må sikre at pengene kommer raskt, sier Nybø til avisa.

En ordning med såkalt kontantstøtte har vært etterlyst av arbeidsgiverorganisasjonene Virke og NHO og handler om at bedrifter som har fått yrkesforbud på grunn av viruskrisen, skal få hjelp til å få dekket løpende utgifter som husleie.

Frp, Sp og Ap er alle positive til slik kompensasjon.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) sier i en skriftlig kommentar til NTB at en «omfattende ordning» er på vei.

– Det er mange detaljer som skal på plass, men vi håper å kunne si noe mer om denne ordningen på fredag, sier han.

NHO-sjef Ole Erik Almlid understreker at bedriftene trenger både kreditt og kontanter. Kriselån og utsatt innbetaling av skatter og avgifter er ikke nok alene, advarer han.

– Det er åpenbart at bedrifter som har fått yrkesforbud, må få en kompensasjon for dette, sier Almlid.

(©NTB)

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Behov for differensierte tiltak

Behov for differensierte tiltak

I etterkant av de iverksatte tiltakene for å forebygge smitte som ble vedtatt torsdag 12. mars har Trafikkforum jevnlig vært i kontakt med både politiske myndigheter og fagmyndigheter for å bidra med detaljkunnskap om hvordan undervisningen gjennomføres ved trafikkskolene, slik at nødvendige tiltak fremover kan bli besluttet på grunnlag av faktiske forhold, og slik at generelle tiltak ikke rammer unødig uten at det er knyttet til reelle risikovurderinger.

Ved å beskrive hvordan undervisningen gjennomføres ved ulike former for opplæring som finner sted ved trafikkskolene og å vise til mulige tiltak for å forebygge smitte er det vår oppfatning at det kan iverksettes differensierte tiltak som vil bidra til å forebygge smitte uten at det unødig får uforholdsmessige konsekvenser for elever, ansatte og for samfunnet.

De ulike formene for undervisning har ulike risikobilder, og bør derfor vurderes individuelt. Særlig når vi underviser elever enkeltvis vil det være mulig å gjennomføre gode risikoreduserende tiltak. Trafikkforum har på bakgrunn av dette beskrevet hvordan undervisningen gjennomføres i ulike undervisningssituasjoner ved trafikkskolene og beskrevet mulige tiltak, slik at dette ligger til grunn for myndighetenes fortløpende vurderinger.

Lønnsplikt

Det har vært mye snakk om arbeidsgiverperioden ved permittering. Det ble sagt allerede 12. mars at arbeidsgiverperioden skulle reduseres fra 15 til 2 arbeidsdager, men denne endringen måtte behandles i stortinget først, og vil ikke få tilbakevirkende kraft.

Dette ble behandlet i stortinget 20. mars, og i praksis innebar det dermed en arbeidsgiverperiode på 7 dager fra 12. mars til 20. mars dersom ansatte ble permittert 12. mars.

«Krisetiltak»

De tiltakene som er innført så langt har i liten grad vært egnet til å lette byrden for småbedriftene. Verst er det for enkeltpersonsforetak, som ikke har mulighet til å permittere eier. Men alle bedrifter har faste utgifter ut over lønnsutgifter, og det innebærer at det er behov for tiltak som kan hjelpe bedriftene med utgifter til husleie, finansiering, strøm, forsikring og ulike abonnement og lisenser.

Trafikkforum arbeider med å synliggjøre disse problemene overfor myndighetene.  

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Krisepakke med løsninger både for arbeidstakere, arbeidsgivere og enkeltpersonsforetak

Partiene enige om økonomisk krisepakke

Krisepakken som blir vedtatt på stortinget nå i formiddag inneholder løsninger både for arbeidstakere, arbeidsgivere og enkeltpersonsforetak.

For arbeidstakere er det viktigste tiltaket at man opprettholder full lønn i 20 dager. For arbeidsgivere er det viktig at det er myndighetene som tar denne kostnaden, ved at arbeidsgivers plikt til å betale lønn ved permittering reduseres til to dager, mens staten tar over ansvaret for de neste 18 dagene.

Selvstendige næringsdrivende og frilansere skal få en midlertidig inntektssikring tilsvarende 80 prosent av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter oppad begrenset til 6G.

Kompensasjonen inntrer fra og med dag 17 etter inntektsbortfallet. Forslaget vil tre i kraft umiddelbart og utbetalingene vil skje så raskt NAV får på plass en teknisk løsning for ordningen.

Se omtale av alle tiltakene i denne pressemeldingen

Sykepenger

Stortinget ber videre regjeringen redusere arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til korona-pandemien reduseres til 3 dager. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

Stortinget ber regjeringen gi selvstendig næringsdrivende og frilansere sykepenger fra dag 3 av fraværet med samme dekningsgrad som etter gjeldende regler. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

Stortinget ber regjeringen doble ordningen med omsorgspenger. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

Les mer på NRK

 

Oppdatert:

Sykmeldte personlig næringsdrivende får utbetalt sykepenger fra og med dag 4.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Iverksatte tiltak – hva med selvstendig næringsdrivende?

Mange skoleeiere har kontaktet oss og spurt hva de som selvstendig næringsdrivende kan gjøre nå som de har blitt pålagt å stanse virksomheten i minst to uker. Her er en kort gjennomgang:

​Eier av enkeltpersonforetak har ingen mulighet å permittere seg siden eier av ENK ikke kan være ansatt i sitt bedrift.

Hvis ENK har andre ansatte, for eksempel taxisjåfører, kan de selvsagt permitteres på vanlig måte.

Litt info om reglene:

Sykepenger for selvstendig næringsdrivende – ingen endringer i regelverket

For selvstendig næringsdrivende gjelder det egne regler for sykepengedekning fra folketrygden. Det er ikke gjort endringer i dette regelverket i forbindelse med utbruddet av koronavirus.

Selvstendig næringsdrivende uten forsikring fra folketrygden har ikke rett til sykepenger fra folketrygden de 16 første kalenderdagene, regnet fra og med den dag arbeidsuførheten oppstod. Fra og med dag 17 kan selvstendig næringsdrivende uten forsikring fra folketrygden ha rett til sykepenger fra trygden, forutsatt at man fyller vilkårene for sykepenger.
Selvstendig næringsdrivende som har tegnet forsikring for tillegg til sykepenger etter § 8-36 bokstav a eller c, har rett til sykepenger også i de første 16 kalenderdagene. Det er et vilkår at forsikringen er tegnet minst fire uker før arbeidsuførheten inntrer, se folketrygdloven § 8-36 andre ledd.

Mer om sykepenger til selvstendig næringsdrivende og frilansere:

https://www.nav.no/no/person/arbeid/sykmeldt-arbeidsavklaringspenger-og-yrkesskade/sykepenger/sykepenger-til-selvstendig-naringsdrivende-og-frilansere

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Endrede regler for permittering og utsatt forskuddsskatt

Endrede regler for permittering og utsatt forskuddsskatt

Nyhet   •   mar 13, 2020 13:23 CET

Vi står nå i en tid som for mange oppleves som kaotisk, og vi bistår våre medlemmer fortløpende i den jobben som nå må legges ned for å få oversikt over situasjonen.

Vi mottar mange spørsmål rundt regler for permitteringer. 

NAV oppdaterer kontinuerlig, og deres retningslinjer for bedriften med tanke på permitteringer finner du her:

https://www.nav.no/no/bedrift/innhold-til-bedrift-forside/nyheter/permitteringer-som-folge-av-koronaviruset

Vi har nå vært i kontakt med NAV, og det trengs ikke å sende meldinger fra arbeidsgiversiden til NAV med tanke på permittering om det er snakk om under 10 ansatte. 

NAV må kun varsles fra arbeidsgiveren når det skal permitteres minst 10 ansatte. Ansatte må likevel inn og melde til NAV at de har blitt eller blir permittert. Hjelp og veiledning til den ansatte finner du her:

https://veiledearbeidssoker.nav.no/permittert?sprak=nb

Du som arbeidsgiver må sende ut permitteringsvarsel til dine ansatte. Forslag på mal finner du vedlagt.

Regjeringen har i dag iverksatt tiltak for å dempe de økonomiske virkningene av koronaviruset.

Det som er mest relevant for trafikskolene er endrede regler for permittering og muligheten for utsatt forskuddsskatt. 

Antall dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering settes ned fra 15 til 2 dager.

Ventedagene for dagpenger for premitterte oppheves.

Kravet om reduksjon i arbeidstiden for å kunne motta dagpenger under permittering reduseres fra 50 til 40 %.

Endring i skattereglene slik at bedrifter som går med underskudd kan tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år.

Endring av skattereglene slik at eiere av bedrifter som går med underskudd skal kunne få utsettelse av betaling av formueskatt. 

Se også vedlagte mal for varsel om permittering. 

Les mer på regjeringens nettside her.

Mal for varsel om permittering

Oppdatering 14.03.2020:

Regjeringen har ikke sikret seg nødvendig flertall på stortinget til å iverksette tiltak om at antall dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering settes ned fra 15 til 2 dager. Vår mal kan imidlertid fint brukes uavhengig av dette. Mer informasjon kommer når dette foreligger. 

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Regjeringen tar det meste av regningen når bedriftene permitterer

Regjeringen tar det meste av regningen når bedriftene permitterer

Det er tre av tiltakene i krisepakken som statsminister Erna Solberg, finansminister Jan Tore Sanner og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad foreslår klokken 12.30 fredag.

Her er tiltakene Regjeringen foreslår:

 • Bedriftenes betaling for permitteringer kuttes fra 15 til to dager. Resten dekkes av Staten.
 • Staten tar regningen for de tre karensdagene i overgangen fra permittering fra dagpenger.
 • Alle flyavgifter fjernes midlertidig. Flypassasjeravgiften fjernes for flyvninger fra 1. januar i år og frem til 31. oktober. Lufthavnavgifter fjernes frem til 30. juni i år.
 • Man får rett til dagpenger dersom 40 prosent av arbeidstiden reduseres (mot dagens 50 prosent).
 • Bedrifter som går med underskudd, kan få tilbakeført skatt de har betalt tidligere år (ble varslet tirsdag).
 • Eiere av bedrifter som går med underskudd, skal kunne få utsettelse av betaling av formuesskatt (ble varslet tirsdag).

LES MER PÅ AFTENPOSTEN:

https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/y3My12/regjeringen-tar-det-meste-av-regningen-naar-bedriftene-permitterer?fbclid=IwAR2N7pVnd6dVSqIuZIgamPAew_O7imPXj8Y5FH18Bp55qP7Wa6gt6bqia8U

Smittefaren: Nå er også trafikkskolene omfattet

Helsedirektoratet vedtok i går omfattende tiltak for å hindre spredning av Covid-19 og for å bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester, blant annet stenging av barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner.

Trafikkskoler er som kjent ikke utdanningsinstitusjoner, med unntak av trafikkskoler som underviser i yrkessjåførutdanning (YSK).

Trafikkskoler er i trafikkopplæringsforskriften definert som opplæringsinstitusjoner, og når bransjen selv har søkt å få økt status og anerkjennelse ved å hevde at føreropplæringen er en del av allmenndannelsen i Norge, har både Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet vært tydelige på at trafikkopplæring ikke er å anse som utdanning.

Som følge av vedtaket har det imidlertid bredt seg en usikkerhet i bransjen på om det likevel er meningen at trafikkskoler skal være omfattet av vedtaket.

Som bransjeorganisasjon har vi derfor bedt Helsedirektoratet å fatte et tydelig vedtak på at tiltakene også gjelder opplæringsinstitusjoner (eventuelt spesifikt trafikkskoler) dersom intensjonen er at slike institusjoner skal være omfattet av tiltaket.

Helsedirektoratet bekrefter nå at opplæringsinstitusjoner og dermed trafikkskoler skal omfattes av vedtaket.

Dette innebærer at virksomheten må innstilles frem til og med torsdag 26. mars 2020 kl 24:00. Tiltakene kan imidlertid bli forlenget.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum