FAGSAMLING ADAS

FAGSAMLING MED TEMA ADAS I BIL

10. februar hadde Trafikkforum den glede av å avholde fagsamlingen «ADAS i bil» for et knippe spesielt inviterte fagpersoner.

Fokuset for denne samlingen var å forsøke, gjennom praksis, å finne sikkerhetsgevinsten i de ulike førerstøttesystemene som er tilgjengelig i dagens moderne biler.

Trafikkforum har tidligere gjennomført to samlinger hvor vi i stor grad har belyst systemenes verste side og de førerutfordringene som ligger i dette. På denne samlingen ønsket vi i større grad å se nærmere på sikkerhetsgevinsten ved bruk av ADAS-systemer

Samlingen ble gjennomført med workshop samt praksis i normal trafikk, der Trafikkforums instruktører Erik Steinbråten, Inge Jonstrøm, Tore Johannessen og Thomas Rouse søkte områder og situasjoner hvor systemene kunne tenkes å ha en stor sikkerhetsgevinst. Samlingen ble bevisst lagt til området Fornebu for å få større variasjon i veistandard og trafikkmengde, og vi fikk testet ut 3 biler fra forskjellig fabrikat samt en lastebil.

Vi ser tilbake på en vellykket samling der det var representanter fra Samferdselsdepartementet, Transport- og kommunikasjonskomiteen, Trygg Trafikk, Vegdirektoratet, Nord Universitet, LimeGreen Digital, NAF Trafikktrening og TØI

Funnene på samlingen vil bli publisert og tilgjengelig for alle i tiden som kommer

Vi takker Nissan, Volvo, BMW og Hønsen Sjåførskole for utlån av kjøretøy.

You must be logged in to post a comment.