Trafikklærerutdannelsen ved OsloMet har passert en milepæl

Av Lars Versland, OsloMet

De ti første år med studenter ble passert i 2022. Til høsten kommer 30 nye studenter til universitet.

Høsten 2012 startet trafikklærerutdannelsen ved daværende Høyskolen i Oslo og Akershus (HIOA). Knut Alfred Myren og Ulf Melvold hadde gjennom flere år utarbeidet en plan for gjennomføring av en alternativ utdannelse av trafikklærere i Norge. Pilotprosjektet som startet var basert på konfluent pedagogikk og emneplaner. Studentene ga bra tilbakemeldinger, og studiet fortsatte etter en evaluering av piloten. Trafikklærerstudiet har en litt annerledes godkjenning enn andre studier. Det må ha godkjenninger fra to departementer. Kunnskap- og Samferdselsdepartementet har begge anledning til å utforme kriterier for studiet.

Gjennom de ti første år har der vært en god utvikling. HIOA har endret status fra høyskole til universitet OsloMet. Studiet som består av praksis ved etablerte og godkjente trafikkskoler samt forelesninger ved Campus avdeling Kjeller. I dag har studiet gode praksislærere ved enkelte trafikkskoler. Involverte trafikklærere gir selv uttrykk for faglig nytteverdi ved å delta i utvikling av studenter.

Trafikkpedagogikk og videreutdanninger

Med grunnlag av etterspørsel og behov har OsloMet satset på utvikling av flere studietilbud. Universitet har gjennom flere år tilrettelagt for deltidsstudier. Flere trafikklærere har gjennomført en fireårig etterutdanning innen yrkespedagogikk som gir en mastergrad i pedagogikk.

Studiet Trafikkpedagogikk er et populært studie. Det er et toårig deltidsstudie som har fokus på veiledning, gruppeveiledning spesialpedagogikk og utviklingsarbeid ved trafikkskole. Studiet er kostnadsfritt og har fem samlinger hvert semester.  Studiet kan føre til bachlorgrad samt kompetanse som gir studenten anledning til å være praksisveileder ved vår utdannelse til trafikklærer.

Studiet Faglig leder av trafikkskole tilbys til de som ønsker rettigheter og kompetanse til drift av trafikkskole. Det er et ettårig deltidsstudiestudie med studieavgift.

Samfunnsoppgaver – et felles ansvar

I den senere tid ser vi behov og etterspørsel for fremtidig faglig kompetanse og tilbud. Kan blant annet nevnes sykepleiere og yrkessjåfører. OsloMet ønsker å kunne bidra i begge sektorene. Innen trafikkundervisning jobber universitet med en yrkesrettet utdanning for trafikklærere innen tyngre kjøretøy.

Beliggenhet og faglig bredde – en faktor for tilgjengelighet.

Deltidsstudier innen relativ begrenset reiseavstand kan være en viktig faktor for valg av studier. OsloMet sin beliggenhet tilsier at flere av studenten kan bo hjemme og kombinere jobb og studiearbeid. Bredde i faglig miljøer ved OsloMet kan bidra til ressurser kan bringes inn fra andre fagsektorer.

Digital hverdag

Deler av undervisningen vil kunne tilrettelegges gjennom bruk av digitale verktøy. Vi har eget teknisk rom med muligheter for å produsere podcast, webinar enten i sanntid eller opptak. I tillegg kan vi gjennomføre møter med en eller flere på hver side av skjermen.

OsloMet har egen simulator til bruk i egen læring.

 

 

Bildetekst: Faglærere ved trafikkstudiene OsloMet: Lars Versland, Anders Kristoffersen og Kai A. Fegri. Foto tatt i teknisk rom foran simulator