Helseminister Ingvild Kjerkol Foto: Esten Borgos, Borgos Foto AS

Kan komme flere og strengere tiltak

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) er bekymret over omikronutbruddene. Det er i helgen blitt jobbet intenst med å planlegge nye tiltak.

Foto: Esten Borgos, Borgos Foto AS

– Jeg utelukker ikke at det kan komme flere og strengere tiltak denne uken. Vi følger det fortløpende og er i tett dialog med fagmyndighetene. Det skal vi kommunisere godt ut hvis det kommer, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) til VG.

Hun håper at alle kan få feire jul som vanlig på tross av omikronvarianten som det nå er fire mistenkte eller bekreftede utbrudd av i Norge. Hun sier at det ikke er hogd i stein.

– Vi har kontroll på pandemien, men det har kommet flere utbrudd med mistanke om omikron. Vi har en forskrift tilknyttet de tilfellene der det er mistanke om varianten, med lengre isolasjon og karantene for husstandsmedlemmer. Jeg er bekymret, og vi ser på ytterligere tiltak regionalt og nasjonalt, sier Kjerkol.

Intens jobbing hos FHI og Helsedirektoratet

Til NTB forteller assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad at både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har jobbet intensivt i helgen med nye forslag til regjeringen, basert på dagens situasjonsforståelse og erfaringene med ulike tiltak så langt i pandemien.

– Vi har lagt planer for ulike scenarioer for både delta- og omikronvarianten, både regionalt og nasjonalt. Detaljene i dette kan vi ikke kommentere før regjeringen har behandlet det. Alle parter jobber så raskt som mulig med dette i dag, sier han.

Ifølge Nakstad er det mest bekymringsfulle at det ser ut til at omikronvarianten er svært smittsom, og at deltasykdom ikke gir særlig beskyttelse. Ekspertene blir også stadig sikrere på at vaksine beskytter dårlig mot smitteoverføring, selv om man ennå vet lite om det beskytter mot alvorlig sykdom.

– Det kan medføre at veldig mange blir syke samtidig, og det er alvorlig selv om symptomene skulle være noe mildere enn for delta.

Forskriftsendring kan komme godt med

Selv om vi ikke har oversikt over hvilke tiltak som kan komme, kan det nå se ut til at forskriftsendringen som Trafikkforum, Norges trafikkskoleforbund og Abelia klarte å jobbe frem i juni kan komme til nytte. Der ble det åpnet det for gjennomføring av «[k]urs ved godkjente trafikkskoler som ikke kan gjennomføres digitalt, og som er nødvendig for å gjennomføre og fullføre føreropplæringen i henhold til trafikkopplæringsforskriften, for grupper på inntil 10 deltakere».