Nye regler for elsparkesykler

Bruker du elsparkesykkel? Da må du huske på disse nye reglene som gjelder fra 15. juni:

🛴Promillegrense på 0,2
🛴Aldersgrense på 12 år
🛴Påbud om bruk av hjelm for barn under 15 år
🛴Omklassifisering til motorvogn

Tap av førerrett ved promillekjøring
Ved innføring av den alminnelige promillegrensen på 0,2 også for små elektriske kjøretøy, vil de alminnelige reglene for sanksjoner ved ruspåvirket kjøring gjelde, men regjeringen fastsetter særlige formildende regler for hvor lenge man kan miste førerretten ved ruspåvirket kjøring, tilsvarende de vi har for moped.
Det blir også krav om ansvarsforsikring fra 1.september for utleiesykler og fra 1. januar 2023 for private kjøretøy. Du kan lese mer om de nye reglene her

👇

Les mer om de nye reglene her