Nye retningslinjer ved NAF øvingsbaner

NAF har nå revidert bestemmelsene for bruk av sine øvingsbaner slik at bestemmelsene er bedre tilpasset prinsippet om åpent kjøremønster.

De nye bestemmelsene erstatter de til nå gjeldende sikkerhetsbestemmelsene og folderen «Velkommen til NAF Øvingsbane».