Trafikkpedagogisk veiledning på nett ved OsloMet

OsloMet starter om kort tid et nettbasert digitalt studium i veiledning for trafikklærere.

Tilbudet tar utgangspunkt i at det er et stort behov for styrket veiledningskompetanse for trafikklærere og yrkessjåførlærere. Trafikkpedagogisk veiledning har fokus på veilederen som relasjonsbygger og prosessleder, og deltagerne vil få grunnleggende kompetanse i veiledning og veilederrollen, lære metoder for veiledning og kunne vurdere eget veiledningsarbeid.

Forholdet til andre studier

Mange trafikklærere har tidligere gjennomført studiet Profesjonsrettet veiledning ved OsloMet. Profesjonsrettet veiledning er et deltidsstudium som har gått over ett år, og som har gitt 30 studiepoeng.

Studiet i trafikkpedagogisk veiledning er et kortere kurs på 5 studiepoeng, og som inneholder deler av studiet Profesjonsrettet veiledning. Kai Fegri, som er universitetslektor ved OsloMet og faglig ansvarlig for studiet, sier til Trafikkforum at kurset kan være en inngang til flere emner og studier ved OsloMet.

Profesjonsrettet veiledning blir ifølge OsloMet ikke startet opp i 2020, men det arbeides med muligheten for å supplere og videreføre det kortere kurset Trafikkpedagogisk veiledning. Dette er i stor grad avhengig av hvor populært kurset Trafikkpedagogisk veiledning blir. Det er altså god grunn til å søke for alle interesserte.

Kurset kan også inngå i en fri bachelorgrad ved OsloMet.

Gjennomføring

Tilbudet er nettbasert med 4 digitale samlinger i Zoom, hver samling er på 3 timer. Samlingene vil variere mellom undervisning av teori, gruppeoppgaver og diskusjoner. I tillegg er det lagt opp til 2 arbeidskrav mellom samlingene.

I beskrivelsen av kurset på OsloMets nettsider heter det at undervisningen er variert og har en praktisk tilnærming. Studiet benytter ulike arbeids- og undervisningsformer knyttet til læringsarenaer og digitale plattformer.

Alle trafikklærere kan søke

Tilbudet er et tiltak for permitterte og arbeidsledige som følge av koronapandemien, men det er ikke nødvendig å være permittert for å søke. Kurset er en del av regjeringens satsing på digital kompetanseheving for arbeidsledige og permitterte, men det er åpent for alle.

Studiekompetanse eller realkompetansevurdering

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse. Dette kan dermed også være en god inngang til høyere utdanning for trafikklærere med utdanning fra STLS som mangler studiekompetanse og som gjerne vil øke sin formalkompetanse.

Følgende krav må oppfylles for å være kvalifisert realkompetansesøker:

  1. Søkere må være 25 år eller eldre i opptaksåret og kan ikke ha generell studiekompetanse. Søkere må dokumentere ett av følgende:
    • fagbrev eller tilsvarende, og minimum to års relevant yrkespraksis;
    • minimum fem års relevant yrkespraksis. Inntil to av de fem årene kan erstattes av relevant ulønnet arbeid, utdanning, organisasjonserfaring eller liknende.

Lenke til studiet på OsloMets nettsider