Endringer i arbeidsmiljøloven fra 1. januar

Endringene i arbeidsmiljøloven som ble vedtatt i Stortinget 17. mars 2023 får betydning for mange trafikkskoler. Virksomheter med minst 5 ansatte må velge verneombud, midlertidige ansatte har rett til fast stilling etter 3 år, og forskjellen mellom arbeidstaker og oppdragstaker blir klarere definert. Lovendringene trer i kraft 1. januar 2024.

Arbeidstakere

Lovendringen som trer i kraft 1. januar 2024 fastslår at det som hovedregel foreligger et arbeidstakerforhold når noen utfører arbeid for noen andre, og når den som utfører arbeidet er underordnet andre. Det skal legges til grunn at det foreligger et arbeidstakerforhold med mindre oppdragsgiver gjør det «overveiende sannsynlig» at det foreligger et selvstendig oppdragstakerforhold.

Arbeidsmiljøloven § 1-8:

Med arbeidstaker menes i denne lov enhver som utfører arbeid for og underordnet en annen. Ved avgjørelsen skal det blant annet legges vekt på om vedkommende løpende stiller sin personlige arbeidskraft til disposisjon, og om vedkommende er underordnet gjennom styring, ledelse og kontroll. Det skal legges til grunn at det foreligger et arbeidstakerforhold med mindre oppdragsgiver gjør det overveiende sannsynlig at det foreligger et selvstendig oppdragsforhold.

Rett til fast stilling etter 3 år

Alle midlertidige ansatte vil få rett til fast ansettelse etter tre års sammenhengende ansettelse. , Grunnlaget for ansettelsen har i den sammenhengen ingen betydning.

Verneombud

Fra 1. januar 2024 blir alle virksomheter som har minst 5 ansatte på lagt å velge verneombud. Verneombudets oppgaver også skal omfatte innleide arbeidstakere og selvstendige oppdragstakere.

Webinar

Trafikkforum planlegger et webinar for våre medlemmer om disse endringene i oktober. Følg med i nyhetsbrev og i kurskalenderen.

 

Se regjeringens pressemelding om endringene her

 

Illustrasjonsbilde: Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen. Foto: Astrid Waller