Riksløven

Kontantstøtte til bedriftene

Regjeringen varsler nå at de vil dekke en andel av faste kostnader for bedrifter med betydelig inntektsbortfall.

Regjeringen jobber for å få på plass ordningen raskt, men endelige detaljer blir først klar neste fredag.

Ordningen gjelder i første omgang for de neste to månedene, og tanken er at ordningen gjelder faste utgifter som bedriftene må dekke selv om driften er redusert eller innstilt. Eksempler på slike utgifter er husleie og forsikring.

Trafikkforum har samarbeidet veldig godt med Skolenes Landsforbund de siste dagene, og det er tydelig at det å ha et LO-forbund med på laget har vært avgjørende for å få til en pakke som virker. Skolenes Landsforbund og LO har vært en viktig aktør for å få på plass nødvendige ordninger.

Mer på TV2 her.