Raus - engasjert - ansvarlig

Høringer

Støtter ikke nye krav til traktor

Statens vegvesen har i en høring om endring i trafikkopplæringsforskriften foreslått å endre kravene til kjøretøy som brukes til opplæring og førerprøve i klasse T. Følgende er hentet fra høringsnotatet: «Til opplæring og førerprøve i klasse T mener vi det er mest hensiktsmessig å bruke slik traktor som er mest vanlig i jord og...

Adgang til digital undervisning

Statens vegvesen har hatt et forslag om å gi adgang til å avholde deler av den obligatoriske undervisningen som digital undervisning ute på høring. Trafikkforum har i forkant av høringsfristen lyttet til innspill både fra medlemmer og fra andre aktører, og har i tillegg hatt en bred gjennomgang i styret og i administrasjonen. I...

Høring: tjenesteleveransemodell og tjenestestruktur på TK området

Nå er høringen ute for tjenesteleveransemodell og tjenestestruktur på TK området. Det er viktig at bransjen jobber fremover for å lage en god løsning. Trafikkforum vil prioriterere dette, men vi trenger bransjens innspill. Det er ulike utfordringer omkring i vårt langstrakte land, så gi oss gjerne tilbakemelding på hva du mener om høringen. Innspillene...

Høringsnotat om fraværsregler

Trafikkforum har vært én av flere aktører som i lenger tid har jobbet med å få endret fraværsreglene. I dag kom høringen der det fremgår at Regjeringen foreslår en lemping på fraværsregelen slik den fremstår i dag. Sikkerhetskurs på øvingsbane og deler av Sikkerhetskurs på vei blir her foreslått som dokumentert fravær som kan...

Derfor er trafikkopplæring viktig

Flere fremhevet trafikkopplæring som en av de viktigste trafikksikkerhetstiltakene på åpen høring i stortinget tirsdag 10. januar. Føreropplæringen blir beskrevet som vellykket, mens skoleverkets rolle oppfattes som uavklart og lite konkret.  Stig Anders Ohrvik Rådgiver, Trafikkforum   stig@trafikkforum.no

Høringssvar støtter ledsagerregistrering

En av de mest spennende milepælene i 2016 bortsett fra revisjonen av læreplanene gjemmer seg bak formuleringen «Enkelte mindre endringer knyttet til øvingskjøring, herunder krav om registrering av ledsager». Vegdirektoratets forslag til endring av vegtrafikkloven §§ 26, 27 og 29 inneholder en mulighet som bransjen har bedt om i lang tid. Trafikkforum har tatt opp spørsmålet jevnlig,...