Høring: tjenesteleveransemodell og tjenestestruktur på TK området


Nå er høringen ute for tjenesteleveransemodell og tjenestestruktur på TK området. Det er viktig at bransjen jobber fremover for å lage en god løsning. Trafikkforum vil prioriterere dette, men vi trenger bransjens innspill. Det er ulike utfordringer omkring i vårt langstrakte land, så gi oss gjerne tilbakemelding på hva du mener om høringen. Innspillene vil bli brukt i Trafikkforum`s arbeid fremover. Dine innspill kan kommenteres under dette innlegget, eller sendes på mail til post@trafikkforum.no

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Høringsnotat om fraværsregler

Trafikkforum har vært én av flere aktører som i lenger tid har jobbet med å få endret fraværsreglene. I dag kom høringen der det fremgår at Regjeringen foreslår en lemping på fraværsregelen slik den fremstår i dag. Sikkerhetskurs på øvingsbane og deler av Sikkerhetskurs på vei blir her foreslått som dokumentert fravær som kan unntas fraværsgrensen. Det bemerkes at dette kun gjelder klasse B. En liten seier og gjennomslag er det, men slik Trafikkforum ser det må vi fortsette å jobbe på.

Trafikforum vil lage et svar på denne høringen. Svaret kan også leses her om kort tid.

Har du inspill til saken? Send oss gjerne dine tanker og meninger på mail: post@trafikkforum.no

Trykk på linken for å lese notatet: https://www.regjeringen.no/contentassets/57cbe8eee81d42ac95f1859468b056fb/horingsnotat-forslag-til-forskriftsendringer-fravarsgrensen-og-trafikkopplaring.pdf

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Høringssvar støtter ledsagerregistrering

En av de mest spennende milepælene i 2016 bortsett fra revisjonen av læreplanene gjemmer seg bak formuleringen «Enkelte mindre endringer knyttet til øvingskjøring, herunder krav om registrering av ledsager».

Vegdirektoratets forslag til endring av vegtrafikkloven §§ 26, 27 og 29 inneholder en mulighet som bransjen har bedt om i lang tid.

Trafikkforum har tatt opp spørsmålet jevnlig, som f.eks. i møte med samferdselsdepartementet i mai 2015 og i møte i vegdirektoratet i mai 2016. Vi har også referert til ønsket ved flere anledninger både før og siden, senest i vårt høringssvar 30. september, hvor vi uttalte følgende:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

av Anders Noren.

opp ↑